Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 30 találat lapozás: 1-20 | 21-30
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. október 1.

Adrian Năstase, az ET ülésszakán mondott beszédében kijelentette: a kedvezménytörvényről született megállapodás fontos diplomáciai győzelem mind Ro., mind Mo. számára. Bukarest támogatja a közigazgatási autonómiát, de ellenzi a kollektív etnikai autonómiát. A kettős állampolgársággal az a gond, hogy egy egész kisebbségi közösségnek követelnek etnikai alapon állampolgárságot. [Népújság, okt. 1.; Szabadság, okt. 1.] (→ 2003.10.08)

Az idén először párhuzamos ünnepségeken emlékeznek az aradi vértanúkról. A KREK és az EMNT (→ 2003.09.30) nem egyeztetett az RMDSz-szel. A helyszínek azonosak: vesztőhely, Tűzoltó tér, minorita templom. [Szabadság, okt. 1.] – Az Aradi Szabadság-szobor Egyesület érthetetlennek tartja Tőkés Lászlónak ezt az akcióját. [NyJ, okt. 2.]

Marosvásárhelyen, 18 szervezet képviselőinek részvételével, megtartotta első közgyűlését az ErMaCiSzA által alapított GCP (→ 2003.05.03). A GCP önkéntességen alapuló szerveződés, amelynek tagja lehet a gazdasági élet bármely területén tevékenykedő civil szervezet, nonprofit közösség; székházuk Kolozsvárott van; évenként cserélik a GCP működtetőjét. Az első évben az RMKT vezeti a civil parlamentet. A közgyűlésen 3 bizottság (1. mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vidékfejlesztés; 2. gazdasági stratégia; 3. kis- és középvállalatok) megalakításáról született döntés. [Népújság, okt. 1.]

2003. október 2.

A kormányfőt is felelősség terheli azért, mert a PSD beleavatkozott az aradi helyi önkormányzat által hozott döntésbe – jelentette ki Markó Béla; a szobor-ügynek ez a fejleménye megrontotta a két párt viszonyát. [Szabadság, okt. 2.]

Fontos kérdés, hogy az ’ellenzéki blokk’ (értsd: EMNT és SzNT) meg tud-e fogalmazni olyan világos, az RMDSz-ével szembeállítható politikai stratégiát, amellyel tényleg nyújt valamit az RMDSz-ből kiábrándult választóknak – véli Bakk Miklós kommentárja. [Krónika, okt. 2.]

Az MPSz valamennyi székelyföldi településen jelölteket állít a helyhatósági választásokon. – Szőcs Géza központi fekvésű marosvásárhelyi ingatlanját ajánlotta föl az MPSz megyei székháza számára. – Tőkés Lászlót az „erdélyi m. nemzeti közösség tb. elnökévé nyilvánították”. [Krónika, okt. 2.]

2003. október 3.

Medgyessy Péter szerint a m. kormányt 3 elv vezérli a h. t. m. ügyével kapcsolatban: segíteni kívánják őket a nemzeti önazonosság megőrzésében; nyelvük és kultúrájuk ápolásában és abban, hogy szülőföldjükön teljes méltósággal élhessenek. [Szabadság, okt. 3.]

Az MDF értelmetlennek és a magyarság ügyére nézve károsnak tartja az MVSz népszavazási kezdeményezését és aláírásgyűjtési akcióját (→ 2003.09.20); a kérdés megoldása az Országgyűlésre tartozik. [Szabadság, okt. 3.]

2003. október 4.

Nem kegyelmezünk meg azoknak, akik az RMDSz ellenében m. ellenjelölteket állítanak a helyhatósági választásokon – mondta Eckstein-Kovács Péter. A szenátor élesen támadta az EMNT és Tőkés László álláspontját, amely arra buzdítja a m. szavazókat, hogy mondjanak nemet a módosított alkotmányra, holott csak az új alaptörvény teszi lehetővé az egyházi oktatást. [Szabadság, okt. 4.]

