Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 19 találat lapozás: 1-19
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: ciánszennyezés (a Szamoson és Tiszán)

2000. február 7.

Ro. nem fizet kártérítést Mo.-nak a tiszai ciánszennyeződés miatt, jelentette ki a környezetvédelmi tárca vízügyi vezérigazgatója. Az ok: a két országnak nincs ilyen irányú kártalanítási megállapodása. [RMSz, febr. 7.] (→ 2000.02.10, 2000.02.15)

2000. február 10.

Pepó Pál, m. környezetvédelmi miniszter Nagyváradon tárgyalt Anton Vlad államtitkárral, a nagybányai ciánszennyezés ügyében. A kárfelmérés gyorsítására szakértői bizottság kiküldését határozták el. [RMSz, febr. 14.]

Tőkés László, Budapesten, Kiáltó szó c. előadásában ismét bírálta az RMDSz álláspontját: „Felelőtlen politikai játék ingoványos talajára vitték az egyetem ügyét, olyannyira, hogy már az EBESz kisebbségi biztosa is – átvéve a sípot, amelyet a szájába adtak a bukaresti urak – a multikulturális egyetemről áradozik.” A ro. kormány kisebbségi kirakat-politikájáról, melyet sikerágazatként tüntetnek föl: „Fájdalmas, hogy az RMDSz asszisztál ennek a hamis képnek a kialakításához, tehát saját elnyomóinkat [!?] mentjük fel.” [BL, febr. 10.]

Az ADI vezetősége tiltakozott a kolozsvári Biasini-szálloda falán elhelyezett emléktábla hamis adatai ellen. Gh. Bariţiu, akinek a nevét felhasználják, történelmi traktátusában nem 40 ezer, hanem 6000 ro. áldozatról beszél; az 1848–49-es forradalom után elrendelt kivizsgálás csak 4425 emberről tud. [Szabadság, febr. 10.]

2000. február 14.

A Délkelet-európai Együttműködési Folyamat nevű regionális szervezet Bukarestben tartott csúcstalálkozóján elfogadták a régió jószomszédsági, stabilitási, biztonsági és együttműködési chartáját, amelyet az albán, bolgár, görög, macedón, ro. és török miniszterelnök írt alá. [Szabadság, febr. 14.]

Ro.-nak a hágai Nemzetközi Bíróság előtt kell felelnie a Tisza és a Duna szennyezéséért, jelentette ki a szerb környezetvédelmi miniszter, a Jugoszláviába is átterjedt környezeti károk láttán. [BN, febr. 14.]

2000. február 15.

Petre Roman külügymin. Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen a kormányközi konferencián, amelyen hivatalosan bejelentik, hogy megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások az EU és Ro. között. A ro. kormány célul tűzte ki, hogy 2007. jan. 1-jén csatlakozzék az EU-hoz. [BN, febr. 15.]

Nem szűnt meg az oktatók sztrájkja. A szakszervezetek vezetői szerint csak akkor marad abba a sztrájk, ha a kormány rendeletben garantálja a béremelést. [Szabadság, febr. 15.]

Ro. nem fog kártérítést fizetni a tiszai ciányszennyezésért – szögezte le ismét (→ 2000.02.07) a környezetvédelmi vezérigazgató. Kizárólagos az Aurul cég felelőssége. [Szabadság, febr. 15.]

Megjelent az alapítványok, egyesületek bejegyzését és működését szabályozó kormányrendelet. Mostanig egy 1924-ben [!] kiadott törvény szerint működtek a civil szféra hasonló testületei. [Szabadság, febr. 15.]

2000. február 18.

Emil Constantinescu elnök Zágrábban találkozott Göncz Árpáddal. A megbeszélések folyamán egyetértettek abban: fontos annak elkerülése, hogy a környezeti balesetből politikai problémát csináljanak; összehangolt erőfeszítések révén kell föltárni a baleset fő okait, s elhárítani a káros következményeket. [RMSz, febr. 22.]

