Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 17 találat lapozás: 1-17
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: IMF (International Monetary Fund; Nemzetközi Valutalap)

1991. április 11.

Az IMF – 1989 óta először – 517 millió dolláros hitelt szavazott meg Ro.-nak.

1993. augusztus 19.

Véget ért a 7 napja tartó vasutassztrájk. [Népszabadság, aug. 19.]

Az IMF elemzése szerint Ro. halad a leglassabban a reformok útján. A privatizálás csak 1992 augusztusában kezdődött; 1992-ben 200%-os volt az inflációs ráta, 1993-ra elérheti az 500%-ot; a nemzeti bruttó össztermék (GDP) évente 15%-kal csökkent; az államháztartás deficitje 1993-ban elérheti a 8%-ot. [EvZ, aug. 19.; Szabadság, aug. 24.] (Vesd össze: ]930909)

1993. szeptember 9.

A képviselőházban megvitatták (és elítélték) az RMDSz ET-nek elküldött Memorandumát (→ 1993.08.26). Takács Csaba kifejtette: még nem volt példa, hogy egy párt politikai dokumentumát más pártok törvényhozási vita tárgyává tegyék. [MH, szept. 10.]

Az RTV-ben – a Memorandum ürügyén – vitát szerveztek a politikai lojalitásról. A vitán az ellenzéki pártokat (köztük az RMDSz-t is) tömörítő CD is támadta a dokumentumot, noha annak tartalmáról idejében tájékoztatták a koalíció tagjait. A cikkíró megjegyezte: újra rá kell döbbenni arra: hiú ábránd, hogy a ro. ellenzékben valaha is partnerre lelhetünk kisebbségi jogainkért folytatott harcunkban. [Szabadság, szept. 9.] (→ 1993.09.13)

Az inflációs ráta 1992-ben 210% volt, 1993-ra 190% várható. Az ország gazdaságának 67%-át állami vállalatok képezték, termelésük 1992-hez képest 9-10%-kal, a GDP 7-8%-kal csökkent. Az IMF-vel folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre. [Szabadság, szept. 9.] ● [Ellentmond a korábbi közlés adatainak! Vesd össze: 930819.]

1993 nyarán végzett az első, Mo.-n képesítést szerzett tanító-generáció. Kevesen tértek haza Erdélybe, s azoknak is gondjaik voltak oklevelük elismertetése körül.

1993. december 10.

Félixfürdőn, a MISzSz 4. kongresszusán arról döntöttek, hogy a szervezet politizáló része megalakítja a Reform Tömörülést (RT), amely a „nemzeti értékek iránt elkötelezett szabadelvű eszmerendszer értékeit” kívánja megjelentetni, a MISzSz megmarad depolitizált, társadalomszervező csoportnak. Mindkét csoport tb. elnöke Szőcs Géza. Az RT vezetői: András Imre, Szilágyi Zsolt, Borbély Zsolt Attila, Tamás Sándor, Toró T. Tibor. – A MISzSz vezetői: Nagy-Csiha István, Kis Gábor, Nagy Pál, Farkas György, Tamás László. [RMSz, dec. 10.; Népújság, dec. 14.; MH, dec. 13.; EN, dec. 15.]

Az IMF elégedetlen a reformfolyamatokkal, négy év alatt egyetlen nagyvállalatot sem privatizáltak Ro.-ban; hosszas tárgyalások uán egyezség született a kormány és az IMF között. Az ún. stand-by egyezmény 18 hónapig lesz érvényben. [MN, dec. 11.]

Ro.-ban nagy felháborodást keltett, hogy Tiraszpolban, a Dnyeszter Menti Köztársaság bírósága – gyilkosság vádjával – halálra ítélte Ilie Ilaşcut, 4 társát pedig börtönbüntetésre. A szenátus felszólította a kormányt, hogy indítson diplomáciai offenzívát az elítéltek érdekében. [RMSz, dec. 11.] (→ 1993.12.19)

1994. május 14.

Az IMF 700 millió dolláros hitelt szavazott meg Ro.-nak. A kormány vállalta, hogy 1994-ben 2300 állami vállalatot privatizál. [PH, máj. 14.]

Az önkormányzati elvek kicsúfolása: a kormány államtitkársága körlevélben szabta meg a helyi adminisztráció kötelességeit a külföldi utazásokat és a vendégek fogadását illetően; előírják a találkozókról történő utólagos beszámolást is. [RMSz, máj. 14.]

