Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 25 találat lapozás: 1-20 | 21-25
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Csiha Kálmán

1990. május 4.

Marosvásárhelyen – 34 megye képviselőinek jelenlétében – megkezdődött a VR első orsz. értekezlete. Az értekezleten megjelent Octavian Stănăşilă okt. min.-helyettes, aki biztosította a résztvevőket, hogy nem lesz m. ny. felsőoktatás. A vezetőség: eln.: Radu Ceontea, aleln.: Iustinian Petrescu, Vasile Rusu.

Az EREK püspökévé választotta Csiha Kálmánt. (→ 1990.06.29)

A Valóság „Sokarcú igazság – egynyelvű vádlottak” címmel riportot közölt a marosvásárhelyi események nagyernyei m. áldozatairól, akik megpróbálták megállítani a buszokon szállított ro. „rendcsinálókat”. Egyikük meghalt, többen kórházba kerültek.

1990. június 29.

Beiktatták hivatalába Csiha Kálmánt, az EREK új püspökét. (→ 1990.05.04)

Miután Landsbergis moszkvai tárgyalásain Litvánia függetlensége ügyében (→ 1990.04.18) kompromisszumos megoldás született, föloldották az országot sújtó gazdasági blokádot.

1992. október 8.

Budapesten fölavatták a Ro. Kulturális Központot. (→ 1992.10.01)

Illyefalván fölavatták a Keresztény Ifjúsági Központot (→ 1994.11.24), amelyet Kató Béla helyi lelkész hozott tető alá. Az avatóünnepélyen Csiha Kálmán elmondta, hogy Erdélyben 23 ref. templom épül. [RMSz, okt. 8.]

Petre Roman nyilatkozott pártjáról, a FSN-ről, mely szociáldem. irányzatú, szemben az Iliescu-féle FDSN-vel, amely reformkommunista. Szerinte nem jelentkezett magyarellenesség a választási kampányban. Nem a kisebbségek jogait kell garantálni, hanem el kell ismerni, hogy a kisebbségek részei a nemzetnek [!] – vélte a volt miniszterelnök. [MaNcs, okt. 8.]

1994. január 13.

Mivel leállították az Antonescu-szobor munkálatait (→ 1993.10.23), a Háborús Veteránok Egyesülete beperelte a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt. A megyei törvényszék az egyesület javára döntött, kötelezték a városi tanácsot, hogy engedélyezze a szoborállítást. [Népújság, jan. 13.] – Borbély László a megyei RMDSz nevében iratcsomót állított össze és tiltakozó levél kíséretében az államelnöki hivatalba küldte. [Táj., jan. 14.] – A döntés ellen a zsidó hitközség is tiltakozott. [Szabadság, febr. 9.]

Csiha Kálmán kezdeményezésére Kolozsváron tanácskozást szerveztek az egyházi javak visszaadásáról. Buchwald Péter és Kónya-Hamar Sándor vállalta, hogy törvénytervezetet készít a restitúcióról. [Táj., jan. 14.]

1994. február 15.

Szatmárnémetiben megkezdődött a ref. egyház zsinata. Csiha Kálmán (az EREK püspöke) és hat társa távolmaradt a zsinattól, arra hivatkozva, hogy őket nem vonták be a zsinat szervezésébe. [MN, febr. 16.] (→ 1994.02.23, 1994.08.04)

1994. február 23.

Nagyváradon találkozott a két ref. püspök, hogy egyeztessenek a zsinat ügyében (→ 1994.02.15). Csiha Kálmán továbbra sem tartja törvényesnek a ref. zsinat összehívását. [EN, febr. 23.] (→ 1994.08.04)

1994. május 29.

A magyarországi parlamenti választások 2. fordulóján (→ 1994.05.08) az MSzP győzött (33%), az SzDSz (19,8%) és a korábbi kormánypárt, az MDF (11,7%) előtt. Az MSzP 209 helyet szerzett a parlamentben (386-ból) és koalícióba lépett az SzDSz-szel (70 mandátum), ami kényelmes kétharmados többséget biztosított a törvényhozásnál. Az MSzP–SzDSz kormány, Horn Gyula miniszterelnök vezetésével, júl. 15-én lépett hivatalba. [Pándi 2: 81] (→ 1994.07.15)

Baróton új ref. templom alapkövét helyezték el. Csiha Kálmán elmondta, hogy ez a püspöksége alatt épült (vagy épülő) 26. templom. – A zsinat körüli viták (→ 1994.02.15, 1994.02.23, 1994.03.05) nagyjából tisztázódtak. [Háromszék, jún. 4.] (→ 1994.08.04)

1994. július 2.

