Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 9 találat lapozás: 1-9
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: Aris Industrie Rt.

1996. október 1.

Frunda György, az RMDSz államelnök-jelöltje, a szövetség bukaresti székházában ismertette az RMDSz autonómia-koncepcióját és saját programját. [Táj., okt. 2.]

Udvarhelyszék jelöltjei, az előválasztások nyomán: képviselői lista: Asztalos Ferenc, Antal István; szenátorok: Verestóy Attila. – Csíkszék jelöltjei: képviselők: Ráduly Róbert, Borbély Ernő, Sántha Pál Vilmos, Papp Kincses Emese, Nagy Benedek; szenátorok: Hajdú Gábor, Mátéffy Győző. – Gyergyó képviselőjelöltjei: Nagy István, Garda Dezső, Petres Sándor, Eigel Tibor. [RMSz, okt. 1.] (→ 1996.10.21)

Czirják Árpád, érseki helynök, a BBTE tanévnyitóján, beszédét latinul kezdte, m. imádsággal folytatta, majd románul és héberül szólt, végül magyarul köszöntötte a tanárokat és hallgatókat. Matei Basarab, aki egy évvel korábban is botrányt keltett, a hallgatósághoz fordult: engedik-e, hogy magyarul beszéljen? A válasz hangos igen volt. [Szabadság, okt. 2.]

Antal István parlamenti interpellációban tisztázta a csereháti ügyet. A Basel Hilft Alapítvány támogatásával fogyatékos gyerekek kisegítő iskoláját kezdték építeni a Cserehát nevű városrészben (→ 1996.04.03, 1996.09.07), időközben az Aris Industrie Rt. a Szeplőtelen Szívek Kongregációja apácarendnek adományozta a befejezés előtt álló épületet. A szerződés érvénytelen, ezért folyik a vita. [UH, okt. 3.]

1997. november 27.

A csereháti „kiköltöztetéssel” (→ 1997.05.28) kapcsolatban a rendőrség kihallgatta Szász Jenő polgármestert, Sófalvi László alpolgármestert és Bodnár László jegyzőt. [UH, dec. 2.] – A szenátus emberjogi bizottsága megállapodott abban, hogy a bizottság összes tagja részt vesz a csereháti ügy kivizsgálásában. Remus Opriş kormányfőtitkár megígérte az apácarend és az árvaház építését pénzelő Aris Industrie Rt. képviselőinek, hogy a „kormány mindent megtesz azért, hogy folytathassák az árvaház építését”. [Szabadság, nov. 27.]

A MaKOSz 9. kongresszusán bejelentették, hogy a szövetség teljes jogú tagja lett az európai középiskolások csúcsszervének, az OBESSU-nak. A MaKOSz elfogadta a Diákjogi Chartát és elhatárolta magát a MIVET-től (→ 1997.10.25). Az új elnök: Kovács Richárd, üv. eln.: Olti Ágoston lett. [Szabadság, nov. 27.]

1997. december 16.

A szenátus a „Pruteanu-változatban” szavazta (tehát a kisebbségek számára hátrányosan: nincs joguk önálló egyetem és kar létesítésére) meg az oktatási törvény egészét (kedvező viszont: létezhet anyanyelvű szakoktatás és lehetőség van anyanyelven felvételizni). Markó Béla elmondta, hogy a történtek után nem meglepő a szenátus döntése, a törvény hibáit remélhetőleg a képviselőházi vitában sikerül korrigálni. A kormányzati együttműködés jövőjéről szólva aláhúzta: az RMDSz nem fogadhatja el, hogy egy olyan koalíció korlátozza a kisebbségi jogokat, melynek ő maga is tagja. [Szabadság, dec. 17.]

A sajtóban másolatban közreadták a dec. 3-i egyezmény aláírt példányait, melyben a koalíció elnökei – Ion Diaconescu (PNTCD), Mircea Ionescu Quintus (PNL), Petre Roman (PD) és Markó Béla (RMDSz) – megismételték azoknak a cikkelyeknek a szövegét, amelyeket a koalíció támogatni fog a parlamentben. Ezek között szerepelt az önálló egyetemre és a saját karok állítására való jog. Ezek után a BBC megkérdezte Pruteanut, nem zavarja-e, hogy pártjának álláspontjával ellenkező vonalat képviselt. A szenátor kijelentette: nem tud az övéről eltérő álláspontról. [MTI]

A Helsinki Bizottság és a Pro Europa Liga közvetítésével hosszas tárgyalás után a Szeplőtelen Szívek Kongregációja képviselői, Szász Jenő és négy tanácsos, valamint az Aris Industrie Rt. képviselője aláírta azt a jegyzőkönyvet, amely 5 pontban határozta meg a csereháti ügy további teendőit. Az apácarend képviselője írásban rögzítette fenntartásait, Cyrill Bürgel, az adományozó Basel Hilft képviselője elhagyta a tárgyalótermet. [Szabadság, dec. 18.]

