Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 15 találat lapozás: 1-15
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: polgári körök / polgári mozgalom Erdélyben

2002. július 27.

Tusványos utolsó napján Németh Zsolt tk. kijelentette: Mo. nem köti Ro. NATO-csatlakozásának kérdését az erdélyi m. kisebbség helyzetének javításával. [Krónika, júl. 27.; Szabadság, júl. 27.] – Orbán Viktor indokoltnak tartotta az erdélyi polgári körök megalakulását; a státustörvényről: csak a törvény lényegét nem érintő technikai változtatásokkal ért egyet. [Krónika, júl. 29.]

Az alkotmány első paragrafusát (Ro. nemzetállamiságáról) csak kétlépcsős stratégia nyomán lehet módosítani – véli Eckstein-Kovács Péter. Az RMDSz továbbra is fönntartja a m. ny. egyetem alkotmányos elismerését és a szövetség programjába foglalt többi kitételt. [Krónika, júl. 27.]

Viorel Hrebenciuc (PSD) szerint a kormánypárt és az RMDSz közötti viszony nagy eredménye egy etnikai konfliktus elkerülése; a társadalom igen sokat fejlődött, jelenleg támogatja az RMDSz-szel kialakított kapcsolatot. [Szabadság, júl. 27.]

Adrian Năstase az ingatlanok természetbeni visszaszolgáltatását szorgalmazza, amely kevesebb terhet róna az államra. A restitúció lassan halad, a volt tulajdonosok egy része a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordult, s ott eddig több tulajdonosnak tetemes kártérítést ítéltek meg. [Szabadság, júl. 27.]

2002. július 31.

A ro.–m. vegyesbiz. ülésén Szabó Vilmos bejelentette: a m. félnek szándékában áll a státustörvény megváltoztatása. Egyetértettek abban, hogy amíg ez nem történik meg, addig az egyetértési nyilatkozat érvényben marad. [Szabadság, júl. 31.]

Markó Béla veszedelmesnek tartja azokat a próbálkozásokat, amelyek az anyaországi pol. szembenállásokat igyekeznek Erdélybe átvinni; a megalakuló polgári körökről úgy vélekedett, hogy civil kezdeményezésként a sokszínűség részei lehetnek, de „veszélyes próbálkozás lehet ezeknek pol. szerepet juttatni”. [SzFÚ, júl. 31.]

Nagyváradon megtörtént az Orsolya-rend ingatlanainak átadása. A tulajdonos kötelezte magát, hogy az Ady Endre Líceum bérleti díjából megkezdi az épület állagmegőrző munkálatait és a zárda teljes felújítását. [RMSz, júl. 31.]

2002. augusztus 15.

Toró T. Tibor elmondta: az RT már régóta szorgalmazza a versenyhelyzet kialakulását az RMDSz-ben; szükség van az általános belső választásokra. Új alternatívára van szükség, amelyet a nemzeti és a modern keresztény értékrenden alapuló polgári mozgalom fog felmutatni, meghonosítani. [Szabadság, aug. 15.]

Gh. Funar nem ismeri el a helyi tanács létjogosultságát, május végétől önkényesen irányítja a várost; a városházi apparátusnak megtiltotta, hogy a tanácsosokat ellássák a munkájukhoz szükséges információval. Ez törvényen kívüli állapot, egyedülálló az országban. A prefektúra elismeri a városi tanács létjogosultságát, de Funar fittyet hány erre. [Krónika, aug. 15.] (→ 2002.10.01)

2003. január 13.

Az RMDSz szövetségi elnöke leszögezte: nem tudnánk belelegyezni abba, hogy csonkuljanak a státustörvény által nyújtott kedvezmények; a korábban rögzített lényegi elemekhez ragaszkodni kell. [Szabadság, jan. 13.]

Az utóbbi időben – Tőkés András szervezőmunkája nyomán – felélénkült a Mo.-i mintára szerveződő polgári körök mozgalma [Krónika, jan. 13.] (→ 2003.01.25)

2003. január 25.

