Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 9 találat lapozás: 1-9
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Csicsó Antal

1995. augusztus 13.

Gyimesközéplokon tartották az MCsSz beszámoló és tisztújító közgyűlését. Módosították az alapszabályt, elnökké Erőss Pétert, alelnökké Csicsó Antalt választották. [Táj., aug. 14.]

A Ro. Ortodox Egyház – amely az ország lakosságának 87%-át egyesíti – egyre növeli befolyását; 1989 óta 382 új templom építését kezdték meg. 8000 plébániájuk van, 8000 pappal, emellett 367 kolostorukban 5200 szerzetes és apáca él. Az ország kisebbségi felekezetei 1994-ben amiatt tiltakoztak, hogy az ortodoxok meg akarták szerezni a „nemzeti egyház” státust. [Reformátusok Lapja, aug. 13.]

1996. május 7.

A BBC ro. szerkesztősége nem áll egyik oldal pártjára sem a választási küzdelemben, nyilatkozta Cristian Mititelu, az adás főszerkesztője, reagálva Adrian Năstase vádjaira, aki szerint be kellene tiltani a BBC átjátszását helyi ro. adókon. [RMSz, máj. 8.]

Csicsó Antal, klézsei születésű történelemtanár ábécéskönyvet szerkesztett a moldvai csángók részére. A könyvet az Erdélyi Tankönyvtanács ajándékaként osztották szét a csángó falvakban. [RMSz, máj. 7.]

Gyulafehérvár lakossága a hatvanas években nőtt meg 20 ezerről 80 ezerre, a m. lakosok száma nem változott lényegesen (a korábbi 3200-zal szemben csak 2830), de az aránya igen. Fehér megye m. szellemi központjának Nagyenyedet tekintik. [Szabadság, máj. 7.]

1997. február 24.

Hivatalos látogatásra Bukarestbe érkezett Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A sajtótájékoztatón elmondta, hogy a ro. külügymin. olyan javaslatot ismertetett az egyházi javak visszaszolgáltatására vonatkozóan, amely megnyugtatóan rendezheti a kérdést. Adrian Severin elégedetten nyugtázta, hogy a ro.–m. partnerség minden szinten fejlődik és minden m. politikai erő támogatását élvezi. [RMSz, febr. 26.]

Az MCsSz Gyimesbükkön tartotta tisztújító közgyűlését. Ügyvezetőként Csicsó Antal vezeti a szövetséget, ui. Erőss Péter – családi okokra hivatkozva – lemondott az elnöki székről. Művelődési felelős Nyisztor Ilona, tanügyi megbízott a pusztinai Fehér Katalin, a szociális kérdésekért a klézsei Istók György felel. A szövetség felszámolja sepsiszentgyörgyi székhelyét és ideiglenesen Gyimesbükkbe teszi át. [Háromszék, febr. 24.]

1998. január 26.

Emil Constantinescu a m. miniszterelnöknek megerősítette: az általános iskolától az egyetemig érvényesülni fog Ro.-ban a m. ny. tanulás lehetősége. Az elnök szerint a kormánykoalíciós válság nem lesz hatással az európai integrációra és a ro.–m. kapcsolatokra. [Szabadság, jan. 27.]

Radu Berceanu, a PD alelnöke bejelentette, hogy a PD miniszterei 28-án benyújtják lemondásukat. [BN, jan. 27.]

Bákóban tartotta közgyűlését az MCsSz; fölavatták a szövetség irodáját. Csicsó Antal elnök elmondta: 1997-ben a szervezet a csángóság legsürgetőbb gondjain igyekezett enyhíteni – a munkanélküliség leküzdésére, az anyanyelvű oktatásra és m. misék tartására keresték a megoldást. [Táj., jan. 26.]

A kormány a földvisszaigénylés határidejét ápr. 3-ig meghosszabbította, ui. lassan halad a szükséges iratok beszerzése. [Szabadság, jan. 27.]