Marosvásárhelyen ülésezett az RMKdP orsz. választmánya. A pártban két pólus jelenléte érezhető: a kolozsváriak Katona Ádám (EMK) radikálisabb vonalát kívánják követni, a Maros megyeiek a kis lépések hívei. [Népújság, máj. 20.]

1994. október 27.

Maxwell Watson vezetésével Ro.-ba érkezett az IMF delegációja. A szakértők tanácsadó jellegű tárgyalásokat folytatnak és megvizsgálják, hogy Bukarest milyen mértékben teljesítette a követelményeket, ettől függ a készenléti egyezményben megjelölt kölcsön megadása. [BN, okt. 27.]

Több visszajelzés azt mutatja, hogy a veterántörvényt – a kedvező alkotmánybírósági döntés és a világos végrehajtási utasítások ellenére – nem akarják alkalmazni a magyarokra. Sinkó István képviselő mindenkit bátorít, hogy forduljon a törvényszékhez. [RMSz, okt. 27.] (→ 1994.11.28)

A marosvásárhelyi MADISz rendezésében 2. alkalommal rendeztek filmhetet a városban. Ettől az évtől Alter-Native címmel rendszeressé tették az őszi rövidfilm-fesztivált. (→ 1993.12.09, 1995.10.12)

1995. május 11.

T. Meleşcanu Strasbourgban benyújtotta a ratifikált kisebbségvédelmi keretegyezményt. [RMSz, máj. 13.] (→ 1995.02.01)

Zárt ajtók mögött tanácskoztak a PDSR és a PUNR vezetői. A PUNR újabb tisztségeket kért a kormány második és harmadik vonalában. [ÚM, máj. 12.]

Megnyílt az értéktőzsde Ro.-ban, ez az egyik előfeltétele a Világbank és az IMF hitelnyújtásainak. [MH, máj. 11.]

1997. január 4.

A Văcăroiu-kormány eltitkolta a valóságot – jelentette ki V. Ciorbea –: az infláció háromszor nagyobb az ismertnél, a költségvetési deficit öt-hatszorosa annak, amit Bukarest az IMF-vel közölt; a privatizációt, a reformot csak látszólag hajtották végre. Egyetlen megoldás létezik: az üzemanyag- és energiaárak emelése, a gyors privatizálás és a megfelelő szociális intézkedések. A kormány vállalja a népszerűtlenséget. [Szabadság, jan. 4.]

1998. március 2.

Poul Thomsen, az IMF tárgyalóküldöttségének vezetője megállapította, hogy elmaradt a reform a veszteséges vállalatok és a bankrendszer privatizálása tekintetében. [Szabadság, márc. 2.]

1998. július 17.

John Hill, az IMF bukaresti képviselője kétségesnek tartja, hogy az országnak sikerül-e tartania a költségvetés hiányára és a folyó fizetési mérleg tervezett deficitjére vonatkozó előirányzatát. John Hill bírálta a kormány azon elképzelését, hogy az amerikai Bell Helicopters céggel közösen helikoptereket gyártana, amelyekből 96-ot meg akar vásárolni. Ez túlzott kiadást jelentene Ro. számára és veszélybe sodorná a kormány eddigi erőfeszítéseit a kiadások és a fizetési hiány csökkentése terén. [BN, júl. 17.]

1999. június 15.

Bukarestbe érkezett Emanuel Zervoudakis, az IMF főmegbízottja, a Ro.-nak szánt készenléti hitel (485 millió $) végleges elbírálása előtti újabb tisztázó tárgyalás céljából. A költségvetési mérleg adatai nem túl biztatóak: a deficit május végén elérte az egész évre tervezett érték 60%-át. [Szabadság, jún. 16.]

Bukarestben Markó Béla fogadta Max van der Stoelt, az EBESz kisebbségi főbiztosát, aki megállapította: a tanügyi törvény jelenlegi (egyeztetett) változata nem tartalmaz korlátokat az anyanyelvű oktatás számára, tehát elég jó; reményei szerint ezt a változatot a parlament mind a két háza elfogadja majd. [Szabadság, jún. 16.] – Markó Béla szerint a törvényt a szenátusnak is el kell fogadnia, de sok függ attól is, milyen korrektül alkalmazzák azt. [Táj., jún. 17.]

