Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 24 találat lapozás: 1-20 | 21-24
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: megbékélési szoborpark, emlékpark (Arad)

1999. július 14.

Dávid Ibolya Bukarestben egy aradi megbékélési emlékpark terveiről beszélt Radu Vasile kormányfővel. A parkban helyet kapna az 1989-es forradalom emlékműve és a Szabadság-szobor. Kölcsönös a remény, hogy az emlékpark alapkövét okt. 6-án helyezi el a két miniszterelnök. [Szabadság, júl. 14.] (→ 1999.07.23)

Adrian Năstase (a PDSR első alelnöke) egy sajtóértekezleten azt jósolta, hogy ősszel súlyos feszültség fog kirobbanni Erdélyben. (→ 1999.10.14) Azt állította, hogy a „maximális feszültség politikáját a külső erők által támogatott belső erők” kezdeményezik. A székelyudvarhelyi lehallgatási botrányról (→ 1999.07.12, 1999.07.13) azt mondta: egyik példája annak, hogy milyen nehézségekbe ütközik az ország egyes vidékein az állami intézmények működése. [Népújság, júl. 14.]

1999. július 23.

’Tusványos’-on a dél-kelet-európai térség stabilitása volt az újabb nap témája. Orbán Viktor – akit előadónak várnak a szabadegyetemre – Marosvásárhelyen találkozott Radu Vasile kormányfővel. [HN, júl. 24.] – Radu Vasile a m. egyetem létesítéséről elmondta: a módosított törvény lehetővé teszi a m. egyetem létesítését. „A kérdés technikai jellegű. Vagy folytatjuk a m.–német egyetem létrehozását célzó kormányhatározat érvényesítését, vagy ennek a törvénynek a keretét használjuk majd. Maga a törvény ezt már lehetővé teszi, akadály már nincs.” Elvi egyezség született az aradi emlékpark (→ 1999.07.14) ügyében is. [Szabadság, júl. 24.]

Csíkszeredában Petőfi-emléktáblát avattak a Petőfi utca 15-ös sz. épületén. [HN, júl. 24.]

1999. szeptember 9.

Csapó I. József nyilatkozatában megindokolta, hogy azért nem szavazta meg a földtörvény képviselőházban elfogadott változatát (→ 1999.09.08), mert az a m. egyházak és erdőtulajdonosok jogát sértő rendelkezéseket tartalmaz. Az ET vonatkozó ajánlása (1123/1997. sz.) a ’restitutio in integrum’, a méltányos kártalanítás elvének alkalmazását szorgalmazza, ám a törvény ezzel ellentétes szellemű. [Szabadság, szept. 9.] Markó Béla szerint szó sincs arról, hogy a készülő törvény korlátozó jellegű lenne; ugyanakkor azt is elutasította, hogy a frakcióban valaki különutas politikát folytasson. A törvény valóban nem tökéletes, de nagy előrelépést jelent az előző, 18. számúhoz képest. [BN, szept. 9.]

Markó Béla örömmel üdvözölte a kormány döntését, hogy a Szabadság-szobrot az aradi minoriták gondjaira bízták (→ 1999.09.02), most az emlékpark helyének kijelölése lesz a következő feladat. [Szabadság, szept. 9.]

Az RMDSz sajtóértekezletén elhangzott: Ro. a legjobban lemaradt ország a restitúciós folyamatban; a tulajdonviszonyok rendezése nélkül nem folytatható a gazdasági reform. [Táj., szept. 9.]

Az anyanyelvű oktatás egészét tekintve az RMDSz elégedett a jelenlegi helyzettel, sikerült elérni a helyek számának növelését a szakoktatásban is. Markó Béla viszont nehezményezi, hogy a meghirdetett helyekre alig jelentkeztek diákok; szerinte ennek a korábban megszüntetett osztályok, valamint az anyanyelvű szakoktatás iránti bizalmatlanság az oka. [Szabadság, szept. 9.]

Hollanda Dénes pontos tervet készített a marosvásárhelyi műszaki egyetemi oktatás megoldása érdekében. 1998-ban bejegyeztette azt az alapítványt, amelynek feladata az egyetem megalapítása. [Népújság, szept. 9.]

