ide kell egy név
Az RMDSz tizenöt éve a sajtó tükrében
 

találatszám: 17 találat lapozás: 1-17

Névmutató: Clinton, Bill

1992. november 3.

Bill Clintont választották az AEÁ elnökévé.

1993. április 21.

Bill Clinton Washingtonban fogadást adott a Holokauszt Emlékmúzeum fölavatása alkalmából, amelyen Iliescu elnök is részt vett (→ 1993.04.23). A 15 perces Clinton–Iliescu megbeszélést az amerikai elnök jónak ítélte. – Iliescu elnök néhány perces beszélgetést folytatott Göncz Árpáddal is. Iliescu közvetlen találkozót javasolt, de Göncz Árpád kijelentette, hogy a találkozót előkészített megállapodásoknak kellene megelőzniük. Bizalomépítő lépés lenne a BTE visszaállítása és a konzulátus megnyitása. [RMSz, ápr. 24.]

Az RMDSz ÜE megvitatta a teendőket a kormány által létrehozott CMN (→ 1993.03.24, 1993.04.14) ügyében. Elfogadhatatlannak ítélték azt, hogy a CMN nem önálló döntéshozó szerv, emiatt nem jelölték ki a kisebbségi tanácsba küldendő képviselőket, de késznek mutatkoztak a kisebbségekkel kapcsolatos törvénytervezetek kimunkálásában részt venni. [RMSz, ápr. 23.]

Marosi Barna Katona Ádámnak üzent az RMSz hasábjain. Katona ui. azért küzd, hogy visszaállítsák a történelmi Udvarhely megyét, de elfeledkezik arról, hogy ezt a hatalom arra használná fel, hogy több ezres ro. adminisztrációs személyzetet telepítsen Székelyudvarhelyre. [RMSz, ápr. 21.] (→ 1994.08.02)

1993. július 5.

Bill Clinton arra kérte a kongresszust: adja meg a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt Romániának. [PH, júl. 5.]

1993. november 4.

Bill Clinton aláírta a hivatalos okmányt, így Ro. megkapta a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény státusát. [Népszava, nov. 4.]

A ro. ET-küldöttségbe delegálták tk. Adrian Moţiut (PUNR), Iuliu Furót (PRM) és Adrian Păunescut (PSM). Az egyetlen hozzáértő a jogász Frunda György (RMDSz). [MH, nov. 4.]

Varga Gábor örömmel közölte, felhívásuknak (→ 1993.10.22) lett foganatja, a befizetéseknek köszönhetően nem kell felfüggeszteni a titkárság tevékenységét. [BN, nov. 4.]

Az RMCsSz-t és a ro. társszervezetet fölvették a cserkészek világszövetségbe. [RMSz, nov. 4.]

1994. szeptember 26.

Iliescu elnök New Yorkba utazott, hogy részt vegyen az ENSz-közgyűlésén és találkozott Bill Clinton elnökkel. Iliescu tk. megbeszéléseket folytatott a Világbank alelnökével is.

1995. február 15.

A PER újabb ro.–m. párbeszédet szervezett Atlantában. A kétnapos értekezlet febr. 14-én kezdődött. A korábbi találkozók [Buk. (1992. jan.); Neptunfürdő (1992. jún.); Gerzensee (1993. febr.); Neptunfürdő ]930717, 930731)] nem jártak különösebb eredménnyel. [MN, febr. 8.] – Az álláspontokat az RMDSz külpolitikai tanácsadó testülete febr. 9-én véglegesítette. Ezen az ülésen tudták meg, hogy a ro. küldöttség kibővült a PUNR egyik képviselőjével. Takács Csaba kifejtette: nem ülhetnek egy asztalhoz annak a pártnak a képviselőjével, amelynek a vezetője a minap úgy nyilatkozott, hogy a magyarokat deportálni kell. [MN, febr. 11.] – Takács Csaba a PER igazgatójától várt választ a kérdésre: miért nem tartják be az eredeti megállapodást (miszerint a PUNR-t nem hívják meg), de nem kapott kielégítő választ. A PUNR képviselője végül csak megfigyelőként vett részt az ülésen. [RMSz, febr. 11.] – A résztvevők (Markó Béla, Tőkés László, Takács Csaba, Tokay György, Frunda György, Csapó I. József, Kelemen Árpád) hosszasan fontolgatták a részvételt, végül 12-én repülőre szálltak. – Bill Clinton elmondta, hogy a közép-európai biztonság és stabilitás jelenleg a legfontosabb világpolitikai kérdések egyike, amelynek próbaköve a ro.–m. megbékélés. [RMSz, febr. 14.] – Markó Béla az első napról elmondta, hogy éles viták voltak, sorra vették a legfontosabb kérdéseket, előkészítettek egy problémalistát. A 2. napon a tárgyalásokat Jimmy Carter vezette. [RMSz, febr. 16.] – Az EvZ szerint a ro. kormány hibázott, amikor küldöttséget jelölt ki, mert ezzel elismerte, hogy az országban olyan feszültségek vannak, amelyeket csak az AEÁ közvetítésével lehet megoldani. – A megbeszélések végén emlékeztetőt adtak ki. A nyilatkozat szerint a megbeszéléseket ki kell terjeszteni a politikai pártokra és a kormányzati szervekre. A párbeszéd lehetséges témái: a pol. légkör enyhítése, az autonómia-koncepció, a tanügyi törvény és az anyanyelvű oktatás kérdése; az anyanyelv használata a helyi közigazgatásban, a közéletben és a gazdaságban, kétnyelvű föliratok, kisebbségi törvény, egyházak kárpótlása. [RMSz, febr. 18.]