Tisztújítás volt az EREK-ben. Csiha Kálmánt ismét püspökké választották; főjegyző: Bustya Dezső; az öt főgondnok: Mártha Ivor, Nagy Ákos, Csaba István, Tonk István és Tonk Sándor. [Szabadság, júl. 2.]

A Csíki RMDSz tisztújításán Székedi Ferenc helyett Borbély Ernő vette át az elnöki tisztséget. [RMSz, júl. 6.]

1995. július 16.

Szovátán megnyílt az RMNKT honismereti népfőiskolája. A rendezvényen anyaországi, kárpátaljai és felvidéki m. szakemberek is részt vettek. [Táj., júl. 17.]

Székelyudvarhelyen új ref. templomot avattak. A rendszerváltás óta épített templomok sorában ez a 15. – mondta Csiha Kálmán püspök. [EN, júl. 26.] (→ 1995.08.25)

1995. augusztus 25.

Csiha Kálmán a medgyesi ref. ifj. központ avatásán elmondta, hogy további 13 templom épül (→ 1995.07.16) és 3 újabb ifj. központ, valamint óvodák. Kolozsvárott dolgoznak a 108 szobás Diakóniai Központ épületén. [RMSz, aug. 25.]

1995. november 25.

Véget ért a PDSR országos kenferenciája. Újraválasztották Oliviu Gherman elnököt és Adrian Năstase üv. elnököt. A főtitkár Miron Mitrea lett, aki eddig alelnök volt. [RMSz, nov. 27.]

Tokay György az ellenzék győzelmének nevezte azt, hogy a képviselői szavazáson elvetették a himnusz-törvényt. [Népszabadság, nov. 25.]

Kolozsvárott tartotta tisztújító közgyűlését az alapításának 110. évfordulóját ünneplő EMKE. Eln.: Dávid Gyula; üv. eln.: Kötő József. Regionális alelnökök: Muzsnay Árpád (Partium), Tófalvi Zoltán (Közép-Erdély), Matekovits György (Dél-Erdély), Sylvester Lajos (Székelyföld). [Szabadság, nov. 28.]

A két püspök (Csiha Kálmán és Tőkés László) pozitívan értekelte a Ref. Egyház Zsinata négynapos ülésének munkálatait. A zsinaton az egyház kánonrendszerét (statútumát) korszerűsítették. Levelet intéztek az állam elnökéhez, amelyben a vallási törvény halogatását és a vallási diszkriminációt tették szóvá: az elmúlt 5 évben 14 alkalommal több mint 2000 oldal terjedelmű felterjesztéssel fordultak a kormányzati szervekhez, de egyetlen sor választ sem kaptak. [RMSz, nov. 30.]

Sepsiszentgyörgyön 2000 szülő alkotott élő láncot a Mikes Kelemen Líceum körül, tiltakozva a tanügyi törvény ellen. [ÚM, nov. 27.] (→ 1995.12.01)

1996. július 16.

A VET Védnöki Testülete képviseletében öt m. püspök [Csiha Kálmán, Tőkés László (ref.); Mózes Árpád (evang.); Erdő János (unitárius); Tempfli József (kat.)] és Czirják Árpád érseki helynök nyilatkozatban ítélte el Tibori Szabó Zoltánt, a Szabadság főszerkesztőjét, aki „sértő minősítésekkel hamis képet alakított ki” az MVSz-ről. A nyilatkozatot az érintett „ökumenikus exkommunikálásnak” nevezte és hangsúlyozta: azért bírált, hogy jobbá tegye az MVSz-t. [Szabadság, júl. 16.] (→ 1996.07.24, 1996.08.14, 1996.11.21)

1997. május 2.

Constantinescu elnök találkozott a romániai egyházak püspökeivel. Az elnöki palotában történt fogadás nem oldotta fel az ellentéteket. Az államfő állást foglalt az egyházi és közösségi javak visszaszolgáltatása mellett, de meglátása szerint ennek fokozatosan kell történnie; szavaiból kitűnt, hogy nem fogják az egyházak minden kérését teljesíteni. [Szabadság, máj. 5.] – Jakubinyi György érsek elmondta, hogy a megbeszélésen az elnök kifejtette: a m. egyházak vagyonának visszaadása sajátos problémát jelent, mivel nemcsak a kommunisták által elvett javakról van szó, hanem az 1918-tól elkobzott javak egy része is érintve van. Csiha Kálmán elmondta: az egyházak külön hangsúlyozták a felekezeti iskolák kérdését is. [Sajtóf., máj. 5.]

1998. június 21.