Wanek Ferenc – a SzET kolozsvári ülésén – a m. egyetem kérdését feszegette: bár korábban számtalan ígéret hangzott le, megoldás továbbra sincs. [Szabadság, jan. 27.]

Kiskenden tartotta alakuló ülését a Maros megyei polgári körök mozgalma (→ 2003.01.13). [Népújság, jan. 27.]

2003. március 13.

Nemkívánatos személyiségnek tartja a Maros megyei Polgári Mozgalom Kovács László m. külügyminisztert, aki a Március 15-i ünnepségek egyik szónoka lesz, ezért a polgári körök békés tüntetésre hívták föl tagjaikat. [Krónika, márc. 13.]

A brassói táblabíróság jogerős ítélete elutasította a Bákó megyei tanfelügyelőség kérését, amelyben az az MCsSz betiltását kérte. [Krónika, márc. 13.]

2003. március 15.

A Március 15-i ünnepélyek központi helyszíne Marosvásárhely volt. Markó Béla hangsúlyozta: a leszegényedett Erdélyt föl kell emelni, ehhez pedig befolyásra kell szert tenni a ro. pol. életben; a magyarság kivívta a jogot, hogy a saját ünnepét méltó körülmények között ünnepelhesse. – Az ünnepség vendége Kovács László (MSzP) volt, akinek a beszédét helyiek kisebb csoportja próbálta megzavarni. – A mintegy 60 városban tartott ünnepségek mindegyikén fölolvasták Adrian Năstase és Medgyessy Péter üzenetét. – A marosvásárhelyi fogadáson részt vett Mircea Geoană is, aki előzőleg Kovács Lászlóval egyeztette a két ország időszerű kérdéseit. – A Fidesz politikusai a székelyföldi városok ünnepségein szónokoltak (pl. Kövér László Székelyudvarhelyen). Szász Jenő bejelentette a polgári mozgalom elindítását és felolvasta a Márcusi Fórum üzenetét. [Szabadság, márc. 17.; Népújság, márc. 17; Krónika, márc. 17.; HN, márc. 17.; SzFÚ, márc. 17.]

Temesvárott fölavatták a civil szervezetek székházát, a Kós Károly Közösségi Központot; de nem mondanak le a M. Ház visszaszerzéséről sem. [NyJ, márc. 18.] (→ 2003.02.20)

2003. március 29.

Sepsiszentgyörgyön száznál több résztvevője volt annak a fórumnak, ahol az RMDSz-szel elégedetlen polgárok a Sepsiszentgyörgyi Polgári Mozgalom létrehozásáról döntöttek. A fórumon Király Károly is részt vett, valamint az EMK, a Vitézi Rend, az MSzT vezetői. Bejelentették, hogy Székelyudvarhelyen fog megalakulni a Nemzeti Tanács. [Háromszék, márc. 29.] (→ 2003.04.26)

Markó Béla kijelentette: az RMDSz bojkottálására felhívó döntést (→ 2003.03.26) nem tekinti a KREK lelkészei egységes álláspontjának, mert nagyon sokan nem értenek egyet ezzel; „nekünk olyan egyházra van szükségünk, amely minden hívéhez egyforma szeretettel tud szólni”. [RMSz, márc. 29.]

2003. április 15.

Ion Iliescu Szófiában Georgij Parvanov bolgár államfővel találkozott; a megbeszélések témája a két ország kapcsolatainak fejlesztése volt. [Szabadság, ápr. 15.]

A mintegy 600 ezer, Nyugaton dolgozó ro. állampolgár által hazaküldött pénz 2002-ben 1,3 milliárd $ volt, 200 millióval több, mint a közvetlen külföldi befektetések. A munkacélú kiutazások miatt néha egész kisvárosok néptelenednek el. [Szabadság, ápr. 15.]

Sylvester Lajos szerint a Székelyföldön tapasztalható általános elégedetlenség az országos RMDSz-vezetéssel önmaga ellen fordul és kifullad; a székelyföldi fórumokon nem ritkán frusztrált, anarchista, idegbeteg emberek is szóhoz jutnak. Ez eltávolítja a polgári mozgalomtól az érdemi változtatásokra alkalmas embereket. [Háromszék, ápr. 15.]

