Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 7 találat lapozás: 1-7
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: irodalom / írói hagyatékok / irodalmi múzeum / írótalálkozó

1992. augusztus 17.

Adrian Năstase levelet intézett Jeszenszky Gézához, kifogásolva azt, hogy az aug. 19–21. között megrendezendő Magyarok Világkongresszusa, különösképpen a folytatásaként tartandó Erdélyi Világkonferencia az erdélyi kérdés megoldásáról is tanácskozik és megtárgyalásra indítványozzák az „erdélyi magyar önrendelkezési nyilatkozatot”. A tervezett rendezvények negatív következményekkel járhatnak a kétoldalú kapcsolatok légkörére – hangoztatta a ro. külügymin. –, mert a meghirdetett témák revizionista tételeket visszhangoznak. [RMSz, aug. 19.] (→ 1992.08.21)

A világkongresszussal kapcsán több politikai tényező is (VR, PRM, FSN) felszította a magyarellenesség vádját, noha Domokos Géza már aug. 14-i sajtóértekezletén kijelentette, hogy az RMDSz nem tagja az MVSz-nek. Tőkés László és Szőcs Géza nem az RMDSz képviseletében vesznek részt a budapesti találkozón. [Népszabadság, aug. 17.]

Keszthelyen – az MVSz, a Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság és a M. Írószöv. rendezésében – megnyitották a Magyar Írók Első Világtalálkozóját. A kétnapos rendezvényen az erdélyi irodalom képviselői (Szilágyi István, Gálfalvi Zsolt, Egyed Emese, Markó Béla, Gálfalvi György és Lászlóffy Csaba) is felszólaltak. [RMSz, aug. 27.]

1999. május 22.

Emil Constantinescu Ro. Csillaga érdemrenddel tüntette ki Teoctist pátriárkát és Alexandru Todea gör. kat. érseket. [RMSz, máj. 22.]

Németh Zsolt törvénymódosítást javasol, aminek elfogadása esetén Mo. EU-s csatlakozása után javítani lehetne a h. t. m.-okkal való kapcsolattartást. A tervek szerint Mo.-ra vízum nélkül lehetne belépni és a munkavállalási engedélyt is könnyebben adnák meg. [RMSz, máj. 22.]

A KREK nyilatkozata leszögezte: tekintve, hogy a KREK korábban felfüggesztette a részvételét a Zsinatban (→ 1999.05.10, 1999.05.12), teljesen szabályellenes Csernák Béla és Balogh Barnabás önkéntes részvétele a május 11-i tanácskozáson. [Népújság, máj. 22.]

1999. június 3.

A titkosszolgálatokról készült jelentésében Frunda György kiemelte, hogy túl sok az információs osztály, nem tökéletes a törvényes működés szabályozása, nem felel meg az ET előírásainak, hogy a titkosszolgálatok nem kizárólag a költségvetésből élhetnek és nem biztosított a parlamenti ellenőrzés folyamatossága. – Az SRI túlzónak találta a szenátor megállapításait. [Szabadság, jún. 3.] (→ 1999.06.12)

Az első negyedévben Ro. területén 57.700 születést és 81.100 halálesetet regisztráltak. [RMSz, jún. 3.]

A m. kormány és az RMDSZ egyaránt azt szorgalmazza, hogy az EU vegye le Ro.-t a vízumkötelezett országok listájáról. Németh Zsolt szerint a nemzeti vízum esetleges bevezetése csak egy a lehetőségek közül, ami nemcsak a magyarság, hanem az adott szomszédos ország minden állampolgára számára is megoldást jelentene. Markó Béla szerint a vízumstratégia, a határátlépés, a különleges státus kérdései a MÁÉRT illetékes bizottságának hatáskörébe tartozik. Amennyiben nem sikerül elérni, hogy az EU levegye Ro.-t a vízumkötelezett országok listájáról, csak akkor vetődhet fel a m. kisebbség irányában tanúsítandó kedvezmény-politika lehetősége. [RMSz, jún. 5.]

Zilahon, a 7. Partiumi Önkormányzati konferencián 100-nál több RMDSz-es polgármester, városi és megyei tanácsos ülésezett. A hirtelen elnyert pénzügyi autonómia teljesen váratlanul és felkészületlenül érte az önkormányzatokat, sok helyen teljes pénzügyi csőddel kell szembenézniük. [BN, jún. 4.; SzFÚ, jún. 7.]

