Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 21 találat lapozás: 1-20 | 21-21
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1994. augusztus 2.

Kolozsvárott – rendőri felügyelet mellett – megkezdődtek a régészeti próbaásatások. Délben, a téren megjelentek előtt felolvasták az RMDSz közleményét: fenntartásait nem adta föl, de eláll a polgári engedetlenség szándékától. A tömeg békésen szétoszlott. [BN, aug. 3.] (→ 1994.07.20)

Katona Ádám, nem fogadva el az ellenérveket (→ 1993.04.21), továbbra is Udvarhely megye visszaállítását követeli. [ÚM, aug. 2.] (→ 1994.12.15)

1994. augusztus 3.

Katona Ádám Koncepciós perek Romániában címmel összefoglalta a zetelakiak és oroszhegyiek perét. [EN, aug. 3.]

Az általános bányászsztrájk 9. napján Tg.-Jiuba érkezett az ipari min. és azonnal tárgyalni kezdett. A követelt 50% helyett 25%-os béremelésben egyeztek ki. Több éhségsztrájkoló bányászt és szakszervezeti vezetőt kórházba kellett vinni. [ÚM, aug. 5.]

1994. augusztus 4.

Tőkés László püspök úgy tudja, hogy a Triesztben tartott találkozón (→ 1994.07.16) a ro. fél fölvetette a kérdést: milyen visszhangot váltana ki, ha az ősszel esedékes püspökválasztáson megakadályoznák Tőkés újbóli megválasztását. Az ellene indult lejáratási kampányok [zsinati panaszok (→ 1994.02.15, 1994.02.23, 1994.03.05, 1994.05.29); az NTA pénzügyei (→ 1993.10.20, 1993.10.31, 1994.04.20, 1994.04.30); cigány-diverzió (→ 1994.01.25) stb.] jelzik a posztkommunista–nacionalista hatalom restaurációs törekvéseit. [RMSz, aug. 4.] – Beke György szerint a ro. hatalom külföldi társakat keres ahhoz, hogy visszaállítsa hatalmát az egyházak fölött. Bukarest arra számított, hogy a m. kormány neheztel Tőkés nyilatkozatai miatt. [MN, aug. 30.]

1994. augusztus 6.

Sződemeteren, a ref. templom kertjében Kölcsey-szobrot avattak (Kő Pál alkotása). [Szabadság, aug. 9.]

1994. augusztus 8.

Budapestre érkezett az RMDSz szakértői bizottsága (Bakk Miklós, Varga Attila, Béres András), hogy megbeszéléseket folytasson a HTMH munkatársaival a ro.–m. alapszerződésről. [Szabadság, aug. 9.]

1994. augusztus 9.

Az RMDSz ÜE kolozsvári ülésén véglegesítették a kisebbségi oktatás törvénytervezetét és dokumentumcsomagot állítottak össze Max van der Stoel, az EBEÉ kisebbségi főbiztosa számára. [RMSz, aug. 11.]

Tőkés László hosszú elemzésben tárta föl a „megbékélési politika” buktatóit. A ro. fél által hirdetett megbékélés ellenére a magyarellenes akciók nem csökkentek. [RMSz, aug. 9–13.] (→ 1994.08.31)

Fey László ellenzi az RMDSz stratégiaváltás-programját (→ 1994.07.10). „A ro. tömegekkel való kapcsolat szükségessége nem tudatosodott a vezetőinkben” – írta. A többi kisebbséggel is kapcsolatokat kell kiépíteni, ahogy ezt Király Károly is javasolta 1990-ben, de ez megbukott egyes RMDSz-vezetők ellenállása miatt. [RMSz, aug. 9.]

1994. augusztus 10.

Tabajdi Csaba szerint: ahhoz, hogy az emberek a szülőföldjükön boldogulhassanak, egzisztenciát kell teremteni számukra. Két fő irány van: az egisztenciateremtés és a jogvédelem. „Nem köthető meg olyan alapszerződés, amely nem biztosít kellő garanciát a kisebbségi jogokra vonatkozóan” – mondta az MSzP-s politikus. [EN, aug. 10.]

A Moldovában állomásozó orosz csapatokat az egyezmény aláírásától számítva 3 éven belül kell kivonni – erről döntöttek az egyeztető tárgyalások 10. fordulóján. Transznisztria továbbra is ellenzi a csapatkivonást. [RMSz, aug. 12.]

