Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 18 találat lapozás: 1-18
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: külföldi beruházók / külföldi tőke / beruházások / befektetők

1993. június 23.

Az „Ágyő, külföldi beruházók” című írás veleje: a parlament nyílt szavazással elvetette a külföldi beruházók földtulajdonhoz való jogát, hiába érvelt európai példákkal Birtalan Ákos. [RMSz, jún. 25.]

Gazda József lett az RMDSz Kovászna megyei elnöke, a lemondott Király Károly helyett (→ 1993.05.26). [RMSz, jún. 25.]

Az Emberért, holnapunkért Alapítvány üv. titkára, Sófalvi László elmondta: Székelyudvarhelyen távképzéses rendszerben üzemgazdászokat, menedzsereket képeznek a gödöllői és gyöngyösi főiskolák segítségével. [RMSz, jún. 23.]

1995. január 1.

Nehéz évet zárt az RMDSz – nyilatkozta Markó Béla –, felerősödtek a magyar- és RMDSz-ellenes hangok, ugyanakkor az RMDSz erősebb lett, kiépültek azok a testületei, amelyeket a brassói kongresszuson kijelölt. Felerősödött a kormány nacionalizmusa és leállt a reformfolyamat, jól érezhető a visszarendeződési tendencia. Markó természetesnek találta az RMDSz-en belüli ellentéteket. [MTI]

Iliescu elnök újévi üzenetében hangsúlyozta: az 1995-ös esztendő két nagy célkitűzése a privatizáció gyorsítása és a külföldi beruházások növekedése. [Népszabadság, jan. 2.]

1995. január 4.

Tőkés László A Securitate markában c. írásában tisztázta magát a vádak alól: nem kollaboráns volt, hanem áldozat. (→ 1994.12.16, 1994.12.28)

Ion Raţiu, a PNTCD alelnöke elmondta: 50 évet élt száműzetésben, az itthon töltött 5 év alatt a demokrácia létrehozásában segédkezett. Az ország fejlődésének egyik fékezője, hogy intézményesítetten nem garantálják a magántulajdont. [OrEx, jan. 4.]

1994 végéig 42 ezer külföldi befektető összesen 1226 millió $-t ruházott be Ro.-ban. A nagyobb befektetők: Dél-Korea (158 mill. $); AEÁ (112); Németország (107); Franciaország (105); Olaszország (104); … Mo. (20). [RMSz, jan. 4.]

1995. november 14.

Az RMDSz ÜE elismerte, hogy a cél, amelyért Katona Ádám küzd – a teljes körű anyanyelvű oktatás biztosítása és a zetelakiak jogorvoslata – minden kisebbségi számára fontos; az eszköz azonban túl kockázatos, ezért arra kérték az EMK szóvivőjét, hogy függessze föl éhségsztrájkját. [RMSz, nov. 17.] (→ 1995.10.23)

Első ízben rendezte meg az RMKC a Marosvásárhelyi Könyvkiállítást és Vásárt.

Szabó Károly elmondta, hogy a SRI által összeállított jelentésből megállapítható: a titkosszolgálat nagyjából ugyanazt a megfigyelő munkát végzi, mint korábban a Securitate, jószerivel az egész lakosságot figyelik. Gyanakvással kezelik a külföldi befektetőket, ellene vannak a privatizációnak; a jelentésben nem utaltak konkrét államellenes cselekedetre, hanem az RMDSz autonómia-koncepcióját vitatták. [RMSz, nov. 14.]

1996. január 4.

Kerekes Károly képviselő írásban fordult Florin Georgescu pénzügyminiszterhez, mert a határon még mindig kérik a „kapupénzt”, a határátlépési illetéket (→ 1995.12.27). Másnap a min. kabinetfőnöke közölte: utasították a vámigazgatóságokat, hogy ne szedjék az illetéket. [RMSz, jan. 6.]

Ro.-ban a külföldi tőkebefektetések összege 1990. márc. 20.–1995. dec. 31. között 1,6 milliárd $ volt, közölte a Ro. Fejlesztési Ügynökség (Agenţia Română de Dezvoltare = ARD). [Háromszék, jan. 4.]