2003. július 3.

A száraz nyár miatt 1,5 millió tonna étkezési búza behozatalára kényszerül Ro. – vélik a szakmai elemzők. [Szabadság, júl. 3.]

Medgyessy Péter és Adrian Năstase egyetért abban, hogy olyan kétoldalú megállapodásra van szükség, amely megteremti a kedvezménytörvény alkalmazásának a feltételeit Ro.-ban. [RMSz, júl. 3.; Szabadság, júl. 3., júl. 4.]

Szász Jenő jelezte: a székelyföldi polgári körök egy ernyőszervezetbe tömörülnek; a szervezési keretet az UPE adja. A Magyar Polgári Szövetség (MPSz) operatív vezető testületében minden széknek (Udvarhely-, Csík-, Maros-, Gyergyó-, Sepsi- és Kézdiszék) lesz egy-két képviselője. [Krónika, júl. 3.] (→ 2003.07.12)

A Hargita és Kovászna megyei ro. szervezetek sérelmesnek tartják, hogy a kormány engedett az RMDSz nyomásának és az új alkotmány megengedi az anyanyelv használatát az igazságszolgáltatásban. [Népújság, júl. 3.]

Birtokba vette a nagyváradi róm. kat. püspökség a barokk palota néhány szobáját. [Krónika, júl. 5.; RMSz, júl. 21.]

2003. július 12.

Szász Jenő kijelentette: a polgári körök tevékenységének összehangolásával próbál megfelelő szervezeti keretet biztosítani az MPSz számára (→ 2003.07.03); év végéig elkészül a Székelyföld fehér könyve – erre épül majd a régió fejlesztési stratégiája. [Szabadság, júl. 12.] (→ 2003.08.29)

Marosvásárhelyen rendez újabb ifj. és diákfesztivált a MIÉRT. A ’Félsziget’ elsősorban zenekarok fesztiválja lesz; a szórakozás mellett a pol. is helyet kap. A Félszigetet ’Tusványossal’ azonos időben szervezik. [Szabadság, júl. 12.; ER, júl. 17.] (→ 2003.07.21)

Beregszászon megtartotta első kongresszusát az UMDSz. Gajdos István elnök kiemelte: a 12 éve ernyőszervezetként működő szövetség decemberben váltott, amikor az alapszabályt módosítva lehetővé tették az egyéni tagságot. 120 településen 135 tagszervezetük van, 15 ezer főt meghaladó tagsággal. Szerepüknek tartják, hogy közvetítsenek a m. és az ukrán kormány között. [RMSz, júl. 14.]

2003. szeptember 30.

Tőkés László bejelentette: a KREK, az EMNT és a polgári mozgalmak októberben nagyszabású rendezvénysorozatot szerveznek az aradi tábornokok emlékére. Szerinte azért van szükség a vértanúk emlékének méltó megünneplésére, mert az RMDSz vezetősége meghátrált és meghajolt azon mértéktelen megaláztatás előtt, amely történelmünket és nemzeti közösségünket érte a Szabadság-szobor újraállítási időpontjának elhalasztásával; szerinte szükségtelen a megbékélési park. [Szabadság, szept. 30.; Krónika, szept. 30.]

2003. november 10.

Az 1992/93-as tanévben 209 ezer m. óvodás, ált. és középfokú iskolás diák járt Ro.-ban m. tannyelvű intézménybe, tíz év múlva ez a szám 33 ezerrel kevesebb volt; a lemorzsolódás egyik oka a kivándorlás. Ebből az következik, hogy az erdélyi iskola- és egyetemfejlesztésre nyújtott Mo.-i támogatás nem elegendő az itthon maradáshoz, mindennek óhatatlanul gazdasági-szociális fellendüléssel is párosulnia kell. [Krónika, nov. 10.]

