Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 27 találat lapozás: 1-20 | 21-27
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. szeptember 1.

Szatmárnémetiben polgári fórumot rendezett a megyei M. Polgári Egyesület, ahol tk. Szűrös Mátyás, Surján László, Ágoston András valamint Tőkés László tartott előadást. A fórumon szorgalmazták, hogy a MÁÉRT üléseire az EMNT képviselőit is hívják meg. [Szabadság, szept. 1.; Krónika, szept. 1.]

Mivel az engedélyek rendben vannak és nem vonták vissza azokat, tovább folynak a Szabadság-szobor felállításának munkálatai – mondta Király András. [NyJ, szept. 1.]

2003. szeptember 2.

Az éves inflációnál nagyobb mértékben drágul a gáz (22%-kal), a villamos energia (17,5%-kal) és a telefondíjak (20%-kal). [Szabadság, szept. 2.]

Eckstein-Kovács Péter elmondta: az anyanyelv igazságszolgáltatásban való használatára vonatkozó paragrafus a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájából került az alkotmány új, módosítás alatt álló szövegébe; a szenátus elfogadta az új paragrafust, a PRM szenátorai kivonultak a teremből. [Szabadság, szept. 2.]

Szabó Évát, a Gyöngykoszorú-találkozók szervezőjét Életfa-díjjal jutalmazta a NKÖM. [Népújság, szept. 2.]

2003. szeptember 3.

Kinevezték a parlamenti egyeztető biz. tagjait, akik az alsó- és felsőház közötti egyeztetést végzik az új alkotmányon; az RMDSz részéről Varga Attila és Eckstein-Kovács Péter vesznek részt. A bizottságba nem választottak PRM-s tagokat. [Szabadság, szept. 3.]

Szabó Vilmos azt szeretné elérni, hogy a m. pol. elit a kérdésnek megfelelő komolysággal kezelje a kettős állampolgárság ügyét. Nemzeti kérdésnek tekinti az ügyet, amelyre együtt kell megtalálni a megoldást. [Krónika, szept. 3.]

Pécsi Ferenc a szatmári polgári fórumon (→ 2003.09.01) mutatta a M. Polgári Egyesületet (MPE) a közönségnek. Pécsi elmondta: felmérések szerint a szavazati joggal redelkező magyarok 35-40%-a [?!] távolodott el az RMDSz-től; az MPE elsősorban ezeknek nyújt lehetőséget az aktivitásra. [?!] Az MPE megjelenése nem megosztást, hanem versenyhelyzetet teremt. [?!] [SzFÚ, szept. 3.] (→ 2003.09.12) ● [A 2004-es parlamenti választások eredményei meghazudtolták Pécsi Ferenc véleményét és elképzeléseit. Az RMDSz-től való „eltávolodás” mértéke 3-4%; a parlamenti részvételnek pedig nincs alternatívája!]

A restitúciós kormánybizottság határozata értelmében újabb egyházi ingatlanokat szolgáltatnak vissza. A 70 tételből 49 a m. történelmi egyházaké. [Krónika, szept. 3.]

2003. szeptember 4.

Ro. nem érdekelt abban, hogy alapszerződést kössön Moldovával – jelentette ki Adrian Năstase – semmi értelme egy olyan egyezménynek, amelynek nincs semmilyen tartalma. Ro. szeretné pozitívan kezelni a Moldovával való viszonyt, de ehhez Chişinăunak föl kell számolnia a Ro.-val szembeni gyanakvását. [SzFÚ, szept. 4.]

A BBTE összehívja a ro.–m.–német vegyesbizottságot, a multikulturális egyetem lehetőségeinek elemzésére. [Szabadság, szept. 4., RMSz, szept. 4.]

A volt munkaszolgálatosok ezentúl ingyen igényelhetik a kárpótlásukhoz szükséges iratmásolatokat – erről döntött a képviselőház munkaügyi biz., az RMDSz képviselőinek javaslatára. [HN, szept. 4.]

Lezárult a brassói Áprily Gimnázium körül 13 évig tartó vita: az új tanévet már külön épületben kezdi meg a ro. ny. ált. iskola. [Krónika, szept. 4.]

2003. szeptember 5.

Szilágyi Pál lett a Sapientia új rektora, az elhunyt Tonk Sándor utóda. (→ 2003.08.14) A rektort a négy alapító egyház püspöke és a Sapientia Alapítvány kuratóriuma választotta meg. A kuratórium elnöke Kató Béla lett. – A Sapientia EMTE új vezetősége sajtótájékoztatón számolt be az egyetem terveiről. Három dokumentumot készítenek elő: jelentés az elmúlt 3 évről; újrafogalmazzák az egyetem működési alapelveit és célkitűzéseit; vázolják az egyetem új pénzügyi rendszerét. [Szabadság, szept. 5., szept. 6.]

Kása Zoltán elmondta: az egyetemi szenátus elé terjesztenek egy szöveget, amelyben kérik, hogy a Min. hivatalosan is ismerje el az egyetem multikulturális jellegét, valamint támogassa a beindításra váró két kart. [Szabadság, szept. 5.]

2003. szeptember 6.

Az Okt. Min. és a BBTE ellentmondó nyilatkozatai tkp. egymásra hárítják a felelősséget a késlekedő döntés miatt. [Szabadság, szept. 6.]

2003. szeptember 8.

Sajtópolémia alakult ki a kormányfő és az AEÁ nagykövete között a ro. pol. körökben dúló korrupcióról. Michael Guest kijelentette: nagyon sok ro. állampolgár aggódik amiatt, hogy nem hatékonyak a korrupció visszaszorítását célzó intézkedések. [Krónika, szept. 8.]

Elkészült a kedvezménytörvény alkalmazásáról született ro.–m. egyezmény tervezete. [Népújság, szept. 7.]

A prefektus kézjegyét is tartalmazza az a jegyzőkönyv, amellyel az Állami Építkezési Felügyelőség leállítja a Szabadság-szobor felállításának munkálatait. Az indoklás formai hibákra utal. Tokay György szerint a felügyelőség túllépte a hatáskörét, mert törvény szerint a munkát csak bírósági végzéssel lehetne leállítani. [NyJ, szept. 8.; Szabadság, szept. 8.]

Koltón lezárultak a 14. alkalommal megrendezett Petőfi-napok rendezvényei. [Krónika, szept. 8.]

Közel 200 fiatal vett részt Bethlenben az ifj. szórványtalálkozón. [Szabadság, szept. 8.]

Az Unitárius Nők Orsz. Szövetsége 11. találkozóján bemutatták Zsakó Erzsébet Hinni és tenni c. kötetét, amely a szövetség tevékenységéről szól. [Szabadság, szept. 8.]

2003. szeptember 9.

Markó Béla megdöbbenésel fogadta a Szabadság-szobor felállítása körüli munkák leállítását. „Ezt nem tudjuk elfogadni, ez súlyosan érinti az RMDSz és a kormánypárt közötti együttműködést.” – Tóth Tamás külügyi szóvivő közölte: a m. kormány mindent megtesz, hogy tisztázzák az ügyet és folytassák a munkálatokat. [Szabadság, szept. 9.; NyJ, szept. 9.]

Új területi felosztást javasol a PRM törvénytervezete: eszerint Kovászna megyét Brassóhoz csatolnák, Hargitát pedig úgy osztanák föl, hogy megszűnjön a megye lakosainak m. többsége. – A Kovászna megyei PSD, RMDSz és prefektus egyöntetűen, az RMDSz képviselőházi frakciója nyilatkozatban tiltakozott a tervezet ellen. [Krónika, szept. 9.; Népújság, szept. 11.]