Karl Königet, a német etnikum képviselőjét nevezték ki a Műv. Min. kisebbségi igazgatóságának főnökévé. Annak ellenére, hogy a CMN-ban 18 etnikum vesz részt, az igazgatóságban csak a m., ukrán, orosz–lipován, török–tatár és a cigány közösséget jegyezték be. [Szabadság, jan. 4.]

1996. június 13.

A Ro. Fejlesztési Ügynökség adatai szerint 6 év alatt 1,752 milliárd $-t fektettek be a külföldi beruházók. A külföldi tőke 66%-a Bukarestbe irányult, ott jegyezték be a vegyes vállalatok 82%-át. [MH, jún. 13.]

1997. február 11.

Frunda György amellett érvelt, hogy a külföldi befektetők számára tegyék lehetővé, hogy megvehessék a vállalkozásukhoz szükséges földterületet, mert csak a tulajdonjog megszerzése nyújt kellő garanciát a külföldi befektetőknek. Példaként a megszűnt Varsói Szerződés többi államát hozta föl. Érvei hatottak, a törvénymódosítást a szenátus elfogadta. [Táj., febr. 12.]

1997. június 25.

A kormány visszavonta a szenátusból a tanügyi törvény módosítására tett javaslatát, ehelyett kormányrendelettel kívánja azt életbe léptetni. Markó Béla kijelentette: amennyiben a koalíció nem támogatná a javaslatot [a parasztpártiak ellenezték ezt a megoldást], akkor elemezni kell a koalíciós partnerek közötti kapcsolatot. [RMSz, jún. 27.]

1990–1997. ápr. között 2455 millió $-t fektettek be Ro.-ba a külföldi beruházók, a tőke közel 60%-át bukaresti vállalatokba fektették. A m. befektetések zöme néhány erdélyi megyére koncentrálódott; a legnagyobb m. befektetők: MOL, Dunapack, Pater Bank, Fundy, West Union. [Szabadság, jún. 25.]

1998. január 14.

A koalíciós partnerekkel támadt nézeteltérések miatt összehívták a PD orsz. tanácsát, amely úgy határozott, hogy megvonja pol. támogatását a miniszterelnöktől. A PD nem lép ki a kormánykoalícióból, de feltételeket szabott: más kormányfő, más kormány, más program. [RMSz, jan. 16.] – A PNTCD elítélte a PD magatartását, mondván, eddig soha nem fogalmazták meg azokat a vádakat, amelyekkel a miniszterelnököt illették. Új kormány alakítása végtelen tárgyalásokat jelentene, a reform szünetelne, a külföldi befektetők elriadnának. Ilyen körülmények között a válság egyértelműen a PD-t terheli. [Háromszék, jan. 15.]

A vallásügyi államtitkárság által kibocsátott dokumentumokból kiderül, hogy az ortodox egyház kapta meg a támogatások 93%-át, a görög kat. egyház többet kapott a tervezetnél, ám a róm. kat. és a ref. egyházak a tervezett támogatás negyedét sem kapták meg. Remus Opriş kormányfőtitkár ígérete szerint a vallásügyi törvény tervezete a tavasz folyamán a kormány elé kerül. [BN, jan. 14.]

A BBTE vezetősége sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elfogadták a min. reformprogramját. A reform az egyetemisták létszámának növelését is tartalmazza, ugyanakkor az érettségit megszigorítják. Szilágyi Pál proprektor elmondta, hogy 1997-ben 1800 hallgató részesült m. ny. oktatásban, az új tanévben további 779, az állam által finaszírozott helyet kértek. [RMSz, jan. 14.]

Csortán Márton elmondta: Erdélyben csaknem 5000 olyan kultúrház van, amelyhez a magyarságnak valami köze van, ezek egyötöde romos állapotban található. Be kell látni – hangsúlyozta –, ha szükség van magyar kultúrára, akkor tenni is kell érte. Nagyrészt a mai m. közösségtől függ, hogy mikor ér véget Erdély története. [SzFÚ, jan. 14.]

1998. január 21.