A kormányülésen nagy tiltakozást váltott ki a vallásügyi államtitkár kiegészítési javaslata, melynek értelmében az ortodox vallást államvallásnak nyilvánítanák. A törvénytervezet, amelyet minden egyház elfogadott, nem tartalmazza ezt a kitételt. [Szabadság, szept. 9.]

1999. október 1.

Gh. Funar felszólította a ref. egyházközséget – amelytől a m. főkonzulátus az épületet bérli –, hogy távolítsák el az épületről a m. zászlót. Az egyházközség közölte, hogy a konzulátussal kötött szerződés értelmében a zászló elhelyezése vagy eltávolítása a konzulátus hatáskörébe tartozik. [Szabadság, okt. 1.]

A ro. ellenzéki pártok aradi szervezetei jelezték, hogy amennyiben a vértanúk szobrát elhelyezik az emlékparkban, tiltakozásul élőláncot alkotnak. A helyi sajtó már hónapok óta heccelte a közvéleményt. [Szabadság, okt. 1.] – A kormány a vesztőhely környéki obeliszk környékén jelölte ki a leendő megbékélési park helyét, s a területet egy kormányhatározattal a városi tanács kezeléséből a műv. min. hatáskörébe adta. [Népújság, okt. 2.] – Az aláírt protokollum szerint a várból a minorita rendház udvarára szállították a Szabadság-szobor részeit. Jelen volt Dávid Ibolya m. igazságügy-min., akinek oroszlánrésze volt a szobor ’kiszabadításában’. A szobor elég megviselt állapotban van, renoválni kell. [BN, okt. 4.; RMSz, okt. 7.]

Markó Béla, Kelemen Kálmán (RMKdM) és Szatmári Tibor (elnöki tanácsos) Brüsszelben részt vettek az EPP Pol. Biz. ülésén, ahol elfogadták az RMDSz felvételi kérelmét. A legnagyobb keresztény-konzervatív pártszövetség elnöke, Wim van Velzen által előterjesztett jelentés nagyra értékelte az RMDSz elkötelezettségét az európai integráció, a ro. jogállam és a piacgazdaság fejlesztése iránt. Markó kifejtette: a romániai m. nemzeti közösség egyedüli legitim képviselőjeként az RMDSz továbbra is az egyetemes emberi jogok és az európai keresztény értékrend érvényesítéséért fog küzdeni. [Táj., okt. 1.]

Nyárádszentlászló községben ref. templomot avatott Csiha Kálmán püspök. [Üzenet, okt. 1.]

1999. október 3.

A felvételi előkészítőre 31-en jelentkeztek, de a felvételire csak 23-an jelentkeztek, végül 19 hallgatóval indult a gyulafehérvári kat. papnövelde újabb évfolyama. [Vasárnap, okt. 3.]

Aradon mintegy 2-300 ember gyűlt össze a főtéren, hogy a nacionalista pártok felhívására tiltakozzon a ro.–m. megbékélési park terve ellen. A résztvevők a kormányt és az RMDSz-t bírálták, Iliescut és C. V. Tudort éljenezték. – Csergő Ervin, a minorita rendház vezetője elmondta, hogy a szobrokat a rendház udvarán fogják renoválni. [Szabadság, okt. 4.]

Nagyváradon tartották a PKE megnyitóját. Az ünnepségen Alföldi László főkunzul Orbán Viktor miniszterelnök nevében is köszöntött mindenkit és támogatásáról biztosította az alakuló egyetemet. [BN, okt. 4.]

1999. október 5.

Aradon a városi tanács 12:11 arányban elutasította azt a protokollumot, amelynek értelmében a Műv. Min. kezelésébe került volna az emlékpark tervezett területe. A szavazásról hiányoztak a liberális tanácsosok és a demokrata pártaik az ellenzékkel szavaztak. – A kormányt a megyei prefektus képviseli a 13 aradi vértanúnak szentelt emlékünnepségen. [BN, okt. 5.; RMSz, okt. 7.]

Az RMDSz sajtóértekezletén Markó Bélát megkérdezték, miért kell m. emlékművet fölállítani Ro.-ban. Markó válasza: egy olyan országban, ahol 1,6 millió m. is él, az ő történelmük, múltjuk, műemlékeik, hagyományaik, az általuk létrehozott anyagi és szellemi értékek az ország múltjának részét képezik. Akik ezt tagadják – pl. Kolozsvár polgármestere – azok a magyarok nyomát akarják eltörölni. [Táj., okt. 5.]

