Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 27 találat lapozás: 1-20 | 21-27
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: mezőgazdaság

1994. február 22.

Az RMGE – a budapesti Nagyváthy János Gazdaképző támogatásával – beindította a gazdaképzést; Illyefalván háromhetes tanfolyamot szerveztek. [ÚM, febr. 22.] – Illyefalván két mezőgazdasági alapítvány (Keresztyén Ifjúsági Diakóniai Alapítvány = KIDA; Landwirschaft – Agricultura – Mezőgazdaság = LAM) is segíti a gazdaképzést.

1997. április 22.

Az RMDSz sajtótájékoztatóján Markó Béla ismertette amerikai útjának eredményeit. Vendéglátói elismerően értékelték a változásokat, az RMDSz részvételét a kormányzásban; valamennyi találkozón szóba került az ország euroatlanti integrációja, de az ottani pol. körökben úgy vélik: az első körben csak Mo., Csehország és Lengyelország van esélye a NATO-ba lépni, Ro.-nak komoly hátrányt kell ledolgoznia, mert a kötelező kritériumok teljesítése csak az 1996. nov. választások után kezdődött meg. [Táj., ápr. 22.]

Virgil Petrescu okt. min. aláírásával szétküldték azt a min. rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy az egyetemi és főiskolai felvételi vizsgákat mindenki azon a nyelven teheti le, amelyiken az illető tantárgyakat az iskolában tanulta. [Táj., ápr. 23.]

Kovács Adorján a mezőgazdasági hitelek tárgyában elmondta: könnyebben boldogulnak azok, akik valamilyen társulási formában egyesítették erejüket. [RMSz, ápr. 22.]

Bukarestben a GDS rendezett vitát a m. egyetemről. Egy meg nem nevezett rektorhelyettes szerint az egyetem kettéosztása annyi pénzt emésztene föl, amennyit a Világbank adott a ro. felsőoktatás fejlesztésére. [Sajtóf., ápr. 22.]

1997. június 4.

Az illetékes tárca 75 áll. gazdaságot ítélt privatizálásra, mert az általuk felhalmozott adósság a mezőgazdaság tartozásának 40%-át teszi ki; a szenátus úgy döntött, hogy egyenként kell megvizsgálni az egyes állami gazdaságok helyzetét. [Szabadság, jún. 4.]

Halász János tanácsos elmondta: fél év alatt Mo. és Ro. 14 kereskedelmi egyezményt írt alá, többet, mint az előző 50 évben összesen. Ro. áprilisban csatlakozott a CEFTA-hoz, ez vámkönnyítésekkel jár és a keresk. kapcsolatok élénkülését hozza magával. [Szabadság, jún. 4.]

A tervek szerint 30 ezer állást szüntetnek meg a tanügyben. Florin Diaconescu államtitkár az elbocsátást azzal indokolta, hogy 1989 óta egymillióval csökkent a diákok száma, ugyanakkor a tanárok száma 50 ezerrel nőtt. [BN, jún. 4.]

1997. október 6.

Göncz Árpád a kongresszus eredményeit köszöntő levelében írta: „az RMDSz új kormányzati szerepében bebizonyította valóságérzékét, mértéktartását és bölcsességét”. [Táj., okt. 7.]

A kormánykoalíciós cselekvési program szerint az RMDSz továbbra is sürgetni fogja Ro. NATO-tagságát és az EU-intergációt. Gazdasági téren prioritásként kezeli a privatizációs folyamat felgyorsítását, a veszteséges vállalatok esetén a csődeljárást követő privatizációt (különös tekintettel a nagy nyersanyag- és energiaigényes vállalatokra); a reprivatizáció teljes természetbeni vagyonvisszaadással történjen, s ahol ez nem lehetséges, ott kárpótlással. A mezőgazdaságban szükség van a saját elhatározáson alapuló társulások megalakításának ösztönzésére és terméktanácsok kialakítására. Szükség van a szövetkezeti mozgalmat támogató program kidolgozására, a kis- és középvállalatok támogatási rendszerének véglegesítésére; kedvezményes adózási rendszer kialakítására a termelő, munkahelyteremtő és technikai fejlesztést megvalósító vállalkozások számára. [A program emellett a kultúrpolitikai jogalkotás prioritásait és a kisebbségek számára fontos pontokat is felsorolta; bővebben lásd: Táj., okt. 6.]