A parlament együttes ülésén Victor Ciorbea gazdasági és nemzetközi megfontolásokkal, a külföldi befektetői bizalom megőrzésének, a reform gyorsításának szükségességével indokolta azt, hogy a kormány elkötelezte magát a privatizációs törvénnyel kapcsolatban. Az ellenzék politikai és technikai érvekkel támadta az eljárást. [BN, jan. 22.]

Az RMDSz parlamenti csoportja továbbra is támogatja a Ciorbea-kormányt és szorgalmazza a reform végrehajtását. [Táj., jan. 21.]

Szatmárnémetiben önálló épületbe költözött a Ref. Gimnázium. A hajdani irgalmas rendi apácák épületét kapták meg, amely azonban sürgős felújításra szorul. [RMSz, jan. 21.]

1998. február 2.

A PD öt minisztere benyújtotta lemondólevelét. [Szabadság, febr. 3.] (→ 1998.02.06)

Megkezdődött a parlament tavaszi üléssszaka, megválasztották az állandó elnökséget. A Funar-szárny kiválása nyomán csökkent a PUNR súlya. Elutasították Funar igényeit, aki saját embereinek követelte a képviselőházi és szenátusi PUNR-frakciók vezető posztjait. Titkári tisztségükbe visszaválasztották Kozsokár Gábort (szenátus) és Kovács Csaba Tibort (képviselőház). [Szabadság, febr. 4.]

Sorin Dimitriu, az Állami Vagyonalap vezetője cáfolta a veszélyként feltüntetett m. tőke térfoglalását. Mo. mintegy 30 millió dollárt fektetett be Ro.-ban, s ennek alapján a külföldiek tőkebefektetési listáján nincs az első húsz között. A Vagyonalap 1998-ban 2700 vállalatot kínál eladásra, összesen 3,6 milliárd $ értékben. [RMSz, febr. 4.]

2000. február 9.

Az ország pedagógusainak 80%-a sztrájkol (20% félelmében nem vesz részt). – Asztalos Ferencnek (mint az anyanyelvű oktatásért küzdő képviselőnek) elmarasztaló véleménye van Andrei Margáról, de el kell ismerni, hogy Marga vezette be azokat a reformokat, amelyek nélkül nem lehet számítani az oktatás korszerűsítésére. [RMSz, febr. 9.; SzFÚ, febr. 10.]

Az 1999-es esztendő Ro. számára a tőkebefektetések szempontjából 1993 óta a legrosszabb év volt, viszont Mo.-ról az évtized legnagyobb befektetési hulláma érkezett: éves viszonylatban a tőke 29%-a (kb. 75 millió $). [HN, febr. 9.]

A m. filmszemlén bemutatták Bartha Ágnes és Kacsó Sándor dokumentum-filmjét, a Szoboszlay-perben 1958-ben kivégzett 11 emberről. [MN, febr. 9.]

2001. július 5.

Gerhard Schröder lehűtötte Romániának a gyors EU-belépésre vonatkozó reményeit és újabb gazdasági erőfeszítésekre szólította föl Adrian Năstasét. A ro. kormányfő németországi látogatása során nagy összegű szerződéseket írt alá nagybefektetőkkel, akik elsősorban az energia-szektort és a vasúti szállítást kívánják fejleszteni. [Szabadság, júl. 5.]

Az ortodox egyház tiltakozik az átvilágítás ellen; Varga Attila elfogadhatatlannak tartja a javaslatot, hogy az egyházi tisztségviselőket vonják ki a vizsgálatból. [Szabadság, júl. 5.]

A CURS felmérése szerint csökkent a kormánypárt népszerűsége, viszont nőtt az RMDSz és a Traian Băsescu vezette PD indexe. [RMSz, júl. 5.]

Félixfürdőn megkezdődött az MRVSz jubileumi közgyűlése. Előbb összevont választmányi ülésen elemezték az eltelt idő megvalósításait, a különféle egyházkerületek, a zsinat és a m. állam kapcsolatát. Tőkés László beszédében kiemelte: az MRVSz főleg a m. költségvetésre van utalva. [BN, júl. 5.]