Kolozsváron letették a Donáth úti új ref. templom alapkövét. Csiha Kálmán elmondta, hogy ez a 33. új templom, amelyet az EREK területén emelnek. [Szabadság, jún. 22.]

1998. november 30.

A PSE létrehozását tanulmányozó biz. ülésén javaslat született arról, hogy elsősorban olyan szakokat hozzanak létre, amelyek más egyetemeken nincsenek. [Szabadság, nov. 30.]

Csiha Kálmán, visszatekintve az elmúlt 9 évre, elmondta: az EREK mintegy 500 épületet igényelt vissza, de még egy szobát sem kaptak vissza az elkobzott vagyonból. Nincs politikai akarat a visszaadásra, mert a visszaigényelt épületek a városközpontokban vannak, s azokat az állam más célokra használta föl. 1990 után megindultak az egyházi építkezések, külföldi segítséggel több jelentős létesítményt építettek föl: Ifjúsági Központ (Illyefalva); Bethlen Kata Diakóniai Központ (Kvár); internátusok (Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Nagyenyed) stb., harmincnál több templom épült. [Szabadság, nov. 30.]

1999. szeptember 23.

Balkáni körútjának utolsó állomására, Bukarestbe érkezett Gerhard Schröder, német kancellár. Megbeszéléseket folytatott az államfővel, a miniszterelnökkel és a német kisebbség képviselőivel, beszédet mondott a parlamentben. [Szabadság, szept. 25.]

Csiha Kálmán a m. püspökök találkozójáról (→ 1999.09.15) elmondta, hogy fogadta őket Emil Constantinescu, aki pozitívan viszonyult az egyetemalapítási szándékhoz. Elmondták a lelkipásztorok fizetését illető aggályaikat, ui. az állam azt ígérte, hogy állja a papok fizetését, de most kiderült, hogy csak a lelkipásztorok fele kapna fizetést. Ezt az elnök diszkriminatívnak nevezte és megígérte, hogy közben fog járni. A kultusztörvény tervezetét az egyházak közösen állították össze, több évvel ezelőtt, de most egy másik tervezet került vitára, amelyből hiányoznak az alapvető kérdések: a vagyon restitúciója, az egyházi oktatás állami támogatása, az egyházak egyenlő elbírálása stb. [RMSz, szept. 23.] (→ 1999.10.18)

1999. október 1.

Gh. Funar felszólította a ref. egyházközséget – amelytől a m. főkonzulátus az épületet bérli –, hogy távolítsák el az épületről a m. zászlót. Az egyházközség közölte, hogy a konzulátussal kötött szerződés értelmében a zászló elhelyezése vagy eltávolítása a konzulátus hatáskörébe tartozik. [Szabadság, okt. 1.]

A ro. ellenzéki pártok aradi szervezetei jelezték, hogy amennyiben a vértanúk szobrát elhelyezik az emlékparkban, tiltakozásul élőláncot alkotnak. A helyi sajtó már hónapok óta heccelte a közvéleményt. [Szabadság, okt. 1.] – A kormány a vesztőhely környéki obeliszk környékén jelölte ki a leendő megbékélési park helyét, s a területet egy kormányhatározattal a városi tanács kezeléséből a műv. min. hatáskörébe adta. [Népújság, okt. 2.] – Az aláírt protokollum szerint a várból a minorita rendház udvarára szállították a Szabadság-szobor részeit. Jelen volt Dávid Ibolya m. igazságügy-min., akinek oroszlánrésze volt a szobor ’kiszabadításában’. A szobor elég megviselt állapotban van, renoválni kell. [BN, okt. 4.; RMSz, okt. 7.]

Markó Béla, Kelemen Kálmán (RMKdM) és Szatmári Tibor (elnöki tanácsos) Brüsszelben részt vettek az EPP Pol. Biz. ülésén, ahol elfogadták az RMDSz felvételi kérelmét. A legnagyobb keresztény-konzervatív pártszövetség elnöke, Wim van Velzen által előterjesztett jelentés nagyra értékelte az RMDSz elkötelezettségét az európai integráció, a ro. jogállam és a piacgazdaság fejlesztése iránt. Markó kifejtette: a romániai m. nemzeti közösség egyedüli legitim képviselőjeként az RMDSz továbbra is az egyetemes emberi jogok és az európai keresztény értékrend érvényesítéséért fog küzdeni. [Táj., okt. 1.]

Nyárádszentlászló községben ref. templomot avatott Csiha Kálmán püspök. [Üzenet, okt. 1.]

1999. október 20.

