Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 19 találat lapozás: 1-19
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: műemlékvédelem

1993. május 19.

Nagyváradon megalakult a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság; legfontosabb célkitűzésük a honismereti nevelés és a műemlékvédelem. [Harangszó, okt. 10.] Partium c. időszakos folyóiratuk 1994. ápr. indult.

A m. történelmi egyházak közös álláspontot alakítottak ki a vallásügyi törvénytervezettel kapcsolatban. A legfontosabb dolgok nem kerültek be a tervezetbe. A Vallásügyi Államtitkárság, azzal az ürüggyel, hogy a tanügyi törvény nem irányoz elő felekezeti oktatást, kivették ezt a részt a tervezetből, az egyházi vagyon restitúcióját pedig külön törvényben kívánják rendezni. Az egyházak tiltakoztak. [RMSz, máj. 19.] (→ 1993.10.11)

1995. október 14.

Szabó Judit csíkszeredai tanárnő szept. 17-én indította el azt az éhségsztrájk-láncot, amelyet most Lászlófy Pál, az RMPSz elnöke fejezett be. A tiltakozást a tanügyi törvény ellen indították. [RMSz, okt. 14.]

Nagyváradon ülésezett a Reform Tömörülés elnöksége. A tanácskozás napirendjén szerepelt az RT újraértékelésének szükségessége és külkapcsolatainak bővítése. [Táj., okt. 16.]

Torockón véget ért az erdélyi műemlékvédők tanácskozása. Megalakították az Erdélyi Műemlékvédő Szervezetek Egyeztető Testületét (EMSzET) és létrehozták az Erdélyi Műemlék-restaurátorok Egyesületét (EMRE). Balogh Ferenc, ill. Szabó Bálint, Benczédi Sándor, Bulbuk Márton vezeti a két társaságot. [BN, nov. 7.]

1996. október 20.

Tőkés László az Aland-szigeteken tartott kisebbségi konferencián a romániai helyzetet ismertette. Rámutatott az erőltetett asszimiláció, a betelepítések következményeire és arra, hogy 1989 óta nem történt érdembeni változás. A közösségi jogok kivívásának egyetlen módja az autonómia. [Népújság, okt. 24.]

Szatmárnémetiben befejeződött a KLMT kétnapos konferenciája. A résztvevők felhívást adtak ki, kérve a helyhatóságokat, írják össze a műemlékek listáját. [BN, okt. 29.]

1997. február 22.

A KLMT tudományos ülésszakán a követendő műemlékvédelmi stratégiát elemezték. Megelégedéssel nyugtázták, hogy Andrei Pippidit nevezték ki az Orsz. Műemlékvédő Biz. élére; nem hagyható figyelmen kívül a történelmet meghamisító emléktáblák sokasága, amelyekkel Gh. Funar teleszórta a várost. [Szabadság, febr. 25.]

Fey László szerint maximalista követelés az önálló BTE, nincsenek meg hozzá a személyi és anyagi feltételek. Járható útnak tartja a jelenlegi kereten belüli megerősödést, abból – idővel – kinőhet az új egyetem. Fey egyetért a kihelyezett tagozatok indításával. [Szabadság, febr. 22.]

A PUNR közgyűlése Gh. Funart leváltotta elnöki funkciójából, helyébe Valeriu Tabărăt választották. Funar sajtóértekezleten azt mondta: a leváltás szabálytalanul történt. [Szabadság, febr. 25.]

1997. május 21.

Bartolomeo Anania ortodox érsek a kolozsvári főtéren szeretne görögkeleti katedrálist építeni, ezért kéréssel fordult a tanácshoz, hogy utaljanak ki egyháza számára telket a Szent Mihály-templom mellett. Romulus Zamfir (PAC) és Bucurné Horváth Ildikó (RMDSz) tanácsosok szakmai okokra (a főtér építészeti és régészeti védettségére) hivatkozva a kérés elleni szavazásra szólították föl a tanácsot. [Szabadság, máj. 22.] (→ 1997.05.29)

A Transylvania Trust Alapítvány létrehozta az Egyházi Műemlékvédelmi Segélyszolgálatot (ideiglenes igazgatója Szabó Bálint). Felkérésre kiszállnak a helyszínre, – ingyenesen! – megállapítják a műemlék műszaki állapotát, a gyors beavatkozás szükségességét. [RMSz, máj. 21.]

