Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 45 találat lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-45
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: felmérés / közvélemény-kutatás / népszerűségi lista

1995. október 9.

Bukarestben elkezdődött az Interparlamentáris Unió (IPU) közgyűlése, amelyen a szervezet 135 tagországa közül 119 képviseltette magát. Iliescu elnök hangsúlyozta, hogy a kisebbségi jogok biztosítása Ro.-ban meghaladja a nemzetközi normákat. [RMSz, okt. 10.]

Miguel Angel Martínez, az ET parlamenti közgyűlésének elnöke Oliviu Ghermannak elmondta, hogy a PRM részvétele a kormánykoalícióban árt Ro. nemzetközi tekintélyének. [RMSz, okt. 10.]

Egy szeptemberi közvélemény-kutatás eredményei alapján a ro. politikusok népszerűségi listáját Adrian Năstase (PDSR) képviselőházi elnök vezeti (66%), őt követik: Ion Iliescu (60%); Petre Roman (PD, 49%); Emil Constantinescu (CDR, 48%); Nicolae Văcăroiu minisztereln. (PDSR, 46%); … Markó Béla (11%). A pártok népszerűségi listája: PDSR (34%), CDR (21%), RMDSz (6%), PRM (6%), PAC (5%), PUNR (5%). [MN, okt. 9.]

1995. december 27.

A ro. televízió felmérése szerint a megkérdezettek döntő többsége (92%) óhajtja a megbékélést a két szomszéd állam között, a nyugati és a NATO-integrációt ennél még többen pártolják (94%). [ÚM, dec. 27.]

A MaKOSz választmányi ülésén – saját kérésére – fölmentették Csáki Árpádot (→ 1995.10.28). Az új elnök Ambrus Melinda; üv. elnökké Grünstein Szabolcsot választották. [RMSz, 1996. jan. 12.]

Gazda Árpád a temesvári események (1989. dec.) utóéletét elemezte. Nagyon sokan szeretnék elfelejteni az akkori eseményeket. Maga Valentin Gabrielescu (→ 1995.12.16) is úgy nyilatkozott: véletlen, hogy Tőkés László kapuja elől indultak az események, mert akkor már olyan feszült volt a helyzet, hogy egy kenyérsorból is elindulhatott volna a forradalom. Gazda szerint objektív okai vannak, hogy mégsem egy kenyérsor emberei kezdték el a tüntetéseket, ui. azok nem képeznek közösséget, a temesvári ref. egyház tagjai pedig egy évvel azelőtt már ellenállóként viselkedtek. [EN, dec. 27.]

Dec. 31-én érvényét veszti a 3 éve kisebb-nagyobb megszakításokkal alkalmazott határátlépési illeték („kapupénz”). [ÚM, dec. 27.] (→ 1993.12.06, 1994.06.30, 1994.09.08, 1994.12.14, 1995.02.25, 1995.03.14, 1995.03.28, 1995.05.18, 1995.06.02, 1995.06.23, 1995.07.31, 1996.01.04)

1996. március 30.

Egy bukaresti felmérés szerint először került első helyre a CDR (26,5%). A vezető kormánypárt (PDSR) csak 18,8%-os támogatottságot élvez. További számok: PSM (7,3%), RMDSz (7,2%), PRM (6,7%). Arra a kérdésre, hogy vannak-e szélsőséges pártok Ro.-ban, a megkérdezettek 37,5%-a felelt igennel, ezek közül 39,1% nevezte meg az RMDSz-t, 32,6% pedig a PRM-t, 12,2% a PUNR-t és 8% a PSM-t. [Szabadság, márc. 30.]

Ki a felelős a SRI belső ügyeit érintő információk kiszivárogtatásáért? – erre keresett választ az a vizsgálat, amelyet a titkosszolgálatnál végeztek azt követően, hogy a közelmúltban több titkos dokumentumot közölt a România Mare c. lap. (→ 1996.02.03, 1995.10.04, 1995.10.07, 1995.10.13) A bűnös Măgureanu első helyettese volt, Victor Marcu tábornok, akit időközben leváltottak. [BN, márc. 30.]

1996. május 1.