Plágium vádjával menesztette állásából a bukaresti orvosi egyetem Mircea Beuran egészségügyi minisztert. [Népújság, okt. 4.] (→ 2003.09.27, 2003.10.21)

A vasúttársaság elkezdte a kétnyelvű állomásnevek felszerelését. [Népújság, okt. 4.; SzFÚ, okt. 4.] (→ 2003.09.18)

2003. október 5.

Aradon sok száz m. ember vitt egy-egy szál virágot a Tűzoltó térre, hogy kegyelete jeléül elhelyezze azt a Szabadság-szobor talapzatán. – Marosvásárhelyen – szokás szerint – a postaréti emlékmű volt az aradi vértanúkra való emlékezés színhelye. [Szabadság, okt. 6.; NyJ, okt. 6.; Népújság, okt. 6.]

2003. október 6.

Bálint-Pataki József, az EMTE marosvásárhelyi épületének alapkőletételénél mondott beszédében Hollanda Dénes és munkatársai hozzáállását emelte ki. [Népújság, okt. 6.]

Az aradi megemlékezés meghívott szónoka Csiszér Albert brassói róm. kat. kanonok volt. Markó Béla tragikomikusnak nevezte azt, hogy a forradalom leverésének 154. évfordulóján a ro. hatalmasságok a mártírjainktól rettegnek. „Még nem vagyunk igazán szabadok, nem vagyunk igazán egyenlőek és távolról sem vagyunk testvérek” – mondta a hajdani forradalom hármas jelszaváról. [Szabadság, okt. 7.; Krónika, okt. 7.; EN, okt. 7.]

2003. október 7.

A Maros megyei névadó bizottság nem hagyta jóvá a Kossuth utca névváltoztatását. [Népújság, okt. 7.] (→ 2003.07.29)

2003. október 8.

Közel 74 ezer, Nyugatra induló utast tartóztatott fel különböző indokokkal néhány napon belül a ro. határrendőrség, azok után, hogy Olaszország, Franciaország és Spanyolország a határellenőrzés szigorítását kérte. A nyár folyamán, a fenti országokból több száz ro. állampolgárt utasítottak ki, illegális munkavállalás és bűnözés vádjával. [Népújság, okt. 8.]

Az MVSz levélben válaszolt Adrian Năstase strasbourgi beszédére (→ 2003.10.01). Emlékeztettek arra, hogy Ro. még nem ratifikálta az állampolgárságról szóló európai egyezményt, jóllehet az elsők között írta azt alá; a másik felhozott érv: Ro. szó nélkül elfogadta a területén élő horvátok kettős állampolgárságát, s most, a magyarok esetében vonakodik beleegyezését adni. [Szabadság, okt. 8.]

2003. október 9.

Erdőszentgyörgyön bekísérték a rendőrőrsre Fodor Imrét, mert – úgymond – az SzNT toborzó plakátjait szállította az autójában. Rövid kérdezősködés után vádemelés nélkül szabadon engedték. Marosvásárhelyen és Szovátán hasonló vegzálásnak vetették alá Andrássy Árpádot, Márton Lajost és Tőkés Andrást. [Népújság, okt. 10.] (→ 2003.11.06)

Hámos László (HHRF) írásos dokumentumot nyújtott be az AEÁ Helsinki Bizottságához, amelyben a Szabadság-szobor példáján bizonyította a ro. hatóságok sorozatos időhúzását és az ígéretek megszegését. Egyúttal az Agache-per vádlottjainak meghurcolásáról is szót ejtett. [Szabadság, okt. 9.]

Október közepéig használhatják még a kishatár-átlépőket a ro.–m. határ két oldalán. (→ 2003.05.27). [RMSz, okt. 9.]

2003. október 10.

Lengyelország támogatja Ro. erőfeszítéseit a NATO-integráció, valamint a 2007-es EU-csatlakozás érdekében – jelentette ki Kwasniewski lengyel államfő Bukarestben. [Szabadság, okt. 10.]

Adrian Păunescu a Szabadság-szoborról rendezett kerekasztal-beszélgetést, amelyet a tévé is közvetített. [RMSz, okt. 10.] – Markó Béla elutasította a hajdani udvari költő nacionalista retorikáját és elfogadhatatlannak tartotta azt, hogy a kormánypárt kultúrpolitikáját Păunescu irányítsa. [Szabadság, okt. 10.]