1997. június 18.

A szovátai TOK épületében tartotta 5 napos konferenciáját az RMNKT. Társszervező: KLMT és a Rhododendron Környezetvédő Egyesület; a téma: Műemlékvédelem és természetvédelem. [Táj., jún. 19.]

A képviselőház emberjogi bizottsága meghallgatta Szász Jenőt, Dézsi Zoltán megyei prefektust és Egyed Árpád megyei főjegyzőt. Remus Opriş kormányfőtitkár szerint gyanús az adományozás, homály fedi a csereháti beruházás (→ 1997.06.05) hátterét. Szász Jenő bemutatta az igazoló dokumentumokat amely szerint a terület a város tulajdona. A bizottság nem foglalt állást. [UH, jún. 24.] – A kormány közvetítésével tovább folynak a tárgyalások. [RMSz, jún. 19.] (→ 1997.06.24)

1997. szeptember 13.

A marosvásárhelyi vártemplomban – Orbán Viktor és Németh Zsolt részvételével – polgári fórumot tartott Tőkés László; az ezt követő sajtótájékoztatón Tőkés az egyházi ingatlanok rendezetlen ügyét hozta szóba, sérelmezte, hogy Tokay György ez ügyben még nem konzultált az egyház képviselőivel. Nagy vonalakban egyetért Király Károly írásával (→ 1997.09.10). [RMSz, szept. 16.]

A KJNT és a KLMT szervezésében Zabolán találkoztak az erdélyi m. néprajzosok, muzeológusok és műemlékvédők, hogy megbeszéljék a néprajzi gyűjtemények helyzetét és fejlesztési lehetőségeit. Pozsony Ferenc vezetésével kataszterbe foglalták a létező gyűjteményeket. [Táj., szept. 13.]

1999. június 14.

A Transilvania Jurnal szerint két fiatalember személyében azonosították a kolozsvári konzulátus és a M. Színház támadóit és megbírságolták őket. [RMSz, jún. 14.]

A készülő ro.–m. műemlékvédelmi megállapodás része a szárhegyi kastély (Erdély s egyben Európa legkeletibb reneszánsz műemlék-épülete) helyreállítása. [RMSz, jún. 14.]

1999. augusztus 2.

A m. kormány az idén több mint 1 milliárd forinttal támogatja a h. t. magyarságot a nemzeti szellemi kulturális örökség ápolásában, fejlesztésében – jelentette ki Hámori József (NKÖM). Idén 13 erdélyi műemlék restaurálásának megkezdéséhez 50 millió forintot különítettek el. [Szabadság, aug. 2.]

1999. szeptember 17.

Gh. Funar tiltakozó utcai menettel kívánja fogadni Alföldi László kolozsvári főkonzult (→ 1999.09.08). Horváth Gábor m. külügyi szóvivő emlékeztetett arra, hogy Funar korábban is nagy előszeretettel szervezte meg a m. főkonzulátus elleni provokációkat, de ezek nem tudták megzavarni a m.–ro. együttműködési folyamatot. [Népújság, szept. 17.]

A SzET ülésén Markó Béla azoknak válaszolt, akik úgy ítélték meg, hogy a szövetségi elnök sikertörténetként tartja számon a tanügyi törvényt. Markó biztosította a jelenlevőket: saját maga sincs megelégedve a törvénnyel; a feladat: minél jobban kihasználni a törvény adta kereteket. Veszélyesnek nevezte azt, hogy néhányan állandóan pocskondiázzák az elért (valóban soványka) eredményeket, ismételten a ’nemzethalál’ víziójával fenyegetnek. [Szabadság, szept. 18.]

Öt alapító tag (Bitay Ödön, Nagy Károly, Csucsuja István, Pálfalvi Attila és Péter György) kilépett a Szocdem Tömörülésből. A közlemény szerint már 1997 tavaszán kibékíthetetlen ellentét támadt ötük és az akkori vezetés között. [Szabadság, szept. 17.]

