Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 14 találat lapozás: 1-14
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: VMSz (Vajdasági Magyarok Szövetsége)

1996. július 5.

Budapesten kétnapos zárt körű tanácskozást folytattak a m. kormány, a parlamenti pártok és a h. t. m. szervezetek képviselői [Erdély: RMDSz; Felvidék: EPM (Duray Miklós), MKdM (Bugár Béla), MPP (A. Nagy László), Csemadok; Kárpátalja: UMDSz (Tóth Mihály), KMKSz (Kovács Miklós); Délvidék: VMDK (Ágoston András), VMSz (Kasza József); HMSz, HMDK; MMNÖK]. A „Mo. és a h. t. magyarság” találkozó [m.–m. csúcstalálkozó] zárónyilatkozata leszögezte: az anyaország és a nemzet jövője szempontjából meghatározó fontosságú a mielőbbi euroatlanti integráció; összehangolt támogatásban részesítik a szomszédos országokban élő m. közösségek autonómiatörekvéseit; minden évben a költségvetés rögzített százaléka illesse meg a h. t. magyarokat. Az ellenzéki pártok hiányolták a határon túliak vétójogát az államközi szerződések megkötésénél, ezt a külügyi bizottság SzDSz-es elnöke nonszensznek tartotta. A Fidesz autonómia-tanácsot, az MDF Nemzeti Egyeztető Tanácsot akart létrehozni, de ez nem történt meg, a kormánypárt ellenállása miatt. [MN, júl. 6.] (→ 1996.07.11, 1996.07.14, 1996.07.17, 1996.07.18, 1996.09.04, 1996.10.18)

Bukarestben a Romániai Helsinki Bizottság kerekasztal-beszélgetést rendezett a romániai emberi jogok helyzetéről. A találkozón Edit Müller, az EU–Ro. Parlamenti Vegyes Biz. tagja kemény szavakkal bírálta a kormányt, amiért nem hajlandó párbeszédet folytatni a civil (nem kormányzati, NGO-) szervezetekkel; kifejtette, hogy Ro.-nak több hajlandóságot kellene mutatnia az ET 1201-es ajánlásának elfogadása ügyében. [Táj., júl. 10.]

1996. augusztus 30.

Az Országgyűlés rendkívüli ülésszakát kezdeményező ellenzéki pártok meghívták a h. t. m. szervezetek képviselőit [Felvidék: A. Nagy László (MPP), Duray Miklós (EPM), Bugár Béla (MKdM), Popély Gyula (MNp); Kárpátalja: Kovács Miklós (KMKSz), Dalmay Árpád (BMKSz), Dupka György (MÉKK); Délvidék: Ágoston András (VMDK), Kasza József (VMSz); Erdély: Markó Béla (RMDSz)], hogy vegyenek részt az ülésen. [MN, aug. 31]

1997. szeptember 1.

Az RMDSz parlamenti csoportjának tisztségviselői a szenátusban: Verestóy Attila (eln.), Hajdú Gábor (aleln.), Puskás Bálint (titkár); a szenátus titkára: Kozsokár Gábor; a képviselőházban: Varga Attila (eln.), Asztalos Ferenc és Márton Árpád (aleln.), Ráduly Róbert (titkár); a képviselőház titkára: Kovács Csaba. [RMSz, szept. 3.]

Új intézménnyel gazdagodott az erdélyi ref. iskolahálózat: Kolozsvárott megnyitotta kapuit az EREK épületének régi szárnyában a Ref. Pedagógiai Intézet. Az üdvözlő beszédek elhangzása után Kovács Lajos igazgató megtartotta székfoglaló beszédét. [RMSz, szept. 4.]

A VMSz Szabadkán tartott tisztújító gyűlésén ismét Kasza Józsefet választották elnökké. [ÚM, szept. 1.]

1998. augusztus 20.

Orbán Viktor, Szent István ünnepén fogadta a h. t. m. szervezetek vezetőit: Markó Béla, Takács Csaba, Tőkés László, Verestóy Attila (RMDSz); Bugár Béla, Duray Miklós (MKP); Kovács Miklós (KMKSz); Józsa László (VMSz alelnöke); Ágoston András (VMDNP); Balaskó József (MMNÖK); Jakab Sándor (HMDK alelnöke); HHRF (Hámos László). – A találkozón Németh Zsolt külügyi államtitkár kijelentette: a köv. hónapokban a m. kormány illetékes szerve tárgyalni fog minden h. t. m. szervezettel. [MN, aug. 21.]