A marosvásárhelyi KZsT jelentőségéről és munkájáról nyilatkozott Csíky Boldizsár, a társaság elnöke. [RMSz, okt. 5.]

Kincses Előd szerint Maros megye Közigazgatási Bizottságának 38 tagjából csupán 3 magyar, 35 pedig ro.; a megye lakóinak viszont 42%-a magyar, tehát távolról sem működik az arányos képviselet elve; ez a koalíció kudarca. [EN, okt. 5.]

A bukaresti Legfelsőbb Törvényszék helyt adott a székelyudvarhelyi önkormányzat felülvizsgálati kérésének és – hatályon kívül helyezve a Maros megyei Törvényszék és a Táblabíróság ítéletét – elrendelte a csereháti per újratárgyalását. [HN, okt. 5.]

1999. október 6.

Aradon a vértanú tábornokok kivégzésének 150. évfordulójára emlékező szertartást a minorita templomban tartották. Az ökumenikus istentiszeteleten Erdély 8 magyar püspöke emlékezett a vértanúkra. A templom előtt a PRM hívei (mintegy száz fő) nacionalista jelszavakat skandáltak. – A megyei prefektus bejelentette, hogy az emlékpark alapkőletétele bizonytalan időre elmarad, a terület tulajdonjogának tisztázatlansága miatt. [RMSz, okt. 7.] – Az obeliszknél tartott délutáni ünnepségeket ugyanaz a tömeg zavarta meg, amely délelőtt a főtéren hangoskodott. A nacionalista tüntetést nem jelentették be, és a rendőrség sem lépett fel határozottan a hangoskodók ellen, akik elmondták, hogy fejenként 150 ezer lejt és ingyen pálinkát kaptak a ’fellépésért’. [Népújság, okt. 8.]

Ion Iliescu sajtóértekezleten jelentette be: telefonon közölte Radu Vasiléval, hogy nem helyesli az aradi emlékmű felavatását; szerinte ez románellenes gesztus és súlyos pol. kérdés. [Szabadság, okt. 6.]

A kolozsvári Ref. Kollégium Farkas utcai épülete visszakerült az egyház tulajdonába, de a tanügy még nem gondoskodott az ottani osztályok elköltöztetéséről. [Szabadság, okt. 6.]

1999. október 8.

Az RMDSz a kormányülésen felszólította Constantin Dudu Ionescu belügyminisztert, hogy vizsgáltassa ki az aradi incidenst: kik a felbújtók és miért nem lépett föl a rendőrség a hangoskodók ellen. [Szabadság, okt. 8.]

Dávid Ibolya exkluzív interjú keretében számolt be az aradi szobor ’kiszabadítása’ érdekében tett lépéseit. Legnagyobb segítségére Valeriu Stoica volt, de fogadta őt Radu Vasile is, akinek elmondta, hogy a szobor annak idején a brüsszeli világkiállítás különdíját kapta meg. Akkor kötöttek megállapodást arról, hogy engedélyezik a szobor elszállítását korábbi rakhelyéről és elvi egyezség született az emlékparkról is. [BN, okt. 8.]

A VET nagycsaládos programja keretében letették a mezőségi Vicében az ottani családi ház alapkövét. A Kárpát-medencében további 13 házat építenek. [Szabadság, okt. 8.]

2000. október 6.

Az EP megvitatta a Ro. csatlakozására vonatkozó jelentést: az ország gyenge pontjait a korrupció, az árvaházak helyzete és a cigányság társadalmi beilleszkedésének megoldatlansága képezik. [Népújság, okt. 6.]

Dávid Ibolya, aki részt vett az aradi vértanúkra emlékező ünnepségen, megbeszélést folytatott Dorel Popa helyi polgármesterrel a megbékélési park létrehozásáról és a Szabadság-szobor újbóli fölállításáról. [RMSz, okt. 9.]

Nagykárolyban kihelyezett szakot indított ősztől a Nagyváradi Egyetem: egy 20 fős csoport agronómia–kertészet szakon szerez képesítést; a képzés időtartama 5 év. [RMSz, okt. 6.]

