Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 6 találat lapozás: 1-6
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Cozmâncă, Octav

2001. február 9.

Gh. Funar 100 ezer embert vár a Kolozsvárra összehívott népgyűlésre. Kisebbségellenes tiltakozó akciójának meghirdetett célja: a „ro. ny. védelme, az alkotmány betartatása”. [Szabadság, febr. 9.] – Octav Cozmâncă, közigazgatási min. kijelentette, hogy a Gh. Funar által meghirdetett tüntetés törvénytelen. [HN, febr. 14.] (→ 2001.02.16, 2001.02.18)

Május végére halasztották a személyi jövedelemadó-ívek leadási határidejét. A módszer bevezetését a Világbank sürgeti, de nehezen halad a gyakorlatba ültetés. [Szabadság, febr. 9.]

Júl. 1-jétől a Ro.-ba utazó moldovai állampolgárok csak útlevéllel léphetik át a határt. Eddig ezt a személyi igazolvány birtokában is megtehették. [Népújság, febr. 9.]

2001. május 24.

A képviselőház leszavazta a PNL és PD által előterjesztett egyszerű bizalmatlansági indítvány megvitatását. A kezdeményezők igennel, a PDSR és az RMDSz nemmel szavazott, a PRM tartózkodott. [Szabadság, máj. 24.]

A képviselőházi szakbizottság az oktatási törvényt módosító kormányrendeletet vitatta meg. A módosító javaslatok mindenek előtt a különböző oktatási intézmények finanszírozására vonatkoznak, de ezzel összefüggésben felmerül a tulajdonjog problémája, beleértve az iskolák használatában lévő ingatlanok eredetének kérdését is. Az RMDSz elsősorban a volt egyházi ingatlanok sorsáért aggódik. Vekov Károly szerint a kérdés rendezése befolyásolhatja a PDSR–RMDSz egyezséget is. [Szabadság, máj. 24.]

Gh. Funar képtelen vádjaira (→ 2001.04.21, 2001.05.11) Octav Cozmâncă közigazgatási min. válaszolt: a 20%-os küszöböt az 1992-es népszavazás adatai szerint kell megszabni.– Ezt a kormányfő is megerősítette, de Funar hajthatatlan maradt. [Szabadság, máj. 24., máj. 26.]

Takács Csaba a civil szféra azon vádjaira válaszolt, miszerint az RMDSz tartja kézben és osztja a m. kormány által juttatott támogatásokat. Minden támogatásról az illető szaktestület dönt, az ő dolguk a beérkezett pályázatok elbírálása; az RMDSz vezetőiből álló alkuratórium csak ritkán avatkozik bele a pénzek elosztásába. Az IKA által leosztott keretnek csupán a 0,02%-ára javasolt más elosztást az alkuratórium. [Szabadság, máj. 24.]

2001. július 18.

Adrian Năstase Izraelben a ro. államfő és kormány nevében megkövette a zsidóságot az 1941–1944 között Ro.-ban elkövetett zsidóellenes tettek miatt – azok helyett, akik annak idején elkövették azokat. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: Antonescu fölött az ítéletet a történelem mondta ki és azok, akik tanúi voltak tetteinek. [RMSz, júl. 18.]

A PSD nem akarja alapjaiban módosítani az alkotmányt, csak összhangba hozni az európai joggyakorlattal – nyilatkozta Octav Cozmâncă közigazgatási miniszter. [Szabadság, júl. 18.]

Markó Béla kinevezett egy 8-tagú bizottságot, amely az RMDSz szempontjai szerint teszi meg alkotmánymódosító javaslatait (→ 2001.07.13). [Táj., júl. 18.]

2002. november 21.

Az alkotmány-módosító bizottság javaslatai között szerepel: az államelnök ne hívhassa vissza a kormányfőt (csak a parlament); kettős állampolgárok is betölthessenek közjogi funkciókat. [Krónika, nov. 21.]

Az RMDSz intenzív lobbijának hatására Octav Cozmâncă közigazgatási min. felszólította a Fehér megyei PSD elnökét, hogy ne folytassák a Batthyaneum visszaszolgáltatása elleni pert. [Krónika, nov. 21.] – Ennek ellenére a megyei vezetőség ismét megfellebbezte a bíróság döntését. Az érsekség jogtanácsosa kijelentette: az Egyházmegyei Főhatóság kész Strasbourgig vinni a restitúció ügyét. [Krónika, nov. 27.]

