Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 5 találat lapozás: 1-5
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Csép Sándor

1999. március 28.

A MÚRE tisztújító gyűlésén – Ágoston Hugó utódaként – Csép Sándort választották az újságíró-egyesület elnökévé. [Szabadság, márc. 30.]

2001. szeptember 24.

Adrian Năstase telekonferenciáján fölhívta a prefektusok figyelmét a m. sajtó veszélyeire. Kollektív módon bélyegezte meg a teljes m. sajtót – demokráciában, a pol. csúcsairól ez nem szokás. [Krónika, szept. 24.] – A MÚRE értetlenül fogadta a vádaskodást: a kormányfőnek el kell fogadnia, hogy léteznek az övétől eltérő szempontok is. [HN, szept. 24.] (→ 2001.09.26)

A SzET kolozsvári ülésén a szövetségi elnök beszámolója az RMDSz és a kormánypárt közötti együttműködésre helyezte a hangsúlyt. Markó kritizálta az RT-t: ahelyett, hogy ideológiai műhelyként működnének, puccsot terveznek. Csép Sándor a kormányfő nacionalista retorikája elleni fellépést sürgetett. Wanek Ferenc (Bolyai Társaság) szerint az RMDSz vezetőinek nem lenne szabad egyenlő mértékben kezelni a BBTE és az EMTE ügyét, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az önálló struktúra kialakítására az állami egyetemen. A SzET elnöke visszautasította Tőkés László vádjait, aki a Wesselényi Gimnázium ’újraállamosításával’ vádolta az RMDSz-t. [RMSz, szept. 24.; Szabadság, szept. 24.]

A Csíki Magánjavakat közel 10 ezer hektár erdős terület illeti meg, valamint több villa és épület. Az Igazgatótanács megválasztotta az új vezetőséget (Hajdú Gábor elnök; Garda Dezső alelnök; Ráduly Róbert jegyző), amely felszólította az érdekelteket, hogy akinek dokumentumai, információi vannak a visszaadandó vagyont illetően, azok forduljanak minél előbb a központi irodához. [RMSz, szept. 24.]

Hosszú adminisztrációs harc után sikerült fölavatni Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király szilágysomlyói szobrát (Lőrincz Lehel alkotása). [Krónika, szept. 24.]

3. alkalommal rendezte meg a Homo Ludens Alapítvány a Ro. M. Bábostalálkozót; 12 társulat előadásait tekinthette meg a kolozsvári közönség. [Krónika, szept. 24.]

2002. május 27.

Szovátán tartotta tisztújító közgyűlését a MÚRE; az elnöki tisztségbe Csép Sándort választották újra, az üv. elnök Karácsonyi Zsigmond lett. [Szabadság, máj. 27.]

A KJNT tisztújításának eredménye: Pozsony Ferenc (eln.) és Gazda Klára (aleln.) megmaradtak tisztségükben, új alelnökként Szabó Árpád Töhötöm került a vezetőségbe. [Krónika, máj. 27.; HN, máj. 31.]

Ezután minden pünkösdkor megemlékeznek arról az 1964-es eseményről, amikor a hívek összefogása mentette meg a nagyváradi Szent László-templomot; a hatalom el akarta költöztetni a templomot, de az öreg épület nem bírta volna ki a költöztetést. Akkor a hívők, éjt nappallá téve álltak a templom körül, s szinte a testükkel védték meg az épületet. [RMSz, máj. 27.]

2004. február 14.

Az RMDSz a teljes nyitottság jegyében indul a helyhatósági választásokon. A belső választások lehetőséget adnak arra, hogy a szövetségen belül minden platform, ideológia, nézet képviselői megmérkőzzenek egymással. Az RMDSz bízik abban, hogy erős érdekképviseletet hozhat létre. [Népújság, febr. 14.]

Az RMEEÁÉ ülésén az egyházak vezetői egyetértéssel fogadták Jakab Gábor és Vetési László jelölését a Janovics Jenő Alapítvány kuratóriumába. Az Erdélyi M. Tévét létrehozó alapítvány (→ 2004.01.29) bejegyzése folyamatban van, az alapítók: Markó Béla, Takács Csaba, Gálfalvi Zsolt (az Audiovizuális Tanács alelnöke), Gáspárik Attila (CNA), Csép Sándor (MÚRE). [Krónika, febr. 14.; Szabadság, febr. 14.] (→ 2004.02.16)

2004. október 1.

Az egyházi ingatlanok restitúciójának helyzete, az országos bizottság jelentése alapján: eddig 574 ingatlan ügyében született döntés, közülük 326 (57%) a m. történelmi egyházakat érinti. Ref. püspökségek: 69 (KREK), 88 (EREK); Róm. kat. püspökségek: 13 (Szatmár), 61 (Gyulafehérvár), 40 (Nagyvárad), 15 (Temesvár); Unitárius Egyház: 28; Evangélikus-Lutheránus Egyház: 12. [Szabadság, okt. 1.; RMSz, szept. 30.] (→ 2004.04.29)

Áldás, népesség – Sorskérdés a Kárpát-medencében címmel konferenciát rendeztek Nagyváradon a KREK és a Polgári Magyarország Alapítvány rendezésében, az MTA védnökségével. Megnyitó beszédet Orbán Viktor mondott, A politikai cselekvés, mint nemzetstratégia címmel. Az Áldás, Népesség Mozgalom céljait Csép Sándor ötletgazda ismertette. [Háromszék, okt. 1.; Népújság, okt. 5.] (→ 2004.10.06)

A tanügy gondjait sorolta Csekéné Kolcsár Irén cikke, kezdve a tanügyi helyek számítógépes elosztási rendszerének buktatóitól az oktatás általános színvonaláig; a vidéki iskolákban elterjedt képesítés nélküli tanárok helyzetétől a m. ny. oktatás lépéshátrányos helyzetéig (a tankönyveket fordítani kell, ez állandó gondot jelent). [Szabadság, okt. 2.]

Szilágysomlyón 12. alkalommal rendezték meg a Báthory Napokat, ezúttal a 11. orvostudományi konferenciával egy időben. [RMSz, okt. 1.]lapozás: 1-5
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998