1997. október 18.

A kormány véglegesítette az átvilágítási törvény tervezetét, amely lehetővé tenné, hogy mindenki hozzáférjen a Securitate róla vezetett dossziéjába. A magas tisztségek viselőinek nyilatkozniuk kell esetleges ügynök-múltjukról. [Szabadság, okt. 20.]

Az RMGE és az RMDSz közös akciót indít, amelynek során minden községben tájékoztatják a gazdákat a mezőgazdasági kuponok felhasználási módjáról. [Táj., okt. 20.]

1997. november 6.

A szenátus megtárgyalta az ellenzék által benyújtott, a kormány mezőgazdasági politikáját elítélő egyszerű indítványt. Csapó I. József ismertette az RMDSz álláspontját: a kormányzat intézkedései összhangban voltak a piacgazdaság követelményeivel és az EU-ban érvényes rendszerekkel. A plénum 77:50 arányban elvetette az indítványt. [Táj., nov. 6.] (→ 1997.11.11)

A SRI vezérigazgató-helyettese – a PRM aggodalmait eloszlatandó – kijelentette, hogy az ország biztonságát nem fenyegeti revizionista veszély. A m. cserkésztáborok nem „félkatonai kiképzőközpontok”. [Szabadság, nov. 6.]

1999. november 20.

Az AEÁ kongresszusának Európai Biztonsági és Együttműködési Bizottsága (a Helsinki Biz.) levelet intézett Ro.-val kapcsolatban Madeleine Albright külügyminiszterhez, amelyben aggodalmuknak adtak hangot azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy 2000-ben a PDSR a PUNR-vel és a PRM-vel koalíciót alkotva kerülne hatalomra. A bizottság szerint ebben az esetben Ro. alkalmatlanná válna az EBESz 2001. évi soros elnöki teendőinek ellátására. Súlyos bírálatot fogalmaztak meg a Ro.-ban tapasztalható emberi jogi kérdésekkel, az antiszemitizmus megnyilvánulásaival és a kárpótlás késlekedésével kapcsolatban. [Szabadság, nov. 20.]

Az EME választmányi ülésén elfogadták az egyesület álláspontját a m. felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatban. Az EME támogatja a Kolozsvár központú, önálló, állami m. egyetemhez való jogot és igényt. [RMSz, nov. 24.]

Csapó I. József sajtóértekezleten indokolta meg, hogy miért nem szavazott a földtörvényre (→ 1999.11.09). Az ET Ro.-ra vonatkozó határozata és az RMDSz programja is a teljes kártérítés mellett foglal állást, ezért a lelkiismerete nem engedte, hogy a részleges restitúcióra szavazzon. Az alapszabályzat szerint sem a megyei választmány, sem a Szövetség nem vonhatja felelősségre a törvényhozásba választott tagjait politikai magatartásuk vagy szavazatuk miatt. [BN, nov. 20.] (Lásd még: ]990908, 990909.)

Besztercén mezőgazdasági tanácskozást rendezett az RMDSz ÜE gazd. főosztálya és az RMGE országos elnöksége, ahol az időszerű kérdéseket vitatták meg. [SzFÚ, nov. 24.]

1999. december 29.

A Statisztikai Hivatal szerint 1997-ben Ro. aktív lakosságának 37,5%-a dolgozott a mezőgazdaságban (az EU-s kb. 4%-kal szemben; Mo.: 7,9%, Csehország 4,7%; Lengyelország: 20,5%; Bulgária: 24%). Az iparban 27,2% dolgozott, ez közelíti az európai átlagot. Nyugati elemzők úgy vélik, hogy a magas mezőgazdasági foglalkoztatottság mögött tkp. rejtett munkanélküliség húzódik meg. [Szabadság, dec. 29.]