Gazda Zoltán Gátalján (Temes megye) készített felmérést a m. lakosság gondjairól. A falu 1910-ben még m. többségű volt (1883 m., 1219 ro. lakos), 1992-re a m. lakosság 1042-re apadt (4044-ből). Nagyon sok a vegyes házasság, a m. óvoda és iskola a hetvenes években a szülői érdektelenség miatt szűnt meg, 1990-ben ismét megindult a m. alapfokú oktatás, de rövidesen ismét megszűnt. A m. tanítónő házról házra járva próbálta iskolába csalogatni a m. gyermekeket, de a szülők hallani sem akarnak a m. oktatásról. [EN, máj. 1.]

1996. július 20.

Nagyváradon tartották meg az 5. Partiumi Önkormányzati Találkozót, amelyre Arad, Bihar, Máramaros, Szatmár, Szilágy és Temes megye valamennyi RMDSz-es tanácsosát és polgármesterét meghívták. [Táj., júl. 22.]

A KREK nyilatkozatban tiltakozott az ellen, hogy élénk kampány folyik a Nagyváradra tervezett M. Reformátusok 3. Világtalálkozója (→ 1996.08.03) ellen. Kezdve a vallásügyi államtitkártól, folytatva a megyei prefektussal és befejezve az állam elnökével olyan megnyilvánulásoknak lehetünk tanúi, amelyek súlyosan sértik a vallásszabadságot, az egyházak autonómiáját. A betiltási szándék azt igazolja, hogy Ro.-ban továbbra is „vallási diszkrimináció és kisebbségellenes intolerancia sújtja a ref. egyházat”. [RMSz, júl. 23.; Táj., júl. 23.] (→ 1996.07.27, 1996.09.24)

Az amerikai kongresszus – megmásítva a szenátusi döntést (→ 1996.07.08) – állandó jelleggel megadta Ro.-nak a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. Văcăroiu miniszterelnök sietett kijelenteni: elégtétel számára, hogy az általa vezetett kormány időszakában sikerült ezt elérni. [SzFÚ, júl. 20.] (→ 1996.07.24)

Egy szociológiai felmérés szerint az erdélyiek nagy többsége ellenzi a m. közösségen belüli többpártrendszert, még a platformosodást sem pártolják; az erdélyiek egyharmada borúlátó a magyarság jövőjét illetően. [HVG, júl. 20.]

1996. október 10.

Magyari Nándor László ismertette egy felmérés eredményeit. Az 1200-as minta a m. választói közösség elvárásait vizsgálta. Az orsz. szövetség tevékenységét ált. kedvezően ítélték meg, a helyi RMDSz-eket több kritika érte. A megkérdezettek a radikalizmust és a következetességet kérték számon. Az etnikumközi feszültségek csökkentésére irányuló törekvések a 2. helyen állnak, majd sorrendben a mindennapi megélhetéssel, a munkanélküliséggel kapcsolatos problémák, a hatékony szociális pol. iránti igény következik. [RMSz, okt. 12.]

Borbély Imrének szándékában áll a Székelyföldön letelepedni; hibásnak tartja az SzKT döntését, amely a helyben lakáshoz köti a jelölést; összegyűjtötte a független jelöltséghez szükséges 1300 aláírást. [UH, okt. 10.]

1997. január 31.

A m. ny. egyetem kérdése a megváltozott helyzetben címmel tartott megbeszélést az RMDSz Szabadelvű Köre (SzK). A nyílt megbeszélésen Cs. Gyímesi Éva, Magyari Nándor László, Magyari Vincze Enikő és Egyed Péter tartott vitaindítót. Mind a 4 előadó egyetértett abban, hogy időszerűtlen egy különálló egyetemi infrastruktúra most kezdődő kiépítése; egyelőre egy önálló m. tagozat megalakítását tartják optimálisnak. Cs. Gyímesi Éva elítélte azt, hogy „politikusok, laikusok, becsvágyó szervezők” nyilatkozzanak a BTE ügyéről. A tanácskozás folytatásaként Takács Csaba és Béres András ismertették az RMDSz álláspontját a m. ny. egyetemi oktatásról. A vitában felszólalók továbbra is az önálló BTE mellett kardoskodtak. Vita tárgyát képezte viszont, hogy a jelenlegi feltételek mellett reális-e az az igény, hogy a közeljövőben megalakuljon és működjön az egyetem. [Szabadság, febr. 3.] – Magyari N. L. szerint az egyetem ügyével foglalkozó kultúrpolitikusok „nem bírnak kiszabadulni egy rosszul felfogott tradíció fogságából; (…) az egyetemreform főáramától eltérő törekvésnek tűnik az etnikai alapon elkülönített egyetem létrehozásának kizárólagossága is”. [Szabadság, febr. 10.] – Magyar V. E. szerint az egyetemen oktatóknak ki kell vonniuk magukat a pol. döntéshozatal mechanizmusai alól és szakmai véleményt kell mondaniuk az egyetem fejlesztéséről. [Szabadság, febr. 14.] ● [A téma nagy visszhangot váltott ki, lásd a Szabadság febr. számait. A vitában ismertettek egy felmérést, amelynek során 242 m. diák válaszát összesítették, s 44%-uk nem látja szükségét az önálló m. egyetemnek; ezzel szembeállították az RMDSz által összegyűjtött félmilliónyi támogató aláírást, amely sokkal reprezentatívabb akaratot tükröz. (Nagy László: „az SzK-nak 2-300 tagja van, hogy mer lemondani 1,7 millió m. nevében a kulturális autonómiáról?!” Szabadság, febr. 7.; Szabó Piroska: az RMDSz egyetlen platformja nem módosíthatja az RMDSz programját. Szabadság, febr. 10.)] (→ 1997.02.13)

