Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 18 találat lapozás: 1-18
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: EPP (European Popular Party; Európai Néppárt)

1995. február 23.

Az ET Parlamenti Közgyűlése és az EPP 38 tagja nyilatkozatban közölte: aggodalommal értesültek arról, hogy a ro. kormány szorgalmazza: nyilvánítsák alkotmányellenesnek az RMDSz-t. Ro. csak egy részét teljesítette az ET-be való felvételekor vállalt kötelezettségeinek, ezért szükségesnek tartják a további ellenőrzést. [Szabadság, febr. 23.]

1998. március 12.

Brüsszelben az Európai Néppárt (EPP) politikai bizottsága megszavazta, hogy az RMDSz megfigyelői státust kaphasson az EPP-ben. Az EU kereszténydemokrata és konzervatív pártjait tömörítő EPP frakciója a második legnagyobb pol. erő az EP-ben, csakúgy mint az ET-ben. Az RMDSz 1993-tól tagja az EDU-nak és megfigyelői státust élvez az EUCD-ben. [Táj., márc. 13.]

A PD beismerte, hogy hátrányosan érintette a pártot a kormányból való kihátrálás, ezért szeretnének visszatérni a kabinetbe. Visszatérésüket viszont pontokba szedett feltételekhez kötik. [BN, márc. 13.]

Emil Constantinescu azt kérte a londoni EU-konferencián, hogy Bulgáriával együtt vegyék le Ro.-t is az EU „feketelistájáról”. [Szabadság, márc. 12.]

1998. április 21.

Radu Vasile beszédet mondott az ET parlamenti közgyűlésén, Strasbourgban. Utazásának egyik célja: végérvényesen megszüntetni Ro. monitorizálását. Elmondta, hogy a ro. kormány visszaszolgáltatja az elkobzott javakat és kárpótlást nyújt. A helyhatósági és oktatási sürgősségi kormányrendelet kérdésére is kitért, mondván, előnyben részesíti a kormány változatát. [RMSz, ápr. 23.]

Markó Béla és Nagy Zsolt üv. alelnök Salzburgba utazott, hogy részt vegyen az EDU (→ 1993.09.01) pártvezetőinek konferenciáján. A konferencia célja, hogy eldöntse, részt fog-e venni az EDU az európai keresztény-konzervatív mozgalom egységesítésében. (Az EPP és az EUCD – melyben az RMDSz megfigyelői státussal rendelkezik – közel áll az egyesüléshez.) [Táj., ápr. 21.]

Budapesten megkezdődött a M. Professzorok Első Világtalálkozója. Mo.-n 1250, a világban szétszórtan 600 m. professzor él, közülük 200-an az utódállamokban. A világtalálkozó résztvevői által megbízott szerkesztőbizottság ajánlásokat dolgoz ki, amelyeket eljuttatnak minden professzorhoz. A javaslatok főként a felsőoktatás és kutatás finanszírozását, minőségét, a különböző országok intézményei közötti együttműködési formákat érintik. [MTI]

1999. október 1.

Gh. Funar felszólította a ref. egyházközséget – amelytől a m. főkonzulátus az épületet bérli –, hogy távolítsák el az épületről a m. zászlót. Az egyházközség közölte, hogy a konzulátussal kötött szerződés értelmében a zászló elhelyezése vagy eltávolítása a konzulátus hatáskörébe tartozik. [Szabadság, okt. 1.]

A ro. ellenzéki pártok aradi szervezetei jelezték, hogy amennyiben a vértanúk szobrát elhelyezik az emlékparkban, tiltakozásul élőláncot alkotnak. A helyi sajtó már hónapok óta heccelte a közvéleményt. [Szabadság, okt. 1.] – A kormány a vesztőhely környéki obeliszk környékén jelölte ki a leendő megbékélési park helyét, s a területet egy kormányhatározattal a városi tanács kezeléséből a műv. min. hatáskörébe adta. [Népújság, okt. 2.] – Az aláírt protokollum szerint a várból a minorita rendház udvarára szállították a Szabadság-szobor részeit. Jelen volt Dávid Ibolya m. igazságügy-min., akinek oroszlánrésze volt a szobor ’kiszabadításában’. A szobor elég megviselt állapotban van, renoválni kell. [BN, okt. 4.; RMSz, okt. 7.]