1994. augusztus 11.

Markó Béla kifejtette: regionális autonómián azt érti: ahol a magyarság tömbben él, rendelkezzék külön státussal, pl. hivatalosan is használhassa anyanyelvét. – Ioan Mânzatu szerint az autonóm m. körzet „sztálinista diverzió”; Ion Diaconescu (PNTCD) szerint a kisebbségeknek a nemzetközi dokumentumokba foglalt minden jogot meg kell adni, de az autonóm terület megadásáról szó sem lehet. [MN, aug. 11.]

1994. augusztus 15.

Max van der Stoel Bukarestben Markó Bélával találkozott, a megbeszélésen oktatási kérdések (a tanügyi törvény tervezete és a saját egyetem) kerültek terítékre, továbbá az anyanyelv használata a közigazgatásban, az autonómiaigény és a kollektív jogok kérdése. [Szabadság, aug. 16.]

1994. augusztus 16.

Max van der Stoel Kolozsvárott Gh. Funarral tárgyalt, majd az RMDSz ÜE vendége volt, ahol átnyújtották neki a m. kisebbség panaszait felsoroló 22 oldalas dokumentációt. [RMSz, aug. 18.]

T. Meleşcanu fogadta Markó Bélát. Áttekintették a romániai magyarságot érintő összes problémákat, majd megállapodtak, hogy rövidesen konzultatív tanácskozást tartanak az alapszerződés kisebbségi fejezetéről. „A romániai kisebbségek ügye ma már távolról sem belügy” – szögezte le Markó. [RMSz, aug. 18.]

1994. augusztus 17.

Max van der Stoel Bukarestben tárgyalt a kormány több tagjával. A sajtótájékoztatón a miniszterelnök kijelentette, hogy az RMDSz által felpanaszolt problémák nem nyertek bizonyítást, az állampolgárok együttélése mintaszerű. [Szabadság, aug. 19.]

1994. augusztus 18.

Max van der Stoel elutazása előtt még egy rendkívüli találkozót iktatott be Markó Bélával. Listát készítettek azokról a gondokról, amelyeket mindenképpen meg kell oldani az oktatási törvény keretében. [RMSz, aug. 20.]

Ioan Gavra emlékeztette a kormánypártot a legutóbbi bizalmatlansági indítványkor (→ 1994.06.30) kötött megállapodásra [Ştefănescu: 405.], ennek okán a PUNR újabb két (→ 1994.06.30) tárcát kapott a kormányban. Ioan Oancea (földművelésügy) helyett Valeriu Tabără, Andrei Chirică (távközlés) helyett pedig Adrian Turicu lett miniszter. [RMSz, aug. 20.] A mostani változtatással 10 olyan miniszter van, akiknek a kinevezését a parlament nem hagyta jóvá. [Népszabadság, aug. 19.] (→ 1994.03.06)

1994. augusztus 19.

Az aug. 13-án elhunyt Manfred Wörner volt NATO-főtitkár temetése alkalmával Kovács László m. külügymin. Brüsszelben találkozott (tk.) ro. kollégájával. Kovács László kifejtette, hogy amennyiben a két új miniszter valóban technokrata (ahogy Meleşcanu állította), akkor néhány hónapon belül megmutatkozik a véghez vitt változás előjele. [RMSz, aug. 25.]

1994. augusztus 22.

Max van der Stoel Budapesten tárgyalt Göncz Árpád köztársasági elnökkel, Horn Gyulával és Kovács Lászlóval. A sajtóértekezleten kifejtette, hogy egész Európa érdeklődéssel várja a ro.–m. alapszerződés aláírását.

Budapesti albérleti lakásán önkezével vetett véget életének Vass Kis Előd, az egyik szabadon bocsájtott székelyföldi elítélt (→ 1994.05.31). [RMSz, aug. 27.]

1994. augusztus 23.

Az EvZ cikkírója szerint a PUNR hangsúlyos jelenléte a kormányban fékezni fogja Ro. európai integrációját. A RomLib szerint a minisztercsere nem történhetett meg Iliescu jóváhagyása nélkül és újabb kormány-átalakításokra kell számítani, mert a PRM és a PSM is bejelentette igényét. [MN, aug. 23.] (→ 1994.08.29)

Tabajdi Csaba fogadta a Ro.-ban amnesztiával szabadult és Mo.-n letelepedni kívánó székely fiatalokat (Vass Kis Előd társait), akiknek beilleszkedésükhöz a HTMH segítséget ígért. [RMSz, aug. 31.]