Margot Wallström, az EU környzetvédelmi biztosa Nagybányán informálódik az Aurul bányatársaság által okozott környezeti katasztrófa ügyében. [Szabadság, febr. 18.]

A pápa látogatása (→ 1999.05.07) előtt, sürgősségi kormányrendelettel visszaadták a nagykárolyi konviktus épületét a róm. kat. egyháznak, de az épület valóságos romhalmaz, ráadásul a megyei tanfelügyelőség nem akarja kiengedni a jogköréből. [RMSz, febr. 18.]

2000. február 24.

A m. fél magánjogi pert kezdeményez az Aurul és az ausztráliai Esmeralda cég ellen, a ciánszennyezés ügyében. [Szabadság, febr. 24.]

Megszüntették a vizsgálatot az emléknapi (→ 1999.10.06) rendbontás ügyében, az aradi ügyész szerint nem történt semmilyen törvénybe ütköző cselekmény. [Szabadság, febr. 24.]

Németh Zsolt egy Hatvanban tartott fórumon értékelte ki erdélyi látogatását. „Az EU-s csatlakozással Mo. nagyon veszélyes szívóhatást fog gyakorolni a romániai magyarságra. Nekünk olyan politikát kell folytatnunk, velük összhangban, ami a szülőföldön maradást szolgálja. Ha ők másképp döntenek, akkor mi is készen állunk felülvizsgálni az álláspontunkat.” [RMSz, febr. 24.]

Véget ért a tanügyi sztrájk, ui. az oktatók elfogadták a tárca feltételeit: ápr.-tól 66%-os fizetésemelés lesz. [SzFÚ, febr. 24.]

Nyárádszeredában egyhetes rendezvénysorozattal emlékeztek meg arról, hogy 395 évvel ezelőtt az erdélyi rendek a helybéli ref. templomban kiáltották ki Bocskai Istvánt Erdély fejedelmévé. [RMSz, febr. 24.]

2000. február 26.

ENSz-szakértők érkeztek Nagybányára, hogy a helyszínen dokumentálódjanak a környezetszennyezés mértékéről. [Szabadság, febr. 28.]

2000. március 9.

A Securitate irattárát vizsgáló bizottság (CNSAS) m. tagját az RMDSz jelölte, Csendes László, zeneakadémiai tanár, evangélikus presbiter személyében. [SzFÚ, márc. 9.]

Romica Tomescu, a ciánszennyeződéssel kapcsolatban kijelentette, hogy a Szamos és Tisza hazai szakaszán 10-15 haltetemet találtak, a „balesetet a m. sajtó nagyította föl, s a történteket politikai spekulációra használták föl”. [Szabadság, márc. 9.]

„Magamra maradtam a famaffia elleni harcban” – panaszolta Garda Dezső képviselő. Miután rámutatott a Hargita megyei erdészet vétkességére a széldöntések becsléseit és a fokozott kitermelést illetően, ketten is perbe hívták, noha egy képviselőt az immunitás megszűntével sem lehet perelni a munkájából eredő kérdésekért. [RMSz, márc. 9.]

A Mo.-n végzett diplomások hazatérésének ösztönzésére „hazatérési ösztöndíjat” alapított a m. oktatási szaktárca. [RMSz, márc. 9.]

Március közepétől 8 moldovai megye, a hajdani Nagy-Románia lakosai kérhetik a ro. állampolgárság visszaadását, annak ellenére, hogy Moldova nem ismeri el a kettős állampolgárságot. [HN, márc. 9.; RMSz, márc. 10.]

2000. március 20.

Orbán Viktor és Mugur Isărescu budapesti megbeszélésén fő helyet foglalt el a ciánszennyeződés ügye. A ro. kormányfő a kitermelő cégre hárította a kártérítés kötelezettségét. [Szabadság, márc. 20.]