Jan. végére 5932 lejt ért el a $, egy hónappal korábban 4035 volt, ez 47%-os leértékelést jelent. – Ro. 1996-ban az állami bevételek negyedét [!] fordította a ráfizetéses vállalatok finanszírozására. – Hat év alatt 600 ezer fővel csökkent az ország lakossága, ennek 40%-át a kivándoroltak adják. [Szabadság, jan. 31.]

1997. december 9.

Tovább éleződött a helyzet Cserehát-ügyben Székelyudvarhelyen: a kormányfőtitkár 50 rendőrt és 200 csendőrt vezényelt a városba. Az események körül zajló nacionalista hangulatkeltés nagy mértékben befolyásolta a szenátus munkáját is. Az Oprişt kísérő jogászok szerint az apácák rendelkeznek a tulajdonosi okmánnyal és amíg a bíróság nem dönt másként, addig az épületben kifejthetik az adományozási okmánynak megfelelő tevékenységüket. [MTI]

A szenátusban folytatódott az oktatási rendelet vitája. A koalíciós partnerek ismét felrúgták az egyezséget, nem szavazták meg a kisebbségeknek kedvező paragrafusokat, ezért az RMDSz szenátorai kivonultak az ülésről és Markó Béla rögtönzött sajtóértekezleten bejelentette, hogy konzultációra visszahívja a kormány üléséről az RMDSz minisztereit, akiknek a működését meghatározatlan időre felfüggesztik. A kérdés megoldása az SzKT hatáskörébe tartozik. [Táj., dec. 9.]

Szakáts Mara nagyváradi szociológus 10 erdélyi megyében végzett felmérést, melynek teljes feldolgozása előtt már levonható néhány konklúzió: az erdélyiek visszautasítják az anyaország beavatkozását a romániai magyarok politizálásába; tisztelik Tőkés László kitartását és bátorságát, de sokan károsnak tartják a püspök átgondolatlan megnyilvánulásait. [MH, dec. 9.]

1999. április 9.

A kormány ülésén a Számvevőszék tagjává választották Segesvári Miklóst, aki eddig Hunyad megye alprefektusa volt (az ő helyébe Winkler Gyula került). [RMSz, ápr. 14.]

Kolozsvár főügyésze kijelentette, hogy Sabin Gherman véleménynyilvánításai nem olyan természetűek, hogy azok Ro. területi integritását veszélyeztetnék, ezért megszüntetik az ellen indított eljárást. Ghermant a PUNR, a PDSR és a PRM helyi szervezetei jelentették föl. [Szabadság, ápr. 9.]

Eckstein-Kovács Péter és Németh Zsolt budapesti megbeszélésén szóba került a m. egyetem ügye, az egyházi ingatlanok restitúciója, a külképviseleti rendszer bővítése és a pápa közelgő látogatása. [Szabadság, ápr. 9.; ápr. 10.]

Anghel Andreescu orsz. csendőrparancsnok Marosvásárhelyen jelen volt a csendőrség intervenciós hadosztályának megalakulásakor. Ezzel kapcsolatban Kerekes Károly kérdést intézett a belügyminiszterhez: melyek azok a „szeparatista akciók” amely ellen a hadosztály fellépni kíván. [BL, ápr. 9.] (→ 1999.05.25)

Ro. szeretné csökkenteni a ro.–orosz kereskedelmi mérleg hiányát; ezt hátráltatja, hogy Ro. nem tudja mérsékelni a kőolaj és a földgáz importját. [Népújság, ápr. 9.]

A romániai magyarság opcióit vizsgálta egy statisztikai fölmérés. A megkérdezettek 45%-a nem jelenne meg, ha a következő vasárnap választásokat tartanának, de a szavazni szándékozók 88%-a az RMDSz-re voksolna. [Szabadság, ápr. 9.; ápr. 10.]

1999. április 16.

Hubert Védrine francia külügymin. – bukaresti látogatása során –, Párizs támogatásáról biztosította Ro. NATO-törekvéseit. [RMSz, ápr. 15.] – A két külügymin. megerősítette: nem tartanának szerencsésnek egy szárazföldi NATO-akciót Szerbiában, de elkerülhetetlen lesz, hogy Koszovóban nemzetközi biztonsági erők szavatolják majd az intézmények normális működését. [Szabadság, ápr. 16.]

A SzET a jövőben részt kér a pol. döntéshozatalban. A SzET ülésén arról is döntöttek, hogy az egyházak képviselői valamennyien tanácskozási jogot kapnak. [Szabadság, ápr. 17.]

Az RMDSz megyei szervezetei megtették a szövetségi elnök személyére vonatkozó jelöléseiket. Markó Béla és Kincses Előd fog vetélkedni az elnöki székért (utóbbit Kolozs és Temes megye, valamint a csíki területi szervezet jelölte). A máramarosi szervezet Takács Csabát jelölte, de az üv. elnök nem fogadta el a jelölést. [Szabadság, ápr. 16.]

Egy 1997-es felmérés szerint Ro. lakóinak 6%-a írástudatlan. A listát a déli megyék vezetik. [RMSz, ápr. 16.]

1999. november 19.

A Nyílt Társadalomért Alapítvány közvélemény-kutatása szerint javult az ellenzék megítélése. Ha most tartanák a választásokat, akkor ismét a PDSR és Ion Iliescu lenne a befutó. [Szabadság, nov. 19.]

Az RMDSz ÜE visszautasította Tőkés László állításait az RMDSz kommunista voltáról (→ 1999.11.02). [Táj., nov. 19.; BN, nov. 23.]

2000. április 15.

Bejegyezték a Sapientia Alapítványt, megtartotta első hivatalos ülését a kuratórium. Elnök Tonk Sándor, alelnök Tánczos Vilmos. Megállapodás született arról, hogy a későbbikeben a PKE integrálódjon az EMTE kereteibe. [Szabadság, ápr. 15.]

Az RMDSz megbízásából az Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja átfogó közvélemény-kutatást végzett az erdélyi magyarság körében. A magyarság körében az RMDSz támogatottsága 94%. Indítson-e saját jelöltet az RMDSz – kérdésre 75% igennel válaszolt. A nevezzen meg 3 RMDSz-es politikust, akiben megbízik – felszólításra a köv. „toplista” állt össze: Frunda György (52%), Markó Béla (46%), Tőkés László (37%), Verestóy Attila (19%), Kincses Előd (7%), Takács Csaba (6%) Hajdú Gábor (4%) … Toró T. Tibor (1,6%), Csapó I. József (1,4%), Katona Ádám (1,4%). [BN, ápr. 15.]

2000. április 19.

Nagyváradon a kisebbségi oktatáspolitikáról tanácskoztak. Az erdélyi közvéleményben az egyetem kérdésében két álláspont ütközik: az első egyedüli járható útnak a BTE restaurációját tekinti, a második szerint élni kell minden lehetőséggel, amely az anyanyelvű oktatás bővítését segíti. [RMSz, ápr. 19.]

Az MCsSz tevékenységéről, a csángók jogainak elismeréséért folytatott harc stációiról hosszú riportban számolt be Erdély közéleti napilapja. [Krónika, ápr. 19.]

Székelyudvarhely lakosainak életéről készített felmérést Dénes Attila szociológus. A lakosság 52%-ának keresete a szinten maradáshoz elég, 10% segélyre szorul, 14%-nak nincsenek megélhetési gondjai, 1,1%-nak mindenre telik. [HN, ápr. 19.]

2000. június 10.

Dávid Ibolya terveiről beszélt: a közeljövőben ismét találkozik Valeriu Stoicával, hogy tisztázzanak néhány m.–ro. jogharmonizációs problémát. Dávid Ibolya fontosnak tartja a státustörvény alapos, körültekintő előkészítését. [BN, jún. 10.]