1994. augusztus 24.

Meleşcanu külügymin. találkozott a PUNR küldötteivel, akik kijelentették, hogy támogatják Ro. és Mo. viszonyának normalizálását. [MN, aug. 25.]

1994. augusztus 26.

Borbély Ernő reménykedik abban, hogy sikerül összegyűjteni azt a 250 ezer aláírást, amely ahhoz szükséges, hogy a parlament elé kerülhessen az RMDSz tanügyi törvénytervezete. [ÚM, aug. 26.]

Az ügyészség letartóztatási parancsot adott ki Ion Stoica, a Caritas piramisjáték tulajdonosa ellen. A sajtó fölvetette Gh. Funar felelősségét is a szerencsejátékokkal kapcsolatban. A RomLib értékelése szerint a PUNR egyik célja az volt, hogy a Caritas és a Gerald pilótajátékok révén a kisebbségek kezében levő pénzösszeget és ingatlanokat is megkaparintsák. [MN, aug. 27.]

1994. augusztus 27.

Kántor Lajos szerint az erdélyiek megunták a muszájherkulesi magatartást. Tőkés László és Sütő András hiába fogalmazza „újra a Maradás Igéit, a puszta erkölcsi parancs már nem hat (…) az általuk felrajzolt nemzetiségi, kisebbségi Apokalipszis képei sajnos inkább siettetik, mint lassítják az exodust”. [MN, aug. 27., aug. 29.]

Az 1993/94-es tanév statisztikáját folytatásokban közölte az RMSz: óvodai (aug. 27.); elemi isk. (aug. 30.), ált. isk. (aug. 31.) és líceumi oktatás (szept. 1.); szakoktatás (szept. 3.). Az ország lakosságának 7,21%-a m., de csak 4,9% (211.317 gyermek) tanult az anyanyelvén (egy tanévvel korábban 216.715 volt az a szám). A gondok: sok a szakképesítés nélküli tanerő (óvodákban: 45%; elemi iskolákban: 25%; ált. iskolákban: 31%); csökken a m. tanulók létszáma; a szórványban a m. gyermekek több mint fele ro. iskolába járt.

1994. augusztus 28.

Sepsibükszádon befejeződött az EKE 3. vándortábora. Imecs László orsz. eln. tartotta a beszámolót. Az egykori 18 menedékházas EKE-vagyonból semmit sem sikerült visszaszerezni. Az új vezetőség: Dukrét Géza (eln.); Kovács Attila, Máthé Gyula (aleln.). [RMSz, szept. 7.]

1994. augusztus 29.

Kovács László fogadta az RMDSz küldöttségét (Bodó Barna, Markó Béla, Takács Csaba, Tőkés László). A megbeszélés Meleşcanu budapesti látogatásával (→ 1994.09.05) kapcsolatos. A küldöttek átadták a dokumentumcsomagot, amely az alapszerződésre vonatkozó szempontokat összegezi. Elmondták, hogy a garanciát az jelenti, ha meghatározott jogi keretet kapnak a kisebbségi kodifikációk, ha a ro. törvénytárba alkotmányos jogként kerülnek be az elvárások – egy politikai nyilatkozat még nem garancia. Markó Béla elmondta, hogy az RMDSz dokumentuma nemcsak az erdélyi magyarság konkrét oktatási, nyelvhasználati, művelődési és közigazgatási javaslataira tér ki, hanem az elvi elképzelésekre is, a hármas autonómia-koncepcióra. Takács Csaba elmondta, hogy a háború előtt a m. kormány a költségvetés 0,4%-ával támogatta a h. t. magyarokat, mára ez a szám 0,2%-ra csökkent. [Népszabadság, aug. 30.; BN, aug. 31.]

Ion Diaconescu aggasztónak mondta, hogy a kormánypárt tárgyalni kezdett a kormányzásban való részvételről a PRM és PSM szélsőséges pártokkal. (→ 1994.08.23) [ÚM, aug. 29.]lapozás: 1-20 | 21-21
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998