Hosszas vita után Radu Vasilét kizárták a parasztpártból (→ 1999.12.17). Fő bűnének azt rótták föl, hogy azok után sem akart lemondani, hogy a miniszterei lemondtak. A PNTCD-t gyengítő hatalmi harcok a koalíció perspektíváira is kihatnak. [Szabadság, dec. 29.]

Csíky Dénes plébános személyes okok miatt nem vállalta azt, hogy a titkosszolgálati dossziékat felügyelő biz. (CNSAS) tagja legyen, ezért az RMDSz Csendes Lászlót, a bukaresti evangélikus gyülekezet presbiterét jelölte a posztra. [Szabadság, dec. 29.] (→ 2000.03.09)

2000. május 24.

Bukarestbe érkezett Henrik dán herceg, hogy átadja a Transylvania Trust Alapítvány és Torockó képviselőinek az Europa Nostra aranyérmet. (→ 2000.03.25) Az 1963-ban alapított Europa Nostra több mint 200 örökségvédő civil szervezet páneurópai szövetsége. [RMSz, máj. 24.]

Nagykárolyban tartotta 5. küldöttgyűlését az RMGE. Gál M. József, gyergyói küldött kifejtette, hogy 10 év alatt sem sikerült a gazdatársadalmat, a mezőgazdaságot kisegíteni abból a kátyúból, amelyben évek óta vergődik. A gépkörök termelési alternatívát kínálnak, de ezekhez még szükség lenne arra a stratégiára is, amely a birtoklás–termelés–értékesítés folyamatban teljesedne ki. [HN, máj. 24.]

Az RMDSz javaslatára az újonnan alakult Orsz. Regionális Fejlesztési Ügynökség alelnökévé nevezték ki Kerekes Gábort. [Táj., máj. 24.; Szabadság, jún. 27.]

Szász Jenő szerint megoldódni látszik az „erdélyi tömbmagyarság talán legégetőbb [!?] kérdése” a székelyudvarhelyi Cserehát-ügy. Budapesti tárgyalásain a m. kormánytól ígéretet kapott arra, hogy minden támogatást megkap az épület visszavásárlására. Az Aris Industrie Rt. 4 millió $-t kér az ingatlanért. [MN, máj. 24.]

2000. június 24.

Sürgősségi kormányrendeletet fogadtak el arról, hogy visszaigényelhetők az egyházaktól elvett ingatlanok; az előírás érvényes az országban hivatalosan bejegyzett és elismert valamennyi felekezet számára. [Szabadság, jún. 24.]

Tabajdi Csaba (MSzP) szerint a h. t. m.-nak nyújtandó kedvezményekről szóló törvény koncepciója nem szolgálja azt a kívánatos célt, hogy az érintettek szülőföldjükön boldogulhassanak. Elhibázottnak tartja azt az elképzelést, hogy a h. t. m. alanyi jogon 3 hónapos munkavállalási engedélyt kaphassanak. A különleges jogállásra vonatkozó kérvények elbírálása a m. állam hatáskörébe tartozik, arról a h. t. m. szervezetek legfennebb ajánlást adhatnak. [Szabadság, jún. 24.]

Szatmárnémetiben a Szent István Kör ülésén Trianon évfordulójáról emlékeznek meg 28-án. Elmondható: a m. elit egy része máig sem dolgozta föl – sem erkölcsileg, sem politikailag, sem szellemileg – Trianon tragikus üzenetét. [SzFÚ, jún. 24.]

Szilágycsehen megtartották a Szilágycsehi és Tövisháti Népfőiskola alakuló fórumát. A népfőiskola helyi megteremtésével azt szorgalmazzák, hogy a mezőgazdasági termeléshez szükséges szakinformációkat, pályázatok írásához szükséges tudnivalókat megismertessék az érdekeltekkel. [Szabadság, jún. 26.]

