Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 21 találat lapozás: 1-20 | 21-21
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: munkanélküliek, munkanélküliség; munkanélküli segély

1991. október 5.

Aradon tanácskozott a KOT. Vita folyt a kormányban való részvételről és a lehetséges tárcákról. Igazságügyi államtitkárnak Kincses Elődöt javasolták, azonban a Bukarestben tárgyaló Domokos Géza, majd Csapó I. József telefonon közölte, hogy ilyen feltételekkel nem vállalják a részvételt a kormányalakítási tárgyalásokon. (Domokos azért ellenezte a jelölést, mert Kincses 1990. március 30-tól nem tartózkodott az országban, így a jelölés teljesen esélytelen volt.) [RMSz, okt. 9, 10.]

Nagy Károly, az RMDE Kezdeményező Biz. szóvivője levélben kérte Eckstein-Kovács Pétert, hogy tolmácsolja követeléseiket a kormánynak: rendszeresen hozzák nyilvánosságra a munkanélküliek számát; a munkanélküli segély összege ne legyen kisebb a minimálbérnél, s folyósítsák legalább 12 hónapra. [RMSz, okt. 5.] (→ 1991.11.15)

1993. január 29.

Bukarestben újabb háromnapos megbeszélést tartott a két külügyminiszteri szintű bizottság a ro.–m. szerződésről. Néhány kérdésben sikerült megállapodni, a kolozsvári konzulátus ügye stagnál. [MN, jan. 29.]

Az EvZ saját eszközökkel megállapította, hogy a képviselőházban rendszeresen lehallgatják az ellenzéki képviselők telefonjait. A SRI cáfolta, hogy köze lenne a lehallgatáshoz. [Népszava, jan. 29.] (→ 1993.02.11)

Frunda György nem tartja szerencsésnek a területi autonómia kifejezést, szerinte a régiósítás a jövő útja. [BL, jan. 29.]

Vida Gyula arra figyelmeztetett, hogy a munkanélküliek száma a magyarság körében aránytalanul magas. [BL, jan. 29.]

1993. december 4.

Nő az infláció és a munkanélküliség, ebben a helyzetben a ro. politikai elit radikalizálódik – nyilatkozta Smaranda Enache. – Iliescu a hatalom megtartása érdekében felhasználta a nacionalizmust, emiatt a szélsőjobb egyre erősebb.

1994. január 5.

1993-ban 0,3%-kal nőtt a termelés, de ez még mindig 30%-os elmaradást jelent 1989-hez képest. A munkanélküliség 11%-os, a reálbérek 50%-kal alacsonyabbak, mint az előző évben. Az infláció havi 11%-os. [EN, jan. 5.]

A nagy visszhangot kiváltott Mihály király–Antonescu film (→ 1993.12.30) ügyében az orsz. médiatanács magához kérette Paul Everacot, a tévé vezérigazgatóját. [MN, jan. 8.] (→ 1994.01.10)

1994. szeptember 14.

Vincze Mária (SzET gazdasági szakbiz.) vitaindító anyagot publikált, felvázolva a gazdaság jelenlegi helyzetét, cselekvési programot ajánlott a szervezetnek. Kifejtette: nem helyes mereven elutasító álláspontra helyezkedni olyan törvényjavaslatokkal kapcsolatban, amelyek bevezetését a gazdasági ésszerűség indokolja. Várható az agrárválság elmélyülése, ugyanakkor fel kell készülni a részvénypapírok piacának megjelenésére. A munkanélküliség növekedése miatt az átképzési lehetőségekre is idejében gondolni kell. [RMSz, szept. 14., 15.]

Bukarestben vasgárdista tüntetésen Corneliu Zelea Codreanu születésnapjára emlékeztek. Sokak szerint 1989 óta ez volt a legnagyobb fasiszta demonstráció. [BN, szept. 15.]

1994. október 19.