Markó Béla, Kelemen Kálmán (RMKdM) és Szatmári Tibor (elnöki tanácsos) Brüsszelben részt vettek az EPP Pol. Biz. ülésén, ahol elfogadták az RMDSz felvételi kérelmét. A legnagyobb keresztény-konzervatív pártszövetség elnöke, Wim van Velzen által előterjesztett jelentés nagyra értékelte az RMDSz elkötelezettségét az európai integráció, a ro. jogállam és a piacgazdaság fejlesztése iránt. Markó kifejtette: a romániai m. nemzeti közösség egyedüli legitim képviselőjeként az RMDSz továbbra is az egyetemes emberi jogok és az európai keresztény értékrend érvényesítéséért fog küzdeni. [Táj., okt. 1.]

Nyárádszentlászló községben ref. templomot avatott Csiha Kálmán püspök. [Üzenet, okt. 1.]

2001. január 12.

Kinevezték 36 megye új prefektusát, de ezek között egyetlen m. személy sincs. [RMSz, jan. 12.]

James Rosapepe, az AEÁ bukaresti nagykövete bejelentette: újabb 14 települést jelöltek ki arra, hogy új munkahelyek teremtése érdekében amerikai segélyt kapjanak. A 14-ből 6 Erdélyben van: Petrilla, Karánsebes, Óradna, Borsabánya, Kézdivásárhely, Kudzsir. [Szabadság, jan. 12.]

Markó Béla, Nagy Zsolt (üv. alelnök) és Kelemen Kálmán (RMKdM) Berlinben részt vett az EDU és az EPP munkálatain. A pártelnökök nyilatkozata külön kitér az EU bővítésére. Berlinben arról is döntöttek, hogy a Fidesz és az MKP az EDU tagjaivá váltak. Markó Béla tájékoztatta az ülést arról, hogy az RMDSz maradt az egyetlen jobboldali, konzervatív, keresztény-demokrata orientáltságú politikai alakulat a ro. parlamentben. [Táj., jan. 12.]

2001. február 22.

A helyi közigazgatás törvénye az egyeztető bizottság előtt van – mondta Seres Dénes szenátor. A képviselőházi változatot fogadták el, amely kimondja, hogy ott, ahol az önkormányzati képviselők harmada egy kisebbséghez tartozik, ott biztosítani kell az anyanyelv-használatot (a fordításról a polgármesternek kell majd gondoskodnia); ahol a kisebbség aránya eléri a 20%-ot, ott a dokumentumokat az illető nyelven is közzé kell tenni. A testület úgy döntött, hogy egy polgármester csak akkor függeszthető fel, ha előzetes letartóztatásban van. [Szabadság, febr. 22.]

Kelemen Kálmán a Bécsi Politikai Akadémia szemináriumán elmondta: az RMKdM az egyetlen kereszténydemokrata erő a ro. parlamentben; a ro. konzervatív pártoknak legalább egy évig kell bizonyítaniuk ahhoz, hogy visszakapják az EDU és az EPP rokonszenvét és támogatását. [Népújság, febr. 22.]

2001. július 3.

Az akkreditációs biz. újabb 5 szakot engedélyezett az EMTE számára és arról is döntött, hogy az erdélyi m. egyetem hivatalos neve Sapientia Egyetem legyen. [Ennek ellenére az EMTE név is megmaradt a közhasználatban.] [Krónika, júl. 3.]

Nem lenne túlságosan konstruktív, ha az ET közvetítene a státustörvény ügyében, ezért lord Russel-Johnston arra kéri a feleket, hogy közvetlen tárgyalások útján oldják meg a felmerült vitás kérdéseket. [Szabadság, júl. 3.]

Az EPP pol. biz. felhívta a ro. kormány figyelmét, hogy szüntesse meg a visszaéléseket és tartsa be a jogállamiság elveit – jelentette be Victor Ciorbea, aki részt vett az EPP brüsszeli ülésén. [Szabadság, júl. 3.]

Moldovában általános fölháborodást keltett, hogy a komm. hatalom azt javasolta: az iskolákban ezentúl Ro. történelme helyett Moldova történetét tanítsák. [Szabadság, júl. 3.]

2001. október 2.

Sikeres volt az AESz árkosi találkozója. A résztvevők a nyelvművelés, oktatás, tankönyvírás napirenden lévő kérdéseit tárgyalták meg. [HN, okt. 2.]

Kelemen Kálmán (RMKdM) levelet kapott Wilfried Martenstől, az EPP elnökétől, aki a státustörvény támogatottságát hangsúlyozta és bizalmáról biztosította a hazai m. kereszténydemokrata mozgalmat. [Népújság, okt. 2.]

A kolozsvári monostori ref. templom mellett fölavatták az IKE új székházát. [Szabadság, okt. 2.]

2002. szeptember 3.

Bukarestben járt az Európai Néppárt (EPP) küldöttsége; Markó Béla és Kelemen Kálmán a párt alelnökével, Wim van Velzennel folytatott megbeszélés során tk. az állami m. egyetem létrehozása érdekében emelt szót. [Népújság, szept. 3.]

Háromszéken is megalakult a Hegyvidéki Települések Fóruma, amely az 500 m fölött elterülő kistelepülések számára intézi a kormányhatározat által megszabott kedvezmények ügyét. [Krónika, szept. 3.]

2003. június 16.

Bukarestben Wim van Velzen, az EPP elnöke fogadta az RMDSz delegációját. A megbeszélésen tk. az integrációs kérdésekről és az EPP-vel való együttműködés módozatairól tárgyaltak. [RMSz, jún. 16.]

Patrubány Miklós a m. kormányt bírálta, ui. szerinte a h. t. m. családoknak jutott oktatási támogatás csupán könyöradomány, s nem csodálkozna, ha azt a magyarok többsége visszautasítaná. [Szabadság, jún. 16.]

2004. február 2.

Székelyudvarhelyen tartották az MPSz kongresszusát. A beszédek egyik visszatérő motívuma: az erdélyi magyarság számára biztosítani kell a ’választás szabadságát’. Az MPSz jelölteket állít a helyhatósági választásokon – minden helységben, ahol ez lehetséges. A kongresszus felkérte a Fideszt, hogy az EPP közelgő kongresszusán vesse föl, hogy Ro. európai integrációját csak az autonómiajogok biztosításának függvényében támogassa. [Szabadság, febr. 2., febr. 3.; Krónika, febr. 2.]

Markó Béla kudarcra ítélt kísérletnek ítélte az MPSz kongresszusát. Nem civil szervezetet, hanem alternatív pol. szervezet hoztak létre; bízik az erdélyi nép bölcsességében, hogy nem hagyja magát becsapni és nem lesz sikeres a néhány Mo.-i politikus által erőltetett megosztási kísérlet. [Szabadság, febr. 2.]

2004. május 1.

Megvalósult az EU legnagyobb bővítése, az eddigi 15 mellé 10 újabb tagállamot vettek föl: Ciprus görög része, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia. [Szabadság, máj. 3.]

Kolozsvárott, a M. Főkonzulátus – a M. Színház és Opera közreműködésével – ünnepi műsorral tette emlékezetessé az EU-csatlakozást. [Szabadság, máj. 3.]

Szatmári Tibor bírálta a Fidesz fellépését (→ 2004.04.28) és emlékeztetett arra, hogy az EPP kongresszusa külön határozatban állt ki az RMDSz mellett. Az RMDSz nem tudja elfogadni, hogy a Fidesz egy olyan szervezetet támogat (az MPSz-t) amelynek deklarált célja, hogy az RMDSz ne jusson be a ro. parlamentbe. [SzFÚ, máj. 1.]

2004. május 28.

Az RMDSz ingyen buszokkal szállítja Mo.-ról szülőföldjükre a helyhatósági választásokon szavazni óhajtó ro. állampolgárokat. [RMSz, máj. 28.] (→ 2004.06.06)

Az EPP dublini értekezletén felkérték Orbán Viktort, hozzon létre egy független bizottságot a Ro.-i választások (→ 2004.06.06) megfigyelésére. [RMSz, máj. 28.] (→ 2004.06.19)

2004. június 16.

Markó Béla és V. Hrebenciuc megállapodott arról, hogy a két párt a 2. fordulóban (→ 2004.06.20) is támogatja egymást, hogy bizonyos megyei tanácsokban közösen hozzák létre a többséget. – Markó hozzátette: ahol az RMDSz nem tud a PSD-vel együttműködni, ott a DA-szövetséggel keresik az együttműködés lehetőségét. [Szabadság, jún. 16.]

A PRM-t – ezt a szélsőségesen nacionalista pártot – keresztény néppárttá akarják ’átfesteni’. Mivel az EPP-nek van a legnagyobb frakciója a brüsszeli parlamentben, a PRM azon igyekszik, hogy belépjen az EPP-be. Ennek az igyekezetnek az egyik megnyilvánulása volt C. V. Tudor szoborállítása (→ 2004.01.12, 2004.01.16) is. [SzFÚ, jún. 16.]

2004. június 19.

Megkezdte munkáját az a bizottság, amely a demokrácia helyzetét vizsgálja Ro.-ban. A bizottságot a Fidesz javaslatára hozták létre (→ 2004.05.28). [RMSz, jún. 19.] – Ilkka Suominen, az EPP alelnöke, aki több érintett személlyel folytatott megbeszélést, elmondta: a ro. jogszabállyal kapcsolatban kételyek merültek fel, tk. az sem demokratikus, hogy a központi választási iroda döntéseit nem lehet megfellebbezni. [Szabadság, jún. 21.]

2004. július 15.

Az RMDSz vezetői – az Iliescu elnök által kezdeményezett konzultáción – a gyengébb önkormányzatok pénzügyi támogatását, a gazdasági fejlesztési régiók átalakítását és a törvényhozás munkájának felgyorsítását szorgalmazták. [Szabadság, júl. 15.]

Kelemen Kálmán és Bárányi Ferenc, az RMKdM vezetői Budapesten találkoztak az EPP elnökével (Wilfried Martens) és alelnökével (Hans-Gert Pöttering). Martens megítélése szerint létfontosságú megőrizni az erdélyi magyarság egységét, különben veszélybe kerülhet a parlamenti képviselet sorsa. [Népújság, júl. 15.]

A KMNT vezetősége felkéri a m. kormányt, hogy a MÁÉRT köv. ülésére hívják meg az EMNT és az SzNT vezetőit is. [Háromszék, júl. 15.]

2004. szeptember 11.

A PNTCD és az AP egyesülni szándékszik, hogy a kereszténydemokrata és népi szellemiség erősebb képviseletet szerezhessen a parlamentben. Az egyesülési szándékra az EPP-nek is áldását kell adnia. [Szabadság, szept. 11.]

Sem a DA-szövetség, sem az AP nem zárkózik el attól, hogy saját listáikra az MPSz jelöltjeit is fölvegyék. Smaranda Enache (AP) reméli, hogy az MPSz-szel való együttműködés nem befolyásolja negatívan az AP és az RMDSz közötti viszonyt. [Szabadság, szept. 11.]

2004. október 28.

Thesszalonikiben, az Ortodox Egyház és az EPP frakciója 8. találkozóján a romániai magyarság pol. szerepvállalása is szóba került – tájékoztatott Bárányi Ferenc, aki Kelemen Kálmánnal, az RMKdM elnökével együtt vett részt ezen a tanácskozáson. Wilfried Martens (az EPP elnöke) helyesnek ítéli az RMDSz pol. irányát és fontosnak tartja, hogy a szövetség bekerüljön a ro. parlamentbe. Antonio Constanzo néppárti titkár viszont bírálta az RMDSz-t, amiért a posztkommunista PSD-vel kötött szövetséget. [NyJ, okt. 28.]

Több alternatíva körvonalazódott a BBTE-n, a m. tagozat önállóságának megerősítésére. Salat Levente ismertette az elképzeléseket. A legnagyobb ívű terv 3+1 kar (Kolozsvár + Sepsiszentgyörgy) létrehozására törekszik, a legszerényebb csak tanszékek létrehozását célozná meg. A tanácskozáson az oktatók a változatokban rejlő kockázatokat taglalták. [Szabadság, okt. 28.] (→ 2004.07.13)lapozás: 1-18
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998