Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 20 találat lapozás: 1-20
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Cozma, Miron

1990. június 13.

Bukarestben többnapos összetűzések kezdődtek. Jún. 13-án a rendőrség eltávolította a demokratikus reformok gyorsítását követelő tüntetőket, 263 személyt őrizetbe vettek. (Az Egyetem téren táborozó tüntetők [„Golánia”] ápr. 22-től tartózkodtak a főváros központjában. ]900424) A kórházba került tüntetők cáfolták a kormány sajtóközleményét, miszerint az akció erőszakos cselekmények nélkül zajlott volna le. Jún. 14-én, Miron Cozma vezetésével, Zsil-völgyi bányászok százai érkeztek Bukarestbe, hogy – úgymond – rendet csináljanak. A több halálos áldozatot és számtalan sebesülést követelő akció során a fővárosba szállított, husángokkal fölszerelt bányászok hajtóvadászatot tartottak a demokratikus változásokat követelő ellenzéki tüntetők ellen. Behatoltak az Egyetem épületébe és a környező házakba, feldúlták a PNL és a PNTCD székházait, autókat gyújtottak föl, ártatlan járókelőket és tüntető diákokat bántalmaztak. A rendőrök és a bányászok brutalitásáról helyszíni tévériportok számoltak be. A bányászok „megmentő” akcióját beszédben köszönte meg Ion Iliescu. Szerinte a tüntetők a demokratikus választás eredményeként uralomra került vezetőséget akarták megdönteni, s a tüntetők azonosak a korábbi tüntetőkkel (→ 1990.01.12, 1990.01.28, 1990.02.18). Petre Roman nemzetközi sajtókonferenciáján megismételte Ion Iliescu vádjait, miszerint „legionárius” típusú lázadás próbálta megdönteni a „demokratikus” rendszert, ezért kellett a bányászok segítségével megtisztítani a város központját. – Az elkövetkező napokban a PNTCD és a PNL képviselői vehemensen tiltakoztak az atrocitások ellen. (→ 1990.08.04)

1991. szeptember 25.

Néhány budapesti napilap (Kurír, Mai Nap) erdélyi emigráns kormány megalakulásáról adott hírt. A ro. parlament tagjai különbözőképpen reagáltak a hírre, melyet Petre Roman jelentett be. Radu Câmpeanu (a PNL elnöke) elfogadta a M. Külügymin. nyilatkozatát, miszerint ez egy nevetséges kezdeményezés, Vasile Văcaru szenátor viszont úgy vélte: a veszélyt komolyan kell venni, s a románság kész testével megvédeni az országot. [Szabadság, szept. 26.] – Este az RTV-ben Domokos Géza olvasta föl az RMDSz nyilatkozatát, melyben visszautasította a provokációt, kiemelve, hogy a kormánynak kapóra jött ez a kalandor akció, mert a „magyar veszély” emlegetésével el lehet terelni a figyelmet a nehéz gazdasági helyzetről. [RMSz, szept. 27.]

A béremelést követelő, sztrájkoló Zsil-völgyi bányászok különvonatot követeltek, hogy Bukarestbe mehessenek. Kérésüket nem teljesítették, erre a bányászok elfoglaltak egy szerelvényt, amellyel mintegy nyolcezer bányász érkezett a fővárosba. A hozzájuk csatlakozó helybéliekkel a kormány székházához vonultak, követelték, hogy a miniszterelnök hallgassa meg őket. – A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) fölhatalmazta a hadsereget, hogy a belügyminisztériumi alakulatokkal karöltve lépjen föl a tüntetők ellen. – A Miron Cozma által vezetett tömeg megtámadta a kormány épületét, betörték az ablakokat, a földszint egy részét felgyújtották. A rendőrök összecsaptak a tüntetőkkel, 3 ember meghalt, a sebesültek száma közel 600 volt. A különös kegyetlenséggel föllépő rendőrség (lőfegyvereket és harci gázokat is bevetettek!) kiszorította a tüntetőket a térről, erre azok az Egyetem térre vonultak.