Garda Dezső az erdők restitúciója körüli visszaélésekre hívta föl – nem először – a figyelmet. Hargita megyében ijesztő méreteket öltött a falopás. [Krónika, szept. 9.]

2003. szeptember 10.

„Fiatalon – jólétben” mottóval zajlott a 2. MIÉRT-Akadémia Félixfürdőn. A gazdasági témájú előadásokat hazai és Mo.-i szakemberek és politikusok tartották. [SzFÚ, szept. 10.]

Nagy Benedek elmondta: visszakerült a róm. kat. egyház tulajdonába a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium, több iskolaépület és a ditrói kórház is. [HN, szept. 10.]

2003. szeptember 11.

Kétórás tárgyalás zajlott le Markó Béla és Adrian Năstase között az aradi szobor ügyében. Năstase egy tervvel, a megbékélési parkkal állt elő, amelyet – állítása szerint – még a hónap folyamán föl lehetne állítani. [Krónika, szept. 11.]

Temesvári sajtótájékoztatóján tk. az EMNT létrehozását célzó folyamatról beszélt Toró T. Tibor. Eszerint a szórványmagyarság számára az elérendő cél a kulturális autonómia, a tömbmagyarság számára pedig a regionális autonómia lenne. [RMSz, szept. 11.]

2003. szeptember 12.

Tőkés László nyilatkozata szerint Ro.-ban „totalitarista restitúció” folyik, amelynek az RMDSz csúcsvezetőség is képviselője és lojális kiszolgálója. [Szabadság, szept. 12.]

Pécsi Ferencnek a megyei RMDSz-szervezet előtt kell magyarázatot adnia arra, hogy miként képzeli az MPE és az RMDSz viszonyát (→ 2003.09.03); amennyiben önálló jelölteket akarnak állítani a helyhatósági választásokon, akkor a képviselő akár az RMDSz-ből is kizárható. [Krónika, szept. 12.] (→ 2003.09.17, 2003.10.23)

A m. kormány ingyenes vízum megadásáról döntött Szerbia–Montenegró és Ukrajna viszonylatában. [SzFÚ, szept. 12.]

2003. szeptember 13.

Markó Béla, az utódállamok m. nemzetiségű parlamenti képviselőinek Budapesten rendezett tanácskozásán fölvetette: meg kell vizsgálni, hogy a kettős állampolgárság a szülőföldön maradást vagy a kitelepedést szolgálja-e? [HN, szept. 13.] – A megbeszélésen az aktuális pol. kérdések lehetséges megoldási módozatait taglalták. [RMSz, szept. 13.; Táj., szept. 13.; Népújság, szept. 13.; Szabadság, szept. 15.; Krónika, szept. 15.]

Medgyessy Péter levélben kérte a ro. kormányfőt, hogy mielőbb találjanak megoldást a Szabadság-szobor ügyében. [Szabadság, szept. 13.]

Szórványtanácskozást tartott az SzKT legutóbbi ülésén létrehozott Szórvány és Szociális Kérdésekért Felelős Főosztály. Munkatervben rögzítették a tennivalókat, tk. a szórványkollégiumok létrehozását. [Szabadság, szept. 13.]

2003. szeptember 15.

Adrian Năstase, Medgyessy Péternek címzett válaszában megismételte a megbékélési parkra vonatkozó javaslatát (→ 2003.09.11) és szóba hozta a Gozsdu-hagyaték kérdését is. [Népújság, szept. 15.]

Székelyudvarhelyen, a róla elnevezett szakiskolában szobrot állítanak Kós Károlynak (Blaskó János alkotása); a budapesti szobrász a mellszobrot ajándékba adta a városnak. [Krónika, szept. 15.]

2003. szeptember 16.

A hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Iliescu elnököt királyi pompával fogadták. A Mádl Ferenccel folytatott megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón a m. elnök visszafogottan nyilatkozott a megoldásra váró romániai m. gondokról: a javak visszaszolgáltatásának felgyorsítását szorgalmazta; kitért a Szabadság-szobor kérdésére is. Jelezte: a m. kormány kész támogatni a Gozsdu Alapítvány megteremtését, amely Gozsdu Manó hagyatékának ápolására lenne hivatott. Iliescu úgy fogalmazott, hogy a Szabadság-szobor felállítására a ’románok érzékenysége’ miatt egyelőre nem kerülhet sor; 1925-ben a ro. kormány joggal bontatta le az emlékművet, hiszen az sok szempontból zavarta az erdélyi románság történelmi igazságérzetét [?!]. Kompromisszumos megoldásként a megbékélési park fölállítását (→ 2003.09.11) támogatja. [Szabadság, szept. 16.; RMSz, szept. 17.]

Markó Béla fogadta az AEÁ nagykövetét; Michael Guest az RMDSz prioritásairól érdeklődött. A megbeszélés során részletesen tárgyaltak az Észak-Erdélyt átszelő autópálya előkészítéséről is. [Népújság, szept. 16.]

Schneider Márta (NKÖM) szerint a Ro.-i m. kulturális szervezetek számára kevéssé alkalmasak a túlságosan programközpontú Mo.-i pályázatok: a támogatásra szoruló kulturális szervezetek kénytelenek légből kapott program-pályázatokat gyártani, a kapott forintokat azután fennmaradásukra, túlélésükre fordítják. [EN, szept. 16.]

Félixfürdőn véget ért a MISzSz 9. kongresszusa, melyen 17 ifj. tagszervezet képviseltette magát. Somogyi Attila lett a szövetség új elnöke. [RMSz, szept. 16.]

A PBMEB 9. Partiumi Honismereti Konferenciáját rendezte meg Hegyközkovácsiban. [EN, szept. 16.]

2003. szeptember 17.

Romano Prodi – Adrian Năstaseval folytatott megbeszélése során – kifejtette, hogy a csatlakozás jelenlegi szakaszában Ro.-nak a korrupció elleni harcra kell összpontosítania az erőfeszítéseit. [Szabadság, szept. 17.]

Az Arad megyei szervezet operatív tanácsának ülésén Király András kifejtette: ha nem születik kedvező döntés a szobor felállítása ügyében, felfüggesztik az együttműködést a kormánypárttal. „Beleegyezünk a megbékélési park létesítésébe, de azt nem lehet összekötni a szobor ez évben történő felállításával” – mondta. [Krónika, szept. 17.; NyJ, szept. 19.]

Az RMDSz helyi elnöksége nyilatkozatban rögzítette: meghallgatta Pécsi Ferenc képviselőt, aki fenntartja szándékát, hogy a M. Polgári Egyesület színeiben az RMDSz ellenében jelölteket állítson a helyhatósági választásokon (→ 2003.09.12). Ezért az elnökség javasolja Pécsi Ferenc kizárását az RMDSz-ből; a javaslatot az etikai bizottsághoz továbbították. [SzFÚ, szept. 17.] – Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt politikai leszámolásnak tartja a Pécsi Ferenc kizárását kilátásba helyező döntést. [Krónika, szept. 17.] (→ 2003.10.23)

Ro. lakossága 2002-ben 21,680.974 volt, szemben a 10 évvel korábbi 22,810.035-tel, ami 1,129 milliós csökkenést jelent; ezen belül a m. lakosság száma 187.296-tal kevesebb, hivatalosan 1,43 millió. A magyarok többsége Erdélyben él, a Kárpátokon túl mindössze 15.680 m.-t regisztráltak. A németek száma 59.764-re zsugorodott, a zsidóké 5785-re. Az ortodox hívők után a róm. kat. egyház következik, lélekszám tekintetében: 1,026 millió, ebből 734,7 ezer Erdélyben él. A ref. egyház 701 ezer hívet számlál; az unitáriusok száma közel 67 ezer. (→ 2003.07.01) [Népújság, szept. 17.]