A legveszélyeztettebb történelmi műemlékek nemzetközi, százas listájáról levették a gelencei templomot (mert ott állagmegóvási munkákat végeztek az utóbbi időben), helyette fölvették a bonchidai Bánffy-kastélyt. [Háromszék, szept. 17.]

2000. március 18.

A ro. külügyminisztérium közleménye sajnálattal állapította meg, hogy Csurka István, a MIÉP elnöke olyan kijelentéseket tett, amelyek nyilvánvaló ellentétben állnak a kétoldalú kapcsolatok pozitív fejlődésével. Csurka ünnepi beszédében Erdély függetlenségét követelte, hozzátéve azt, hogy ez a térség csak így nem fog elnéptelenedni. [Szabadság, márc. 18.]

Ion Caramitru műv. min. bejelentette, hogy a székelyderzsi unitárius erődtemplom fölkerült a világörökség listájára. A Brassó megyei szász templomok, a máramarosi fatemplomok és a moldvai kolostorok után így újabb műemlék került a kiemelt védettségű műemlékek sorába. [HN, márc. 18.]

2000. március 25.

Europa Nostra díjjal jutalmazzák a torockói népi építészeti helyreállítást. A korábbi években a berethalmi erődtemplom és a kolozsmonostori apátsági templom renoválásáért adtak hasonló kitüntetést. [Szabadság, márc. 25.] (→ 2000.05.24)

2000. április 11.

Nagy pusztítást végeztek a tavaszi áradások Arad, Hunyad, Bihar, Temes és Krassó-Szörény megyében. A halálos áldozatok száma megközelíti a 10-et. [Háromszék, ápr. 11.]

Élelmiszerkémia és környezetvédelmi szakokkal indulna Csíkszeredában a Sapientia egyetem helyi kara – erről állapodtak meg a szakértői egyeztetésen. [RMSz, ápr. 13.]

Markó Béla szerint az MVSz sokak számára zárt szervezetté vált, és már rég nem tudja betölteni a közvélemény által elvárt szerepét. Az erdélyi közélet néhány szereplője a politikai megnyilatkozás eszközének tekinti a világszövetséget, holott annak alapvetően a magyarság szellemi egységét, alkotóerejét és közös energiáit kellene felmutatnia. Az MVSz az egység helyett a civódás és viszálykodás helyszíne; a VET nem reprezentatív képviselete a magyarságnak. [Szabadság, ápr. 11.] (→ 2000.04.17, 2000.04.20)

A Transylvania Trust Alapítvány – több más szervezettel és intézménnyel közösen – műemlékvédelmi szakmunkásképző programot indít. A kéthónapos tanfolyam helyszíne a nagyenyedi Bethlen Gábor Koll. [RMSz, ápr. 11.] – Az épület faszerkezetét egy pusztító hatású gomba támadta meg; a felújítás folyamán a tartószerkezeteket is ki kell cserélni. A felújítás költségeit német, holland és amerikai támogatásból fedezik. [RMSz, aug. 29.] (→ 2000.04.22)

2000. április 22.

A Mihály Arkangyal Légiója nevű szervezet korlátozni szeretné a választói jogot. Nézeteik szerint nem illeti meg a jog az analfabétákat és azokat, akik „nem rendelkeznek politikai tisztánlátással” [?!]. [Krónika, ápr. 22.]

Szabó Bálint, az Erdélyi Műemlékrestaurátorok Egyesületének elnöke, a Transylvania Trust Alapítvány üv. igazgatója elmondta, hogy az angol társegyesület segítségével 10 erdélyi szakember utazhatott angliai szakképesítésre. [Szabadság, ápr. 22.] (→ 2000.04.11)

2000. május 17.

Ro. az eddigi egyeztetéseken nem ismerte el, hogy felelős lenne a Tisza ciános szennyezéséért, a felelősséget az Aurul cégre hárította – olvasható az Országgyűlés külügyminiszteri tájékoztatójában. Amennyiben a kétoldalú konzultációk továbbra sem hoznak eredményt, a Hágai Nemzetközi Bíróság is szóba jöhet. [RMSz, máj. 17.]

