Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 14 találat lapozás: 1-14
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: HHRF (Hungarian Human Rights Foundation)

1990. március 9.

Kolozsvári ideiglenes székhellyel megalakult a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt (RMKdP). A Protestáns Teológia dísztermében száznál több részvevő gyűlt össze, meghallgatták a Moldován Béla és Sipos Gábor által szerkesztett programtervezetet. A párt programja (tk.): az egyházak szabadságának helyreállítása, a felekezeti oktatás legalizálása, az elvett egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása. Követelik a kisebbségek egyéni és kollektív jogainak intézményes biztosítását. – A hivatalos bejegyeztetés folyamatban van, a gyűlés idején már félezer tagja volt a pártnak. – Az ideiglenes választmány: Moldován Béla, Imreh József, Podhradszky László, Takácsik Tibor, Bálint Tiborné Kovács Júlia, Dezméri Zsombor József, Újvári Ferenc, Sipos Gábor.

Tőkés László a New York-ban székelő m. emberjogi alapítvány (HHRF) meghívására, az AEÁ-ba utazott. (→ 1990.03.30)

1990. november 24.

A Kolozsvári M. Színházban, Tom Lantos szenátor jelenlétében, ünnepségen mutatkozott be a New Yorkban székelő Hungarian Human Rights Foundation (HHRF) [Magyar Emberjogi Alapítvány]. Hámos László, az alapítvány elnöke beszélt munkájukról. A HHRF célja: a kisebbségellenes diszkrimináció megszüntetése, a kisebbségi emberi jogok, kulturális autonómia biztosítása és a nemzetközi közvélemény megbízható információkkal való ellátása. – Tom Lantos (Iliescuval folytatott konzultációja eredményeként) bejelentette: „Lesz Bolyai egyetem Kolozsvárott!” Tom Lantos szorgalmazta, hogy Iliescu találkozzon Göncz Árpáddal; Iliescu megértően fogadta a javaslatot. (vesd össze: 901121)

Kolozsvárott bejelentették, hogy megalakult az új Erdélyi Szépmíves Céh (ESzC), felújítva a háború előtti kiadó tevékenységét. [RMSz, dec. 1.] (→ 1991.03.22)

1991. november 7.

Kerekes Károly – a parlamentben zajló Har–Kov-vita kapcsán – kijelentette, hogy amikor a magyarság elleni offenzíváról van szó, akkor teljes a nemzeti egység. A jelentés az egész m. nemzetet bűnösnek tartja. [Népújság, nov. 7.]

Tőkés László a HHRF meghívására az AEÁ-ba érkezett, ahol előadásokat tartott és m. gyülekezetekben igét hirdetett. A törvényhozás Emberi Jogi Bizottságának tagjaival is találkozott és kifejtette, hogy a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény megadását ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy Ro. változtasson nemzetiségi politikáján. [Szabadság, nov. 9.]

1994. július 26.

Bodó Barna, a HHRF meghívására, Washingtonban tárgyalt a fokozódó magyarellenes intézkedésekről. A kongresszusi képviselők szerint az újabb kisebbségellenes lépések veszélybe sodorhatják a Romániának nyújtott segélyeket. [RMSz, júl. 26.]

1994. november 13.

Cs. Gyímesi Éva New York m. közösségének tartott előadást az erdélyi felsőoktatás helyzetéről. Bejelentette, hogy a CTA és a HHRF közös programot indít, amely az erdélyi m. diákok havi 50 dolláros támogatására buzdítja az amerikai magyarokat. [Szabadság, nov. 15.]

1997. április 7.

A HHRF meghívására Markó Béla egy hétre az AEÁ-ba utazott, ahol az amerikai törvényhozás tagjaival találkozik és a m. közösségeknek tart előadást. [Táj., ápr. 7.]

Az ET Strasbourgban ülésező parlamenti közgyűlésének jogi bizottsága megszavazta Ro. felügyeletének felfüggesztését. [RMSz, ápr. 7.]

1998. április 29.

A HHRF lehetőséget biztosít arra (www.hhrf.org), hogy az erdélyi m. lapok az interneten is hozzáférhetők legyenek (pl. a Szabadság visszamenőleg is olvasható, 1995. márc. 1-jétől). [Szabadság, ápr. 29.]

1998. augusztus 20.

Orbán Viktor, Szent István ünnepén fogadta a h. t. m. szervezetek vezetőit: Markó Béla, Takács Csaba, Tőkés László, Verestóy Attila (RMDSz); Bugár Béla, Duray Miklós (MKP); Kovács Miklós (KMKSz); Józsa László (VMSz alelnöke); Ágoston András (VMDNP); Balaskó József (MMNÖK); Jakab Sándor (HMDK alelnöke); HHRF (Hámos László). – A találkozón Németh Zsolt külügyi államtitkár kijelentette: a köv. hónapokban a m. kormány illetékes szerve tárgyalni fog minden h. t. m. szervezettel. [MN, aug. 21.]

2000. október 2.

Nem valószínű, hogy még az idén megszületik a h. t. m. jogállásáról szóló törvény, mert csak a közigazgatási egyeztetés után kerülhet a kormány elé. A tervezetet a MÁÉRT-nak is meg kell vitatnia, de az abban helyet foglaló szervezetek a választásokkal vannak elfoglalva – mondta Szabó Tibor (HTMH). [Szabadság, okt. 2.]