C. V. Tudor újabb Har–Kov-vizsgálatot sürgetett, azt állítva, hogy elnyomják a románokat, ezért katonai megoldásokat sürgetett a székely megyékben. Kozsokár Gábor szenátor arra kérte, hogy ne névtelen levelekre hivatkozzon Tudor, hanem mutasson fel konkrét számokat. A Szenátus végül nem foglalt állást az ügyben. [Népújság, okt. 20.]

Októberben a bejegyzett munkanélküliek aránya orsz. szinten: 10,7% (1,196.412 fő), közülük 483 ezren részesültek munkanélküli segélyben, 576 ezren pedig szociális segélyben. [Népújság, okt. 19.] ● [A szám csalóka, ui. akinek lejárt mindkét segélye, azt törlik a nyilvántartásból.] – Az orsz. átlagnál nagyobb számokat jegyeztek Erdélyben, pl. Marosvásárhelyen 28%-os, Maros megyében 33%-os a munkanélküliség. [PMH, okt. 17.]

A Bukaresti Területi Katonai Törvényszék felmentett 3 katonatisztet, akik 1989. dec. 17-én parancsot adtak, hogy lőjenek a tüntető tömegbe. Az ítélet nem jogerős. Ha a forradalmárok egyesülete nem fellebbez, akkor a temesvári vérengzés miatt elítélt minden szekus, tiszt és pártaktivista szabadlábra kerül. [RMSz, okt. 21.]

1995. június 21.

A képviselőház elutasította a földtörvény módosítását, amelyet az ellenzék kezdeményezett. Az alapvető kifogás: nem azt a földet adják vissza, amelyet elkoboztak; iskolák, egyházak elvett földjeinek visszaadásáról pedig nem intézkedik a törvény. [RMSz, jún. 23.]

A munkanélküliek száma: 1,151.841. – Az ország valutatartaléka: 1,8 milliárd $. [EN, jún. 21.]

1996. szeptember 19.

A gyergyói TKT – az OT határozatára hivatkozva – elvetette Borbély Imre képviselő óvását. (Borbély Temesvárott lakik, de a gyergyóiakat képviselte a jelen ciklusban. Az új választások közeledtével az RMDSz OT úgy döntött, hogy az állandó helyben lakás legyen kizáró kritérium.) Borbély tehát nem lehet még egyszer gyergyói képviselő az RMDSz színeiben. [RMSz, szept. 19.] (→ 1996.09.24, 1996.10.08)

Az RMDE elégedetlen az RMDSz tevékenységével: reálpolitikát kell folytatni, nem elég csak a nemzeti egyenjogúság kérdésével foglalkozni. Föl kell karolni a munkanélküliek, a kisipari termelők gondjait; meg kell állapítani a méltányos munkabér nagyságát, foglalkozni kell az átképzéssel, a szövetkezetekkel, a nyugdíjasokkal. [Szabadság, szept. 19.]

1997. október 14.

Az RMDSz és a PNTCD vegyesbizottság ülésén nem fogadták el az oktatási szakbizottság – Pruteanu által összeállított – jelentését, hanem ragaszkodnak ahhoz, hogy a vegyesbiz. által kidolgozott ajánlás legyen kötelező érvényű a koalíció parlamenti tagjaira is. A vegyesbiz. kérte a szakbizottsági ülések jegyzőkönyveit és minisztériumtól egy részletes jelentést a nemzetiségi oktatásról. [RMSz, okt. 17.]

Az Alfa Kartell szakszervezeti tömörülés felhívására mintegy tízezer ember tüntetett a kormány gazdaságpolitikája ellen. Ellenezték a gyárak bezárását és a kormány lemondását követelték a növekvő munkanélküliség miatt. [Szabadság, okt. 15.]

Adrian Severin korábbi kijelentését (miszerint egyes főszerkesztők és politikusok idegen államok ügynökei) Constantinescu elnök így értékelte: ha a vádak alaptalanoknak igazulnak, akkor Severinnek le kell mondania. [RMSz, okt. 16.] (→ 1997.12.23)

Domokos Géza Esély c. visszaemlékezéseinek 2. kötete bemutatóján mondotta – a mérsékeltek és radikálisok közötti nézeteltérések kapcsán –: „Viharban hányódó gályán matrózlázadást szítani nemcsak veszélyes vállalkozás, hanem Isten ellen való vétek is.” [RMSz, okt. 14.]