Marosvásárhelyen, a PEL A tolerancia hete c. konferencia-sorozattal emlékezett az 1990-es pogrom áldozataira. [HN, márc. 20.] Az események okainak keresésével párhuzamosan a vétkeseket is meg kell nevezni: elsősorban azok a pol. erők és csoportok, amelyek kezükben akarták tartani a társadalom irányítását. [Népújság, márc. 25.] (→ 2000.03.28)

Sepsiszentgyörgyön ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját az AFDPR háromszéki szervezete. A volt pol. foglyok megállapították: elvárásaink nem teljesültek, egykori hóhéraink köztünk járnak, köszönik jól vannak, s félő, hogy az 1989 utáni posztkommunista Ro.-ban a nehezen alakuló demokrácia megtörik. [Háromszék, márc. 20.]

Sütő András interjú keretében emlékezett a 10 év előtti véres marosvásárhelyi napokra. [Szabadság, márc. 20.]

2000. március 21.

A M. Környezetvédelmi Minisztérium felbecsülte a ciánszennyeződés értékét: az 1241 tonnányi elhullott hal értéke 874 millió Ft, ehhez járul még a ritka halfajok eszmei értéke: 900 millió Ft. [Szabadság, márc. 21.]

Günter Verheugen, az EB bővítési ügyekben illetékes tagja nyilatkozott Ro. helyzetéről: 3. éve csökken a nemzeti össztermék és makrogazdasági stabilizációt sem sikerült elérni. [Szabadság, márc. 21.]

Az Országgyűlés különbizottsága elkészítette a h. t. m.-ra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról szóló jelentést. A dokumentum megállapította, hogy jelenleg mintegy 3-3,5 millió m. él kisebbségi sorban a Kárpát-medencében. Számuk a 20. században stagnált, ám az utóbbi 10 évben növekedtek a beolvadásukat és kivándorlásukat okozó tendenciák. [BN, márc. 21.]

A megyei m. ny. oktatás jövőjéről tanácskoztak Aradon. Jelenleg 30 helységben van m. oktatás, de a krónikus gyermekhiány miatt 4-5 év múlva sok községben nem indulhat m. osztály. Égető a pedagógushiány. [NyJ, márc. 21.]

Wanek Ferenc (Bolyai Társaság) szerint – mivel nem várható, hogy a kormány hamarosan m. ny. egyetemet hagyjon jóvá – a magánegyetem alapítása felé kell orientálódni.

2000. március 23.

Ha a ro. hatóságok megszigorítják határaik védelmét, akkor esélye van annak, hogy az EU még 2000-ben eltörölje a vízumkényszert a románokkal szemben. [Szabadság, márc. 23.]

Katona Kálmán Hágában, a Vízügyi Világfórumon ismertette a m. álláspontot a Tiszát ért szennyeződésről. [Szabadság, márc. 23.]

Kolozsvárott megbeszélést tartottak az RMDSz okt. szakemberei, s előkészítették a hónap végén sorrakerülő Kárpát-medencei okt. konferencia anyagát. Mo.-n közel 5000 erdélyi diák tanul (⅔ rész középiskolás és ⅓ rész egyetemi hallgató), ez a szám aggasztóan nagy, tekintve, hogy a végzősök döntő hányada nem tér haza. [NyJ, márc. 24.]

2000. március 31.

Bukaresti sajtóértekezletén Markó Béla élesen bírálta a környezetvédelmi tárca vezetőjének a Tisza szennyezésével kapcsolatos magatartását. Sajnálatos módon az eset pol. konfliktus alakját kezdi ölteni, holott ez környezetvédelmi kérdés. [Szabadság, márc. 31.]

Tavaly, a pápa látogatásakor Constantinescu ígéretet tett a kat. egyházi vagyon mielőbbi visszaadására, de a nagyváradi püspöki palota restitúciójának ügyében egyre halasztódik a döntés. [Krónika, márc. 31.]

2000. április 21.

A választási kampánnyal kapcsolatos protokollt írtak alá a parlamentben 8 párt képviselői. A protokoll rögzíti azokat az elveket, amelyeket az aláírók vállaltak: a kampánynak nem az ellenfél lejáratására kell koncentrálnia, hanem a saját célok ismertetésére. A PRM nem írta alá az egyezményt. [HN, ápr. 21.]

