Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 18 találat lapozás: 1-18
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: Molotov–Ribbentrop-paktum

1991. június 24.

A parlament két házának együttes ülésén – Adrian Năstase külügyminiszter javaslatára – nyilatkozatot fogadtak el, amely kimondta, hogy a Molotov–Ribbentrop-paktum ellentétben áll a nemzetközi jog alapelveivel, ezért semmisnek kell nyilvánítani. [RMSz, jún. 26.] (→ 1991.06.27)

Adrian Năstase újólag hangoztatta, hogy Romániának nincs területi követelése a Szovjetunióval szemben. Moldova és Románia „újraegyesítése utópisztikus, nem is érdemes beszélni róla”. [AP]

Moses Rosen kérte a România Mare és a többi „nemzeti gyűlöletet és antiszemitizmust propagáló” lapok (pl. Europa) betiltását. [Szabadság, jún. 25.; RMSz, jún. 26.]

1991. június 27.

Domokos Géza és Verestóy Attila Iliescu elnökkel és az okt. miniszterrel tárgyalt, tk. a kolozsvári iskolák ügyében (→ 1991.06.25). A min. korábban azt az utasítást adta a megyei tanfelügyelőségeknek, hogy a 18 m. ny. iskolának maradjon meg a status quo-ja, azokban ne indítsanak ro. osztályokat. Most azért kellett ismét tárgyalni, mert a tanfelügyelők (pl. a Kolozs megyei) semmibe vették a miniszteri utasítást. [RMSz, jún. 29.] (→ 1991.07.02)

A Legfelsőbb Törvényszék ismét elnapolta az RMCsSz elismerésének tárgyalását, ezúttal szept. 29-re. (→ 1991.05.09, 1991.08.07)

A Molotov–Ribbentrop-paktumra vonatkozó ro. parlamenti nyilatkozatot (→ 1991.06.24) kommentálva Csurkin szovjet külügyi szóvivő egy sajtóértekezleten kifejtette, hogy e paktum elvesztette jelentőségét, a jelenlegi határokat az 1947-es párizsi békeszerződés határozta meg. Moldova továbbra is a SzU egyik tagköztársasága marad.

1993. április 14.

A FDSN elítélte a tüntetéseket és kiállt a kormányfő mellett, az ellenzék nyilatkozatban ítélte el a kormány szociális politikáját.

A ro. nacionalista ellenzék már Moldova Köztársaság kikiáltásakor (→ 1991.08.27) ellenezte a függetlenség elismerését, mondván, hogy az megnehezíti az uniót. A PUNR ismét tiltakozott, Traian Chebeleu azzal utasította vissza a vádat, hogy ez volt az egyetlen lehetőség a Molotov–Ribbentrop-paktum felszámolására. [MH, ápr. 14.]

Megalakult a 137/1993. ápr. 8-i kormányhatározattal életre hívott CMN (→ 1993.03.24), élén Viorel Hrebenciuc kormány-főtitkárral. A tanácsnak hivatalból kinevezett tagjai vannak; a munkába bevonják a kisebbségek parlamenti képviselőit is. A tanács feladata: a kormány kisebbségi stratégiájának kidolgozása, a kisebbségi törvény megalkotása. Frunda György előnyként említette, hogy a tanácsnak joga van bírálni a törvénytervezeteket. [RMSz, ápr. 16.] (→ 1993.04.21)

Szász János úgy értékelte, hogy alkalom lenne élénkebb politikát folytatni, ui. a hatalom azon munkálkodik, hogy éket verjen az RMDSz vezetősége és tagsága közé. A kormány azért támad ilyen vehemenciával, mert attól fél, hogy az RMDSz „feljelenti” az ET-nél és ezért akarja lejáratni a szövetséget. [RMSz, ápr. 14.]

1994. június 1.

Elkezdődött a képviselőházi vita a tanügyi törvénytervezetről. Asztalos Ferenc kifejtette álláspontját. Az 1992-es népszámlálás adatai szerint a lakosság 7,1%-a m., de a magyarul tanulók száma csak 4,9%. – Az RMDSz vezetői visszautasították Liviu Maior véleményét, miszerint a tervezet megfelel az európai normáknak. A tervezet valójában diszkriminatív: a kisebbségi oktatás 70%-át ro. nyelven akarja elrendelni. [RMSz, jún. 3.]