Csíkszeredában megkezdődött a 18. Régizene Fesztivál. A négynapos rendezvényen mintegy 150 muzsikus szórakoztatja a közönséget. [UH, júl. 5.; HN, júl. 13.]

2001. november 8.

Adrian Năstase, londoni befektetőkkel folytatott megbeszélésén kifejtette: Ro. dinamikusan fejlődik; biztonságos, magas hozamot ígért a befektetőknek. [Szabadság, nov. 8.]

Újabb egyeztetésre gyűltek össze a státustörvény alkalmazása ügyében a civil szervezetek, az egyházak és az RMDSz képviselői. Mindhárom szféra 9-9 személyt delegálna a közös bizottságba. [Szabadság, nov. 8.]

2002. február 19.

Negatív a ro.–m. külkereskedelmi mérleg: a Mo.-ra induló kivitel 371,5 millió $, a behozatal pedig 599,3 millió $. Az egymás területén való befektetések terén is hasonló az arány. [Népújság, febr. 19.]

2003. január 27.

A külföldi vállalkozók elriasztása várható attól az új törvénytől, amely egyre több akadályt gördít a cégek bejegyzése és a külföldi vállalkozók megjelenése útjába – ez főleg a magyarországi kisvállalkozókat érinti, áll az MTI jelentésében. [Krónika, jan. 27.] (→ 2003.02.01)

2003. április 10.

Bagdadiak ezrei vonultak az utcára, hogy köszöntsék a szabadságot, a harcok nyomán a diktátor elmenekült, a tömeg ledöntötte Szaddám Huszein szobrát. [Krónika, ápr. 10.]

Ro. hétéves átmeneti időszakot kapott a külföldiek földvásárlási tilalmának megszüntetésére az EU-val folytatott csatlakozási tárgyaláson. [Krónika, ápr. 10.]

Nem 100 ezer, csupán 70 ezer euróval kell rendelkezniük a vállalkozni akaró külföldieknek, de ez is túl magas összeg ahhoz, hogy ösztönzőleg hasson a külföldi tőkére. A Financial Times szerint az intézkedés rontja a ro. állam tekintélyét is. [BN, ápr. 10.]

Felújították és az EU-s követelményekhez igazították az 1967-ben megkötött m.–ro. vízumegyezményt: egy félévben 3 hónapig lehet Mo.-n tartózkodni, vízummentesen. [Háromszék, ápr. 10.]

Az EREK megtiltotta lelkipásztorainak, hogy pol. pártok jelöltjeiként, választott vagy fizetett tisztségviselőként tevékenykedjenek. A pártoskodás megrontaná a hívőkkel való viszonyt, megosztaná a gyülekezetet; ez nem lehet célja az egyháznak. [Krónika, ápr. 10.]

Kállay László, a ReMeK elnöke sérelmezi a KREK vezetési gyakorlatát. Kérik annak a határozatnak a visszavonását, amelyben a közgyűlés átfogó felmérést ír elő a lelkipásztorok és presbiterek számára azok RMDSz-beli szerepvállalásáról. [ER, ápr. 10.]

2004. július 23.

Adrian Năstase Washingtonban tárgyalt George Bush elnökkel, az AEÁ és Ro. stratégiai partnerségének megerősítéséről, a terrorellenes nemzetközi hadjáratról, valamint a hazai reformokról és befektetési lehetőségekről. [Szabadság, júl. 23.]

Szász Jenő tusnádi előadásának lényege: „meg kell szüntetni a pol. egypártrendszert az erdélyi magyarságon belül és meg kell teremteni a választások szabadságát nemzetközösségünk számára”. Újabb ajánlatot fogalmazott meg az RMDSz felé: a közös előválasztások szükségességéről beszélt. [Krónika, júl. 23.; Szabadság, júl. 24.]

A Sapientia csíkszeredai karain az agrárgazdaság szakon csak 11 jelentkező volt az 50 helyre, viszont túljelentkezés volt a könyvelés, a társadalmi kommunikáció és a PR-szakon. [RMSz, júl. 23.]lapozás: 1-18
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998