Elkészült az ENSz jelentése a ciánszennyezésről. Mivel a bizottság későn fogott munkához, nem alkothatott reális képet a halpusztulás mértékéről, viszont a bánya felelőssége egyértelműen kimutatható. [RMSz, ápr. 21.]

Budapesten a ro.–m. kapcsolatok témával tartottak vitaestet, melynek vezérszónokai Tőkés László és Németh Zsolt voltak. Tőkés szerint: messzemenő önkorlátozásra vall, hogy nem beszélünk [!] területi követelésekről, s ezt a ro. félnek értékelnie kellene. [RMSz, ápr. 21.]

A Székelyföld 2000 konferencia egyik tanulsága: sok mindenhez pénz sem kell, csupán szemléletváltás. [RMSz, ápr. 21.]

A Ro. Ortodox Egyház történetét és adatait foglalta össze a Partiumi Közlöny cikke. Az 1885-ben különvált és 1925-ben Ro. Patriarkátus néven megszervezett egyháznak 143 esperessége van, 13.279 parókiával, ezekben 9436 lelkész és 115 diakónus szolgál. 15 teológiai fakultáson képezik az utódokat. A pátriárka fennhatósága alatt 401 kolostor, 130 remetekolostor működik, 2438 szerzetessel és 4123 szerzetesnővel. [PK, ápr. 21.]

Cégbírósági bejegyzés által jogi személyiséget szerzett az UPE, amelyet székelyudvarhelyi lakosok alapítottak. Az egyesület célja a polgári társadalom, a demokrácia erősítése, a m. nemzet jogainak védelme. Eln. Szász Jenő polgármester, aleln. Péter Péter gyárigazgató, titkár Orbán Attila. [HN, ápr. 28.] (→ 2000.05.15)

2000. május 17.

Ro. az eddigi egyeztetéseken nem ismerte el, hogy felelős lenne a Tisza ciános szennyezéséért, a felelősséget az Aurul cégre hárította – olvasható az Országgyűlés külügyminiszteri tájékoztatójában. Amennyiben a kétoldalú konzultációk továbbra sem hoznak eredményt, a Hágai Nemzetközi Bíróság is szóba jöhet. [RMSz, máj. 17.]

Snagovon a 16 felekezet képviselői aláírták az ország EU-hoz való csatlakozását támogató Nyilatkozatot. Az egyházi vezetők újból megfogalmazták konkrét elvárásaikat az állammal szemben. [BN, máj. 17.] – Egyedül Tőkés László maradt távol. [Szabadság, máj. 17.] (→ 2000.05.20)

A parlament két házának együttes ülése döntött a szekusdossziék ügyében: a lakosság hozzájuthat saját dossziéjához, amint érvényessé válik a Securitate-archívumot ellenőrző tanács (CNSAS) működési szabályzata. [Szabadság, máj. 17.]

Az 1999-es műemlékvédelmi megállapodás felújításaként Kolozsvárott tanácskozott a történelmi emlékművek védelmére kijelölt ro.–m. vegyesbizottság. Megegyeztek a megállapodás-tervezet szövegével kapcsolatban. A bizottság a műemlékek feltérképezési, leltározási és dokumentálási folyamataira vonatkozóan is egyeztetett. [Szabadság, máj. 18.]

2000. július 12.

Tonk Sándor szerint a kedvezőtlen demográfiai előrejelzések ellenére 2010 táján mintegy 30-35 ezerre tehető majd a m. diákok száma a felsőoktatásban. Ismertette a Sapientia egyetem alapításának helyzetét: Kolozsvárott lenne a rektorátus, mely összefogná a Nagyváradtól Csíkszeredáig terjedő magánegyetemi hálózat tevékenységét. [HN, júl. 12.]

Mo. közel 30 milliárd Ft kárigényt kíván érvényesíteni a szamosi és tiszai ciánszennyeződés miatt, az Aurul cég anyavállalata, az Esmeralda ausztrál cég felszámolása során. [RMSz, júl. 12.]

