Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 11 találat lapozás: 1-11
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: kapcsolat, Ro.–Oroszország / ro.–orosz / Ro.–Szovjetunió

1991. június 24.

A parlament két házának együttes ülésén – Adrian Năstase külügyminiszter javaslatára – nyilatkozatot fogadtak el, amely kimondta, hogy a Molotov–Ribbentrop-paktum ellentétben áll a nemzetközi jog alapelveivel, ezért semmisnek kell nyilvánítani. [RMSz, jún. 26.] (→ 1991.06.27)

Adrian Năstase újólag hangoztatta, hogy Romániának nincs területi követelése a Szovjetunióval szemben. Moldova és Románia „újraegyesítése utópisztikus, nem is érdemes beszélni róla”. [AP]

Moses Rosen kérte a România Mare és a többi „nemzeti gyűlöletet és antiszemitizmust propagáló” lapok (pl. Europa) betiltását. [Szabadság, jún. 25.; RMSz, jún. 26.]

1992. január 4.

Az RMDSz OE a népszámláló bizottsághoz fordult és felhívta a figyelmet a közzétett szabályzat néhány olyan pontjára, amely utólagos manipulálást tesz lehetővé (pl. az anyanyelv és a nemzetiség rovatok kódolását nem a helyszínen végeznék, hanem utólag). (→ 1991.12.27) [RMSz, jan. 4.]

Ro. és Oroszország hosszú lejáratú keresk., gazd. és műszaki-tud. együttműködési kormányegyezményt kötött Moszkvában. [RMSz, jan. 4.]

1995. január 6.

Varga Gábor zárt ajtók mögötti tanácskozásra hívta az RMDSz parlamenti frakciójának tagjait. A Tőkés László elleni rágalomhadjáratról vitatkoztak, de az értekezlet nem oldotta föl a feszültségeket. Nagy Benedek visszavonta Mind nem vagyunk bűnösök c. Tőkés-ellenes röpiratát (amelyet 1994. dec. 20-án osztott szét a képviselőházi RMDSz-frakcióban; a röpirat a ro. sajtó félrevezető közlése alapján született; Tőkés ui. a botrány kirobbanásakor így reagált: csak annyira voltam besúgó, mint mindenki más). Verestóy Attila szerint Nagy Benedek levele [lásd: BN, jan. 6.] elhibázott volt, de nem tekinthető diverziónak. Tőkés a tanácskozáson azt javasolta, hogy adjanak ki a diverziót keltő iratot elítélő állásfoglalást, ennek azonban többen is ellenálltak. [RMSz, jan. 9.] (→ 1995.01.12, 1995.02.10, 1995.02.15, 1995.02.25, 1995.05.19)

Teodor Meleşcanu – arra a kérdésre, hogy Ro. kiszabadul-e az „orosz csapdából” – azt válaszolta: nem lehet határozott igent mondani. [ÚM, jan. 6.] (→ 1995.01.17)

1995. április 3.

Bukarestben befejeződtek a többnapos ro.–orosz megbeszélések. A ro. fél az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum eltörléséért szállt síkra, de Oroszország ezt nem fogadhatja el, mert az a határmódosítások kiindulópontját jelentené. [ÚM, ápr. 3.]

Traian Chebeleu sajtóértekezletén tk. elítélte az ET 1201-es ajánlását. „Valószínűleg még jó időbe telik, ameddig az etnikai alapú autonómia ilyenszerű primitív formáiért küzdő erők magukévá teszik az európai normákat” – jelentette ki. [MH, ápr. 4.] – Szentiványi Gábor külügyi szóvivő emlékeztetett arra, hogy Ro. ET-felvételekor magára nézve kötelezőnek fogadta el az 1201-es ajánlást. [ÚM, ápr. 5.]

1999. április 9.

A kormány ülésén a Számvevőszék tagjává választották Segesvári Miklóst, aki eddig Hunyad megye alprefektusa volt (az ő helyébe Winkler Gyula került). [RMSz, ápr. 14.]

Kolozsvár főügyésze kijelentette, hogy Sabin Gherman véleménynyilvánításai nem olyan természetűek, hogy azok Ro. területi integritását veszélyeztetnék, ezért megszüntetik az ellen indított eljárást. Ghermant a PUNR, a PDSR és a PRM helyi szervezetei jelentették föl. [Szabadság, ápr. 9.]