Az EurId Cs. Gyímesi Éva politikai esszéjét közölte, amelyben a professzor asszony elvetette a marosvásárhelyi kongresszuson fölvetett „társnemzet” fogalmát (→ 1991.05.24), kitartott a „nemzeti kisebbség” kifejezés mellett.

1993. augusztus 8.

Bukarestben a kormány felszólította a szénbányászokat a sztrájk befejezésére. A ro. elnök cáfolta Miron Cozma szakszervezeti bányászvezető mondását, aki azt állította, hogy 1990 júniusában Iliescu hívta a bányászokat Bukarestbe. [Népszabadság, aug. 9.]

1994. február 18.

Németh János tömör jellemzése a képviselőházi szakbizottságban elfogadott tanügyi törvénytervezetről: visszalépés még az 1978-as törvényhez képest is. [RMSz, febr. 18.]

Bértárgyalás kezdődött a Miron Cozma vezette Lignitul szakszervezet és a kormány képviselői között (→ 1994.02.14). [ÚM, febr. 19.]

1997. január 10.

Tempfli József, egy interjúban elmondta: a róm. és gör. kat. püspökök decemberben ad limina látogatáson voltak a Vatikánban, mindegyik püspök írásbeli jelentés vitt magával, azon kívül magán-kihallgatáson fogadta őket a pápa. – A m. történelmi egyházakkal jó a kapcsolatuk, az ortodox és a gör. kat. egyházzal kevésbé. [BN, jan. 10.]

Letartóztatták Miron Cozmát, az 1991-es „bányászjárás” (→ 1991.09.25) vezérét. [Szabadság, jan. 11.]

1997. január 13.

Vida Gyula elmondta: a kormányalakítás idején olyan gyorsan peregtek az események, hogy nem volt idő és alkalom minden döntés előtt az SzKT-t konzultálni (ez válasz volt Katona Ádámnak, ]961126), de az utólagos jóváhagyás 90%-os volt (→ 1996.11.28), tehát helyes döntések születtek. Az RMDSz a kormányba lépéssel nem mondott le alapvető politikai célkitűzéseiről, mint az autonómia kérdése vagy a BTE. [RMSz, jan. 13.]

Hosszú szünet után Bukarestben újrakezdték a tárgyalásokat a ro.–ukrán alapszerződésről. Radu Vasile kijelentette: Ro. nem enged a Molotov–Ribbentrop-paktum elítélését illetően és utalni kíván az Ukrajnában élő 400 ro. polgár jogaira. [RMSz, jan. 15.]

Élénk visszhangot váltott ki Miron Cozma letartóztatása. A felforgató tevékenység vádjával őrizetbe vett bányászvezér (→ 1990.06.13, 1991.09.25) elleni vádirat 5000 oldalas. Korábban többször beidézték, de sohasem jelent meg. – A bányavidéken sűrűn járőröznek a rendőrök, a boltokat feltöltötték hússal és kenyérrel. A közlekedési min. legfőbb gondja, hogy a bányászok ne induljanak ismét a fővárosba. Emil Constantinescu a bányászok küldöttségének elmondta: garantálja, hogy az ügyből nem lesz politikai per. [RMSz, jan. 13.]

Újabb két titkosszolgálat került parlamenti ellenőrzés alá: a belügyminisztériumi és a külföldi hírszerzést végző testület. A 9 titkosszolgálatból eddig csak a SRI-re terjedt ki a parlamenti felügyelet. [Háromszék, jan. 13.]

Febr. 1-jei hatállyal visszahívták posztjáról Ádám Erzsébet színésznőt (Hajdu Győző feleségét), a budapesti kulturális központ igazgató-helyettesét. (→ 1995.11.17) [RMSz, jan. 13.]

1997. január 23.

Örsi Imre közgazdát kinevezték az Állami Tulajdonalap Igazgatótanácsába. [Táj., jan. 24.]

M.–ro. konzultáció kezdődött Budapesten az alapszerződés alkalmazásának ügyében (pl. főkonzulátus kérdése). [Szabadság, jan. 24.]

