Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 28 találat lapozás: 1-20 | 21-28
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1992. június 1.

Mircea Snegur a józan ész győzelmének értékelte azt, hogy Moszkva kivonta a Moldovában állomásozó 14. hadsereget. [MTI]

Entz Gézát fölmentették politikai államtitkári tisztségéből és kinevezték a HTMT helyett megalakult Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) élére.

Elkezdték a privatizációs kuponok (ingyenes vagyonjegyek) kiosztását. Az Országos Privatizációs Ügynökség (Agenţia Naţională de Privatizare = ANP) programja alapján az állami vállalatok 70%-át magánberuházóknak adják el (ezt az Állami Vagyonalap tartja kézben), a fennmaradó 30%-ot pedig kuponok formájában osztják szét a felnőtt állampolgárok között (ezt a vagyonrészt a Magántulajdoni Alap kezeli). [RMSz, jún. 3.]

1992. június 2.

Fazekas Miklós brassói szenátort a frissen megalakult Alkotmánybíróság tagjává választották. [RMSz, jún. 4.]

1992. június 3.

Mircea Ionescu Quintus igazságügymin. – Eckstein-Kovács Péternek küldött válaszában – pontosított: a cégtáblák elsősorban ro., de más nyelvűek is lehetnek. Gh. Funar intézkedései (→ 1992.03.19) tehát törvényellenesek. [RMSz, jún. 3.]

1992. június 4.

Iliescu Kolozsvárra és Zilahra látogatott. A nap folyamán bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson. (→ 1992.07.09)

Bukarestben emlékművet avattak Ion Antonescu második világháborús fasiszta marsalljának tiszteletére.

1992. június 5.

Tőkés László cikkét (Alapvető és emberi közösségi jogunk az önálló m. ny. oktatás) közölte a Szabadság.

Szlovákiában Vladimír Mečiar pártja, a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom nyerte a választásokat.

1992. június 6.

Kétéves fennállását ünnepelte a România Mare c. nacionalista hetilap. A lap nyíltan sürgette egyes RMDSz-vezetők azonnali kiutasítását az országból, nemzeti gárda felállítását és katonai adminisztráció bevezetését a székely megyékben. A lapot köszöntötte tk. Alexandru Bârlădeanu és Vasile Moiş, a szenátus elnöke, ill. alelnöke. [Háromszék, jún. 6.]

1992. június 7.

Adrian Năstase Oslóban felszólalt a NATO ülésén. [MH, jún. 8.]

1992. június 8.

Ro. csatlakozott az ENSz által elrendelt Jugoszlávia-ellenes embargóhoz. [RMSz, jún. 9.] ● [Ennek nyomán a Dunán és a bánsági határátkelőkön hihetetlen méreteket öltött az alig álcázott benzincsempészet; pl. az egyik temesvári hírlapban „embargóhoz átalakított” Daciát hirdetett valaki (értsd: az ülésekbe tartályokat szereltek).] (→ 1994.04.05)

1992. június 9.

Nyilvánosságra hozták az AEÁ Külügymin. éves jelentését, amelyben Ro.-ról megállapították: nőtt ugyan az emberi jogok iránti tisztelet, de bizonyos területen aggasztó fejlemények tapasztalhatók. Az országban az elmúlt évben is a nemzeti kisebbségek, ált. a magyarok körüli feszültségek jellemezték a helyzetet. [MTI]

1992. június 10.

Az RMDSz a tanügyi törvénytervezettel kapcsolatban leszögezte, hogy az fenn akar tartani egy erősen központosított, merev oktatási rendszert, melynek nem egy előírása antidemokratikus és ellentmond a nemzetközi előírásoknak, semmibe veszi a kisebbségi oktatás hagyományait; előírja, hogy a közép- és felsőfokú szakoktatás (egészségügyi, műszaki, mezőgazdasági, jogi, közgazdasági) csak az állam nyelvén lehetséges; az egyházi iskolák létét leszűkíti az egyházi személyzet felkészítésére. Mindezek ellen az RMDSz orsz. tüntetéssel tiltakozik. [RMSz, jún. 10.]

1992. június 11.

Több erdélyi városban (Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen) a magyarok tüntetéseken tiltakoztak az oktatásügyi törvénytervezet ellen. 10-én Gh. Funar betiltotta a kolozsvári tüntetést, de – miután az RMDSz küldöttsége tárgyalt vele – visszakozott; a Báthory Gimn. udvarán tartott nagygyűlésen a ro. ellenzék képviselői is felszólaltak. [Szabadság, jún. 12.]

Nagyváradon ülésezett az RMEEÁÉ. Az ország vezetőihez, a Vatikánhoz, az ENSz-hez, az ET-hez és az EBEÉ-hez intézett felhívásukban megállapították, hogy a tanügyi törvénytervezet kisebbség- és egyházellenes. Ugyanott fölsorolták az egyházakat ért atrocitásokat (házkutatások, rombolások) is. [RMSz, jún. 17.] (→ 1992.01.17)

Moldova parlamentje széleskörű autonómiát szavazott meg az orosz ajkú népességnek a Dnyeszter menti részen, továbbá kimondta, hogy az orosz hivatalos nyelvnek számít. [RMSz, jún. 13.]

1992. június 12.

Gh. Funar felszólította a Korunk szerkesztőségét, hogy adja át a polgármesteri hivatal épületében (volt megyeháza) lévő szerkesztőség helyiségeit, ha nem, akkor jún. 20-án kilakoltatják őket; hasonló módon járt el a Helikon szerkesztősége (→ 1993.04.10) és a MADISz ellen is. [Szabadság, jún. 12.] – Ősszel egy romos házban jelöltek ki székhelyet a két szerkesztőség számára. [ÚM, nov. 23.] (→ 1993.01.12)

1992. június 13.

Az RMDSz OE Kolozsvárott tartott soros ülésén tájékoztatót hallgatott meg az RMDSz tagjait és vezetőit ért sérelmekről, foglalkozott Hompoth Károly gyergyóhodosi RMDSz-elnök halálának tisztázatlan körülményeivel és nyilatkozatot tett közzé. Tiltakoztak a magyarság ellen folyó pszichológiai háború, a kollektív bűnösség vádja és az újabb beolvasztási kísérletek (pl. tanügyi törvény) ellen.

1992. június 14.

A fővárosi cégbíróságon bejegyezték a májusban megalakult, marosvásárhelyi székhelyű Romániai Magyar Szabaddemokrata Pártot (RMSzdP) [az FMP utódát]. A párt meghirdetett célja: a nemzetiségek egyéni és kollektív jogainak érvényre juttatása. [RMSz, nov. 12.]

1992. június 15.

Alija Izetbegovics boszniai és Franjo Tudjman horvát elnök megállapodást írt alá a szerb agresszió elleni közös harcról.

1992. június 16.

A Szabadság munkatársa Victor Drăgoi Kolozs megyei tanfelügyelővel beszélgetett, aki megerősítette, hogy lesz m. érettségi és ennek megfelelően lehet majd magyarul is felvételizni. De több olyan kijelentése is volt (pl. ro. osztályok telepítése m. iskolákba), amelynek nyomán az újságíró azt állapíthatta meg: folytatódik a m. ny. oktatás elsorvasztása. [Szabadság, jún. 16.]

1992. június 17.

A ref. egyház zsinata (→ 1992.04.08) nyilatkozatban fordult Ro. elnökéhez és kormányfőjéhez, kérve a kultusztörvény mielőbbi elfogadását és sürgette az egyházi ingatlanok visszaadását. [PK, júl.]

1992. június 19.

A svájci Crans-Montanában nemzetközi összejövetelt tartottak az európai integráció kérdéséiről. A fórumon Jeszenszky Géza és Adrian Năstase a kétoldalú kapcsolatok alakulásáról tárgyalt. Năstase hangsúlyozta, hogy a m. kisebbségnek biztosítják az európai normák szerinti jogokat. Továbbra sem született egyezség a kolozsvári konzulátus ügyében. [RMSz, jún. 24.]

A Maros megyei RMDSz nyilatkozatban követelte, hogy a kormány függessze föl tisztségéből a kolozsvári polgármestert. [RMSz, jún. 23.]

Ismét kiújultak a harcok Dubăsari térségében a Dnyeszter Menti Köztársaság gárdistái és a moldovai egységek között.

A The Christian Observer hetilap meghívására tett látogatása során Tőkés László – az amerikai kongresszus előtt tartott beszédében – kijelentette, hogy a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény megítélésének csak akkor van értelme, ha az a nép érdekeit szolgálja és nem a visszarendeződést. [BN, jún. 30.; bővebben lásd: BN, júl. 1–7.]

1992. június 20.

Az RMDSz kolozsvári szervezete pontokba foglalta, miért kéri Funar polgármester azonnali felfüggesztését. Funar a törvényesség ürügyén a politikai stabilitást aláásó akciókat hajt végre. Számtalan rágalmazó nyilatkozatot tett közzé, interjúkban, közleményekben folyamatosan a kisebbségek ellen uszít. Önkényes adminisztratív intézkedésekkel nehezíti a m. kulturális szervezetek létét stb. [RMSz, jún. 23.] ● [Nincs terünk, hogy Funar minden magyarellenes megmozdulását felsoroljuk, az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a következő könyvet: A Funar-korszak Kolozsváron a helyi sajtó tükrében, 1992–1996. Összeállította Balázs Sándor és Schwartz Róbert. Kolozsvár, 1997, Erdélyi Híradó Kiadó. 496 p. Sajnos, a Funar-korszak összesen 12 évet tartott, a hírhedt polgármestert csak a 2004-es választáson sikerült leváltani. ]040606]

Éves közgyűlését tartotta Kolozsvárott az EME. [Szabadság, jún. 24.; RMSz, júl. 1.]

1992. június 22.

Verestóy Attila kieszközölte, hogy Iliescu elnök fogadja az RMDSz küldöttségét, mely Funar sorozatos magyarellenes intézkedéseiről számolt be. Iliescu kijelentette: nincs hatásköre a helyhatóság tekintetében, de kormányszintű intézkedéseket fog szorgalmazni. [RMSz, jún. 24.]


lapozás: 1-20 | 21-28
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998