1999. február 20.

Budapesten tartották a Magyarország és a határon túli magyarság c. konferenciát, melyen a h. t. m. szervezetek (RMDSz, MKP, KMKSz, VMSz, VMDP, HMDK, MMNÖK, KDT) képviselői, az MVSz, a kormány és a m. parlamenti pártok képviselői vettek részt. A zárt ajtók mögött tartott megbeszélésen Martonyi János elmondta, hogy ki kell dolgozni a nemzetstratégiát, melynek célja egyértelmű: a magyarságnak közösségként fenn kell maradnia és tovább kell élnie szülőföldjén, ott, ahol több mint ezer éve él. [Ugyanezt Németh Zsolt is leírta az RT-kongresszusnak (→ 1999.03.06) küldött levélben. (RMSz, márc. 8.)] A konferencia záródokumentuma kimondta a kapcsolattartás folyamatosságának biztosítása érdekében a M. Állandó Értekezlet (MÁÉRT; ]990323) pol. konzultatív testület létrehozását, mely évente legalább egy alkalommal tanácskozik. [Szabadság, febr. 22.]

Szatmárnémetiben, a PUNR vezetőinek tanácskozásán Valeriu Tabără, a párt elnöke óvott attól, hogy a m. kisebbségnek visszaadják az ingatlanait. [RMSz, febr. 23.]

2000. április 27.

A VMSz meghívására RMDSz-küldöttség utazott a Vajdaságba. A küldöttség tagjai a művelődési társszövetségek együttműködési módozatairól folytatnak megbeszélést és lakossági fórumon vesznek részt Szabadkán. [RMSz, ápr. 27.] – Zentán aláírták az EMKE és a vajdasági testvérszervezet közötti együttműködési megállapodást. [Táj., máj. 2.]

Még nem tisztázott az elv, ki nyilvánítható magyarnak: egyesek szerint mindenki magyarnak tekinthető, aki annak vallja magát, beszéli a nyelvet, de legalább felmenői között találhatók magyarok. [RMSz, ápr. 27.] (→ 2000.07.19)

2003. december 18.

A kormányfő kijelentette: a ro. állami intézmények közbelépnek, ha kiderül, hogy az EMNT államellenes cselekedetet latolgat. [Háromszék, dec. 18.] – A Legfőbb Ügyészség hivatalból vizsgálatot indít az EMNT ellen – közölte a vádhatóság sajtóirodája. [Krónika, dec. 18.]

Az EMNT az RMDSz ellenében próbál minél demagógabb üzenetet megfogalmazni a magyarság felé. Ennek ellenére, ha valaki hatalmi szóval próbálja elhallgattatni őket, azt nem fogjuk szó nélkül hagyni – mondta Markó Béla. [Szabadság, dec. 18.]

A délvidéki m. pártok képviselői – Ágoston András (VMDP) és Kasza József (VMSz) – átadták a HTMH vezetőinek a kettős állampolgárság megítélését támogató 50 ezer aláírást. Megítélésük szerint Mo. uniós csatlakozása előtt vagy közvetlenül utána meglesz az alkalmas pillanat a kérés teljesítésére. [Krónika, dec. 18.]

Közzétették azt a kormányhatározatot, amely – az RMDSz–PSD-protokollum szerint – a MOGyE m. hallgatói számára külön beiskolázási számokat állapít meg. [Népújság, dec. 18.]

2004. március 16.

Mádl Ferenc a M. Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjével tüntette ki Markó Bélát és Kasza Józsefet (VMSz); Bugár Béla (MKP) elutasította a kitüntetést, válaszul a m. kormány költségmegszorítási lépésére. Markó Béla úgy nyilatkozott, hogy a kitüntetés az RMDSz és az erdélyi magyarság következetes politikájának is szól, mert amit elértünk, azt közösen értük el. [Szabadság, márc. 16., márc. 17.; SzFÚ, márc. 16.]