A Bolyai Társaság nyilatkozata emlékeztetett arra, hogy a BTE ügye még függőben van. [RMSz, febr. 5.]

Constantin Degetaru dandártábornokot nevezték ki a hadsereg új vezérkari főnökévé. [Szabadság, jan. 24.]

Mintegy 30 ezer bányász írta alá azt a kérvényt, amelyben Miron Cozma szabadlábra helyezését kérik. [MN, jan. 23.] Niculae Cerveni ügyvéd szerint dokumentumokkal bizonyítható Iliescu bűnössége, a bányászjárás ügyében. [ÚM, jan. 24.]

1997. szeptember 29.

Kolozsvárott, a BBTE tanévnyitóján, Andrei Marga az egyetem multikulturális jellegét hangsúlyozta. Kisebb csoport tüntetett a minisztériumi rendelettel, a jogi karon a m. hallgatók számára elkülönített 30 hely miatt, mert ez szerintük diszkrimináció. [RMSz, okt. 1.]

Miron Cozma, perének tárgyalásán, kijelentette: az 1990-es és 1991-es bányászjárások igazi szervezője Ion Iliescu volt. [Szabadság, okt. 1.]

1998. július 9.

A BBTE m. professzorainak többsége és számos értelmiségi (összesen 165 személy) írta alá azt a memorandumot, amely azt kéri az egyetemi szenátustól, hogy az intézmény chartájába foglalják be az egyetem kétnyelvűségét, ami a ro. és m. oktatási ny. egyenértékű használatát feltételezné. A memorandumot az állam elnökéhez is eljuttatták. [BN, júl. 9.]

A Fidesz és a KMKSz 6. alkalommal rendezett nyári szabadegyetemet Kárpátalján, a helyi magyarság problémáiról, ahol az utódállamok m. szervezetei is képviseltették magukat. Németh Zsolt elmondta: az új m. kormány folytatni kívánja azt a m.–m. párbeszédet, amely 1996-ben indult, de megszakadt. Kovács Miklós (KMKSz) szerint hasznos lenne egy törvényt alkotni Mo.-n, amely külön státust biztosítana a h. t. magyaroknak. Duray Miklós szerint meg kell akadályozni azt, hogy – Mo. európai uniós csatlakozása nyomán – lélektani válaszfal alakuljon ki az anyaország és az utódállamok magyarsága között. Meg kell vizsgálni, hogy mit tehet Mo. törvényhozása ennek megelőzésére. [Új Szó (Pozsony), júl. 10.]

Takács Csaba – a Martonyi Jánossal és Németh Zsolttal folytatott eszmecsere folyamán – arra kérte a partnereit, hogy továbbra is támogassák Ro. euroatlanti csatlakozását. [MTI]

Szabadon engedték Miron Cozmát (→ 1997.01.10), az 1990-es és 1991-es ’bányászjárások’ vezetőjét. Az államrend veszélyeztetése címén állították bíróság elé, de végül a közrend megzavarása és közerkölcs megsértése miatt ítélték 3 évre, de az rögtön a felező amnesztia hatása alá esett. A per során Ion Iliescuval az élen számos politikus tett tanúvallomást, anélkül, hogy világosabbá vált volna a bányászjárások mechanizmusa és szervezése. [MTI]

1998. november 21.

Kolozsváron nagygyűlést tartott a PRM, amelyen tk. C. V. Tudor, Gh. Funar, Miron Cozma, Raoul Şorban szólalt föl. Az RMDSz vezetősége nyilatkozatban tiltakozott a gyűlés nacionalista, xenofób hangneme ellen, s kilátásba helyezte, hogy a gyűlés hanganyagát eljuttatja a főügyésznek és az ET Emberi Jogi Bizottságához. [Szabadság, nov. 23.; RMSz, nov. 27.]

A Temes megyei RMDSz tisztújításán ismét Toró T. Tibort választották meg a szervezet megyei elnökévé. [RMSz, nov. 27.]