Jó iramban halad Hargita megyében a földtörvény alkalmazása: a 227 ezer hektárból már 150 ezret visszakaptak a tulajdonosok. [HN, júl. 12.]

2000. október 30.

A m. állam rövidesen megindítja a kártérítési pert a februári ciánszennyezést okozó nagybányai Aurul cég ellen; a kormány – a tulajdonképpeni kártérítésen kívül – szeretné az erdélyi szennyező források megszüntetését is elérni. [Szabadság, okt. 30.]

2000. december 18.

A TEKT és az OpT ülésén a kormányalakítási tárgyalások volt a fő téma. A vezetőség megfelelő megoldásnak tartja a kisebbségi kormány feltételekhez kötendő pol. támogatására vonatkozó stratégiát, azt, hogy az RMDSz bizonyos programpontok teljesülése esetén támogassa a kisebbségi kormányzásra készülő PDSR-t. Az RMDSz ragaszkodik a – még meg nem szavazott – közigazgatási törvényben a 20%-os lakossági arányhoz kötődő anyanyelv-használati joghoz és korábbi követeléseihez is. [Szabadság, dec. 18.]

A ciánszennyezés okainak vizsgálatára létrehozott Nagybányai Munkacsoport jelentése támpontot ad Mo.-nak ahhoz, hogy januárban polgári peres eljárás útján kártérítést követelhessen az Aurul cégtől – hangsúlyozta Gönczy János kormánybiztos. [RMSz, dec. 18.]

2001. március 23.

A tiszai ciánszennyeződésért felelős Aurul nem hajlandó peren kívüli egyezkedésre a m. hatóságokkal, mert túlzottnak tartják a 28 milliárd Ft-os kárigényt. [Szabadság, márc. 23.]

Iliescu elnök cáfolta a Teoctist pátriárka elleni vádakat, amelyek az utóbbi hónapokban érték az ortodox egyház vezetőjét. A vádak szerint Teoctist fiatalként részt vett a legionárius mozgalomban (→ 2001.02.03), szekus-kollaboráns volt és homoszexuális kapcsolatokat tartott fenn. [Szabadság, márc. 23.; Krónika, márc. 23.]

A külföldi sajtóban megjelent néhány cikk azzal vádolta Radu Timoftét, a SRI főnökét, hogy KGB-ügynök volt. Mivel ez a gyanú árt Ro. EU-csatlakozási szándékainak, az illetékes parlamenti biz. ellenőrzi az igazgatót, aki tagadja a vádakat. [BL, márc. 23.]

2002. június 19.

Budapesten folytatódik a m. állam és az Aurul Rt. közötti ún. ciánper. A hírlap közölte a 2000. jan. 30-án történt ciánszennyeződést követő pereskedés kronológiáját. [Szabadság, jún. 19.]

A PSD bevonta az RMDSz-t is a jövő évi költségvetés kidolgozásába. [Szabadság, jún. 19.]

Belpolitikai vitát kavart Mo.-n a Magyar Nemzetben megjelent cikk, amely Medgyessy Péter titkosügynöki múltjával foglalkozott (kémelhárító tiszt volt). Az ellenzék lemondásra szólította föl a miniszterelnököt. [Szabadság, jún. 19., jún. 20.; Krónika, jún. 20.; Háromszék, jún. 28.; EN, júl. 9.] (→ 2002.06.21)

Nem hivatalos adatok szerint Nagyszalontán 18.136 lakosból 10.397 a m. nemzetiségű (2258-cal kevesebb, mint a korábbi népszámláláskor); Nagyváradon 213 ezerből 27,4% a m. (10 évvel előbb 33,2% volt). [Szabadság, jún. 19.]

Kincses Előd a csereháti ingatlan-per újabb fejleményeit taglalta: az ajándékozási szerződés azért jogtalan, mert az építtető cég a csereháti iskolát úgy adta át a kongregáció apácáinak, hogy nem volt tulajdonosi minősége, de egy bukaresti közjegyző telekkönyvi adatok hiányában is szentesítette az adásvételi szerződést. [UH, jún. 19.]lapozás: 1-19
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998