Március 15-ét az erdélyi városokban (tk. Nagykároly, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy) is megünnepelték. Kolozsvárott, a MIT nevében, Bardóczi Csaba ismertette a mai ifjúság 12 pontját. [Szabadság, márc. 16.; HN, márc. 16., SzFÚ, márc. 16.; Háromszék, márc. 16.]

A Törvényhozási Tanács negatívan véleményezte a benyújtott autonómia-tervezetet. (→ 2004.01.19, 2004.02.26) Az elutasításban utaltak az ET 1995-ben elfogadott kisebbségi keretegyezményére, amely nem biztosít kollektív jogokat a kisebbségek számára. – Két nappal később a képviselőház közigazgatási szakbizottság is elutasította a tervezetet. [Szabadság, márc. 18.; Krónika, márc. 18.] (→ 2004.03.30)

2004. április 5.

Törökország vízumot vezetett be Ro.-val szemben, a turistavízum 20 $, az üzleti célú utazás illetéke pedig 65 $. Az intézkedés kölcsönös. [SzFÚ, ápr. 5.]

A jászberényi autonómia-konferencián Tabajdi Csaba kifejtette: érdemi autonómiát csak az adott országban élő többség egyetértésével lehet elérni. Ilyen politikát képvisel az erdélyi RMDSz, a felvidéki MKP és a délvidéki VMSz. Markó Béla rámutatott: az RMDSz programjában évek óta szerepel az autonómia kérdése, de a pol. ellenfelekkel folytatott vita még csak a megközelítés eszközei körül folyik. [Népújság, ápr. 5.]

Bákóban tartotta közgyűlését az MCsSz. Róka Szilvia lett az elnök, a helyettese pedig Bilibók Jenő és Benke Pável. – Moldvában 7 településen, 9 csoportban folyik m. ny. oktatás. [Krónika, ápr. 6.; RMSz, ápr. 6.; Népújság, ápr. 6.]

A Kolozsvárról elszármazott Benedek Dezső, a Georgiai Egyetem professzora elmondta: 7 éve figyeli az erdélyi oktatás helyzetét, s úgy látja, ha nem lépnek a modernizáció irányába, akkor kétséges, hogy lesz-e a Ro.-i magyarságnak olyan munkavállalói rétege, amely az EU-ban meg tud felelni majd a multinacionális cégek követelményeinek. [RMSz, ápr. 5.]

Debrecenből megérkezett Aradra az a két daru, amely elforgatja a helyére állított szobortalapzatot. A próbaemelés során kiderült, hogy a talapzat nehezebb a daruk együttes kapacitásánál, ezért a talapzatból le kell törni a fölösleget. – A kormány és a helyi hatóságok rögzítették a szoborállítás dátumát: ápr. 25. [NyJ, ápr. 5., ápr. 7.] (→ 2004.04.25)

2004. június 17.

A központi választási iroda adatai szerint a kormánypárt elvesztette többségét a megyei önkormányzatokban, a DA (PNL + PD) több helyet szerzett meg (553-at, a PSD pedig csak 543-at). [NyJ, jún. 17.]

Tordaszentlászló mellett megnyitották az északi autópálya első munkatelepét. A Brassót Borssal összekötő autópálya költségét 2,5 milliárd euróra becsülik. Az északi variáns kivitelezője az amerikai Bechtel cég, a Temesvár–Nagyszeben irányába haladó déli autósztráda uniós támogatással készül majd. [Szabadság, jún. 17.]

A PRM két éve indított pert az RMDSz megszüntetése érdekében. A Frunda György által beterjesztett dokumentumok igazolják, hogy az RMDSz jogszerűen működik. A PRM dossziéja 5 kilónyi papírt tartalmaz, de jogi hatása alig van: nagyobbrészt újságkivágásokból áll. Döntés még nem született, a per következő fordulója szeptemberben lesz. [RMSz, jún. 17.]

Nagyváradon megalakították a Kárpát-medencei M. Nemzeti Tanácsot (KMNT); elnökéül Tőkés Lászlót választották meg (→ 2004.05.31). A tanács alapítói: EMNT, SzNT, VMDP, KMKSz, HMDK és az MMNÖK. (Az RMDSz, MKP és a VMSz nem tagjai a tanácsnak.) A KMNT döntött egy diplomáciai munkacsoport létrehozásáról, valamint egy brüsszeli iroda megnyitásáról. [Krónika, jún. 17.] – Közleményben kérték föl Mo. és Szlovákia frissen megválasztott m. képviselőit, hogy vállalják el az autonómia-törekvések EU-s képviseletét és segítsenek elnyerni azokat a jogosítványokat és hatásköröket, amelyek az autonómiát szavatolják. [Szabadság, jún. 19.]