1998. január 13.

Ülést tartott a CDR, hogy megoldást találjon a kormányzati válságra. A konvenció tanácsa elutasította a kisebbségi kormányzás és az előrehozott választások ötletét. [BN, jan. 14.]

Januárban 8,1% a munkanélküliek aránya, a korábbi 7,6%-kal szemben. Az állástalanok negyede semmilyen támogatásban nem részesül. [Háromszék, jan. 13.]

A csereháti épületet rendőrök őrzik, s újabb teherautónyi szállítmány érkezett a kisegítő iskolába beköltözött apácák ellátására. [Háromszék, jan. 13.]

Nagykároly lakosságának 50%-át magyarok és svábok adják, ennek ellenére a város 157 utcájából 137 visel román nevet, 18 magyart és 2 németet. [RMSz, jan. 13.]

1998. január 19.

Aradon tartott lakossági fórumot Tokay György kisebbségvédelmi miniszter és Bara Gyula államtitkár. Tokay kifejtette, hogy az országban nem a munkanélküliség a legnagyobb gond (amely a reform folytatásával amúgy is növekedni fog), hanem az álprivatizáció, a gazdaság nem hatékony működése, a veszteséges nagyvállalatok fenntartása. Bara Gyula szerint nehéz helyzetben van a nyugdíjrendszer is, mely a költségvetési hiány jelentős részét okozta, ezért mihamar reformra kerül sor, melynek során a nyugdíjkorhatárt fölemelik 65 (a nőknél 62) évre. [Táj., jan. 20.]

1998. január 26.

Emil Constantinescu a m. miniszterelnöknek megerősítette: az általános iskolától az egyetemig érvényesülni fog Ro.-ban a m. ny. tanulás lehetősége. Az elnök szerint a kormánykoalíciós válság nem lesz hatással az európai integrációra és a ro.–m. kapcsolatokra. [Szabadság, jan. 27.]

Radu Berceanu, a PD alelnöke bejelentette, hogy a PD miniszterei 28-án benyújtják lemondásukat. [BN, jan. 27.]

Bákóban tartotta közgyűlését az MCsSz; fölavatták a szövetség irodáját. Csicsó Antal elnök elmondta: 1997-ben a szervezet a csángóság legsürgetőbb gondjain igyekezett enyhíteni – a munkanélküliség leküzdésére, az anyanyelvű oktatásra és m. misék tartására keresték a megoldást. [Táj., jan. 26.]

A kormány a földvisszaigénylés határidejét ápr. 3-ig meghosszabbította, ui. lassan halad a szükséges iratok beszerzése. [Szabadság, jan. 27.]

1998. február 9.

Andrei Marga okt. min. Pruteanu levelére válaszolva kijelentette: ő maga nem vett részt olyan tárgyalásokon, ahol szó lett volna a m. egyetem létrehozásáról. Marga a multikulturális egyetemi struktúrák híve. Szerinte az ET oktatási problémákkal kapcsolatos határozata nem fogalmaz meg ilyen természetű előírásokat, normákat. Az államoknak kötelességük, hogy biztosítsák a felsőfokú oktatást a kisebbségek nyelvén, de tetszőleges formában. [RMSz, febr. 10.]

Rosszabbodtak Ro. gazdasági mutatói, mióta a reformpártiak jutottak hatalomra: 1997 végén az infláció üteme 151,4%-ra növekedett (egy évvel korábban 100% volt); a munkanélküliségi ráta 8,8%-os volt, ami közel 3%-os növekedés 1996-hoz viszonyítva. 1997. jan.–nov. között a hazai fogyasztás 6,4%-kal csökkent; a külkereskedelmi hiány 2,28 milliárd $-ra csökkent (egy évvel korábban: 2,807 volt); az export nőtt, az import csökkent. [MTI]

1999. január 27.