1998. június 4.

Az RMDSz sajtóértekezletén szóba került a kolozsvári MKT által megfogalmazott elégedetlenség (→ 1998.05.30). Elfogadhatatlan, hogy – bár az RMDSz részese a kormánynak – a m. kisebbséget érintő kérdések rendezése semmit sem mozdult előre. Az RMDSz álláspontjának megerősítését nem lehet zsarolásnak tekinteni, hiszen ez nem új követelés, hanem a koalíció közös programjában szereplő tétel. Markó Béla idézte Constantinescu elnök 1997. dec. 10-én kiadott közleményét, amely tételesen említi a magyarság jogát egy önálló felsőoktatási intézmény létesítésére [„a tanügyi törvénynek biztosítania kell a kisebbségi anyanyelvű oktatás minden formáját, beleértve a m. egyetem létrehozását is” (BN, aug. 17.)]. A koalíciós együttműködés folytatásáról vagy felfüggesztéséről az SzKT dönt. [Táj., jún. 4.]

Ítéletet hirdetett a Maros megyei törvényszék a csereháti ügy perében. A bíróság elutasította a székelyudvarhelyi önkormányzat keresetét, amelyben a terület koncesszionálási szerződését és az Aris Industrie Rt., valamint a Szeplőtelen Szívek Kongregációja apácarend közötti ajándékozási szerződés megsemmisítését kérte. „Az ítélet törvénytelen, ezért fellebbezéssel fogunk élni” – mondta Eckstein-Kovács Péter, az udvarhelyiek védőügyvédje. [Szabadság, jún. 4.]

1998. június 16.

Kónya-Hamar Sándor és 3 képviselőtársa benyújtotta a törvénytervezetet a m. egyetem újralétesítésére. Lépését azzal indokolta, hogy erre az MKT-tól volt fölhatalmazása, amely jún. 15-ét jelölte meg a törvény beadásának határidejéül. Kónya kijelentette: a négyek kezdeményezése nem az RMDSz egysége ellen irányul. [Szabadság, jún. 17.] – A tervezet szerint a Kolozsvárott létesítendő egyetem karai a köv. lennének: természettudományok; matem.; bölcsészet; politika-, jog- és közgazd. tudom.; ref. és kat. teol.; képző- és zeneművészet; műszaki tudom.; agrártudom.; orvosi és gyógyszerészeti kar. [RMSz, jún. 17.]

Bardóczy Csaba úgy vélte, a csereháti épület építése arra lehetett jó, hogy Ceauşescu Svájcba menekített pénzét mossák át. Árulkodó jelként említette, hogy Aristide Roibu, az Aris Industrie vezetője szekustiszt volt, majd svájci követ. [EN, jún. 16.]

Constantin Simirad, Iaşi polgármestere megalapította a Moldvaiak Pártját, az első olyan pártot, amely programjában magát regionális erőnek tekinti. [Szabadság, jún. 16.]

2000. május 24.

Bukarestbe érkezett Henrik dán herceg, hogy átadja a Transylvania Trust Alapítvány és Torockó képviselőinek az Europa Nostra aranyérmet. (→ 2000.03.25) Az 1963-ban alapított Europa Nostra több mint 200 örökségvédő civil szervezet páneurópai szövetsége. [RMSz, máj. 24.]

Nagykárolyban tartotta 5. küldöttgyűlését az RMGE. Gál M. József, gyergyói küldött kifejtette, hogy 10 év alatt sem sikerült a gazdatársadalmat, a mezőgazdaságot kisegíteni abból a kátyúból, amelyben évek óta vergődik. A gépkörök termelési alternatívát kínálnak, de ezekhez még szükség lenne arra a stratégiára is, amely a birtoklás–termelés–értékesítés folyamatban teljesedne ki. [HN, máj. 24.]