Magyari Nándor László elítélte Nagy Benedek írását (→ 1995.01.06) és azokat is, akik azt javasolták neki: terjessze a frakción belül a röpiratot; de Tőkéssel sem ért egyet, amiért a püspök felszólította a frakciót, hogy döntsön, azt is sugallva, milyen határozatot hozzon. [EN, febr. 15.]

1995. március 16.

A Rompres közzétette Bill Clinton és Ion Iliescu levélváltását. Az AEÁ elnöke örömmel üdvözölte azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Ro. az alapszerződés érdekében tett. Iliescu válaszában kifejtette: a szomszédokkal való kapcsolat javítását minden ro. politikai erő fontosnak tartja. [RMSz, márc. 18.]

Traian Chebeleu elutasította a PUNR követelését, hogy az elnökség rendezzen külön megbeszélést valamennyi párt részvételével a ro.–m. alapszerződésről. [RMSz, márc. 18.]

Marosvásárhelyen megalakult a Romániai Magyar Szabaddemokrata Párt (RMSzdP), a Független Magyar Párt utóda. Kiss Kálmán (eln.) és Molnár István (titkár) kifejtették: nem értenek egyet azzal, hogy a m. kisebbségnek csak egyetlen érdekképviseleti szerve legyen. [Szabadság, márc. 16.] – Kiss Kálmán nem árulta el, hogy hány tagjuk van. A köv. választáson külön listán kívánnak indulni. A párt helyteleníti az RMDSz autonómia-törekvéseit. [RMSz, márc. 20.] (→ 1995.04.07)

1995. augusztus 10.

Washingtonnak fenntartásai vannak Iliescuval szemben, ezért nem hívták meg korábban elnöki látogatásra. A külügyi szóvivő bejelentette, hogy Clinton elnök meghívására a ro. elnök a közeljövőben az AEÁ-ba látogat. A Ziua figyelmeztetett, hogy kényes kérdések is napirenden lesznek: a zsidó javak restitúciója, Antonescu kedvező megítélése és a kisebbségek helyzete. [MN, aug. 10.] – T. Chebeleu ugyanakkor két amerikai képviselő levelével is foglalkozott, akik azt kérték, hogy Iliescu tisztázza véleményét Antonescu marsall rehabilitálásáról. (A szenátorok kilátásba helyezték, hogy amennyiben Ro. vezetői nem ítélik el Antonescu háborús bűneit, kérdésessé válik az ország belépése a NATO-ba. [Népszava, aug. 14.]) A szóvivő szerint Iliescu számtalanszor elítélte Antonescu rehabilitálását. [Népújság, aug. 11.] – C. V. Tudor kifejtette: Iliescu ne kényszerítse a magánvéleményét az országra; szerinte a marsall Ro. minden városában megérdemel egy szobrot. [Népszava, aug. 14.] – Iliescu elnök írásban válaszolt: Antonescu rehabilitálását csak a katonai érdemeit és szovjetellenes magatartását méltató háborús veteránok szorgalmazzák. [MH, szept. 8.]

1995. szeptember 26.

Iliescu elnök félórás megbeszélést folytatott Clinton elnökkel, melynek középpontjában a NATO békepartnerségi programjában való ro. részvétel és a kétoldalú együttműködés állt. [RMSz, szept. 28.]

Debreczi Árpád és Murvai László az elmúlt tanév adataival igazolták: felfelé haladva egyre csökken a magyarul tanulók létszáma és arányszáma. Az általánost végzettek 47,4%-a került be a középfokú oktatásba. Orsz. szinten a m. tanulók 25%-a ro. ny. tanul; a m. pedagógusok 29%-ának nincs megfelelő szakképesítése. [RMSz, szept. 26–28.]

1996. január 11.