1999. január 6.

A Szigethegység bányászai is csatlakoztak a Miron Cozma által vezetett Zsil-völgyi sztrájkhoz. Cozma fő politikai szövetségese, C. V. Tudor a parlament összehívását követelte és azt kérte a lakosságtól, kezdjen általános sztrájkot Emil Constantinescu elnök „nép- és nemzetellenes” politikájának megbuktatása érdekében. [Népújság, jan. 6.]

Radu Vasile lemondott minden pártbeli tisztségéről, a PNTCD ideiglenes főtitkára Constantin Dudu Ionescu lett. Sajtóértesülések szerint Radu Vasile leváltását Ion Diaconescu kezdeményezte, és a párt ezzel elszigetelte a kormányfőt. [Sajtóf., jan. 6.]

A ro. kormány bevezette a holokauszt-ismeretek kötelező oktatását az általános iskoláktól az egyetemig – jelentette be az oktatási minisztérium szóvivője. [RMSz, jan. 7.]

1999. január 13.

Miron Cozma bányászvezér ultimátumot adott, kijelentve, hogy amennyiben nem teljesülnek a követeléseik, a bányászok a fővárosba mennek tüntetni. Egy nappal előbb 10 km-t meneteltek figyelmeztetésül, s kb. 30 gyermeket tereltek maguk előtt. Emil Constantinescu nem kíván beavatkozni a konfliktusba, mert szerinte még nem merítették ki a tárgyalásos rendezés lehetőségeit. [RMSz, jan. 14.]

1999. február 4.

A PNTCD részéről is felerősödtek a támadások, mióta Remus Opriş bekerült a párt csúcsvezetésébe. Markó Béla emlékeztetett: az RMDSz nem térhet el attól, hogy vállalta a kormányprogram végrehajtását, a reform bevezetését. [Szabadság, febr. 5.]

Miron Cozma a Zsil-völgy vezérének kiáltotta ki magát és újabb bányászjárással fenyeget, ha eljárást indítanak azok ellen, akik részt vettek a múltkori tüntetéseken. [Sajtóf., febr. 4.]

A nagyváradi püspöki palota visszaadási perét a róm. kat. püspök kérésére áthelyezték Buzăuba, de hónapok óta halogatják a per napirendre tűzését. Tempfli József püspök eltökélt szándéka, hogy visszaszerezze a palotát, ha kell, akkor Strasbourgig viszi a pert. [BN, febr. 4.]

1999. február 17.

Újabb bányászcsoportok indultak Bukarest felé, de ezúttal – több órás közelharc árán – sikerült szétverni a dorongokkal és láncokkal felfegyverzett bányászokat. Őrizetbe vették a távollétében 18 évre elítélt Miron Cozmát is. [Szabadság, febr. 18.]

Bukarestben ülésezett a kat. püspökkari konferencia. Az erdélyi püspökök Csíksomlyót és Balázsfalvát javasolták a pápai látogatás erdélyi állomásainak. [MH, febr. 19.]

Gondot okozott, hogy milyen kritériumok alapján állítsák össze a h. t. m. szervezetek listáját, amelyeket meghívnak Budapestre a m.–m. találkozóra, végül csak azokat a pártokat és szervezeteket hívták meg, amelyek az illető ország parlamentjében is jelen vannak. Az értekezlet fő témája a magyarság és az euroatlanti integráció. Az RMDSz-t Markó Béla, Takács Csaba és Tőkés László képviseli. Martonyi János a meghívó külügymin. elmondta: „a kettős állampolgárság automatikus kiterjesztése a h. t. m. kisebbségre sem politikailag, sem jogilag nem megfelelő megoldás.” [Szabadság, febr. 17.] (→ 1999.02.20)

2000. november 7.

A Szatmár megyei bíróság helyt adott az RMDSz óvásának, mivel az RMSzdP több megyében is ugyanazt az összetételű jelöltlistát tette le. [SzFÚ, nov. 7.]