Az ország pol. elitje szinte kórusban határolta el magát a Kolozsvári Nyilatkozattól (→ 1999.06.09, 1999.06.10). Az aláírókként megjelöltek közül lényegileg csupán Bakk Miklós ismerte el, hogy köze van a dokumentumhoz. Szerinte rendőrállami reflexekre utalna, ha eljárás indulna a tervezet aláírói ellen. A nyilatkozat szövege a legrosszabb hiszemű értelmezés szerint sem fogható fel úgy, hogy sértené az érdekek, értékek valamelyikét. [EN, jún. 15.] (→ 1999.07.01)

1999. augusztus 7.

Az RMDSz számára teljesen elfogadhatatlan, hogy az ingatlanok visszaadásáról szóló, a kormány által benyújtott és a képviselőház jogi biz. által most tárgyalt törvénytervezet nem vonatkozik az egyházi javakra is – írta Markó Béla, Constantinescu elnökhöz címzett levelében –, holott ez az igény megfogalmazódott az ET Ro.-ról szóló felvételi határozatában is. [Szabadság, aug. 7.]

Az IMF jóváhagyta a régen várt 547 millió $-os készenléti hitelt Ro.-nak, de elvárják azt, hogy a ro. kormány mutassa meg képességét a reformígéretek beváltására. Tavaly egy hasonló hitelt leállítottak, mert Ro. nem teljesítette a reformokra tett ígéreteit. [Szabadság, aug. 7.]

Szatmárnémetiben ősszel indul a BBTE kihelyezett tagozataként a m. ny. pedagógiai főiskola; az induló évfolyamra 35 helyet hagytak jóvá. [RMSz, aug. 7.]

2001. március 27.

Az IMF köldöttsége dolgavégezetlenül távozott Bukarestből. Nem tudtak megállapodásra jutni a kormánnyal; meglátásuk szerint a költségvetés hiánya nem haladhatná meg a GDP 3%-át, az inflációt pedig 25% alá kellene szorítani. [Szabadság, márc. 27.] (→ 2001.03.20)

Végleges ítélet született az Agache-perben; a legfelsőbb bíróság megerősítette a bukaresti táblabíróság döntését: 3-tól 7 évig terjedő börtönbüntetésre ítélték a lincselés feltételezett tetteseit. Frunda György – a vádlottak ügyvédje – a nemzetközi bírósághoz fordul. [RMSz, márc. 27.]

Iliescu elnök fogadta a székely megyék román civil szervezeteinek képviselőit, akik a ’nemzetiségi elnyomás’ miatt panaszkodtak. Néhány statisztikai adat azt igazolja, hogy semmilyen hátrányos különböztetés nem éri a ro. tisztviselőket: a m. többségű megyék kulcspozícióit ro. nemzetiségűek töltik be. Pl. Kovászna megyében a közigazgatási bizottság tagjai között 25 ro., 13 m. és 1 német alkalmazott található. [RMSz, márc. 27.]

A bukaresti bíróság első fokon 700 millió lejes erkölcsi kártérítésre ítélte az AP amerikai hírügynökséget és Alison Mutler tudósítót, akik ellen Tőkés László indított rágalmazási pert. [Szabadság, márc. 27.] (→ 2000.03.08, 2001.11.06)

A parlament együtes ülésén megszavazott idegenrendészeti törvény szerint be kell jelenteni a 15 napnál hosszabb időt tartózkodó külföldi vendégeket. Szabó Károly szerint hasonló törvények az EU-ban is vannak. [HN, márc. 27.]

Az RT marosvásárhelyi ülésén Toró T. Tibor kijelentette, hogy az RMDSz-en belül keletkezett törésvonal elsősorban a politizáló elitet osztja meg, de lassan leszivárog a helyi közösségekbe is. [BL, ápr. 5.]

2001. október 30.

Népes küldöttség élén hosszabb tengerentúli útra indult Adrian Năstase. Sajtóvélemények szerint a látogatás során sikerül újabb hitelt kicsikarni az IMF-től. [Szabadság, okt. 30.] (→ 2001.11.05)

A ro. kormány közleményben rögzítette: Bukarest tartja magát a Velencei Biz. ajánlásaihoz, s fenntartja az álláspontját, hogy a státustörvényt módosítani kell. [Népújság, okt. 30.]

Gh. Funar ro. igazolványt akar adni Kolozsvár magyarjainak, hogy ne felejtsék el, hol élnek. [HN, okt. 30.]

2002. február 9.