2001. október 6.

Továbbra is a minorita templom udvarán várja a Szabadság-szobor, hogy a hatóságok jóvoltából visszakerülhessen a helyére. A két évvel ezelőtt fölvetett emlékpark ötlete feledésbe merült – mondta Bognár Levente aradi alpolgármester. [Krónika, okt. 6.]

A 13 honvédtábornokra hagyományosan az aradi vesztőhelyen emlékeznek. Az ünnepségek díszvendége Dávid Ibolya, aki a m. kormányküldöttséggel érkezett a városba. [Vasárnap, okt. 7.; Szabadság, okt. 8.]

2003. szeptember 11.

Kétórás tárgyalás zajlott le Markó Béla és Adrian Năstase között az aradi szobor ügyében. Năstase egy tervvel, a megbékélési parkkal állt elő, amelyet – állítása szerint – még a hónap folyamán föl lehetne állítani. [Krónika, szept. 11.]

Temesvári sajtótájékoztatóján tk. az EMNT létrehozását célzó folyamatról beszélt Toró T. Tibor. Eszerint a szórványmagyarság számára az elérendő cél a kulturális autonómia, a tömbmagyarság számára pedig a regionális autonómia lenne. [RMSz, szept. 11.]

2003. szeptember 15.

Adrian Năstase, Medgyessy Péternek címzett válaszában megismételte a megbékélési parkra vonatkozó javaslatát (→ 2003.09.11) és szóba hozta a Gozsdu-hagyaték kérdését is. [Népújság, szept. 15.]

Székelyudvarhelyen, a róla elnevezett szakiskolában szobrot állítanak Kós Károlynak (Blaskó János alkotása); a budapesti szobrász a mellszobrot ajándékba adta a városnak. [Krónika, szept. 15.]

2003. szeptember 16.

A hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Iliescu elnököt királyi pompával fogadták. A Mádl Ferenccel folytatott megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón a m. elnök visszafogottan nyilatkozott a megoldásra váró romániai m. gondokról: a javak visszaszolgáltatásának felgyorsítását szorgalmazta; kitért a Szabadság-szobor kérdésére is. Jelezte: a m. kormány kész támogatni a Gozsdu Alapítvány megteremtését, amely Gozsdu Manó hagyatékának ápolására lenne hivatott. Iliescu úgy fogalmazott, hogy a Szabadság-szobor felállítására a ’románok érzékenysége’ miatt egyelőre nem kerülhet sor; 1925-ben a ro. kormány joggal bontatta le az emlékművet, hiszen az sok szempontból zavarta az erdélyi románság történelmi igazságérzetét [?!]. Kompromisszumos megoldásként a megbékélési park fölállítását (→ 2003.09.11) támogatja. [Szabadság, szept. 16.; RMSz, szept. 17.]

Markó Béla fogadta az AEÁ nagykövetét; Michael Guest az RMDSz prioritásairól érdeklődött. A megbeszélés során részletesen tárgyaltak az Észak-Erdélyt átszelő autópálya előkészítéséről is. [Népújság, szept. 16.]

Schneider Márta (NKÖM) szerint a Ro.-i m. kulturális szervezetek számára kevéssé alkalmasak a túlságosan programközpontú Mo.-i pályázatok: a támogatásra szoruló kulturális szervezetek kénytelenek légből kapott program-pályázatokat gyártani, a kapott forintokat azután fennmaradásukra, túlélésükre fordítják. [EN, szept. 16.]

Félixfürdőn véget ért a MISzSz 9. kongresszusa, melyen 17 ifj. tagszervezet képviseltette magát. Somogyi Attila lett a szövetség új elnöke. [RMSz, szept. 16.]

A PBMEB 9. Partiumi Honismereti Konferenciáját rendezte meg Hegyközkovácsiban. [EN, szept. 16.]

2003. szeptember 17.

Romano Prodi – Adrian Năstaseval folytatott megbeszélése során – kifejtette, hogy a csatlakozás jelenlegi szakaszában Ro.-nak a korrupció elleni harcra kell összpontosítania az erőfeszítéseit. [Szabadság, szept. 17.]