Moszkvában ro.–orosz külügyi szakértői bizottság tárgyalt a készülő alapszerződésről. A ro. fél kérését, hogy a foglalják be a Molotov–Ribbentrop-paktum érvénytelenné nyilvánítását, nem fogadták el. [RMSz, jún. 10.]

1994. október 15.

Nem volt eredményes a ro.–orosz alapszerződésről tartott bukaresti szakértői tárgyalássorozat, ui. Ro. ragaszkodott ahhoz, hogy nyilvánítsák semmisnek az Észak-Bukovinát, Besszarábiát és Herţa tartományt a 2. világháború idején a Szovjetuniónak juttató Molotov–Ribbentrop-paktumot. Oroszország azzal érvelt, hogy a kérdéses területek már Ukrajnához, ill. Moldovához tartoznak. [MH, okt. 15.]

Marosvásárhelyen tartották az RMDSz 2. megyei önkormányzati konferenciáját. [Népújság, okt. 18.]

1994. november 2.

A CD nyilatkozatban kérte a kormányt, hogy mondja fel a még érvényben lévő, 1970-ben aláírt szovjet–ro. barátsági szerződést. (Új szerződés készül, de a ro. követelések miatt szünetelnek a tárgyalások. Ro. a Molotov–Ribbentrop-paktum megsemmisítését sürgeti, mert ez utat nyithatna a ro. területi követelések teljesítése felé.) [MN, nov. 2.] (→ 1994.11.04)

Noha Ro. aláírta a Helyi Autonómia Chartáját (→ 1994.10.04), rá 8 napra kiadták a 706. sz. kormányhatározatot, amely a prefektúrák, azaz a kormány hatáskörébe utalta az RKP egykori székházait, amelyeket eddig jobbára a megyei tanácsok birtokoltak. A Temes megyei tanács bíróságon támadta meg a rendeletet. [RMSz, nov. 2.]

1995. április 3.

Bukarestben befejeződtek a többnapos ro.–orosz megbeszélések. A ro. fél az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum eltörléséért szállt síkra, de Oroszország ezt nem fogadhatja el, mert az a határmódosítások kiindulópontját jelentené. [ÚM, ápr. 3.]

Traian Chebeleu sajtóértekezletén tk. elítélte az ET 1201-es ajánlását. „Valószínűleg még jó időbe telik, ameddig az etnikai alapú autonómia ilyenszerű primitív formáiért küzdő erők magukévá teszik az európai normákat” – jelentette ki. [MH, ápr. 4.] – Szentiványi Gábor külügyi szóvivő emlékeztetett arra, hogy Ro. ET-felvételekor magára nézve kötelezőnek fogadta el az 1201-es ajánlást. [ÚM, ápr. 5.]

1995. május 18.

Vasile Sofineti, a Külügymin. sajtóigazgatója kommentálta az ukrán álláspontot, mely szerint „Ro. nem lehet hamarosan a NATO tagja, mert ez az ország nem mondott le az Ukrajnával szembeni területi követelésekről.” Sofineti szerint ez a valóság elferdítése, ui. a Molotov–Ribbentrop-paktum elítélése nem jelent területi követelést. [Népszabadság, máj. 18.]

A parlament két háza jóváhagyta a társadalombiztosítási törvény ama paragrafusát, mely finanszírozási forrásként a határátlépési illetéket („kapupénzt”) is megjelöli. [MN, máj. 18.] (→ 1995.02.25, 1995.03.14, 1995.03.28, 1995.06.02, 1995.06.23)

Az Udvarhelyszéki RMDSz tisztújító gyűlésén Ferenczy Ferenc 59:38 arányban legyőzte Katona Ádámot. [HN, máj. 23.]

A Székely Dalegylet kezdeményezésére kopjafát állítottak Csanády György, a székely himnusz szerzőjének sírjára. [RMSz, máj. 18.]