Kuncze Gábor (SzDSz) hivatalos látogatást tett Ro.-ban; Kolozsvárott Takács Csabával és Eckstein-Kovács Péterrel folytatott megbeszélést. Az erdélyi liberális tömörülések közül csak a Szabadelvű Kört (SzK) tartja partnernek. [Szabadság, nov. 21.]

George Robertson, főtitkár a szövetség prágai ülésén az egybegyűlt kormányfők és államfők elé terjesztette a javaslatot, hogy Bulgáriát, Észtországot, Lettországot, Litvániát, Ro.-t, Szlovákiát és Szlovéniát vegyék föl a NATO-ba. Bukarestben valóságos népünnepély fogadta a bejelentést, Iliescu elnök ünnepi beszédben köszönte meg az ország valamennyi állampolgárának a csatlakozás érdekében tett erőfeszítéseket. [Szabadság, nov. 22.] (→ 2003.03.27)

2003. április 12.

Az RMDSz képviselőházi frakciója állásfoglalásban mutatott rá az 5 képviselő nyilatkozatának (→ 2003.03.22, 2003.04.02) rosszhiszeműségére és pontatlanságára. Az alkotmánymódosítás vitája 2001. szept.-ben indult be az RMDSz-en belül, mindenkinek lett volna ideje, hogy határidőn belül megtegye a javaslatait; az 5 képviselő által benyújtott javaslatok későn érkeztek, ráadásul azok megfogalmazása felületes; ennek köszönhető, hogy felvetéseik válasz nélkül maradtak. [Szabadság, ápr. 12.] (→ 2003.04.19)

A restitúciós ügyekben az egyházak tk. azt nehezményezik, hogy körülményes a polgármesteri hivatalok által kiállított bizonylatok megszerzése, ráadásul azokban sok a pontatlanság. Markó Attila fölajánlotta a restitúciós biz. segítségét. [Szabadság, ápr. 12.]

Minden megyében csökkentik a kórházi ágyak számát, Hargita megyében közel 15%-kal; a legnagyobb leépítés a csíkszeredai megyei kórházat érinti. [Krónika, ápr. 12.]

A Székelyföld régiósítási tervei ellen kívánnak fellépni Maros, Hargita és Kovászna megye ro. közösségének képviselői; 18 szervezet képviselői nyilatkozatban kérték a régió létrehozásának meggátolását (mondván, hogy az nem más, mint az állam nemzeti egysége elleni támadás) és azt, hogy a m. nyelvet ne ismerjék el a közigazgatás és az igazságszolgáltatás hivatalos nyelveként. [Háromszék, ápr. 12.] – Teljességgel kizárt, hogy nemzetiségi alapon szerveződő tartományok jöjjenek létre Ro.-ban, mondta Octav Cozmâncă közigazgatási miniszter. [Krónika, ápr. 14.]

A ro.–m. államközi megállapodás értelmében az aradi Szabadság-szobor fölállításának költségeit Magyarországnak kell állnia. [Krónika, ápr. 12.]

2004. január 8.

Az RMDSz korrekt partnernek bizonyult, meg kell újítanunk a 2 párt együttműködési szerződését – jelentette ki Octav Cozmâncă, a PSD üv. elnöke. [Szabadság, jan. 8.]

Aradon újabb tárgyalási forduló volt szobor-ügyben; Markó Béla nem egyezik bele abba, hogy a városi tanács által elfogadott helyszínt (Tűzoltó-tér) megváltoztassák. [Szabadság, jan. 8.; RMSz, jan. 9.]

Az SzNT ÁB megvitatta az autonómia-statútumra vonatkozó javaslatokat, tíz napon belül véglegesítik a törvénytervezetet és februárban benyújtják azt a parlamentbe. [Krónika, jan. 8.] – A két tervezet közül a Csapó I. Józsefét részesítették előnyben, a Bakk Miklós által fémjelzett autonómia-statútumot (→ 2004.01.06) nem fogadták el. [Szabadság, jan. 12.]lapozás: 1-6
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998