Két szociológus, Gereben Ferenc és Tomka Miklós mérte föl az anyaországi és az erdélyi vallásosság és nemzettudat állapotát. Erdélyben a m. lakosság mellett a ro. lakosság viselkedését is vizsgálták. Az Istenben nem hívők aránya Erdélyben: m.: 5% (ro.: 3%), Mo.: 27%. Soha nem imádkozik (vagy legfennebb évente): Mo.: 29%; Erdély: m.: 5% (ro.: 2%). Az erdélyiek elsöprő többségben tettek tanúságot m. kötődésükről és identitásukról. [HN, jún. 10.]

Több mint 200 ezer hívő vett részt a csíksomlyói pünkösdi búcsún, zarándoklaton és szabadtéri szentmisén, melyet Jakubinyi György érsek celebrált; a homilíát Bosák Nándor, az újonnan fölállított Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye püspöke mondta. Jakubinyi felidézte II. János Pál tavalyi (→ 1999.05.07) intését: „Maradjatok hűek hitetekhez, ápoljátok kultúrátokat, anyanyelveteket, ragaszkodjatok szülőföldetekhez.” [Szabadság, jún. 12.]

2000. június 27.

Felmérés készült a Szabadság kolozsvári olvasottságáról. A város felnőtt m. anyanyelvű lakosságának közel harmada olvassa rendszeresen az újságot, az alkalmi olvasók aránya szintén 30% körül van, s csak 30% azok aránya, akik nem olvassák egyáltalán a lapot. A m. napilapok olvasottsági aránya a városban (az újságolvasó rétegen belül): Szabadság (66,5%); Krónika (6,25%); RMSz (1,1%). Az olvasók leginkább a politikusok közötti vitákat kifogásolják. [Szabadság, jún. 27.]

2000. július 8.

Az amerikai nagykövetség által megrendelt közvélemény-kutatás olvasata szerint: Ro. elkerülte az olyan etnikai konfliktusokat, mint amilyenre a volt Jugoszláviában került sor. Ez a felmérés igazolja Clinton elnök sokat kommentált kijelentését, miszerint Ro. példásan oldotta meg a kisebbségi kérdést. [Szabadság, júl. 8.]

A BBTE szenátusi ülése elfogadta az egyetem új chartáját, amely nem oldotta meg ugyan a kért öt m. kar létrehozását, de nem is tiltja azt. Elfogadták azt, hogy a doktorátusi téziseket a nemzetközi elterjedtségű nyelveken is meg lehessen írni, így m. nyelven is. [Szabadság, júl. 10.] – A szavazáson a m. tanárok tartózkodtak, s ezzel jelezték, hogy a chartát nem tartják elég jónak, de mindenképpen előrelépésnek értékelik. [Szabadság, júl. 12.]

2000. július 22.

Egy Mo.-i közvélemény-kutatás szerint a lakosságnak csupán 15%-a ért egyet azzal, hogy a h. t. m. számára kettős állampolgárságot adjanak. [Szabadság, júl. 22.]

A m. költségvetés az éves keret 0,13%-át költi a h. t. m. támogatására, közölte a Kossuth Rádió. [RMSz, júl. 22.]

Ünnepi istentisztelettel és a reformáció emlékművének megkoszorúzásával zárult Genfben a M. Reformátusok 4. Világtalálkozója, amelyen Orbán Viktor, a rendezvény fővédnöke is részt vett. [Szabadság, júl. 24.]

2000. augusztus 4.

A legújabb közvélemény-kutatások szerint előretört az őszi választásokon induló Stolojan (elnök) – Isărescu (kormányfő) páros; a megkérdezettek 44%-a szavazna rájuk, az Iliescu–Năstase-tandem esélye csupán 30%. A pártok közül a legnépszerűbb a PDSR (42%). [Szabadság, aug. 4.]

Eckstein-Kovács Péter szerint az erdélyi magyarság támogatja azt az ötletet, hogy RMDSz a PDSR-vel és Iliescuval lépjen koalícióra. Eckstein ezt egy amerikai felmérés alapján jelentette ki, ui. 52% támogatást élvez az az elv, hogy a kormányzásban mindenképpen részt kell venni (lehetőleg a demokrata pártok oldalán). [Szabadság, aug. 4.]

2000. szeptember 8.