Eckstein-Kovács Péter és Németh Zsolt budapesti megbeszélésén szóba került a m. egyetem ügye, az egyházi ingatlanok restitúciója, a külképviseleti rendszer bővítése és a pápa közelgő látogatása. [Szabadság, ápr. 9.; ápr. 10.]

Anghel Andreescu orsz. csendőrparancsnok Marosvásárhelyen jelen volt a csendőrség intervenciós hadosztályának megalakulásakor. Ezzel kapcsolatban Kerekes Károly kérdést intézett a belügyminiszterhez: melyek azok a „szeparatista akciók” amely ellen a hadosztály fellépni kíván. [BL, ápr. 9.] (→ 1999.05.25)

Ro. szeretné csökkenteni a ro.–orosz kereskedelmi mérleg hiányát; ezt hátráltatja, hogy Ro. nem tudja mérsékelni a kőolaj és a földgáz importját. [Népújság, ápr. 9.]

A romániai magyarság opcióit vizsgálta egy statisztikai fölmérés. A megkérdezettek 45%-a nem jelenne meg, ha a következő vasárnap választásokat tartanának, de a szavazni szándékozók 88%-a az RMDSz-re voksolna. [Szabadság, ápr. 9.; ápr. 10.]

2000. július 14.

Szinérváralján Ifjúsági és Rehabilitációs Központot avattak föl a M. Ref. Világtalálkozó helyi rendezvényeként. [RMSz, júl. 14.]

Az orosz Duma elnöke kijelentette, hogy Ro. nem kapja vissza az 1917-ben Moszkvának „megőrzésre” átadott államkincstárt, mert ez precedenst teremthetne a többi európai állam számára. Az alapszerződéssel kapcsolatban leszögezte: nem tudják elfogadni a Molotov–Ribbentrop-paktum elítélését sem. [Szabadság, júl. 14.]

A kormány titkosította a 95/2000. sz. kormányrendeletet, de az – tévedésből – mégis megjelent a hivatalos közlönyben. A rendelet szerint 171 állami cégnek engedi el az állam az adósságát, összesen 300 millió $ értékben. Azért lett titkos a döntés, mert valamennyi vállalat a hadsereg és a nemzetbiztonság szállítója, szolgáltatója. [BN, júl. 14.]

Boros János, Kolozsvár alpolgármestere levélben szólította föl a ref. egyházat, hogy sorolja föl a visszaigényelendő épületeit, ui. a város nemsokára áruba bocsát néhány központi üzlethelyiséget, s nehogy olyasmit is eladjanak, amire az egyház igényt tart. [Szabadság, júl. 14.]

A Tőkés László körüli csoport kudarcként ítéli meg azt, hogy Marosvásárhelyen ro. polgármestert választottak meg; a cikkíró úgy véli: ennek az volt az oka, hogy Fodor Imre nem szólította meg a város ro. lakosságát. [Szabadság, júl. 14.]

2001. június 1.

Veszélybe került Ro. csatlakozása az EU-hoz, mert az ország nem tartja tiszteletben a felzárkózás pol. kritériumait – állapította meg Emma Nicholson jelentése. [Szabadság, jún. 1.]

Áprilisban a nettó átlagbér 3,025.138 lejre (kb. 103 $) emelkedett. [RMSz, jún. 1.]

A jászvásári ítélőtábla határozata értelmében nincs akadálya annak, hogy Ion Antonescunak szobrot állítsanak Kolozsvárott. A per 1999 októberétől húzódik. Eckstein-Kovács Péter szerint a szobornak semmi keresnivalója Kolozsvárott, de másutt sem. [Szabadság, jún. 1.]

Az orosz törvényhozás külügyi biz. elnöke, Dimitrij Rogozin, bukaresti látogatásán egyértelműen Ro. tudomására hozta Moszkva álláspontját a NATO-integrációval kapcsolatban. Egyúttal javaslatot is tett: amennyiben a NATO nem fogadja Ro.-t, Oroszország kész lesz partneri viszonyt kialakítani, s hosszú távon azt sem zárja ki, hogy egyesüljön a két ro. állam. [HN, jún. 1.]

2003. július 4.