1998. május 15.

Még 1997 őszén több klézsei és somoskai szülő kérvényt nyújtott be a Bákó megyei tanfelügyelőséghez, hogy a tanügyi törvény alapján biztosítsák a m. ny. és irod. és a m. kisebbség történelmének oktatását. Ha nehezen is, de megszerezték a jóváhagyást. Ennek ellenére a megyei tanfelügyelőség halogatja Csicsó Antal kinevezését a klézsei iskolához. Csicsó szükségből vállalta el a feladatot, mert Erdélyből nem jött tanár vagy tanító, hogy Bákó megyében tanítson. [Háromszék, máj. 15.]

Kelemen Kálmán és Varga László (RMKdP) azt javasolta, hogy a h. t. magyarok tiszteletbeli állampolgárságot kaphassanak (az illetők minden állampolgári jogban részesülnek, kivéve a választójogot és választhatóságot és a közfunkciók betöltését), abban az esetben, ha az EU-s követelmények miatt vízumkényszer lesz Mo. és Ro. között. [Szabadság, máj. 15.] – Kovács László szerint „a legcélravezetőbb megoldás Romániának azt a törekvését támogatni, hogy az EU szüntesse meg a ro. állampolgárokkal szembeni vízumkényszert.” [MTI]

1998. december 16.

Az SzKT dec. 12-i ülésén felszólalt Csicsó Antal (MCsSz) is, aki azt kérte, hogy ügyeik kapjanak nagyobb hangsúlyt az RMDSz fórumain, mert meg kellene állítani a csángók asszimilálódását. Jelenleg kb. 70 ezer csángó él Moldvában, de csak 2%-uk [!] tud elolvasni egy m. ny. szöveget. Beder Tibort is a pusztulás gondjai emésztik: irányított földvásárlással románok telepednek az elnéptelenedő székely falvakba. [RMSz, dec. 16.]

1999. július 27.

Csicsó Antal (MCsSz) elmondta: a jászvásári érsekség mintegy negyedmillió katolikust tart nyilván, noha a katolikusok száma ennél nagyobb. Ezek közül 200-220 ezer m. eredetű, de a 3-4 csángómagyar dialektus valamelyikét csupán 62-70 ezer személy beszéli; ebből mindössze 30 ezer ragaszkodik az anyanyelvéhez. A szövetség azért harcol, hogy Klézsén – ahol 5500 ember él – és további néhány ’hűséges’ faluban legyen anyanyelvű oktatás. A központi utasítás és a m. oktatási államtitkárok közbenjárása ellenére még mindig nincs m. oktatás a csángó falvakban. [Szabadság, júl. 27.]

1999. augusztus 31.

Bár 25 településen vannak tagjai az MCsSz-nek, alig 6 faluból érkeztek küldöttek a Bákóban tartott szövetségi közgyűlésre. Csicsó Antal az érdektelenség okairól és a csángókat szorongató gondokról nyilatkozott a riporternek. [Háromszék, aug. 31.]

Az 1948-ig létezett Hangya Szövetkezet jelentőségére fel a figyelmet Guzs Ferenc. Egészséges közösségi érzület támogatta a hajdani Hangya eszmerendszerét, amit ma is meg kellene honosítani. [Erdélyi Gazda, aug.]

2000. július 19.

A kormány által előkészített koncepció megfelelő jogalap a státustörvény körüli további viták számára – jelentette ki Csapody Miklós. – A legvitatottabb kérdés, hogy „ki a magyar?”, s hogy ezt ki dönti el. [BN, júl. 19.] (→ 2000.04.27)

Az MCsSz rendkívüli vezetőtanácsa megvonta a bizalmat Csicsó Antal elnöktől, aki ezután lemondott tisztségéről. Ideiglenesen Bartha András vette át a helyét. [RMSz, júl. 19.]lapozás: 1-9
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998