2003. szeptember 18.

Az állami vasúttársaság vezetője (→ 2003.06.11) határozatot hozott a kétnyelvű feliratok elhelyezéséről azoknak a helységeknek a vasútállomásain, ahol a nemzeti kisebbségek számaránya eléri a 20%-ot. [Szabadság, szept. 18.] (→ 2003.10.04)

Ülésezett az RMDSz OpT; a területi elnökök véleménye szerint a megbékélési park tervét (→ 2003.09.11, 2003.09.15, 2003.09.17) el lehet fogadni, de olyan megoldást kell kialakítani, hogy a Szabadság-szobrot záros határidőn belül föl lehessen állítani. [Népújság, szept. 18.]

2003. szeptember 19.

Ro. is kivette a részét a holokausztból, amely az ország történelmének tragikus fejezetét alkotja, s ezt nem lehet elhallgatni az ifjú nemzedék előtt – mondta Răzvan Theodorescu azon a könyvbemutatón, ahol az ET kiadásában kiadott 150 oldalas kézikönyvet mutatták be. A kiadványt ingyen osztanák ki a ro. középiskolákban, hogy a fiatalok megismerjék a vészkorszak valóságát. [SzFÚ, szept. 19.]

2003. szeptember 20.

A parlament mindkét háza – elfogadva a szövegegyeztető biz. jelentését – szentesítette az alkotmány új változatát; nemmel voksolt a PRM és George Pruteanu (PSD) szenátor. Az új változat közelebb viszi az országot az európai jogrendhez. Az új alkotmány bevezetéséről népszavazás dönt (→ 2003.09.23, 2003.10.19). [Népújság, szept. 20.]

Hitelesítette az MVSz kettős állampolgárságot illető népszavazási kezdeményezését (→ 2003.08.19) a m. orsz. választási biz.; arra a kérdésre kell majd válaszolni: alkosson-e törvényt az Országgyűlés a h. t. m. kedvezményes honosításáról. Ha nincs óvás, akkor 15 nap után elkezdődhet az aláírás-gyűjtés a népszavazás ügyében. [Krónika, szept. 20.] (→ 2004.06.29)

2003. szeptember 21.

Kevés papja van az erdélyi ferences rendtartománynak, ezért a máriaradnai kegytemplom felügyeletét időlegesen átadják a Temesvári Egyházmegyének. [Vasárnap, szept. 21.]

2003. szeptember 22.

Kolozsvárott a regionalizáció témájával foglalkozott a kétnapos Közép-Európa Fórum; a rendezvény ötletgazdája Sabin Gherman volt. [Szabadság, szept. 22.]

Aradra látogatott Răzvan Theodorescu és kísérete, hogy a helyszínen tárgyaljon a Szabadság-szobor ügyében. A miniszter a megbékélési szoborpark változatához ragaszkodik, de az csak 2004-re készülhet el. [NyJ, szept. 22.; Szabadság, szept. 23.]

Kolozsvárott az MKT tagjai ellenzik a kormánypárt által javasolt megbékélési emlékpark gondolatát. [Szabadság, szept. 22.]

Szilágysomlyón tartotta 5. fórumát az EMNT KT (→ 2003.02.01, 2003.02.22, 2003.03.14, 2003.04.26, 2003.05.31), ahol a résztvevők azt javasolták a Ro.-i m.-oknak, hogy az alkotmánymódosításra nemmel szavazzanak. Tőkés László szerint azért voltak kevesebben (200-an), mint a korábbi rendezvényeken (500–700), mert az RMDSz megfélemlítette [?!] a mozgalommal szimpatizálókat. [Szabadság, szept. 22., szept. 23.; Krónika, szept. 22.] – Makkai János kommentárja egy sorba állítja az EMNT KT vezetőjét a PRM-vel, mert mindketten ellenzik az új alkotmányt. [Népújság, szept. 23.]lapozás: 1-20 | 21-27
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998