Snagovon a 16 felekezet képviselői aláírták az ország EU-hoz való csatlakozását támogató Nyilatkozatot. Az egyházi vezetők újból megfogalmazták konkrét elvárásaikat az állammal szemben. [BN, máj. 17.] – Egyedül Tőkés László maradt távol. [Szabadság, máj. 17.] (→ 2000.05.20)

A parlament két házának együttes ülése döntött a szekusdossziék ügyében: a lakosság hozzájuthat saját dossziéjához, amint érvényessé válik a Securitate-archívumot ellenőrző tanács (CNSAS) működési szabályzata. [Szabadság, máj. 17.]

Az 1999-es műemlékvédelmi megállapodás felújításaként Kolozsvárott tanácskozott a történelmi emlékművek védelmére kijelölt ro.–m. vegyesbizottság. Megegyeztek a megállapodás-tervezet szövegével kapcsolatban. A bizottság a műemlékek feltérképezési, leltározási és dokumentálási folyamataira vonatkozóan is egyeztetett. [Szabadság, máj. 18.]

2000. június 7.

Marosvásárhelyen a városi körzetekben 3000 szavazócédulát érvénytelenítettek, az RMSzdP jelöltje (Iszlay Jenő) pedig 797 „magyar” szavazatot vitt el, ez a két szám már befolyásolta a végeredményt. A 2. fordulóban Fodor Imrének már nincs 51%-os esélye az ellenfelével szemben. – Zilahon a 20 jelölt közül Fekete Károly 18,6%-kal elsőként jutott be a 2. fordulóba; 50 év óta ez az első alkalom, hogy magyar jelöltje van a városnak. Esélye a győzelemre azonban igen csekély: 35%-os átszavazásra lenne szükség. [RMSz, jún. 7.]

A h. t. m. épített örökség sorsáról tartottak szakmai konferenciát Budapesten. Az erdélyi műemlékek restaurálásáról is értekeztek, tk. a gyulafehérvári róm. kat. székesegyház és püspöki palota helyreállításáról is szó esett. [RMSz, jún. 7.]

2001. május 30.

Formai hibák miatt elutasították az EMTE marosvásárhelyi karán az informatika szak beindítását. [Népújság, máj. 30.] (→ 2001.06.20)

Patrubány Miklós elítélő hangú nyílt levelet intézett Tőkés Lászlóhoz, aki nem tartotta meg beszámolóját az MVSz legutóbbi ülésén (→ 2001.05.14). [Szabadság, máj. 30.]

A Transylvania Trust Alapítvány és az angliai Történeti Épület-felújítási Intézet által finanszírozott szakmunkásképző kollégium Bonchidára költözik, hogy a Bánffy kastély felújítását végezze. [Szabadság, máj. 30., jún. 18.]

Marosvásárhelyen 10. alkalommal tartják meg a Bárdos Lajos–Nagy István Kórusfesztivált. [Népújság, máj. 30.]

2001. december 6.

A szenátus emberi jogi bizottsága kedvezően véleményezte a Puskás Bálint és Márton Árpád kezdeményezte restitúciós törvény tervezetét, amely az 1945. márc. 6. után államosított egyházi épületekre vonatkozik. [Szabadság, dec. 6.]

Az EMKE levelet küldött a turisztikai miniszternek, amelyben a Segesvár mellé tervezett Dracula-Land felépítése ellen tiltakozott. [Szabadság, dec. 6.]

2004. február 24.

Az egyházi ingatlanok bérleti díjáról döntött a kormány – anélkül, hogy az érdekelt egyházi képviselőkkel egyeztetett volna. Az egyházaknak visszajuttatott ingatlanokat az iskolák és egyéb közületek jelképes összegért, négyzetméterenként 0,2 $ értékű lejért adhatják havi bérbe az államnak. [Krónika, febr. 24.]

Tízosztályosra nőtt a kötelező oktatás, a korábbi 8 helyett; az ebből adódó gondokról egyeztettek az RMPSz vezetői a tanügyi tárca felelőseivel. A legnagyobb gond a tankönyvekkel van: nincsenek megfelelő színvonalú és árú könyvek. [Háromszék, febr. 24.]

Az erdélyi szobrok 1919 utáni sorsáról adott átfogó képet Szakács János cikke. [EN, febr. 24.]lapozás: 1-19
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998