Kolozsvárott üléseztek az RMDSz városi és megyei tanácsosai. Gh. Funar olyan emléktáblát kíván Mátyás király szülőházára elhelyezni, amely a király románságát hangsúlyozná. Nyílt levélben felhívták a figyelmet arra, hogy a tervezett szöveg történelmi hamisítás, a király soha nem volt „Matei Corvin”, hanem Mathias Rex; Szilágyi Erzsébet fiát amúgy sem lehet románnak tartani. Emlékeztették a prefektust, hogy az emléktábla elhelyezését a városi tanács nem tárgyalta, tehát Funar szándéka törvényellenes. Arra kérték a prefektust, akadályozza meg azt, hogy Gh. Funar kivitelezhesse tudatosan magyarellenes és provokatív szándékát, a név- és tényhamisító emléktábla elhelyezését. [Szabadság, jan. 11.] (→ 1995.01.13)

Bukarestben megelégedéssel fogadták a hírt, hogy Clinton elnök arra kérte a kongresszust: hosszabbítsa meg egy évvel a Ro.-nak nyújtott legnagyobb kedvezményt. [MH, jan. 11.]

Németh Zsolt (Fidesz) emlékeztette a m. kormányt egy korábban (1995. júl.) átadott memorandumra, amelyre nem kaptak választ. A dokumentum szerint a m.–ro. közeledés csak akkor lesz eredményes, ha a megbékélési dokumentumot csak az RMDSz egyetértése esetén írják alá. További fontos feltétel: a ro. állam vállaljon garanciát a teljes körű m. ny. oktatás finanszírozására. [ÚM, jan. 11.]

A jelenlegi m. kormány mindent a NATO-integrációnak rendel alá, háttérbe utasítva a h. t. magyarság érdekeinek képviseletét – hangsúlyozta Csapody Miklós (MDF). [ÚM, jan. 12.]

A Ziua kezdeményezésére Bukarestben újratárgyalták a Ceauşescu-pert. A „Forradalom Erkölcsi Törvényszéke” egy bíróból és esküdtekből áll. A forradalmár egyesületek védnökségével zajló peren hangsúlyozták, hogy nem a diktátor rehabilitálása a cél, hanem a törvényszék becsületének a helyreállítása. Az esküdtek döntöttek: az eljárás, az ítélethozatal és a végrehajtás megsértette a törvényességet, ezért semmisségi panasszal fordulnak a főügyészséghez. [EN, jan. 17.]

1996. február 10.

Traian Chebeleu elnöki szóvivő szerint az állam elnöke nem fog válaszolni Tőkés László levelére (→ 1996.01.16), mert a püspöknek „nincs morális alapja megbékélési javaslatok előterjesztésére, miután állandóan románellenes magatartást tanúsít”. [Szabadság, febr. 10.]

Mircea Geoană, Ro. új nagykövete átadta megbízólevelét Bill Clintonnak. Az amerikai elnök a fogadáson elmondta, hogy az AEÁ továbbra is segíteni fog Ro.-nak az integrálódásban. Ennek érdekében viszont az országnak is bizonyítania kell demokratikus intézményei megszilárdítása, az emberi jogok tiszteletben tartása és a gazdasági reformok terén. [Szabadság, febr. 10.]

1996. augusztus 4.

Clinton elnök aláírta a legnagyobb kedvezményt állandó jelleggel biztosító törvényt. Iliescu elnök úgy értékelte: ez annak az eredménye, hogy elismerik a ro. gazdasági reformot és a demokratikus folyamatokat. [RMSz, aug. 6.]

A ref. világtalálkozó keretében Szatmárnémetiben templomot avattak, Micskén pedig megnyitották a Timótheus Ifjúsági és Katekétikai Központot [MN, aug. 6.], Hegyközújlakon a Hegyközi Népfőiskola épületének avatásán Csurka István (MIÉP) mondott beszédet. [Szabadság, aug. 6.]

1997. július 7.

A szenátus ülésén 65:50 arányban ratifikálta a ro.–ukrán alapszerződést. Ugyanakkor elutasították azt a javaslatot, hogy vizsgálóbizotságot alakítsanak a „csereháti ügy” kivizsgálására (egy hete megszavazták ugyan a bizottság létrehozását, de többen visszavonták a szavazatukat, amikor kiderült, hogy félrevezető információkkal próbáltak hatni a szenátusra). [RMSz, júl. 9.] Markó Béla rámutatott: nem egyedi, hanem orsz. jelentőségű ügyek esetében kell vizsgálóbizottságot felállítani. [Táj., júl. 8.]

Bill Clinton, amerikai elnök 8 órás látogatást tett Ro.-ban. Tárgyalt a kormányfővel, majd beszédet mondott az Egyetem téren: elismerőleg szólt a bekövetkezett változásokról, méltatta az RMDSz kormányban való jelenlétének fontosságát. [RMSz, júl. 12.]