Az EMK fölkérte az SzKT-t, hogy támogassa Tőkés László elnökjelöltségét, mert ő „a romániai magyar nemzeti közösség érdekeinek fáradhatatlan harcosa és Ro. egészének világviszonylatban legismertebb és legnagyobb tiszteletet élvező közéleti személyisége”. [RMSz, szept. 8.]

A marosvásárhelyi SzKT-n Markó Béla 3 közeli célkitűzést nevezett meg: saját programot; ütőképes parlamenti csoportot; megfelelő mozgósítást, hogy a választáson gond nélkül el lehessen érni az 5%-os parlamenti küszöböt. Frunda György szerint a többség felé erősíteni kell azt az üzenetet, hogy a magyarság jogainak orvoslása, elérése nem jelenti a románság jogainak csökkentését. Mindaddig, amíg egyházaink nem kapják vissza ingatlanaikat, amíg a fiatalság gazdasági okok miatt nyugatra távozik, amíg nem sikerül fölállítani a m. ny. állami egyetemet, addig nem beszélhetünk pozitív kisebbségi mintáról. – Tőkés László szerint újabb visszarendeződés tanúi vagyunk; az RMDSz ne kötelezze el magát a kormányban való részvételre, ne lépjen koalícióra volt kommunista és titkosszervezeti embereket tömörítő pártokkal. A két jelölt – Frunda György és Tőkés László – közül titkos szavazással az előbbi lett az RMDSz elnökjelöltje. Tőkés leszögezte: „Véleményem szerint az SzKT döntése elhibázott, de nem üzenem a tagságnak azt, hogy ne menjen el szavazni.” [RMSz, szept. 11.] – Tőkés László sajtónyilatkozatban elmondta: 4 évvel ezelőtt a Frunda Györgyhöz fűzött remények nem váltak valóra, ezért gondolta, hogy alternatívát kellene állítani a félrevonulók, a tagságról lemondók megnyerésére. Úgy vélte, hogy erre alkalmas lenne az ő személye. Úgy látja, hogy az RMDSz nem végezte el azt az önvizsgálatot, amelyre nézve javaslatot tett az SzKT-hoz intézett júl. 2-i levelében. A mostani RMDSz-vezetés kimozdíthatatlan. [Szabadság, szept. 11.]

A legutóbbi közvélemény-kutatás szerint a novemberi elnökválasztáson Iliescu kapná a szavazatok 40%-át, őt Mugur Isărescu (26,4%),Th. Stolojan (13,2%) és C. V. Tudor (7,6%) követi. [Háromszék, szept. 8.]

Joao Ary, az ET oktatási és kulturális bizottságának főtitkára a csángók között járt és azt tapasztalta, hogy az iskolaigazgató és a pap lebeszélte az embereket arról, hogy m. osztályt kérjenek a falu iskolájában. [Krónika, szept. 8.]

Algyógyon tanácskoztak a ref. lelkészek a szórvány gondjairól, s megállapították, hogy Ro. m. lakosságának közel fele nyelvi veszélyben él. Növekszik a kivándorlás aránya, sorvad a művelődési élet. Az EMKÉ-nek a szórvány megmentésének fórumává kell válnia. [RMSz, szept. 8.]

2000. október 12.

Tőkés László nem tartja elképzelhetőnek, hogy az RMDSz a PDSR-vel lépjen hatalomra. [Szabadság, okt. 12.]

Egy felmérés szerint az erdélyi m. szavazók 90%-a az RMDSz-re szavazna, egyetlen más párt sem éri el az 1%-ot. A megoldandó problémák listáján első helyen szerepel a munkanélküliség megoldása, ezt követi a magas infláció, a korrupció, az életszínvonal csökkenése, s csak azután jönnek az RMDSz programjában hangsúlyosan szereplő témák: anyanyelv használata a közigazgatásban, a Székelyföld területi autonómiája, önálló m. egyetem. [Népújság, okt. 12.; Szabadság, okt. 13.] (→ 2004.10.14)

Hivatalosan megkezdődött a 45 napos parlamenti és elnökválasztási kampány. Frunda György, az RMDSz elnökjelöltje Szatmárnémetiben kezdte a kampányt. Frunda célja gazdasági téren: a tulajdonjog szentesítése, az állami vállalatok és bankok magánosítása, a veszteséges vállalatok felszámolása, a nyugdíjasok helyzetének megkönnyítése. A PDSR-vel csak akkor lehetne együttműködni, ha a párt egyetértene az RMDSz programjával és követeléseivel. [Szabadság, okt. 13.]lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-45
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998