Az új alkotmány tervezete nem felel meg elvárásainknak, ám ennek ellenére jobb, mint a korábbi változat; ennek okán a Gyulafehérvári Érsekség körlevele igennel való szavazásra buzdítja a híveket. [RMSz, okt. 10.] (→ 2003.10.19)

A legfelsőbb bíróság határozata precedensértékű lesz a továbbiakban; eszerint ui. a polgármester a továbbiakban nem támadhatja meg a helyi tanácsok határozatait. Ezzel a döntésükkel véget vetettek Gh. Funar kedvelt eljárásának, aki a határozatok sorozatos megfellebbezésével megbénította a városi tanács munkáját. [Szabadság, okt. 10.]

Nagybányán elkészült az iskola névadójának, Németh Lászlónak a márvány mellszobra (Kása Dávid alkotása). [BÚSz, okt. 10.]

2003. október 11.

Marosvásárhelyen tartotta soros ülését az SzKT. A szövetségi elnök elemzése kitért arra, hogy a PSD-vel való szakítás nem használna az RMDSz-nek, annál inkább a PRM-nek. Markó szerint azzal, hogy a kormányfő engedett pártja nacionalista politikusainak, pályája egyik nagy hibáját követte el és talán végképp megrontotta a két párt viszonyát. Ennek ellenére még nem javasolja az egyezmény felmondását. – Az RMDSz állásfoglalásban rögzítette: a Szabadság-szobornak a Tűzoltó téren a helye. – Felkérik a m. nemzeti közösség tagjait, hogy igennel szavazzanak az alkotmányra (→ 2003.10.19). Nem támogatják a különböző néven szerveződő nemzeti tanácsok létrejöttét, mert a kezdeményezők a közvélemény félrevezetésével csak a m. közösség megosztását akarják elérni. [Szabadság, okt. 13.; RMSz, okt. 13.]

Markó Béla elítélte a Fodor Imre elleni hatósági beavatkozást (→ 2003.10.09). Frunda György szerint egyesek kihasználják Fodor Imre lelkesedését és jóhiszeműségét, így próbálva elérni kitűzött céljukat, az erdélyi magyarság megosztását. [RMSz, okt. 11.]

Traian Băsescu (PD) közölte, a demokrata–liberális koalíció kormányra kerülése esetén potenciális partnerként tekint az RMDSz-re. „Ennek érdekében az érdekvédelmi szövetség vezetőinek ki kell verniük a fejükből a BBTE m. karainak létrehozását, valamint a marosvásárhelyi iskolák etnikai alapon való szétválasztásának gondolatát.” [Krónika, okt. 11.]

A BBTE közgazdasági karán 1014 m. diák tanul, közülük 600-an anyanyelven. A karon 10 szakosodás lehetséges, a m. vonalon három. [RMSz, okt. 11.]

Az Udvarhelyszéki RMDSz küldöttgyűlése megfosztotta alelnöki tisztségétől Farkas Csabát, azzal az indoklással, hogy Farkas funkciója összeegyeztethetetlen az SzNT KT ügyvivői tisztségével. [Krónika, okt. 11.; EN, okt. 14.]

2003. október 12.

Maros, Kovászna és Hargita megyében gyűléseket tartottak az SzNT Települési Székely Tanácsainak megalakítása érdekében. [Szabadság, okt. 13.; HN, okt. 13.]

2003. október 13.

Magyar Bálint, oktatási miniszter Kolozsvárott Andrei Margával, a BBTE rektorával, Marosvásárhelyen pedig a Sapientia vezetőivel tanácskozott. [Szabadság, okt. 13.]

2003. október 14.

A PSD nem tárgyal az etnikai alapon megvalósuló területi autonómia kérdéséről és ostobaságnak tartja a Székelyföld autonómiájának gondolatát – közölte Miron Mitrea, a PSD alelnöke. – A székely tanácsok létrehozására irányuló lépések ellenkeznek az európai szellemiséggel és negatív reakciót válthatnak ki az európai szervezetek részéről – mondta Gabriel Oprea, közigazgatásért felelős tárca nélküli min. [HN, okt. 14.]