A képviselőház megvitatja az államosított ingatlanok visszaadásáról szóló, egyeztetett törvénytervezetet. A törvény nem felel meg az RMDSz elvárásainak, de ennél jobbat nem lehetett kiharcolni – mondta Székely Ervin. Ennek alapján a volt tulajdonosok mintegy 80-90%-a részesülhet kárpótlásban. [Szabadság, nov. 7.]

Ion Iliescu kilátásba helyezte, hogy elnökké választása esetén elnöki kegyelemben részesíti Miron Cozma bányászvezért, a bányászjárások börtönbüntetésre ítélt vezetőjét. A sajtó szerint maga Iliescu hívta Bukarestbe a bányászokat a diákok ellen (→ 1990.06.13), majd Petre Roman megbuktatása érdekében (→ 1991.09.25) is. [Szabadság, nov. 7.] (→ 2001.02.14)

Somai József, az RMKT új elnöke beszélt a társaság munkájáról: 10 év alatt erős anyagi hátteret építettek ki: székházuk van, könyvtárral; negyedévi közlönyt (Közgazdász Fórum) adnak ki, sokan jelentkeznek továbbképzésre. [RMSz, nov. 7.]

2001. február 14.

Az 1991-es bányászjárások szervezéséért 18 évi börtönbüntetésre ítélt Miron Cozma perújrafelvételét kérték a legfőbb ügyésztől. Az ítéletet a Legfelsőbb Bíróság 1999-ben hagyta jóvá, de most a bányászok szakszervezetének vezetői az ítélet megsemmisítését kérik. [Krónika, febr. 14.] (→ 2000.11.07)

2001. augusztus 14.

Adrian Năstase egynapos hivatalos látogatásra Bulgáriába utazott, hogy az új kormányfővel megbeszéljék a két ország közötti vitás kérdéseket. [Szabadság, aug. 14.]

Ion Iliescu átvette Miron Cozma kegyelmi kérvényét és tanulmányozás végett átadta a Legfelsőbb Jogügyi Tanácsnak. Markó Béla ellenezné a 18 évre ítélt bányászvezér szabadon bocsátását, szerinte a bányászjárások szervezőit mindenképpen meg kellett büntetni. [Szabadság, aug. 14.]

Mircea Duşa prefektus szerint az UPE jelöltjei (→ 2001.08.02) jogszerűtlenül jutottak mandátumhoz a városi tanácsban, s bírósági döntés értelmében elveszítik a mandátumukat; erről a helyi testületnek kell döntést hoznia. [Szabadság, aug. 14.]

A 13 EU-tagjelölt országban élénkült a gazdasági élet, átlag 5%-os a GDP növekedési üteme. [Népújság, aug. 14.]

A gyulafehérvári róm. kat. egyházmegye félmillió híve közül 300 ezer a Székelyföldön él; ezért szükséges volt, hogy Csíkszeredába segédpüspöki hivatalt telepítsenek. Tamás József 5 éve van állomáshelyén. Az egyházmegyében 1990 óta 36 templomot és kápolnát építettek, de a nyugati segélyek kezdenek elapadni. [EN, aug. 14.]

2001. augusztus 16.

Ion Iliescu a tűzzel játszik, ha a bányászjárások egykori vezetőjének meg kíván kegyelmezni – írta a bukaresti sajtó. Mivel annak idején a bányászok Iliescu kérésére mentek Bukarestbe, ’rendet csinálni’, logikus hát, hogy meg akar kegyelmezni Miron Cozmának. [Szabadság, aug. 16.] (→ 2001.09.01)

Bulgária és Ro. kötelezettséget vállalt arra, hogy segítik egymást az EU-s és a NATO-tagság elérésében. [Szabadság, aug. 16.]

Sajtóértekezleten ismertették az RMDSz törvényhozási prioritásait: az alkotmány módosítása, a teljes körű tulajdonjogi rendezés, az egyházi restitúció jogi keretének megteremtése; a földtörvény, az államosított ingatlanok visszaadására vonatkozó jogszabály, a helyi decentralizálásra vonatkozó törvény gyakorlati végrehajtása, a törvénybe foglalt kisebbségi jogok érvényesítése. [Népújság, aug. 16.]