2000. december 20.

A PDSR hajlandónak mutatkozik támogatni a m. ny. oktatás és a m. katedrák autonómiájának bővítését a BBTE keretén belül. Szilágyi Pál szerint az egyetemi autonómia-koncepció nem helyezhető a meglévő törvények fölé. [Szabadság, dec. 20.]

Hajdú Gábor bejelentette, hogy visszavonul a politizálástól. [NyJ, dec. 20.]

Ion Iliescu a parlament két házának együttes ülésén letette a hivatali esküt. Beszédében hangsúlyozta: a legfontosabb célok a gazdaság fellendítése, a fogyasztás és az export ösztönzése, a mezőgazdaság talpra állítása, az infrastruktúra korszerűsítése és az elkobzott tulajdon visszaszolgáltatása. [Szabadság, dec. 21.]

2001. március 31.

Kemény támadást intézett a PDSR és az RMDSz ellen Traian Băsescu (PD). A költségvetési törvény vitáján azt hangoztatta, hogy e két párt együttesen akarja tönkretenni az ország mezőgazdaságát, hogy ezzel utat nyissanak a m. termékeknek. [Szabadság, márc. 31.]

Marosvásárhelyen ülésezett az SzKT. Vita alakult ki az SzKT megújításáról, végül arról döntöttek, hogy a 2003-ban esedékes kongresszusig nem változtatnak az SzKT összetételén. Markó Béla kifejtette: nem szabad olyan célokat kitűznünk magunk elé, amelyekről eleve tudjuk, hogy megvalósíthatatlanok. (Ezzel arra célzott, hogy képtelenség általános választások útján megújítani az SzKT-t.) [Szabadság, ápr. 2.] (→ 2001.04.14)

2001. május 15.

A ro. lapok véleménye szerint a státustörvény európai méretű botrányt fog okozni. Markó Béla szerint eltúlzott az ellenkezés, a törvénybe foglalt kedvezményeket nem Ro. területén fogják érvényesíteni, hanem Mo.-n. [Szabadság, máj. 15.]

Az RMNKT párhuzamosan létezik és működik a nagyváradi székhelyű Erdélyi Népfőiskolai Collegiummal. A két társaság elsősorban a mezőgazdász társadalomra terjeszti ki ezt az oktatási formát, mert a gazdászokat a hagyományos oktatás nem tudja ellátni. [EN, máj. 15.]

2001. május 16.

Az akkreditációs törvény vitáján Anghel Stanciu (PRM) úgy kívánta módosítani a törvényt, hogy a ro. oktatási vonal beindítására kötelezze az újonnan létesülő felsőoktatási intézményeket. A PRM kivonulása után nem volt a szavazáshoz szükséges létszám, ezért a döntést elhalasztották. [Szabadság, máj. 16.]

Ion Iliescu elmondta: botrányos, hogy a hatalmas agrárpotenciállal rendelkező Ro. behozatalra szorul. Ennek okát a mezőgazdasági nagyüzemek megszüntetésében látja; sürgeti a szövetkezetek megalakítását. [Szabadság, máj. 16.]

A SRI fölmentette azt az 5 magasrangú tisztet, akik Radu Timofte KGB-s múltjáról hamis dokumentumokat gyártottak. A „bizonyítékokat” 1999-ben fabrikálták és 2000-ben tették közzé. [Szabadság, máj. 16.]

Tempfli József a maga alapította Szent László-érdemkereszttel tüntette ki Tőkés Lászlót. [BN, máj. 16.] (→ 2001.05.21)

2001. június 9.

Nagyszalontán szobrot állítottak Kulin György csillagásznak, a város szülöttének. A szobrot Domonkos Béla érdi szobrászművész adományozta a hajdúvárosnak. [RMSz, jún. 10.]