Az Arad megyei szervezet operatív tanácsának ülésén Király András kifejtette: ha nem születik kedvező döntés a szobor felállítása ügyében, felfüggesztik az együttműködést a kormánypárttal. „Beleegyezünk a megbékélési park létesítésébe, de azt nem lehet összekötni a szobor ez évben történő felállításával” – mondta. [Krónika, szept. 17.; NyJ, szept. 19.]

Az RMDSz helyi elnöksége nyilatkozatban rögzítette: meghallgatta Pécsi Ferenc képviselőt, aki fenntartja szándékát, hogy a M. Polgári Egyesület színeiben az RMDSz ellenében jelölteket állítson a helyhatósági választásokon (→ 2003.09.12). Ezért az elnökség javasolja Pécsi Ferenc kizárását az RMDSz-ből; a javaslatot az etikai bizottsághoz továbbították. [SzFÚ, szept. 17.] – Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt politikai leszámolásnak tartja a Pécsi Ferenc kizárását kilátásba helyező döntést. [Krónika, szept. 17.] (→ 2003.10.23)

Ro. lakossága 2002-ben 21,680.974 volt, szemben a 10 évvel korábbi 22,810.035-tel, ami 1,129 milliós csökkenést jelent; ezen belül a m. lakosság száma 187.296-tal kevesebb, hivatalosan 1,43 millió. A magyarok többsége Erdélyben él, a Kárpátokon túl mindössze 15.680 m.-t regisztráltak. A németek száma 59.764-re zsugorodott, a zsidóké 5785-re. Az ortodox hívők után a róm. kat. egyház következik, lélekszám tekintetében: 1,026 millió, ebből 734,7 ezer Erdélyben él. A ref. egyház 701 ezer hívet számlál; az unitáriusok száma közel 67 ezer. (→ 2003.07.01) [Népújság, szept. 17.]

2003. szeptember 18.

Az állami vasúttársaság vezetője (→ 2003.06.11) határozatot hozott a kétnyelvű feliratok elhelyezéséről azoknak a helységeknek a vasútállomásain, ahol a nemzeti kisebbségek számaránya eléri a 20%-ot. [Szabadság, szept. 18.] (→ 2003.10.04)

Ülésezett az RMDSz OpT; a területi elnökök véleménye szerint a megbékélési park tervét (→ 2003.09.11, 2003.09.15, 2003.09.17) el lehet fogadni, de olyan megoldást kell kialakítani, hogy a Szabadság-szobrot záros határidőn belül föl lehessen állítani. [Népújság, szept. 18.]

2003. szeptember 22.

Kolozsvárott a regionalizáció témájával foglalkozott a kétnapos Közép-Európa Fórum; a rendezvény ötletgazdája Sabin Gherman volt. [Szabadság, szept. 22.]

Aradra látogatott Răzvan Theodorescu és kísérete, hogy a helyszínen tárgyaljon a Szabadság-szobor ügyében. A miniszter a megbékélési szoborpark változatához ragaszkodik, de az csak 2004-re készülhet el. [NyJ, szept. 22.; Szabadság, szept. 23.]

Kolozsvárott az MKT tagjai ellenzik a kormánypárt által javasolt megbékélési emlékpark gondolatát. [Szabadság, szept. 22.]

Szilágysomlyón tartotta 5. fórumát az EMNT KT (→ 2003.02.01, 2003.02.22, 2003.03.14, 2003.04.26, 2003.05.31), ahol a résztvevők azt javasolták a Ro.-i m.-oknak, hogy az alkotmánymódosításra nemmel szavazzanak. Tőkés László szerint azért voltak kevesebben (200-an), mint a korábbi rendezvényeken (500–700), mert az RMDSz megfélemlítette [?!] a mozgalommal szimpatizálókat. [Szabadság, szept. 22., szept. 23.; Krónika, szept. 22.] – Makkai János kommentárja egy sorba állítja az EMNT KT vezetőjét a PRM-vel, mert mindketten ellenzik az új alkotmányt. [Népújság, szept. 23.]

2003. szeptember 23.

Ion Iliescu aláírta az alkotmánymódosító népszavazás megrendezéséről szóló határozatot. (→ 2003.10.19) [Szabadság, szept. 23.]