Ion Iliescu moszkvai látogatása során kétoldalú barátsági szerződést ír alá Vlagyimir Putyin orosz elnökkel (→ 2003.05.06). A Molotov–Ribbentrop-paktumot kivették a végleges szövegből, de a két ország egyeztetni fog a megoldásról. Ion Iliescu szerint megérett a Moldovával való egyesülés gondolata, de Ro. megérti azt a valóságot, hogy Moldova önálló államként létezik. [Krónika, júl. 4., júl. 5.; Szabadság, júl. 5.; Háromszék, júl. 5.]

Vekov Károly törvénytervezet nyújtott be, amely a műemlék-templomok környékén rendezett zajos ünnepségek korlátozását írná elő. A tervezet átment a szenátuson, ősszel kerül a képviselőház elé. [Szabadság, júl. 4.] – Ugyanő azt javasolta, hogy 20%-ról 10%-ra csökkentsék az anyanyelvhasználatot lehetővé tevő kisebbségi arányt; Markó Béla szerint az ötletet támogatni kell, de nem látja az eszközöket, amelyekkel a jelen pilanatban el lehetne érni ezt a célt. [Krónika, júl. 4.]

Megtartotta első ülését az RMDSz ÜE, megválasztották a főosztályok vezetőit, megtárgyalták a prioritásokat. [Krónika, júl. 4.]

Az eddig összegyűlt összegből meg lehet kezdeni a szobor restaurálását (→ 2003.06.30), a fölállításhoz további 70 millió Ft-ot a m. kormánytól várja az aradi egyesület. [Krónika, júl. 4.]

2003. július 5.

A kormány az amerikai Bechtel-céggel aláírta a Nagyvárad–Brassó autópálya építési szerződését. [Szabadság, júl. 5.]

Ion Iliescu moszkvai könyvbemutatóján Jevgenyij Primakov elárulta, hogy 1989 decemberében Ceauşescu támogatást kért a szovjet csapatoktól, de azt nem kapta meg. [RMSz, júl. 5.]

A Capital adatai szerint az államgépezet a költségvetés ⅓ részét emészti föl. [Szabadság, júl. 5.]

Csíksomlyón, az Ezer Székely Leány rendezvénysorozat utolsó momentumaként mintegy 300 ezer néző előtt bemutatták az István, a király c. rockoperát. [Krónika, júl. 7.]

2003. július 7.

Ion Iliescu fölavatta Ro. szentpétervári főkonzulátusát. [Szabadság, júl. 7.] – A ro. földgázgondok enyhítésére egy ro.–orosz vegyesválallat létrehozásáról is tárgyaltak. [Krónika, júl. 7.]

William Hill (EBESz) bejelentette: Moldova és a Transznisztriai terület új alkotmány kidolgozását határozta el. Az elképzelés megfelel a korábbi (→ 2003.02.17) terveknek. [Krónika, júl. 7.]

2004. augusztus 4.

Tanárok tüntettek a bukaresti orosz nagykövetség előtt, kérve Moszkva közbenjárását a tiraszpoli iskolák ügyében. [Szabadság, aug. 4.]

Ratifikálták a román–orosz alapszerződést (→ 1940.02.11). Adrian Năstase Moszkvában kijelentette: új fejezet nyílt a két ország kapcsolatában. Kiegyensúlyozottabbá kell tenni a két ország kereskedelmi kapcsolatát; a jelenlegi mérleg (2 milliárd $ behozatal – 50 millió $ kivitel) nagyon hátrányos Ro.-ra nézve. [Háromszék, aug. 4.]

Az ErMaCiSzA által rendezett Civil Fórum 2002-es rendezvényének kötetbe szerkesztett anyagát mutatták be a kolozsvári Gaudeamus Könyvesboltban. [Szabadság, aug. 4.]

Frunda György szerint Wass Albertet csak akkor rehabilitálhatják, ha egy perújrafelvétel során a bíróság fölmenti az írót a háborús bűnösség vádja alól. [RMSz, aug. 4.]

Szatmárnémetiben, a 3. Partiumi M. Napok keretében Kisebbségi léthelyzetek és az európai integráció címmel rendeztek nemzetpolitikai tanácskozást. [RMSz, aug. 4.]

Homoródalmáson rendezik meg az ODFIE 8. színjátszó találkozóját. [UH, aug. 4.]lapozás: 1-11
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998