Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 25 találat lapozás: 1-20 | 21-25
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. június 2.

Kolozsvárott ülésezett a megújult SzET. Elnöknek ismét Kelemen Hunort, alelnöknek Kötő Józsefet és Korodi Attilát választották meg. [Szabadság, jún. 2.] – Sütő András az ülésen kifejtette, hogy „az RMDSz eredményei, megvalósításai csak esetlegesen, szerkesztőségi szeszély folytán kerülnek a mindennapi sajtóba” – ezt a kérdést úgy lehet megoldani, ha az RMDSz saját napilapot adna ki, amelyben válaszolhatna a más kiadványokban szereplő rágalmakra. – Kelemen Hunor a kommunikációs csatornák fontosságáról, az ügyvitel élénkítéséről nyilatkozott. [Krónika, jún. 2., jún. 3.]

„Mo.-n valamit félreértettek. Mi azt kértük, hogy gazdasági leányvállalatokat létesítenek Erdélyben, nem pedig azt, hogy politikai leányvállalatokat hozzanak létre. Nem kértük, hogy Bayer Zsolt eljöjjön ide, és elmondja nekünk: kisebbségi jogaink érvényesítésében az írek és a baszkok példáját kövessük.”– mondta Markó Béla. ● [Utalás Bayer Zsolt sepsiszentgyörgyi felszólalására; ]030531.] [Krónika, jún. 2.]

2003. június 3.

Egyöntetűen negatív visszhangot kapott a ro. sajtóban a Tőkés László vezette mozgalom legújabb megnyilvánulása, a sepsiszentgyörgyi fórum (→ 2003.05.31). Dan Pavel politológus viszont rámutatott: a régiók kérdését a Markó Béla vezette RMDSz is napirendre tűzte, Erdély területi autonómiáját pedig az itteni románok egy része is pártolja. – Mircea Duşa Hargita megyei prefektus állást foglalt Tőkés néhány kijelentéséről, pl. az ortodox egyház terjeszkedését illető véleményéről. Válaszában a püspök kifejtette: nem a betelepülő románok, hanem a jelenség erőltetett jellege ellen szólt. [Szabadság, jún. 3.] – Cosmin Guşă, a PSD főtitkára kijelentette: C. V. Tudornak és Tőkés Lászlónak nincs mit keresnie a ro. politika színterén, mert mindketten ultranacionalista diskurzust folytatnak és egy elmúlt évszázadban élnek. [NyJ, jún. 3.]

Budapesten az MVSz, több civil szervezettel karöltve, tüntetést szervezett a trianoni diktátum évfordulóján. [Szabadság, jún. 5.]

2003. június 4.

Markó Béla a szenátusban Adrian Păunescu pol. nyilatkozatára válaszolt. A háromszéki fórumhoz hasonlatos megnyilatkozások csak Păunescunak és elvbarátainak szolgálnak, hogy abból töltsék föl a muníciós készletüket. – „Hiszen hogyan építhetne föl Ön hasonló magyarellenes retorikát az én, vagy a dialógust és az együttműködést választó szenátusi kollégáim felszólalásai mentén?” – Nekünk nincs szükségünk erre – tette hozzá a szövetségi elnök. A régiók kérdését is érintette, mondván, az egész társadalom számára fontos az életképes fejlesztési régiók létrehozása. [Népújság, jún. 4.]

2003. június 5.

A ro. kormány üdvözli a m. Országgyűlés határozatát, amellyel ratifikálta a prágai NATO-csúcs csatlakozási jegyzőkönyvét. (→ 2002.11.21, 2003.03.27) – A. Năstase szerint a ratitikálás „megszünteti a szélsőségesek gyanúját, akik Erdély elcsatolásáról beszélnek”. Tőkés László tetteit és beszédeit az alkotmány és a törvények szerint ítéljük meg – tette hozzá. [Szabadság, jún. 5., jún. 6.]

A belső választási folyamat mintegy 85 SzKT-képviselői mandátum megújítását eredményezte. A zömmel közvetett módon megszervezett belső választások az ellenzék meggyengülését hozták. A Reform Mozgalom jelöltjei nem indultak, holott alkalmuk lett volna pozíciókat szerezni. Az EMK Felső-Háromszéken rendelkezik 3 képviselővel, másutt azonban nem jutott be; a NÉP frakciót egyedül Vekov Károly képviseli. [Krónika, jún. 5.]