2004. június 21.

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte Szabadkán a VMSz. [Táj., jún. 19.]

A Párbeszéd a jövőért konzultáció-sorozat keretében (→ 2004.03.26) az RMDSz szövetségi elnöke a MaKOSz vezetőivel találkozott. A megbeszélésen a diákönkormányzatok, a diákok érdekképviseletének kérdése volt a fő napirendi pont. [RMSz, jún. 21.]

2004. október 6.

Az UNICEF szerint Ro. lakosságának 10%-a cigány (kb. 2 millió fő). Átlagéletkoruk 25 év, mivel az összlétszám ⅓-a 14 éven aluli gyermek. A felmérés szerint az elemi iskolát a cigányok 37%-a járta ki, 6% végezte el a középiskolát és csak 1% szerzett érettségi diplomát. [Szabadság, okt. 6.]

Aradon a színház nagytermében kezdődtek az 1849-es vértanúkra emlékező ünnepségek. [NyJ, okt. 6.]

Kató Béla elmondta: szó sincs a PKE támogatásának megszüntetéséről (→ 2004.10.02), csupán a PKE-t működtető alapítvány működési költségeit, irodaköltségét húzták ki a listáról. [Krónika, okt. 6.]

A M. Írószövetség tisztújító közgyűlésén az 56 tagú választmányba 9 erdélyi (származású) író került. [RMSz, okt. 6.]

Az Áldás, népesség konferencián (→ 2004.10.01) ismertetett statisztikai adatok a magyarság vészes fogyását tanúsítják. Az erdélyi magyarság 193 ezres csökkenése eddig is közbeszéd tárgya volt, de föl kell figyelni arra is, hogy a Kárpát-medencében 1 millióval kevesebb a m., mint 1990-ben. Erdélyben 40 ezer főre tehető az asszimilációs veszteség. [RMSz, okt. 6.]

Fazakas László margittai lelkész közleményben jelentette be, hogy lemond püspök- és parlamenti jelöltségéről (→ 2004.09.09, 2004.09.22), a jövőben csak a lelkészi szolgálatnak kíván élni. [Krónika, okt. 6.]

A vajdasági parlamenti választást a Demokrata Párt nyerte, 2. helyre szorult az ultranacionalista Szerb Radikális Párt. A VMSz 10, a VMDP egy képviselői helyet szerzett a parlamentben. [SzFÚ, okt. 6.]

Polgári Élet címmel új hetilap indult Székelyudvarhelyen. [HN, okt. 6.]

2004. november 13.

Budapesten tartották a MÁÉRT 8. tanácskozását, amelynek fő témája a kedvezményes m. állampolgárság kérdése volt. A vita mindvégig feszült légkörben folyt. A m. kormánypártok kivételével a többi résztvevő (tk. az RMDSZ, MKP, VMSz, VMDP, KMKSz, UMDSz, HMDK, MMNÖK, MDF, Fidesz) elfogadott egy nyilatkozatot, amely a kettős állampolgárság megadását támogatja, egyben felkérik a pol. élet szereplőit, hogy tartózkodjanak a túlzó kijelentésektől és minden olyan megnyilvánulástól, amely hangulatot szítana a h. t. magyarsággal szemben. [Szabadság, nov. 13., nov. 15.; RMSz, nov. 15.]

2004. december 9.

Kasza József elnök bejelentette: a VMSz nem támogatja jelenlegi formájában sem a m. kormány javaslatát a nemzetpolgárság intézményéről (→ 2004.12.02), sem a Szülőföld-programot; kezdeményezi a h. t. m. legitim m. szervezeteinek tanácskozását, amelyen egységes álláspontot alakítanak ki a kettős állampolgárságról. Céljai elérése érdekében Szabadkán, januárban, konferenciát hív össze. [Népújság, dec. 9.]


lapozás: 1-14
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998