Markó Béla és Eckstein-Kovács Péter az AEÁ-ba érkeztek a HHRF meghívására. Az úticél Washington, ahol az amerikai adminisztráció magas rangú tisztviselőivel is tárgyalnak. [RMSz, okt. 2.]

A m. kormánytól kapott 2 milliárd forint 20%-át a PKE fejlesztésére használják. Az új tanévben 6 egyetemi és 3 főiskolai szak indul. [BN, okt. 2.]

2001. október 9.

Új fejezet nyílik a moldvai csángók oktatásában: az MCsSz aktivitásának és az RMPSz támogatásának köszönhetően: 400-nál több gyermek tanulhat meg magyarul. A két szövetség közös pályázatának köszönhetően egyszerre 7 csángó faluban indulhat meg a délutáni m. oktatás. [Háromszék, okt. 9.; RMSz, okt. 11.]

Új alakulatot hozott létre a VET, a Magyarok Közép-erdélyi Szervezetét. Egyelőre ideiglenes vezetősége van, rövidesen választásokat tartanak. [Háromszék, okt. 9.]

Hámos László 1976-ban alapította meg a HHRF-et, az első 15 évben sérelmi és panaszpolitikával élhetett; legnevezetesebb akciójuk az 1988-as megmozdulás volt, amelynek során a ro. falurombolás ellen tüntettek. [EN, okt. 9.]

2001. november 5.

Amerikai látogatását megelőzően (→ 2001.10.30) Adrian Năstase közölte Hámos Lászlóval (HHRF), hogy útja során találkozni kíván az amerikai magyarság képviselőivel. Végül egyeztetési nehézségek miatt elmaradt a találkozó. Hámos László memorandumot juttatott el a ro. kormányfőhöz, amelyben ismertette az alapítvány tevékenységét és emlékeztetett a romániai magyarság megoldatlan gondjaira: a m. egyházaktól elkobzott 1593 ingatlan sorsa; az állami m. egyetem; a kétnyelvűség megvalósítása; igazságszolgáltatás az Agache-ügy elítéltjeinek. [RMSz, nov. 5.]

Kovásznán tartották az EMK platform orsz. gyűlését, ahol tk. a státustörvény, az Agache-ügy, továbbá a Székelyföld elszegényedése és elrománosítása volt a fő téma. A közgyűlés állásfoglalásban ítélte el a Tőkés László elleni „elvtelen és erkölcstelen támadássorozatot” (→ 2001.09.29). [Háromszék, nov. 5.] (→ 2001.11.26)

2003. július 1.

Tíz év alatt 190 ezerrel fogyott Ro. m. lakossága; ez a csökkenés 11,7%-os, a ro. lakosságé csak 4,9%-os. Ma a magyarok száma 1,434.377 (1992-ben: 1,620.000 volt). Arad megyében 49.379 m. él (1992: 60.946), a megye lakóinak 10%-a. Arad városában 22.466 a magyarok száma (7331-el kevesebb, mint 1992-ben). – Temes megyében a közel 678 ezerből 50,5 ezer a magyarok száma. [NyJ, júl. 1, júl. 2.]

Az amerikai magyarság által összegyűjtött összegből 9 évig folyósít havi járulékot Reiner Antal és Héjja Dezső számára a HHRF. [RMSz, júl. 1.]

2003. október 9.

Erdőszentgyörgyön bekísérték a rendőrőrsre Fodor Imrét, mert – úgymond – az SzNT toborzó plakátjait szállította az autójában. Rövid kérdezősködés után vádemelés nélkül szabadon engedték. Marosvásárhelyen és Szovátán hasonló vegzálásnak vetették alá Andrássy Árpádot, Márton Lajost és Tőkés Andrást. [Népújság, okt. 10.] (→ 2003.11.06)

Hámos László (HHRF) írásos dokumentumot nyújtott be az AEÁ Helsinki Bizottságához, amelyben a Szabadság-szobor példáján bizonyította a ro. hatóságok sorozatos időhúzását és az ígéretek megszegését. Egyúttal az Agache-per vádlottjainak meghurcolásáról is szót ejtett. [Szabadság, okt. 9.]

Október közepéig használhatják még a kishatár-átlépőket a ro.–m. határ két oldalán. (→ 2003.05.27). [RMSz, okt. 9.]

2004. július 22.

Kijev tántoríthatatlan: figyelmen kívül hagy minden, a Duna-delta élővilágára vonatkozó tiltakozást és konokul építi a Bisztroje-csatornát. [Krónika, júl. 22.] (→ 2004.05.18, 2004.09.24)

A HHRF élénkíteni kívánja tevékenységét, ezért brüsszeli székhellyel alapítványt jegyeztetett be a h. t. m. jogainak védelmében – jelentette be Hámos László a tusnádi Szabadegyetemen tartott előadásában. [Szabadság, júl. 22.]

Tovább mélyül az EMNT és az SzNT vezetői közötti ellentét, azok után, hogy Csapó I. Józsefet törölték az előadók listájáról a tusnádi Szabadegyetemen. [Háromszék, júl. 22.]lapozás: 1-14
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998