Markó Béla elmondta: a m. polgári körök megalakulása után várható volt, hogy a mozgalom Erdélyben is híveket toboroz és megindul a körök itteni szervezése is. Az RMDSz a ro. pol. életen belüli együttműködést keresi, ennek nincs igazi alternatívája. Az RMDSz ellenzékében a szövetségből kikopott politikusok a hangadók, ez is érthető, az viszont nem, hogy miért kellene ezekkel a személyekkel egyezkedni. [RMSz, nov. 10.]

Nyárádszereda – négy évszázad után – ismét városi rangot kapott; az eseményt kétnapos rendezvénnyel ünnepelték. [Krónika, nov. 10.]

2004. január 23.

Arie Oostlander az EP külügyi bizottságának ülésén kérte, hogy az EU függessze föl a Ro.-val folyó csatlakozási tárgyalásokat. Catherine Lalumière, aki dicsérte Bukarestnek az utóbbi időszakban elért makrogazdasági eredményeit, megjegyezte: Ro. ’még mindig beteg’ a kommunizmus után, de nem tartja helyes megoldásnak a tárgyalási folyamat felfüggesztését, helyette intenzívebbé kellene tenni a Bukaresttel folytatott párbeszédet. [Szabadság, jan. 23.] (→ 2004.02.04)

Kovács László méltánytalannak találja, hogy a komoly eredményeket felmutató RMDSz mellett 3 új m. szervezet jelenjen meg a MÁÉRT-en, teljes szavazati joggal, mert ezzel kvázi elismerné a radikális szervezetek egységbontó törekvéseit. – „Az autonómiát a kisebbségi jogok érvényesülése legátfogóbb keretének tekintjük, de az európai tapasztalatok alapján csak olyan autonómiát tartunk működőképesnek, amelyet a többség és a kisebbség tárgyalások útján hoz létre, egy megállapodás alapján” – jelentette ki a külügyminiszter, majd az erőszakos cselekedetektől próbálta óvni az erdélyi magyarokat, mondván, hogy a radikális megmozdulások bizalmatlanná teszik a többségieket a kisebbségi üggyel szemben, s az európai közvélemény is elfordul a h. t. magyarság ügyétől. [Szabadság, jan. 23.] (→ 2004.02.05)

Marosvásárhelyen, 16 polgári kör közel száz képviselője titkos szavazáson Donáth Adél személyében nevesítette az MPSz polgármester-jelöltjét. [Népújság, jan. 23.] (→ 2004.01.05, 2004.05.03)

2004. március 15.

Március 15. ünnepén Adrian Năstase üzenetet intézett a Ro.-i magyarsághoz; mindazt, „amit közösen cselekszünk az egész ország érdekében, hosszú távon egy modern, európai együttélés érdekében tesszük”. A történelem többször is szembe állított minket, de ma előre kell tekinteni „kölcsönösen elfogadva és tisztelve egymás múltját és történelmét.”

Az ünnepségek nyitányaként Zsibón Wesselényi-szobrot avattak (Sepsi József alkotása). [Szabadság, márc. 15.]

Nagyváradon tartotta központi ünnepségét az RMDSz. Megkoszorúzták Rulikowsky Kázmér dzsidáskapitány emlékművét és N. Bălcescu szobrát. Délután Szacsvay Imre szobránál rótták le kegyeletüket az emlékezők. Az ünnepi beszédek (Markó Béla, Kovács Kálmán) után huszárok által vezetett zászlós fáklyásmenetet rendeztek, a menet a Fő utcán vonult a Petőfi-szoborig. Este, a Kolozsvári M. Opera előadásában Huszka Jenő Mária főhadnagy c. operettjét tekinthette meg a közönség. – A KREK és a nagyváradi polgári körök az Európa tavasza Erdélyben c. rendezvénysorozat keretében koszorúztak a Szacsvay szobornál. Beszédet mondott Tőkés László, Szilágyi Zsolt. [Szabadság, márc. 16.]

300 millió Ft céltámogatást kap a Janovics Jenő Alapítvány az erdélyi m. tévé megalapítása érdekében. A szakemberek szerint háromszor ekkora összeg kell az induláshoz. [Szabadság, márc. 15.] (→ 2004.01.29, 2004.02.14, 2004.02.16, 2004.03.02, 2004.04.01)lapozás: 1-15
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998