Adót kell fizetni a parlagon hagyott földek után, így a spekulációs céllal megvásárolt termőföldek sokba fognak kerülni a vásárlóknak. [Szabadság, aug. 16.]

2001. szeptember 1.

Iliescu elutasította Miron Cozma kegyelmi kérvényét (→ 2001.08.16), azzal indokolva, hogy több bűnvádi eljárás is folyamatban van a bányászvezér ellen, s egyetlen bűntény alóli felmentés nem oldaná meg a problémát. [Szabadság, szept. 1.]

Mircea Geoană el akarja érni, hogy Csehország tekintsen el a vízumkötelezettség (→ 2001.08.31) bevezetésétől. Olyan intézkedéseket helyezett kilátásba, hogy akik más állam területéről kísérelnek meg illegális határátlépést, drasztikus büntetésben részesüljenek. [Szabadság, szept. 1.]

A m. történelmi egyházfők Kolozsvárott az RMDSz vezetőivel tanácskoztak az egyházi ingatlanok restitúciójáról. Az RMDSz és az egyházak közös restitúciós törvénytervezetet készítenek. [Szabadság, szept. 1.] (→ 2001.09.15)

Ro.-i körútja végén Medgyessy Péter (MSzP) Nagyváradra látogatott, ahol Tempfli Józsefnek elmondta: a ro. kormányfővel folytatott megbeszélés során azt kérte, hogy adják vissza a kat. egyháznak a püspöki palotát; Năstase annyit mondott: megfontolják a dolgot. [RMSz, szept. 1.]

Az RT a MÚRE etikai bizottságához fordul a nyilvánosságra került ’emlékeztető’ (→ 2001.08.21) ügyében. [Szabadság, szept. 1.; RMSz, szept. 3.] – Tibori Szabó Zoltán azt várta volna, hogy az RT elvégezze a szükséges önrevíziót, ehelyett vitatja a dokumentum hitelességét. [Szabadság, szept. 4., szept. 11.]

2004. december 17.

Az EP határozata szerint az EU 2005-ben aláírja a csatlakozási szerződést Ro.-val és Bulgáriával. A záradék szerint 1 éves halasztásra van lehetőség, ha a két állam nem teljesíti időben a kért követelményeket. [Szabadság, dec. 17.]

Az Alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánította Traian Băsescu elnökké választását. [NyJ, dec. 17.]

Újabb program-egyeztető tárgyalást tartott az RMDSz és a DA-szövetség; de a kormány alakításával kapcsolatos végleges döntés még várat magára. [Szabadság, dec. 17.]

Iliescu elnök – mandátumának lejárta előtt – elnöki kegyelemben részesítette Miron Cozmát, a több halálos áldozattal járó bukaresti ’bányászjárások’ vezérét. [Szabadság, dec. 17.] – Az országos felzúdulás nyomán az elnök visszavonta a kegyelmi rendeletet; Adrian Năstase elnézést kért, mondván, úgy írta alá az elnöki rendeletet, hogy előbb nem olvasta el figyelmesen, nem vette észre, hogy Cozma is a listán szerepel. Az ügy zárómozzanata: Băsescu elnök – tiltakozásul Iliescu eljárása miatt – nem volt hajlandó ugyanazzal a géppel repülni Strasbourgba, mint a leköszönő elnök. [Szabadság, dec. 18.]

A Románia Csillaga érdemrenddel kitüntetett, Béke Nobel-díjas Elie Wiesel nyílt levélben közölte: nem kíván olyan kitüntetést birtokolni, amit C. V. Tudor is megkapott a minap. [Szabadság, dec. 17.] – A kitüntetésre érdemesek között szerepelt tk. Markó Béla, Borbély László és Puskás Bálint is, de egyikük sem vette át az érdemrendet. [RMSz, dec. 22.]lapozás: 1-20
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998