A szlovák vezetés hivatalos véleménye szerint a nemzetközi jog általánosan elismert alapelveinek szellemével ellenkezne, ha a m. parlament elfogadná a státustörvényt. [RMSz, jún. 9.]

Összevetették az egyik ro. portálon olvasható viccek magyarságképét a közvélemény-kutató intézetek adataival. Az adatok közelítenek egymáshoz: a viccek 30-35%-a magyarellenes, 40-45%-a semleges, 15-20%-a pedig egyenesen magyarbarát. Stabilnak tekinthető magyarságkép látható: a magyarok harciasak, agresszívek, lomha gondolkodásúak, ám – ellentétben a viccek alapján kirajzolódó önképpel: a románok lusták és tolvajok – szorgosak és sikeresek. [RMSz, jún. 9.]

A képviselőház mezőgazd. biz. elutasította az RMDSz kezdeményezését (→ 2001.05.22), amely szerint a tulajdonosok megkapták volna az erdeik kitermeléséből származó jövedelmet; így a visszaszolgáltatott erdőből kitermelt fa az erdészeteket gazdagítja. [Krónika, jún. 9.]

M. nyelven tartotta ülését a sepsiszentgyörgyi tanács. Még nem volt fordító készülék, ezért a 3 ro. tanácsosnak szinkrontolmácsot biztosítottak. [Szabadság, jún. 9.]

Évi közgyűlésének első ülését tartotta a KREK. Az egyházkerületben dúló viharok nyomán leköszönt főgondnok, egyházkerületi aljegyző és a fegyelmi biz. tagjai helyére újakat választottak. A püspöki beszámoló kitért arra, hogy a m. kormány 40 millió Ft-tal segíti a h. t. m. ref. egyházakat, ebből a KREK része 8 millió. Tőkés László kitért az egyházat bomlasztó belső konfliktusokra és az RMDSz-szel kapcsolatos viszonyra is: számtalan per van folyamatban, különböző szinteken. Fennáll az egyházszakadás veszélye, amit csak összefogással lehet megakadályozni. [Krónika, jún. 9.] (→ 2001.06.30)

2001. július 27.

Tőkés László előadásában kifejtette: nincs pol. akarat az egyházi ingatlanok visszaadására; az RMDSz-nek felül kell vizsgálnia pol. irányvonalát. – Bárdi Nándor (TLA) a m. kormányok h. t. támogatáspolitikájáról tartott előadást. [Szabadság, júl. 27.; RMSz, júl. 27.]

A ro. kormány nem tartja fontosnak, hogy az RMDSz részt vegyen a státustörvényről folyó kormányközi megbeszéléseken – közölte Claudiu Lucaci kormányszóvivő. [RMSz, júl. 27.] – Ezt a M. Külügymin. szóvivője sajnálatosnak ítélte. [Szabadság, júl. 28.]

Sebestyén Csaba (RMGE) megállapodást írt alá a M. Földművelésügyi tárca vezetőjével, a m.–m. gazdakapcsolatok és intézményi együttműködési lehetőségek, szakképzési hálózat kialakításáról. [Krónika, júl. 27.]

2001. szeptember 6.

Az EP elfogadta a raportőrök jelentését Ro. előmeneteléről; a reformok területén – különösen a mezőgazdaságot és a környezetvédelmet illetően – még sok a tennivaló. [Szabadság, szept. 6.; Háromszék, szept. 6.]

A PNTCD megfellebbezi a törvényszéki döntést (→ 2001.08.28); az EP kereszténydemokrata tömörülése aggodalmának adott hangot amiért Ro.-ban meg akarják vonni a PNTCD-től a politikai státust. [Szabadság, szept. 6.]

Az RMDSz kéri a parlament állandó bizottságait, hogy ne tűzzék napirendre a státustörvény vitáját, mert a házszabály nem teszi lehetővé más ország törvényeinek elemzését. [Szabadság, szept. 6.]