Az írói hagyatékok mostoha sorsáról cikkezett Balázs Imre József. [A Hét, jún. 3.]

2000. március 28.

A legfelsőbb bíróság elutasította a 15 évi börtönre ítélt (→ 2000.03.03) Stănculescu tábornok fellebbezését. [Szabadság, márc. 28.] (→ 2000.06.20, 2001.08.08)

Smaranda Enache menesztését követelte a nagyköveti posztból a Jurnalul Naţional, arra hivatkozva, hogy a PEL társelnöke a m. szélsőségeseket támogatja. (Utalás a tolerancia hete rendezvényeire; ]000320.) [Szabadság, márc. 28.]

Marosvásárhelyen megalakult a Helikon – Kemény János Alapítvány. Célkitűzései között szerepel a Helikon írói köre szellemi örökségének megőrzése és széleskörű ismertetése.

2001. június 13.

Adrian Năstase szerint új elemek bukkantak föl a státustörvény valódi, eddig leplezett céljairól. Az EU észrevételei nyomán Ausztria kikerült a törvény hatálya alól, ez azt jelenti, hogy a törvény nem felel meg az európai elvárásoknak. Megítélése szerint Orbán Vikor kijelentése (→ 2001.06.11) azt igazolja, hogy a törvény gazdasági célokat követ. Markó Béla elvetette a PDSR azon nézetét, hogy a törvény „jóvátétéli aktus” lenne a trianoni szerződéssel szemben. – Németh Zsolt ellenvéleménye: nem trianoni jóvátételről van szó, hanem arról, hogy az anyaország gondoskodik a határon túli m. közösségekről. [Szabadság, jún. 13., jún. 14.] (→ 2001.06.19)

Törvénytervezet készül a rendőrség átszervezéséről; az RMDSz módosító javaslatai az anyanyelvhasználatra vonatkoznak: elvárható lenne, hogy a kisebbségi zónákban a rendőrök ismerjék a kisebbség nyelvét. [Szabadság, jún. 13.]

A hargitafürdői írótáborban a m. írók egy csoportja bejelentette, hogy Erdélyi M. Írók Ligája (EMIL) néven új tömörülést szándékoznak létrehozni. Pomogáts Béla, a M. Írószöv. elnöke bejelentette: társas viszonyt kívánnak kiépíteni az új magyar íróközösséggel. [Krónika, jún. 13.; EN, jún. 19.] (→ 2002.02.09)

Szászrégenben tartották az erdélyi m. kórusok 10. találkozóját. Nagy Ferenc, a Seprődi János Kórusszöv. elnöke elmondta: a kezdeményezés évekkel ezelőtt egy Nyárád menti kis faluból indult, a szövetség ma nemzetközi tekintélynek örvend. [Népújság, jún. 13.]

2001. szeptember 3.

Magyarózdon írótalálkozóra került sor, ahol a Horváth István-emlékmű felavatásával egybekötött ünnepségen sok külföldi vendég is részt vett. Sütő András beszédében hangsúlyozta: az az önvizsgálat, amelyet ettől a nemzedéktől elvárnak, az Horváth István verseiben már a 60-as években megjelent. [Szabadság, szept. 3., szept. 15.; Népújság, szept. 3.; RMSz, szept. 11., szept. 15.]

2004. május 8.

Nagyváradon tartotta az RMDSz az országos kampánynyitót; a szövetség a helyhatósági választásokon növelni szeretné mostani részesedését a helyi önkormányzatokban. [Szabadság, máj. 8.]

A KREK a választásokon azokat az erőket támogatja, amelyek a m. önrendelkezés ügye mellett állnak – olvasható Tőkés László nyilatkozatában. A dokumentum elítéli „az RMDSz autonómia-ellenes politikáját, az utódkommunista többségi hatalommal való elvtelen megalkuvását és a romániai m. nemzeti közösség elárulását” [?!]. [Szabadság, máj. 8.]

Az RMDSz és a civil szervezetek közötti konzultáció-sorozat (→ 2004.03.26) keretében az ÜE tagjai az RMGE küldöttségével tárgyaltak. [RMSz, máj. 8.] (→ 2004.05.15)

Irodalom – a határok lebontása c. viseli az idei Szabédi-napok rendezvénysorozata. Az előadásokat követően EMKE-díszoklevelet adományoztak Pomogáts Bélának és Ilia Mihálynak. [Szabadság, máj. 8.; Népújság, máj. 11.]lapozás: 1-7
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998