Kolozsvárott megalakult az Erdélyi M. Írók Ligája (EMIL); az alakuló gyűlésen 27 író és költő vett részt. A választmány: Fodor Sándor, György Attila, Orbán János Dénes, Király László, Kinde Annamária. [Szabadság, febr. 11.] (→ 2001.06.13)

Az IMF képviselői a tárgyalásokat megszakítva távoztak Bukarestből. Neményi József Nándor a versenytanács alelnöke megerősítette: a ro. kormány több vállalással adós maradt, emiatt a készenléti hitel következő részletét nem hívhatja le. Az állam adós a nagyvállalatok privatizációjával, az energetikai szektor korszerűsítésével, s a megengedettnél nagyobb a külkereskedelmi mérleghiány. [Szabadság, febr. 9.]

A Kriterion-perben (→ 2001.09.04) megérkezett a szabadalmi hivatal szakvéleménye: a Pallas-Akadémia és a Polis Kiadó 2000-ben adta ki Domokos Géza könyvét, a Kriterion új vezetősége pedig csak 2001-ben védette le az emblémát és a nevet. [Háromszék, febr. 9.] (→ 2002.03.13)

2002. május 21.

Az IMF ismét elhalasztja a döntést a Ro.-nak tavaly jóváhagyott készenléti hitel újabb részletének folyósításáról; a halasztás oka: Ro. nem teljesítette a megszabott feltételeket: elmaradtak az állami szektorban tervezett leépítések. [Szabadság, máj. 21.]

Az EBRD (a legjelentősebb külföldi tőkeberuházó) 50 millió $-os hitelt nyújt a ro. olajszektor részleges privatizációjához. [Szabadság, máj. 21.]

A Szabadság cikkírója megdöbbentőnek tartja Bársony András azon kijelentését, miszerint az egyházak tulajdon-visszaigénylése Ro.-ban jóval meghaladja azt a szintet, mint amilyet Mo. a saját egyházaival szemben vállalt. – Bársony András helyzetértékelését az RT is elítélte. [Szabadság, máj. 21., máj. 23.] (→ 2002.05.16)

Ideiglenes működési engedélyt kapott a PKE 7 szakja. [RMSz, máj. 21.]

Birtalan Ákos képviselőt agyvérzéssel kórházba szállították. [Szabadság, máj. 21.]

Visszakapja a ref. egyház a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot, mely jelenleg a városi önkormányzat birtokában van. [Krónika, máj. 21.]

2003. március 18.

A ro. hadsereg közel 300 önkéntes katonát készített föl az Öböl-térségben esedékes konfliktusban való részvételre. [NyJ, márc. 18.]

Az IMF-vel kötött hitel-megállapodás egyik feltételeként Ro. vállalta, hogy szeptemberig 18 ezer embert bocsát el a ráfizetéses vállalatoktól (pl. a Tractorul cég napi vesztesége 70 ezer $), ez azonban szociális feszültségekhez fog vezetni. [Szabadság, márc. 18.] (→ 2003.03.25)

A ro. sajtó élénken reagált a Márciusi Fórumra: „Tőkés ezer híve hivatalosan területi autonómiát követelt” (Adevărul); „Tőkés hadat üzent az egységes nemzetállamnak” (Curentul); „a Tőkés-fórum az RMDSz politikai-vallási alternatívája” (Cotidianul). – Mircea Geoană marginális és javíthatatlen revizionisták csoportjának nevezte a fórum résztvevőit. – A Fórumon alkotmánymódosítási javaslatokat is megfogalmaztak, amelyek tk. azt tartalmazzák, hogy a közös történelmi, kult. és gazd. jelleget viselő, a többségi nemzettől eltérő önazonosságú közösség által lakott régiók saját önkormányzathoz juthatnak és autonóm közösségeket hozhatnak létre. [Szabadság, márc. 18.]

Borbély László szerint az alapítandó új szervezet nem tud olyan alternatívát a magyarság elé tárni, amellyel érdemben lehetne tárgyalni. Az EMNT alapítói közül sokan egyéni ambíciókat vagy csoportérdekeket képviselnek. [Népújság, márc. 18.]

Egy kezdeményező csoport az Aradi Szabadság-szobor Egyesület bejegyeztetését tűzte ki célul: anyagi támogatást kívánnak nyújtani a szobor újbóli fölállításához. [NyJ, márc. 18.]lapozás: 1-17
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998