Bukarestben először ülésezett a frissen megalakult Ro.–M. Üzleti Tanács, mely hasznos útbaigazításokkal láthatja el a Ro.-i privatizációba belépni kívánó m. befektetőket. [Krónika, okt. 14.]

2003. október 15.

A m. történeti egyházak vezetői Kolozsvárott tanácskoztak, ahol tk. az új alkotmányra való szavazás volt a téma. Tőkés László a nemmel való szavazásra buzdított, Jakubinyi György kijelentette: „Két rossz közül a kisebbiket kell választanunk, ezért szavazzunk igennel.” [Krónika, okt. 15.; RMSz, okt. 16.]

Újabb 31 határozatot fogadott el az egyházi vagyonok restitúciójáról döntő kormánybiz.; ebből 21 akta a m. egyházak vagyontárgyaira vonatkozik. [Háromszék, okt. 15.]

2003. október 16.

Tőkés Lászlót elmarasztaló döntést hozott az RMDSz szövetségi etikai biz., arra kötelezvén a püspököt, vonja vissza egy korábbi nyilatkozatát és kérjen bocsánatot a szövetség Bihar megyei vezetőségétől. A püspök kijelentette: semminemű felelősségre vonásnak nem hajlandó alávetni magát, megalapozatlannak tartja a határozatot. [Krónika, okt. 16.]

A Budapest–Bukarest autópálya északi nyomvonaláról egy hónapon belül várható döntés. A Bors–Nagyvárad–Kolozsvár–Brassó útvonalon haladó autópálya a tervezés szakaszában van, de nincs rá pénz és kormánygarancia. [Krónika, okt. 16.] (→ 2003.10.20)

A csíkszeredai várban Márton Áron-emlékkiállítás nyílt, amelyet a székelyföldi városokban és a hajdani püspök szülőfalujában (Csíkszentdomokos) is bemutatnak majd. [HN, okt. 16.]

2003. október 17.

Az agyagfalvi nemzetgyűlés 155. évfordulóján ünnepi megemlékezés zajlott az emlékműnél. A székelység megmaradásának titka a közösség önállóságában, szabadságszeretetében és egységében van – mondta beszédében Markó Béla. [Népújság, okt. 17.]

A nagyváradi Petőfi-parkban álló Bethlen-szobor talapzatára ro. nyelven is fölkerült az eredeti dokumentációban szereplő jelmondat. [Krónika, okt. 17.] (→ 2003.05.26)

2003. október 18.

A ro. lakosság nagy hányada úgy véli, hogy a kisebbségnek az állam nyelvét kell használnia a közhivatalokban, ugyanakkor 54%-uk szükségesnek tartja az anyanyelvű oktatást – áll egy felmérésben. A nemzetiségek által élvezett jogokat Ro.-ban a megkérdezettek 18,7%-a „túl soknak” tartja, 44,7%-uk szerint „annyi joguk van, amennyire szükségük van”. [Szabadság, okt. 18.]

Csíkszeredában Jakubinyi György érsek szentelte föl a Makovecz Imre által tervezett róm. kat. templomot. [Népújság, okt. 20.]

2003. október 19.

Befejeződött a kétnapos népszavazás az új alkotmányról. 55,7%-os részvétel mellett 89,7% szavazott igennel. Első nap nagyon lanyha volt az érdeklődés és még a második nap délutánján sem volt meg a szükséges 50%-os részvétel. Az utolsó órák kemény kampányának köszönhetően sikerült feltornászni a részvételi arányt, így érvényes lesz a módosított alkotmány. [NyJ, okt. 20.; Népújság, okt. 20.; Szabadság, okt. 21., okt. 23.]

Szászrégenben fölavatták az új diakóniai, ifjúsági és oktatási központot (DIO), amelyet a helyi ref. egyház Demeter József lelkipásztor irányítása alatt épített. [Népújság, okt. 20.]

2003. október 20.

Elhalasztják az északi változat építését, mivel a nemzetközi pénzintézetek nem értenek egyet azzal, hogy Ro.-ban egyszerre két autósztráda épüljön. [Szabadság, okt. 20.]


lapozás: 1-20 | 21-30
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998