A m. egyházak kolozsvári püspökei (Csiha Kálmán ref., Szabó Árpád unitárius, Mózes Árpád evangélikus-lutheránus) fogadták a helyi civil szervezetek azon képviselőit, akik kiálltak a m. ny. felsőfokú oktatás mellett, és az önálló m. ny. egyetem kolozsvári kereteinek kialakításáról tanácskoztak. A résztvevők szerint az állami és a kialakítandó magánegyetemnek egymást kell kiegészítenie. [RMSz, okt. 20.]

Kelemen Atilla képviselő elmondta: a koalíciós partnerek elismerik, hogy az RMDSz politikusai megbízhatóak, szakmailag jól felkészültek, de szükséges lenne, hogy ezt ne csak magánbeszélgetéseken ismerjék el, hanem hivatalosan is, pl. fogadják el az RMDSz-frakció véleményét, dokumentumait. [BN, okt. 19.]

Petre Lucinschi, Moldova elnöke kérte a ro. kormányt, hogy támogassa hazájának a Dnyeszter mentén állomásozó orosz csapatok kivonására vonatkozó igényét az EBESz novemberben esedékes csúcstalálkozóján. A Moldovai Köztársaság területének 12%-át kitevő Transznisztria függetlenségre törekszik a 14. orosz hadsereg oltalmában, ami 1992-ben fegyveres konfliktushoz is vezetett. [Népújság, okt. 20.]

Kolumbán Gábor – annak okán, hogy a CsTKT megvonta tőle a bizalmat (→ 1999.10.11) – arra figyelmeztetett: az egyetem és a m. ny. oktatás kérdésének túlpolitizáltsága árt az ügy megoldásának. Az okt. törvény értelmében az egyetem alapításához szükséges a ro. parlament jóváhagyása; az alapítást az akkreditálási törvény szabályozza, tehát azt állítani, hogy ma sima út vezet a m. ny. egyetem alapítása felé, durva torzítás. [RMSz, okt. 21.]

2000. május 18.

Csiha Kálmán, az EREK püspöke körlevélben kérte híveit, hogy vegyenek részt a választásokon és szavazzanak arra a jelöltre, akiről tudják, hogy „támogatni fogja egyházunkat, kisebbségi jogainkat és minden igaz ember javát”. [RMSz, máj. 18.]

Júniusban kerül a m. kormány elé a státustörvény tervezete. A testületek nem javasolják az egészségbiztosítási rendszer kiterjesztését; az európai uniós normákkal összeegyeztethetetlennek ítélik a munkavállalási engedélyek nemzeti alapon való megadását. A státustörvény jogalanya nem a nyugati, hanem a Kárpát-medencei magyarság lesz. [Szabadság, máj. 18.]

A KREK közgyűlésén a püspöki jelentés tk. arról számolt be, hogy zsinati vonalon megoldódott a kritikus helyzet, helyreállt a kapcsolat az EREK-kel; a nőszövetségi és ifjúsági szövetségek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. [BN, máj. 19.] – A püspök az igazságtétel fontosságát hangsúlyozta: a 89-es események felelősei büntetlenül élnek, ami azt bizonyítja, hogy gyenge lábakon áll a jogállamiság. [BN, máj. 27.]

2000. május 29.

Marosvásárhelyen felszentelték az új gyülekezeti központot, amelynek építését néhai Juhász András kezdte el 1996-ban. A háromszintes épületben 75 férőhelyes ifj. terem, 125 személyes gyülekezeti terem, 25 ágyas bentlakás és 6 szoba van. Csiha Kálmán avató beszédében elmondta: a központ egyike annak a 217 új épületnek (köztük 33 templom), melyet az utóbbi tíz évben az EREK területén emeltek. [RMSz, máj. 29.]

Duray Miklós, az MVSz küldöttgyűlésének (→ 2000.05.26) végkifejlete miatt felfüggeszti tevékenységét az MVSz-ben. „Miután a világszövetség elnökének megválasztását követően a küldöttgyűlésről a jobb érzésű küldöttek kivonultak, ott olyan döntés született, amely úgy értelmezhető, hogy a világszövetségnek határrevízióra kell törekednie.” Duray szerint ez nem egyeztethető össze az MVSz eszmeiségével. Ezzel nem ültek el a választási harc hullámai, ezt az eseményről írt riport címe is sejteti: Elnök van, alelnökök nincsenek, költségvetés nincs, az elnökség több mint fele sztrájkol. [RMSz, máj. 29.]

Marosvásárhelyen tartották az RMDSz kampányzáró rendezvényét. [RMSz, máj. 31.]lapozás: 1-20 | 21-25
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998