1995. október 4.

Az amerikai útjáról hazatért Iliescu elnököt politikai botrány fogadta Bukarestben. A ro. sajtó ui. megírta, hogy az elnök Washingtonban „két ro. Zsirinovszkijnak” nevezte a koalícióban résztvevő két párt, a PRM és a PUNR elnökét. Iliescu még arról is beszélt, hogy a Molotov–Ribbentrop-paktum nyomán elvett ro. területeknek vissza kell térniük Ro.-hoz. [MH, okt. 5.]

A România Mare hetilap példátlan támadást intézett Iliescu ellen, közvetve halállal is megfenyegetve az ország elnökét. [MN, okt. 7.] (→ 1995.10.05, 1995.10.07, 1995.10.13)

Varsóban okt. 2–19. között zajlik az EBESz Emberi dimenziók c. konferenciája. Max van der Stoel is felszólalt, hangsúlyozva, hogy szükség van a kormányok és a kisebbségek közötti párbeszédet szolgáló struktúrákra, hogy a törvényhozás előtt itt egyeztessék a törvények tartalmát. A területi autonómia lehetőségét az EBESz koppenhágai dokumentuma megemlíti, de nem teszi kötelezővé. Fontos, hogy az államok a kisebbségek jogait kétoldali szerződésekben rögzítsék, az alkalmazás helyességét és folyamatosságát pedig mindkét oldalnak követnie kell. [Táj., okt. 4.]

1995. október 5.

Gh. Funar Olaszországban járt, ahol lenyűgözte Traianus oszlopa. Hazatérése után kinyilvánította szándékát, hogy Kolozsvár főterére felállíttassa az oszlop méretazonos mását. [Szabadság, okt. 5.] – Antonescunak is szobrot kíván állítani, ezt I. C. Drăgan finanszírozná. [MH, okt. 5.]

Chebeleu elnöki szóvívő tolmácsolta Iliescu elnök válaszát C. V. Tudor támadó cikkére (→ 1995.10.04): az elnök azt mondta az AEÁ-ban a két pártelnökről, hogy „Zsirinovszkij módjára keltenek feltűnést”. A PDSR felszólította a PRM-t: tisztázza, hogy a párt osztja-e C. V. Tudor véleményét, különben felülvizsgálják a további együttműködést. [MN, okt. 6.] (→ 1995.10.07)

Az RMDE és az SzT levelet intézett Londonba, a Szocialista Internacionálé Titkárságához, amelyben a tanügyi törvény diszkriminatív, kisebbségi oktatást elsorvasztó rendelkezéseit ismertették és azt kérték, hogy az Internacionálé vesse latba tekintélyét a törvény módosítása érdekében. [Táj., okt. 5.]

Budapesten megalakult a Duna Televízióért Alapítvány, célja, hogy a Duna TV műsora mindenüvé eljuthasson a Kárpát-medencében. [MN, okt. 7.]

Zsákutcába jutottak az ukrán–ro. tárgyalások – mondotta V. Vaszilenko, ukrán külügyi megbízott –, mindez a Molotov–Ribbentrop-paktum eltérő megítéléséből adódik. Vaszilenko szerint a ro. felet terheli a felelősség. [MN, okt. 6.] (→ 1995.10.30)

1996. február 24.

Alfred Moses kolozsvári nyilatkozatai (→ 1996.02.22) annyira felborzolták a kedélyeket, hogy Bukarestben újabb sajtótájékoztatót tartott, ahol részben megismételte az elmondottakat: nem hisz abban, hogy Oroszország meggátolná Ro. NATO-tagságát, ezt csak Ro., vagy az állam elnöke tehetné meg. A szélsőséges pártok (PUNR, PRM, PSM) fékezik az ország nyugati integrációját; ezeknek nincs helyük a valós demokráciában. Bármennyire fáj is az országnak a Molotov–Ribbentrop-paktum, ma már nem módosíthatók a határok, Ro.-nak le kell mondania Nagy-Románia eszméjéről. – A PUNR közleménye szerint Moses véleménye „megengedhetetlen beleszólást jelent a romániai pol. életbe”. [Szabadság, febr. 26.] (→ 1996.02.28, 1996.03.01)

Szovátán tartotta 3. orsz. közgyűlését az RMGE. A jelentés beszámolt arról, hogy az anyagi nehézségek miatt csak egyetlen fizetett alkalmazottja van az egyesületnek. Az újraválasztott elnök – Csávossy György – elmondta: válságban van a falu és a gazdatársadalom, túl kell jutni e nehéz időszakon. [RMSz, febr. 29.]

1997. január 13.

Vida Gyula elmondta: a kormányalakítás idején olyan gyorsan peregtek az események, hogy nem volt idő és alkalom minden döntés előtt az SzKT-t konzultálni (ez válasz volt Katona Ádámnak, ]961126), de az utólagos jóváhagyás 90%-os volt (→ 1996.11.28), tehát helyes döntések születtek. Az RMDSz a kormányba lépéssel nem mondott le alapvető politikai célkitűzéseiről, mint az autonómia kérdése vagy a BTE. [RMSz, jan. 13.]

Hosszú szünet után Bukarestben újrakezdték a tárgyalásokat a ro.–ukrán alapszerződésről. Radu Vasile kijelentette: Ro. nem enged a Molotov–Ribbentrop-paktum elítélését illetően és utalni kíván az Ukrajnában élő 400 ro. polgár jogaira. [RMSz, jan. 15.]

Élénk visszhangot váltott ki Miron Cozma letartóztatása. A felforgató tevékenység vádjával őrizetbe vett bányászvezér (→ 1990.06.13, 1991.09.25) elleni vádirat 5000 oldalas. Korábban többször beidézték, de sohasem jelent meg. – A bányavidéken sűrűn járőröznek a rendőrök, a boltokat feltöltötték hússal és kenyérrel. A közlekedési min. legfőbb gondja, hogy a bányászok ne induljanak ismét a fővárosba. Emil Constantinescu a bányászok küldöttségének elmondta: garantálja, hogy az ügyből nem lesz politikai per. [RMSz, jan. 13.]

Újabb két titkosszolgálat került parlamenti ellenőrzés alá: a belügyminisztériumi és a külföldi hírszerzést végző testület. A 9 titkosszolgálatból eddig csak a SRI-re terjedt ki a parlamenti felügyelet. [Háromszék, jan. 13.]

Febr. 1-jei hatállyal visszahívták posztjáról Ádám Erzsébet színésznőt (Hajdu Győző feleségét), a budapesti kulturális központ igazgató-helyettesét. (→ 1995.11.17) [RMSz, jan. 13.]

1997. február 10.

Szabó Károly a szenátusban rámutatott: Iliescu – 6 éves elnöksége idején – a fegyveres testületek tábornoki karát banánköztársasági méretekben gyarapította és léptette elő. [Táj., febr. 11.] ● [Az RMDSz szenátorának észrevétele egybevág Király Károly véleményével (→ 1989.12.22): a bukaresti „forradalmat” a hadsereg segítsége nélkül nem nyerhette volna meg az új hatalom.]

Horváth Andor, a Bolyai Társaság elnöke, az SzK-hoz intézett nyílt levélben leszögezte: az önálló m. egyetem jogos igénye a romániai m. közösségnek; az osztozkodás, az egyetem szétválasztása nem járható út. [Szabadság, febr. 10.]

Az ukrán külügyminisztériumhoz közel áll források szerint Bukarest hajlandó annak elfogadására, hogy a megkötendő alapszerződésben ne szerepeljen a Molotov–Ribbentrop-paktumra való utalás. [RMSz, febr. 10.]

1997. április 5.

Az SzKT dévai ülésén a KMDSz arra kérte az SzKT-t, hogy fogadja el az általuk kidolgozott, a BTE beindításával kapcsolatos határozattervezetet. Markó Béla – arra a kérdésre, hogy ősszel kettéválasztják-e a BBTE-t – határozott nemmel válaszolt. Az egyetemmel kapcsolatban a társadalmi és a szakmai szervezetek szintjén folyik a véleménycsere; jó lenne a vitát úgy lezárni, hogy az megfeleljen a m. közösség jogos elvárásainak és igényeinek. [Táj., ápr. 7.]

Primakov orosz külügymin. szerint részükről alá lehet írni az alapszerződést, de csakis az 1995-ben összeállított szöveggel. Bukarest azonban folytatja a tárgyalást, mert szeretné befoglalni a Molotov–Ribbentrop-paktum elítélését. [ÚM, ápr. 5.]

2000. május 12.

A kormány módosította a lelkészek fizetését szabályozó törvényt. Ennek értelmében mindazok, akik 1999. dec. 31-én alkalmazásban voltak, fizetést kaphatnak. A korábbi szabályozás a hívek lélekszáma szerint állapította meg a lelkészek fizetését, a módosítással ez a méltánytalanság megszűnt. [Szabadság, máj. 12.]

A ro. és orosz külügymin. megállapodott arról, hogy szakértői szinten felújítják a két ország közötti alapszerződésről folytatott, korábban felfüggesztett vitát. Az alapszerződést a SzU felbomlása előtt, 1991-ben kötötték meg, s azt 1996-ban – Ro. visszalépése miatt – nem parafálták. A diplomáciai vita nyomán Ro. kiszorult az orosz piacról, s az energiaimport miatt kereskedelmi mérlege is negatív lett. A szerződés legkényesebb pontja a Molotov–Ribbentrop-paktum elítélése, amely lehetővé tenné a területi revízió kérdésének felvetését. [Szabadság, máj. 12.]

Magos Méta emlékeztetett: bármely tisztségviselőt csak az válthatja le, aki funkcióba helyezte. [Krónika, máj. 12.] – Az üggyel kapcsolatban (→ 2000.05.06) Markó Béla pontról pontra végigvezette a történteket. Az előválasztáson a szavazókkal nem közölték a szabályt: csak akkor érvényes az előválasztás, ha a szavazólapon (a nem kívántakat kihúzva) egy bizonyos számú név marad. Az érvénytelen előválasztás után dönteni kellett a jelöltlista felől, szabály szerint ezt már csak a TKT tehette meg. Hosszas viták után a TKT ezt meg is tette. A leadási határidő előtt néhány perccel Kincses egy olyan listát tett le a városi körzethez, amely különbözött a TKT-n elfogadott listától. Ezután vonták meg Kincsestől a delegáltság jogát. [RMSz, máj. 12.] – A Kincses Előddel való szolidaritás jegyében lemondott tisztségéről a Maros megyei üe. négy tagja: Magos György, Ölvedi Zsolt, Ráduly Levente, Vass Levente. [RMSz, máj. 15.] (→ 2000.05.15, 2000.05.25, 2000.07.03)

Nagyváradon ismertették a Varadinum ünnepségeinek idei rendezvényeit. A kezdőnap a ref. egyháznak jut, a zárónap a hagyományos Szent László-körmenettel zárul. A kat. egyházmegyék és a protestáns egyházkerületek egy-egy millenniumi zászlót vehetnek át a m. államiság ezredik évfordulója alkalmából. [BN, máj. 12.] (→ 2000.06.09)

2000. július 14.

Szinérváralján Ifjúsági és Rehabilitációs Központot avattak föl a M. Ref. Világtalálkozó helyi rendezvényeként. [RMSz, júl. 14.]

Az orosz Duma elnöke kijelentette, hogy Ro. nem kapja vissza az 1917-ben Moszkvának „megőrzésre” átadott államkincstárt, mert ez precedenst teremthetne a többi európai állam számára. Az alapszerződéssel kapcsolatban leszögezte: nem tudják elfogadni a Molotov–Ribbentrop-paktum elítélését sem. [Szabadság, júl. 14.]

A kormány titkosította a 95/2000. sz. kormányrendeletet, de az – tévedésből – mégis megjelent a hivatalos közlönyben. A rendelet szerint 171 állami cégnek engedi el az állam az adósságát, összesen 300 millió $ értékben. Azért lett titkos a döntés, mert valamennyi vállalat a hadsereg és a nemzetbiztonság szállítója, szolgáltatója. [BN, júl. 14.]