Az egyházi vezetők kolozsvári gyűlésén tk. a csereháti ügy is terítékre került. Szász Jenő polgármester hitelesen objektívnek nevezte az RMDSz tájékoztatását a kialakult helyzetről. [RMSz, júl. 10.]

C. V. Tudor a kétnyelvű táblák leszaggatására szólította föl híveit: „ez az egyedüli megoldás a szégyentelenség és a [magyar] terrorizmus ellen”. [Háromszék, júl. 7.]

1998. július 14.

Bár Iliescu korábban kétszer is volt a Fehér Házban, hivatalosan csak most hívták meg Ro. elnökét Washingtonba. Emil Constantinescu népes küldöttség élén utazott az AEÁ-ba; a programban a kongresszusban elmondott beszéd mellett Clinton elnökkel való találkozó is szerepel. [RMSz, júl. 15.]

Tempfli József elmondta: a pápa látogatásának eddig is feltétele volt a gör. kat. egyháznak nyújtandó restitúció. A kormányrendelettel visszaígért 17 ingatlan megszerzése még hosszadalmas folyamat; amennyiben a rendeletet nem hajtják végre, a nagyváradi püspök a Szentszékhez fog fordulni. [EN, júl. 14.]

Kónya-Hamar Sándor szerint minden új határidő, a különféle ígérgetések és bizottságosdik csak újabb csapdákat jelentenek. „A koalíció csak áltat bennünket egyetem-ügyben, s talán másban is.” A képviselő nem látja semmilyen jelét annak, hogy a magyarság kérései záros határidőn belül megoldódjanak. [EN, júl. 14.]

A Fidesz vezette kormány kötelezettséget vállal a h. t. magyarságért – nyilatkozta Németh Zsolt. A HTMH átkerül a külügymin. tárca felügyelete alá. [EN, júl. 14.]

A városi tanács elvetette Gh. Funarnak azt a tervét, hogy elköltöztesse Szent György szobrát. [Szabadság, júl. 16.]

Emil Constantinescu törvényerőre emelte az orsz. lakásügynökség (ANL) létrehozására vonatkozó szabályozást. Az ügynökség kedvezményes hiteleket nyújt majd a lakásépítőknek, elsősorban a fiataloknak, akik teljesítik a hitelezés feltételeit. [Sajtóf., júl. 14.]

1999. május 19.

A kongresszuson az RT nyílt levéllel fordult Bill Clintonhoz, amelyet 150 küldött támogatott az aláírásával. A levél az amerikai elnöknek azt a kijelentését cáfolta, miszerint modellértékű az, ahogy Ro.-ban megoldották a kisebbségi kérdést. „Mi, erdélyi magyarok elmondhatjuk, hogy tíz évvel a kommunizmus bukása után sem teljesítették alapvető rehabilitációs követeléseinket. (…) A ro. etnopolitika 80 éve követett homogenizációs célkitűzéseit őshonos nemzeti közösségünk összetartó erejének gyengítésével, tagjainak asszimilálásával vagy Ro.-ból való kiszorításával akarja elérni.” [Szabadság, máj. 19.] – Az államelnök szóvivője anakronisztikus és káros kezdeményezésnek minősítette az RT levelét. [Szabadság, máj. 19.]

2000. július 8.

Az amerikai nagykövetség által megrendelt közvélemény-kutatás olvasata szerint: Ro. elkerülte az olyan etnikai konfliktusokat, mint amilyenre a volt Jugoszláviában került sor. Ez a felmérés igazolja Clinton elnök sokat kommentált kijelentését, miszerint Ro. példásan oldotta meg a kisebbségi kérdést. [Szabadság, júl. 8.]

A BBTE szenátusi ülése elfogadta az egyetem új chartáját, amely nem oldotta meg ugyan a kért öt m. kar létrehozását, de nem is tiltja azt. Elfogadták azt, hogy a doktorátusi téziseket a nemzetközi elterjedtségű nyelveken is meg lehessen írni, így m. nyelven is. [Szabadság, júl. 10.] – A szavazáson a m. tanárok tartózkodtak, s ezzel jelezték, hogy a chartát nem tartják elég jónak, de mindenképpen előrelépésnek értékelik. [Szabadság, júl. 12.]

2000. augusztus 16.

Markó Béla elmondta: több párt (PNL, PD, PNTCD) is megkereste az RMDSz-t egy esetleges választási szövetség megkötése érdekében. [NyJ, aug. 16.]

Amerikai útja során Adrian Năstase Bill Clintonnal találkozott. Năstase ígéretet kapott arra, hogy a NATO-bővítés során számítanak Ro.-ra, amennyiben a kormányzás demokratikus lesz. [Sajtóf., aug. 16.]lapozás: 1-17
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék