Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 3 találat lapozás: 1-3
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Földrajzi mutató:

2000. december 8.

Elkészült a státus- (vagy kedvezmény-)törvény normaszövege, ezt egyeztetik a parlamenti pártokkal, valamint a diplomáciai képviseletek vezetőivel. A törvény 2001 folyamán kerül az Országgyűlés elé, s várhatóan 2002 januárjától lehet majd alkalmazni. [RMSz, dec. 8.]

Tíz Nyárád menti település vezetői kisrégiós társulás létrehozásáról döntöttek. [RMSz, dec. 8.]

Duray Miklós, aki korábban részt vett az MVSz vezetőségében, kemény bírálatban részesítette az MVSz-ben uralkodó állapotokat. [RMSz, dec. 8.]

2001. június 13.

Adrian Năstase szerint új elemek bukkantak föl a státustörvény valódi, eddig leplezett céljairól. Az EU észrevételei nyomán Ausztria kikerült a törvény hatálya alól, ez azt jelenti, hogy a törvény nem felel meg az európai elvárásoknak. Megítélése szerint Orbán Vikor kijelentése (→ 2001.06.11) azt igazolja, hogy a törvény gazdasági célokat követ. Markó Béla elvetette a PDSR azon nézetét, hogy a törvény „jóvátétéli aktus” lenne a trianoni szerződéssel szemben. – Németh Zsolt ellenvéleménye: nem trianoni jóvátételről van szó, hanem arról, hogy az anyaország gondoskodik a határon túli m. közösségekről. [Szabadság, jún. 13., jún. 14.] (→ 2001.06.19)

Törvénytervezet készül a rendőrség átszervezéséről; az RMDSz módosító javaslatai az anyanyelvhasználatra vonatkoznak: elvárható lenne, hogy a kisebbségi zónákban a rendőrök ismerjék a kisebbség nyelvét. [Szabadság, jún. 13.]

A hargitafürdői írótáborban a m. írók egy csoportja bejelentette, hogy Erdélyi M. Írók Ligája (EMIL) néven új tömörülést szándékoznak létrehozni. Pomogáts Béla, a M. Írószöv. elnöke bejelentette: társas viszonyt kívánnak kiépíteni az új magyar íróközösséggel. [Krónika, jún. 13.; EN, jún. 19.] (→ 2002.02.09)

Szászrégenben tartották az erdélyi m. kórusok 10. találkozóját. Nagy Ferenc, a Seprődi János Kórusszöv. elnöke elmondta: a kezdeményezés évekkel ezelőtt egy Nyárád menti kis faluból indult, a szövetség ma nemzetközi tekintélynek örvend. [Népújság, jún. 13.]

2003. október 23.

Moldova az ET-hoz fordul a Ro.-val való nézeteltérések tisztázása ügyében. Chişinău azt szeretné, hogy továbbra is részesüljön a gazdasági kedvezményekből, zavartalanul exportálhasson Ro.-ba cukrot vagy szárnyashúst, ezzel szemben Bukarest ne szóljon bele az ottani románok ügyeibe, se az oktatásba, se az anyanyelv-használatba. [Krónika, okt. 23.]

Két képviselőt hívott vissza az RMDSz: Szilágyi Zsoltot a parlament EU-integrációs bizottságából, Pécsi Ferencet pedig FUEV-ből. A parlamenti frakció 20:8 ellenében döntött a kérdésben. Az indok: pol. megbízhatatlanság. Szilágyi Zsolt az SzKT legutóbbi ülésén elfogadott – az alkotmánymódosításra vonatkozó – állásponttal ellentétes véleményt fogalmazott meg és propagált, Pécsi Ferenc az RMDSz ellenzékének számító M. Polgári Egyesületet hozott létre. [Szabadság, okt. 23.; Krónika, okt. 23.; SzFÚ, okt. 24.] (→ 2003.09.12, 2003.09.17)

Marosvásárhelyen megalakították a Marosszéki Székely Nemzeti Tanácsot. Fodor Imre, a választott elnök beszédében hangsúlyozta: az autonóm Székelyföld az egyik, gazdaságilag leghatékonyabb régióvá válhat. A 11 vezetőségi tagot a Szék tájegységei (Felső-Nyárád mente stb.) jelölték. [Népújság, okt. 23.]

Erdélyben nem volt forradalom 1956-ban, a komm. hatalom megtorlása mégis aránytalanul nagy volt. A halálra ítélt és kivégzett szimpatizánsok száma közel húsz volt, ezreket juttattak börtönbe. [Krónika, okt. 23.] ● [Az áldozatok számáról nincs pontos kimutatás; különböző források más-más adatokat sorolnak föl. Vesd össze ]031024.]

Az egyházi ingatlanok restitúcióját felügyelő biz. újabb 35 ingatlan visszaszolgáltatásáról hozott elvi döntést, közülük 25 a m. tört. egyházaké. Az eddigi számok összesítése: Gyulafehérvári érsekség 23 ingatlan, Nagyváradi róm. kat. püspökség 11; Temesvári róm. kat. püspökség 13, EREK 24, KREK 10, Unitárius püspökség 10, Evangélikus püspökség 5. [Szabadság, okt. 23.]

Lemondott tisztségéről Bartha András az MCsSz elnöke, aki 2000. júl.-tól állt a szövetség élén. A tisztújító közgyűlésig Bilibók Jenő helyettesíti. [Krónika, okt. 23.]lapozás: 1-3
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998