2003. június 6.

Markó Béla szerint a fórummozgalom nem tud ’életképes alternatívát’ nyújtani az RMDSz-szel szemben és nincs nagy támogatottsága a magyarság körében. [Népújság, jún. 6.]

Temesvárott, 95 éves korában elhunyt Boros Béla címzetes érsek, akit O’Hara bukaresti nuncius 1948-ban titokban szentelt püspökké, de ezt a ro. hatóság nem ismerte el. 1951 szeptemberében, a papok perében életfogytiglani kényszermunkára ítélték, 1964-ben szabadult, 1992-es nyugdíjazásáig segédlelkészként szolgált a helyi erzsébetvárosi plébánián. (→ 1990.03.25)

2003. június 7.

Kolozsvárott – Bocskai István fejedelem egykori szülőházában – ünnepélyesen fölavatták a Sapientia székházát. [Szabadság, jún. 7.]

Új határátkelőt (Vállaj–Csanálos) avatott a ro.–m. határon a két kormányfő. Medgyessy Péter a jó együttműködés szükségességét és erősítését hangsúlyozta. [Szabadság, jún. 7.]

Több százezer búcsús vett részt a hagyományos pünkösdi zarádoklaton Csíksomlyón. [Szabadság, jún. 9.]

2003. június 9.

Markó Béla és Viorel Hrebenciuc a helyszínen vizsgálta meg, milyen módon lehetne ténylegesen visszajuttatni a nagyváradi püspöki palota néhány helyiségét. [RMSz, jún. 9.]

2003. június 11.

A HTMH székházában Bálint-Pataki József és Pomogáts Béla (IKA) aláírta az utódállamoknak szánt oktatási támogatás (1,2 milliárd Ft) folyósításáról szóló megállapodást. [Szabadság, jún. 11.]

Szabó Vilmos elmondta: a két kormányfő tk. az Erdélyen átvonuló autópálya ügyében is egyeztetett. Két autópályát terveznek, az egyik nyomvonal az Arad–Déva irányt, a másik a Nagyvárad–Zilah–Kolozsvár–Brassó irányt követi. [HN, jún. 11.]

Az RMDSz kezdeményezésére a szállítási minisztérium a nemzeti kisebbségek nevén is feltünteti a vasúti állomások nevét. A szövetség összeállította az érintett állomások listáját. [Krónika, jún. 11.] (→ 2003.09.18)

Az akkreditációs bizottság elfogadta az EMTE javaslatát; új szakot indítanak a Sapientián: Fotográfia–Filmművészet–Média. [Szabadság, jún. 11.]

Az egyetemi szenátus határozatát elküldik az oktatási tárcához, amely remélhetőleg hozzájárul majd a kormányhatározat meghozásához – mondta Kása Zoltán. A továbbiakban a BBTE-n létrehozandó m. karok ügye a politikusok kezében van. [Krónika, jún. 11.]

2003. június 12.

Az EMK az ortodox egyház székelyföldi terjeszkedése ellen foglalt állást. Ez a folyamat ellentétes a Ro. alaptörvényei közé sorolt seregnyi nemzetközi jogi dokumentummal. [HN, jún. 12.]

Kiss Kálmán, az RMSzdP elnöke közölte, hogy pártja Románai M. Liberális Szövetség néven kívánja magát ismét bejegyeztetni. Úgy véli, hogy eredményes alternatívát tud kínálni az RMDSz-ből kiábrándult embereknek. [HN, jún. 12.] – Szász Jenő bejelentette: Erdélyi Polgári Szövetség néven új pol. szervezet létrehozását tervezik, s az új alakulat saját jelölteket állít majd a székelyföldi helyhatósági választásokon. [Szabadság, jún. 14.]

2003. június 13.

Frunda György szerint az Erdélyben újonnan megjelenő, magyarok által kezdeményezett, politikai jellegű alakulatok nem jelentenek komoly versenytársat a szövetség számára – „diskurzusuk populista, minden reális tartalomtól mentes”. [Szabadság, jún. 13.]

2003. június 14.

A ro. kormány 2002-ben sürgősségi kormányrendeletbe foglalta, hogy a holokauszt tagadása öt évig terjedő börtönnel büntethető. Most pedig a kormány leszögezte, hogy Ro. határain belül 1940–45 között nem volt holokauszt. [Krónika, jún. 14.] ● [A hintapolitika ilyen pregnáns megnyilatkozása élénk nemzetközi visszhangot váltott ki, s itthon is hosszas sajtópolémia alakult ki a témáról.] – Elsőként a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet utasította vissza a kormány állítását és számadatokkal igazolta, hogy a zsidó áldozatok száma sokkal nagyobb mértékű volt Ro.-ban, mint a sokat kárhoztatott Észak-Erdélyben. [Krónika, jún. 16., jún. 17.; Szabadság, jún. 17.] (→ 2003.06.18)

2003. június 15.

Brassóban a Reménység Hangja Rádió m. ny. adása a hét első 4 napján hallható, 16,30–17 óra között; szombat este az Evangélium Rádiónak van félórás adása. [Vasárnap, jún. 15.]

2003. június 16.

Bukarestben Wim van Velzen, az EPP elnöke fogadta az RMDSz delegációját. A megbeszélésen tk. az integrációs kérdésekről és az EPP-vel való együttműködés módozatairól tárgyaltak. [RMSz, jún. 16.]

Patrubány Miklós a m. kormányt bírálta, ui. szerinte a h. t. m. családoknak jutott oktatási támogatás csupán könyöradomány, s nem csodálkozna, ha azt a magyarok többsége visszautasítaná. [Szabadság, jún. 16.]

2003. június 17.

Adrian Năstase átalakítja a kormányát, 22 minisztérium helyett csak 14 marad; emellett 6 tárcanélküli miniszter is részt vesz a kormányban.– Megszűnt a Tájékoztatási Min., melynek keretében mostanáig a kisebbségi hivatal működött; a hivatal a kormányfőtitkárság kebelébe kerül vissza. [Szabadság, jún. 17., jún. 18.]

A gyulafehérvári érsek körlevele megtiltja a főegyházmegye papjainak, hogy politikai szervezetekbe lépjenek; politikai rendezvényeken és összejöveteleken csak előzetes jóváhagyással vehetnek részt. [Krónika, jún. 17.]

Az eddigi (igaz, nem túl látványos) sikereken felbuzdulva további hat csángó faluban kérvényezték a m. nyelv tanításának beindítását. Az MCsSz egységes módon, postán továbbította a kérvényeket, így az iskolaigazgatók nem tudják lebeszélni a szülőket a m. oktatásról. [Krónika, jún. 17.]

Fejes Rudolf Anzelm, a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrend vezetője jogi úton keresi az igazát, ui. a rend valamikori tulajdonát képező épületegyüttest el akarják adni. [RMSz, jún. 17.]

2003. június 18.

Az izraeli külügymin. bekérette Ro. nagykövetét, hogy tisztázzák a holokauszt-ügyben tett kijelentést (→ 2003.06.14). „Izrael aggodalommal fogadta a ro. kormány nyilatkozatát, amely nem felel meg a történelmi valóságnak.” – A ro. lapok pártállásuk és nacionalizmusuk foka szerint kommentálták az ügyet. Egy lakossági gyorsfelmérés szerint a megkérdezettek ¾-e nem ismeri el Ro. bűnösségét. [Szabadság, jún. 18.] – Iliescu elnök is nyilatkozott az ügyben – úgymond, Ro.-ban nem volt holokauszt, csak „bizonyos személyek” vettek részt abban, s annak a történelmi korszaknak „bizonyos pillanataiban intézkedéseket hoztak” a romániai zsidósággal szemben. [RMSz, jún. 19.] (→ 2003.06.21)

A parlament egyeztető bizottsága kedvezően véleményezte a kisebbségek bíróság előtti nyelvhasználatáról szóló törvénycikket (→ 2003.05.23). A törvényt 2004. jan.-tól alkalmazzák. [Szabadság, jún. 18., jún. 28.]

2003. június 19.

Kihirdették az evangélikus egyház új kánonját, amely az 50 évvel korábbi szabályzat helyébe lép. Ennek értelmében az egyház új neve: Romániai evangélikus-lutheránus egyház, az eddigi Ágostai Hitvallású Zsinatpresbiteri Evangélikus egyház helyett. [Szabadság, jún. 19.]

A kormány ülésén 35 egyházi ingatlan visszaaadásáról született elvi döntés, ebből 22 a m. történelmi egyházaké. [Szabadság, jún. 19.] – Nagy Benedek a restitúciós kormánybizottság elnöke elmondta: a kormány, az összehangolt nyomásnak köszönhetően zöld utat adott a restitúciós folyamat tényleges beindításának. [HN, jún. 21.]

A közlekedési rendszabályzat vitáján Antal István képviselő módosító indítványt terjesztett be, amelynek lényege: anyanyelven is lehessen vizsgázni a gépjárművezetői jogosítvány megszerzése érdekében. A javaslatot elfogadta a bizottság, de az alkalmazásig a cikkelynek még több lépcsőfokot kell megjárnia. [RMSz, jún. 19.]

2003. június 20.

Közzétették a 2002-es népszámlálás néhány hivatalos adatát. Ro. lakossága tíz év alatt mintegy egymillió fővel csökkent, 2002. márc. 18-án 21,680.974 lakost számláltak, ez az 1977-es szintnek felel meg. A népsűrűség: 90,9 lakos négyzetkilométerenként. A lakosság 52,7%-a városon él. Nemzeti arányok: 89,5% ro.; 6,6% m.; 2,5% cigány; 0,3% német; 0,3% ukrán. [Szabadság, jún. 20.]

2003. június 21.

Cristian Diaconescu, külügyi államtitkár, az EBESz konferenciáján, holokauszt-ügyben kijelentette: minden népnek vállalnia kell történelmét; elismételte a kormány két nappal előbb közzétett álláspontját, miszerint a ro. állam 1940–44 közötti vezetői háborús és emberiségellenes bűnökért felelősek. [Krónika, jún. 21.; EN, júl. 1.] (→ 2003.07.26)

Ro. számára elfogadhatatlan Andreas Gross svájci szakértő jelentése, mert fölveti a nemzeti alapon megvalósuló területi autonómia eszméjét – nyilatkozta Gh. Prisăcaru, az ET-küldöttség vezetője. A jelentés szerint az autonómia kedvező módja lehet bizonyos, Európában föllelhető feszültségek megoldásának. [Krónika, jún. 21.; Szabadság, jún. 26.] (→ 2003.06.26)

Folyamatban van a MOGyE melletti bábaképző akkreditálása, ahol – a rektorhelyettes szerint – m. nyelven is fognak oktatni. [Népújság, jún. 21.]

2003. június 23.

A m. egyházi vezetők üzenetben kérték az Országgyűlést, hogy a kedvezménytörvény módosításakor ragaszkodjanak az eredeti elvekhez és a preambulumból ne hagyják ki az egységes m. nemzetre történő utalást. [SzFÚ, jún. 23.] (→ 2003.06.24)

Jún. 21-én fölszentelték Schönberger Jenőt, a Szatmári Róm. Kat. Egyházmegye új püspökét. (→ 2003.05.02) [SzFÚ, jún. 23., jún. 24.]

2003. június 24.

Az Országgyűlés 195:173 arányban elfogadta a kedvezménytörvény módosításait. A 2001-ben megalkotott törvényt az ET Velencei Biz. ajánlása alapján módosították; a szöveget előbb a MÁÉRT ülésén véglegesítették (→ 2003.05.23). A preambulumból „az egységes m. nemzethez tartozás” formulát a „m. kulturális örökséghez való kötődés” kifejezés váltja föl. A törvény az utódállamokban élő, nem m. állampolgárságú, de magukat magyarnak valló személyekre terjed ki. A kedvezmények egy része csorbítatlanul megmaradt, pl. a m. igazolvánnyal rendelkező személyek évi négy utazás alkalmával vehetnek igénybe 90%-os utazási kedvezményt, Mo. területén. [Szabadság, jún. 24.; Népújság, jún. 25.; Háromszék, jún. 25.] – Megszüntetik az ajánló szervezetek tevékenységét, a kéréseket ezentúl a diplomáciai képviseletekhez kell benyújtani. [Szabadság, jún. 26.]


lapozás: 1-20 | 21-25
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998