Boros János, Kolozsvár alpolgármestere levélben szólította föl a ref. egyházat, hogy sorolja föl a visszaigényelendő épületeit, ui. a város nemsokára áruba bocsát néhány központi üzlethelyiséget, s nehogy olyasmit is eladjanak, amire az egyház igényt tart. [Szabadság, júl. 14.]

A Tőkés László körüli csoport kudarcként ítéli meg azt, hogy Marosvásárhelyen ro. polgármestert választottak meg; a cikkíró úgy véli: ennek az volt az oka, hogy Fodor Imre nem szólította meg a város ro. lakosságát. [Szabadság, júl. 14.]

2003. május 6.

Mircea Geoană és Igor Ivanov, orosz külügymin. Bukarestben parafálta a két ország készülő alapszerződésének véglegesített szövegét. A kérdés kb. tíz éve nyitott, ui. Ro. azt szerette volna, ha az alapszerződésben szó esik az első világháborúban Oroszországba vitt ro. kincstár sorsának tisztázásáról és a dokumentum elítéli a II. világháború előtt megkötött Molotov–Ribbentrop-paktumot. Orosz részről mindkét kérést elutasították. A megoldás: függelékként csatolnak egy politikai nyilatkozatot a szerződéshez, amely tartalmazni fogja a kényes kérdéseket. [Szabadság, máj. 6.] (→ 2003.07.04)

A korrupcióellenes törvénycsomag értelmében több parlamenti tagnak választania kell: politikusok maradnak vagy inkább visszatérnek a vállalkozói szférába. Az RMDSz 4 képviselője és 5 szenátora inkább lemond a különféle cégek vezetőségében betöltött funkciójáról és a politikai pályát választja. [Krónika, máj. 6.; HN, máj. 7.; RMSz, máj. 8.]

Az RMDSz-en belül működő Demokratikus Újbaloldali Fórum (DÚF) Kovászna megyei tagjai felhívásban szólították föl az erdélyi magyarságot, hogy az együttműködésen munkálkodjon, de ne tévessze össze az RMDSz jelenlegi vezetését a szövetséggel. – A kolozsvári vezetőség szerint a háromszékiek illetéktelenek voltak a DÚF nevében bármit is nyilatkozni. [Szabadság, máj. 6., máj. 12.]

2003. július 4.

Ion Iliescu moszkvai látogatása során kétoldalú barátsági szerződést ír alá Vlagyimir Putyin orosz elnökkel (→ 2003.05.06). A Molotov–Ribbentrop-paktumot kivették a végleges szövegből, de a két ország egyeztetni fog a megoldásról. Ion Iliescu szerint megérett a Moldovával való egyesülés gondolata, de Ro. megérti azt a valóságot, hogy Moldova önálló államként létezik. [Krónika, júl. 4., júl. 5.; Szabadság, júl. 5.; Háromszék, júl. 5.]

Vekov Károly törvénytervezet nyújtott be, amely a műemlék-templomok környékén rendezett zajos ünnepségek korlátozását írná elő. A tervezet átment a szenátuson, ősszel kerül a képviselőház elé. [Szabadság, júl. 4.] – Ugyanő azt javasolta, hogy 20%-ról 10%-ra csökkentsék az anyanyelvhasználatot lehetővé tevő kisebbségi arányt; Markó Béla szerint az ötletet támogatni kell, de nem látja az eszközöket, amelyekkel a jelen pilanatban el lehetne érni ezt a célt. [Krónika, júl. 4.]

Megtartotta első ülését az RMDSz ÜE, megválasztották a főosztályok vezetőit, megtárgyalták a prioritásokat. [Krónika, júl. 4.]

Az eddig összegyűlt összegből meg lehet kezdeni a szobor restaurálását (→ 2003.06.30), a fölállításhoz további 70 millió Ft-ot a m. kormánytól várja az aradi egyesület. [Krónika, júl. 4.]lapozás: 1-18
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998