A PRM nem tart Valeriu Stoica igazságügyminiszter fenyegetésétől, hogy törvényen kívül helyezik a pártot, ha bebizonyosodik bűnrészessége a bányászok akcióiban, hanem a miniszter lemondását követeli. [Szabadság, jan. 27.]

Jan. közepén 1,048.000 munkanélküli szerepelt a nyilvántartásokban, ez 10,6%-os rátának felelt meg. [Szabadság, jan. 27.]

Strasbourgban, az ET parlamenti közgyűlésén Frunda Györgyöt választották az ET Jogi Biz. egyik alelnökévé. [Népújság, jan. 27.]

Tar Károly, Svédországban élő író arról tudósított, hogy interneten gyűjtenek aláírásokat abból a célból, hogy Tőkés Lászlót Nobel békedíjra javasolják. [RMSz, jan. 27.]

1999. február 2.

Rosszhiszeműen fogadta a közvélemény Frunda György szenátornak azt a javaslatát, amely az európai kisebbségek jogainak tiszteletben tartását vizsgáló ad hoc-bizottság létrehozását célozta. A pártok tiltakoztak és Ro. monitorizálásának felújításán való mesterkedéssel vádolják az RMDSz-t. Ennek kapcsán Frunda elmondta: a javaslatot még szeptemberben tette, de csak most került sorra. A bizottság létrehozása nem románellenes és nem célozza a monitorizálás újraindítását; a testület felleltározná az országok kisebbségi problémáit és kötelezné a tagországokat, hogy aláírják és ratifikálják a Kisebbségi Keretegyezményt és a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját. [Szabadság, febr. 2.]

Az 1998-as év szomorú rekordjai: az ipari termelés 17%-kal csökkent, az infláció 40,6%-kal nőtt, a munkanélküliség 10,6% lett. [Sajtóf., febr. 2.] – Az össztermelés 5,5%-kal csökkent; az országnak 1999-ben 2,8 milliárd $ adósságot kell törlesztenie. [Szabadság, febr. 10.]

1999. augusztus 25.

Július végén az inflációs ráta 11,3%-os volt, ami a júniusi szinttel majdnem azonos; a hivatalosan jegyzett munkanélküliek száma 1,11 millió. [Szabadság, aug. 25.]

Rácz Levente, az RMDSz Fehér megyei üv. elnöke elmondta: a megye a legutóbbi választások során m. képviselő nélkül maradt, s ennek a hiánya, pl. tanügyi kérdésekben bizony megérződik: nincs aki közbelépjen a m. iskolai csoportok indítása érdekében. Az emberekben sincs elég kezdeményező készség és bátorság, nem ismerik a jogaikat és hamar meghátrálnak. [RMSz, aug. 25.]

Nagyszalontán szobrot kívánnak állítani Bocskai fejedelemnek; a pályázatot Kolozsi Tibor szobrászművész nyerte. [Szabadság, aug. 25.]

1999. december 29.

A Statisztikai Hivatal szerint 1997-ben Ro. aktív lakosságának 37,5%-a dolgozott a mezőgazdaságban (az EU-s kb. 4%-kal szemben; Mo.: 7,9%, Csehország 4,7%; Lengyelország: 20,5%; Bulgária: 24%). Az iparban 27,2% dolgozott, ez közelíti az európai átlagot. Nyugati elemzők úgy vélik, hogy a magas mezőgazdasági foglalkoztatottság mögött tkp. rejtett munkanélküliség húzódik meg. [Szabadság, dec. 29.]

Hosszas vita után Radu Vasilét kizárták a parasztpártból (→ 1999.12.17). Fő bűnének azt rótták föl, hogy azok után sem akart lemondani, hogy a miniszterei lemondtak. A PNTCD-t gyengítő hatalmi harcok a koalíció perspektíváira is kihatnak. [Szabadság, dec. 29.]