2002. július 4.

A kormányfő ismertette a népszámlálás előzetes eredményeit: az országnak 21,698.000 lakosa van, ez több mint 1 millióval kevesebb az 1992-es számnál. A magyarság létszáma 190.582 fővel csökkent 10 év alatt. Adrian Năstase szerint a csökkenésnek gazdasági okai is vannak, melyek elsősorban a kivándorlásban és a gyermekvállalási kedv lanyhulásában látszik meg. A magyarság részaránya az erdélyi megyékben: Hargita 84,6%; Kovászna 73,8%; Maros 39,3; Szatmár 35,2%; Bihar 25,8%; Szilágy 23,1%; Kolozs 17,36%; Arad 10,7%; Temes 7,6%; Beszterce-Naszód 5,9%; Hunyad 5,2%; Fehér 5,4%; Krassó-Szörény 1,75%. [SzFÚ, júl. 1.; HN, júl. 5.; NyJ, júl. 5., júl. 6., júl. 8.; Szabadság, júl. 6.; RMSz, júl. 11.] – A magyarság lélekszáma: 1,434.377, az összlakosság 6,6%-a (1992: 7,1% volt). Kolozsvár m. lakossága közel 60 ezer ember, arány szerint: 18,86% (1992: 22,78%). [Krónika, júl. 5.] (→ 2002.03.30) – Marosvásárhelyen mintegy 70 ezer m. él (46,6%), a korábbi 85 ezerrel szemben. [RMSz, júl. 9.]

Szándéknyilatkozatot írt alá a PKE és a Debreceni Egyetemi Centrum agrártudományi kara, melynek értelmében mezőgazdasági szakot létesítenek Nagyváradon. [Krónika, júl. 4.]

2003. január 10.

Az RMDSz 2003-ban is folytatná az együttműködést a PSD-vel; az új egyezmény jóval nagyobb hangsúlyt kell hogy fektessen az erdélyi regionális és infrastrukturális fejlesztésre. Az állami m. egyetem létrehozásáról nem mondtunk le, de ez a téma nem fog szerepelni az idei egyezségben – jelentette ki Markó Béla. [Szabadság, jan. 10.]

Trianon óta először beszélhetünk közösségi vagyongyarapodásról a magyarság körében – mondta Takács Csaba. Közel egymillió hektárnyi erdő és mezőgazdasági terület került vissza a volt tulajdonosokhoz. – A felsőoktatási rendszer majdnem annyi helyet biztosított a folyó tanévben, mint ahányan érettségiztek. [Szabadság, jan. 10.]

2003. július 3.

A száraz nyár miatt 1,5 millió tonna étkezési búza behozatalára kényszerül Ro. – vélik a szakmai elemzők. [Szabadság, júl. 3.]

Medgyessy Péter és Adrian Năstase egyetért abban, hogy olyan kétoldalú megállapodásra van szükség, amely megteremti a kedvezménytörvény alkalmazásának a feltételeit Ro.-ban. [RMSz, júl. 3.; Szabadság, júl. 3., júl. 4.]

Szász Jenő jelezte: a székelyföldi polgári körök egy ernyőszervezetbe tömörülnek; a szervezési keretet az UPE adja. A Magyar Polgári Szövetség (MPSz) operatív vezető testületében minden széknek (Udvarhely-, Csík-, Maros-, Gyergyó-, Sepsi- és Kézdiszék) lesz egy-két képviselője. [Krónika, júl. 3.] (→ 2003.07.12)

A Hargita és Kovászna megyei ro. szervezetek sérelmesnek tartják, hogy a kormány engedett az RMDSz nyomásának és az új alkotmány megengedi az anyanyelv használatát az igazságszolgáltatásban. [Népújság, júl. 3.]

Birtokba vette a nagyváradi róm. kat. püspökség a barokk palota néhány szobáját. [Krónika, júl. 5.; RMSz, júl. 21.]lapozás: 1-20 | 21-27
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998