Összeállítást közölt az RMSz, az MTI adatai alapján, a ro.–m. csúcstalálkozókról, fölsorolva az utóbbi esztendőkben létrejött találkozók időpontját és szereplőit. [RMSz, szept. 23.]

Aradon vitafórumot szerveztek a minorita kultúrház termében; a legújabb fejlemény: a kormány hajlandó elfogadni a város által megállapított helyszínt, a Tűzoltó teret [a kultuszminiszter a Vár környékét javasolta], de a Szabadság-szobor fölállítását csak a megbékélési park elkészülte után támogatja. [NyJ, szept. 23.]

2003. szeptember 30.

Tőkés László bejelentette: a KREK, az EMNT és a polgári mozgalmak októberben nagyszabású rendezvénysorozatot szerveznek az aradi tábornokok emlékére. Szerinte azért van szükség a vértanúk emlékének méltó megünneplésére, mert az RMDSz vezetősége meghátrált és meghajolt azon mértéktelen megaláztatás előtt, amely történelmünket és nemzeti közösségünket érte a Szabadság-szobor újraállítási időpontjának elhalasztásával; szerinte szükségtelen a megbékélési park. [Szabadság, szept. 30.; Krónika, szept. 30.]

2003. december 2.

Adrian Năstase az EMNT-ről: Ro.-ban csak az alkotmánynak megfelelő struktúrákat lehet létrehozni. [Szabadság, dec. 2.]

Év végén megszüntetik a Szabad Európa Rádió ro. adását (a m. adást már a kilenvenes években felszámolták). Az indoklás szerint oly mértékben előrehaladt a demokratizálási folyamat, hogy már nincs szükség erre az adásra. [Szabadság, dec. 2.] (→ 2004.01.10)

A ro. kormány jóváhagyta a módosított kedvezménytörvény alkalmazásáról szóló kétoldalú megállapodást. [SzFÚ, dec. 2.]

Ion Iliescu jelenlétében letették az aradi Nagy Egyesülés Emlékműve alapkövét. [NyJ, dec. 2.]

2007-re 75 ezer katonára és 15 ezer civil alkalmazottra csökkentik a hadsereg állományát – közölte a hadsereg vezérkari főnöke. Jelenleg a hadsereg 130 ezer katonát és alkalmazottat számlál. [UH, dec. 2.]

Varga Attila sajnálatosnak tartja, hogy az új alkotmánnyal nem sikerült bevezetni az RMDSz javaslatát – miszerint megszüntették volna a prefektusi státust –, de mégis történt egy apró lépés: pontosítják a funkció hatáskörét, az alaptörvény kimondja, hogy nincs alá- és fölérendeltségi viszony a prefektus és az önkormányzatok között. [Szabadság, dec. 2.]

Gyér részvétel mellett választották meg az EMNT alakuló ülésére delegált Kolozs megyei küldötteket. Az ülést vezető Mátis Jenő elmondta: a kezdeti szakaszban az EMNT hatásköre lesz megjeleníteni és képviselni a m. nemzeti közösség autonómiatörekvéseit, közvitára bocsátani, véglegesíteni és elfogadni a személyi elvű regionális autonómia hatásköreit, jogköreit és intézményeit. [Szabadság, dec. 2.]

Miskolcon tartották a Kárpát-medencei m. professzorok újabb találkozóját. [Népújság, dec. 2.]

2004. március 8.

Az illetékes szaktárcák megállapodtak a katonai szolgálat 2007-ig történő fokozatos eltörléséről. [Szabadság, márc. 8.; RMSz, márc. 9.]

A TEKT támogatja a kormánypárttal való együttműködés folytatását. – A kormány 90 milliárd lejjel támogatja az aradi Megbékélési Park létrehozását. [Szabadság, márc. 8.]

Markó Béla elmondta: a következő tanévtől m. tagozat is működik a MOGyE keretében. A PSD–RMDSz-egyezség útjából elhárult az utolsó akadály is – a Szabadság-szobor felállítása –, tehát a protokollumot rövidesen megújítják 2004-re is. [Népújság, márc. 8.]

A 75 évvel ezelőtt született (és 1992-ben elhunyt) Székely János költőre emlékeztek Marosvásárhelyen, a Látó irodalmi színpadán. [Népújság, márc. 8.]lapozás: 1-20 | 21-24
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998