Csíky Dénes plébános személyes okok miatt nem vállalta azt, hogy a titkosszolgálati dossziékat felügyelő biz. (CNSAS) tagja legyen, ezért az RMDSz Csendes Lászlót, a bukaresti evangélikus gyülekezet presbiterét jelölte a posztra. [Szabadság, dec. 29.] (→ 2000.03.09)

2000. október 12.

Tőkés László nem tartja elképzelhetőnek, hogy az RMDSz a PDSR-vel lépjen hatalomra. [Szabadság, okt. 12.]

Egy felmérés szerint az erdélyi m. szavazók 90%-a az RMDSz-re szavazna, egyetlen más párt sem éri el az 1%-ot. A megoldandó problémák listáján első helyen szerepel a munkanélküliség megoldása, ezt követi a magas infláció, a korrupció, az életszínvonal csökkenése, s csak azután jönnek az RMDSz programjában hangsúlyosan szereplő témák: anyanyelv használata a közigazgatásban, a Székelyföld területi autonómiája, önálló m. egyetem. [Népújság, okt. 12.; Szabadság, okt. 13.] (→ 2004.10.14)

Hivatalosan megkezdődött a 45 napos parlamenti és elnökválasztási kampány. Frunda György, az RMDSz elnökjelöltje Szatmárnémetiben kezdte a kampányt. Frunda célja gazdasági téren: a tulajdonjog szentesítése, az állami vállalatok és bankok magánosítása, a veszteséges vállalatok felszámolása, a nyugdíjasok helyzetének megkönnyítése. A PDSR-vel csak akkor lehetne együttműködni, ha a párt egyetértene az RMDSz programjával és követeléseivel. [Szabadság, okt. 13.]

2000. október 19.

Mugur Isărescu értékelte a kormány 10 hónapos tevékenységét, megállapítva, hogy nagyrészt teljesítette a vállalásokat: sikerült mérsékelni az inflációt, a gazdaság folyamatos recesszióját és a munkanélküliséget. Közben az ország fölélte valutatartalékának egy részét, de másképp ezt nem lehetett megoldani. A jelentésre változatos reakciók érkeztek: a PD szerint a kormányfő nem teljesítette a vállalásokat. A PNL azt követelte, hogy Isărescu mondjon le a jegybank elnöki posztjáról. [BN, okt. 19.]

Frunda György Marosvásárhelyen, egy lakossági fórumon figyelmeztette a választókat: nov. 26-án mindenképpen menjenek el a magyarok voksolni, mert nem mindegy, hogy ki nyeri meg a választásokat. „Amíg nincs erdélyi m. egyetemünk, nem használhatjuk anyanyelvünket, egyházaink nem kapják vissza ingatlanjaikat, nem beszélhetünk kisebbségi biztonságról.” [Krónika, okt. 19.]

A KREK Igazgatótanácsa zöld utat adott Sógor Csaba ref. lelkész parlamenti jelöltségének, de megvétózták Makay Botond resicabányai lelkipásztor indulását a Krassó-Szörény megyei listán, azzal az indokkal, hogy 1989-ben negatív szerepe volt a temesvári események idején, ezért megfosztották őt az egyházi választhatóság jogától, ennek következtében világi közéleti tisztség betöltésére is méltatlanná vált. [RMSz, okt. 19.] (→ 2000.11.20)

2001. november 10.

Adrian Năstase az év első 9 hónapjának megvalósításairól szólva elmondta: 9,6%-kal nőtt az ipari termelés, az export összértéke 8,6 milliárd $-ra tehető, a munkanélküliség 10,2-ről 7,8%-ra csökkent. [Szabadság, nov. 10.]

A BNR bejelentette, hogy árfolyamlistáján jegyezni fogja a forint, a cseh korona és a zloty árfolyamait is. Pár nappal előbb a bank egyik igazgatója átiratban tiltotta meg a Piraeus Banknak a forinttal való tranzakciót. [RMSz, nov. 10.]lapozás: 1-20 | 21-21
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998