Az RMDSz javaslatára az újonnan alakult Orsz. Regionális Fejlesztési Ügynökség alelnökévé nevezték ki Kerekes Gábort. [Táj., máj. 24.; Szabadság, jún. 27.]

Szász Jenő szerint megoldódni látszik az „erdélyi tömbmagyarság talán legégetőbb [!?] kérdése” a székelyudvarhelyi Cserehát-ügy. Budapesti tárgyalásain a m. kormánytól ígéretet kapott arra, hogy minden támogatást megkap az épület visszavásárlására. Az Aris Industrie Rt. 4 millió $-t kér az ingatlanért. [MN, máj. 24.]

2000. június 4.

Az orsz. helyhatósági választás első fordulóján – a végleges számok ismerete nélkül is megállapítható, hogy – jó eredményeket ért el az RMDSz. Néhány településen (Kézdivásárhely, Nagyszalonta, Tusnádfürdő) már az első fordulóban megnyerte a választásokat az RMDSz polgármester-jelöltje. – Az erdélyi megyékben a helyi és megyei RMDSz-tanácsosok száma ált. arányos a lakossági összetétellel. [Táj., jún. 5.; RMSz, jún. 6.] – Bihar megyében sikerült 11 polgármesteri helyet megszerezni, a 2. fordulóban további 10 helyen érdekelt az RMDSz. [BN, jún. 6.] (→ 2000.06.08)

A bákói bíróságon döntés született a csereháti perben: Székelyudvarhelyen a telekkönyvbe a Szeplőtelen Szívek Kongregációját jegyezték be tulajdonosként, miután elfogadták az Aris Industrie Rt. koncesszionálási jogát és hitelt adtak az adományozási szerződésnek is. A telek is, meg az épület is a városra száll majd 99 év múlva, a koncesszionálási szerződés lejárta után. – Korábban Szász Jenő többször kijelentette a sajtó nyilvánossága előtt: van pénz az épület visszavásárlására. Szász Jenő úgy véli: egy másik per hozza meg a megoldást, de abban még nem született döntés. Ott a koncesszionálási szerződést támadták meg. [RMSz, jún. 5.]

2001. június 18.

A bukaresti Dalles teremben gyűltek össze azok a volt vasgárdisták és a mozgalom szimpatizánsai, akik tagadják a holokauszt valóságát. [RMSz, jún. 18.]

Egy rendőri különítmény kísérte a bíróságra Cyrill Bürgel svájci üzletembert, a Basel Hilft Alapítvány egykori vezetőjét; a csereháti botrányban főszerepet játszó svájcit néhány óra után szabadlábra helyezték, de 30 napig nem hagyhatja el az országot. Egykori üzlettársa, Aristide Roibu, az Aris Industrie Rt. igazgatója jelentette föl, többek között a csereháti építkezés finanszírozása ügyében. Kölcsönösen lopással és csalással gyanúsítják egymást. [RMSz, jún. 18.]

2003. november 14.

Vlagyimir Litvin, a kijevi parlament felsőházának elnöke Nicolae Văcăroiuval folytatott megbeszélése során elégedetlenségének adott hangot a Ro.-i ukrán kisebbség helyzetével kapcsolatban. Ukrajnában a ro. kisebbség sokkal több jogot élvez (elsősorban az oktatás területén), mint az itteni ruszinok. [Szabadság, nov. 14.]

Nyilvános vitára bocsátják a Csapó I. József-féle autonómia-statútumot, határozta el az SzNT állandó bizottsága. A vita után véglegesített szöveget januárban szándékoznak a parlament elé terjeszteni. [Krónika, nov. 14.]

A székelyudvarhelyi városi tanács Hajdú Gábort bízta meg a csereháti per további képviseletével. A város az Aris Industrie Rt.-vel kötött koncessziós szerződés semmissé nyilvánítását szeretné elérni, mindeddig eredménytelenül. A korábbi pert elvesztették és fennáll a veszélye egy nagy összegű perköltség kifizetésének. [Krónika, nov. 14.]

A sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal székházat juttatott az AESz-nek, ui. az eddigi székház épületét a Keleti-Kárpátok Múzeuma kapta meg a Lábas Házért cserébe. [Krónika, nov. 14.] (→ 1999.10.29, 1999.12.08, 2003.05.20)lapozás: 1-9
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998