Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 304 találat lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-60 ... 301-304
 



| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. január 31.

Tőkés László felfüggeszti minden tevékenységét az RMDSz-ben, amíg – úgymond – nem állítják helyre a ’törvényes rendet’ a szövetségben. A tb. elnök szerint az RMDSz-t kiszolgáltatták az utódkommunista ro. hatalomnak. [SzFÚ, jan. 31.] – A kolozsvári napilapban egy-egy interjú olvasható a szövetségi, ill. a tb. elnökkel. [Szabadság, jan. 31.]

Szatmárnémetiben megkezdődött az RMDSz 7. kongresszusa. A szövetségi elnök beszámolójában hangsúlyozta: az erdélyi magyarság egyetért az RMDSz együttműködési politikájával és azt akarja, hogy mennél nagyobb súllyal tudja érvényesíteni azt a ro. parlamentben. Az általunk követett közösségi célokhoz közelebb vitt az, hogy 1996-ban kormányzásra vállalkoztunk, majd 2000-től együttműködési megállapodást kötöttünk a kormánypárttal; ezeknek köszönhetően a magyarság ma bele tud szólni az ország és a közösség sorsába. – „Egység nélkül nem lesz parlamenti képviselet, sem protokollum, sem szórványstratégia” – figyelmeztetett Rácz Levente, Fehér megyei RMDSz-elnök. – A kongresszust üdvözlő Năstase kiállt a kollektív jogok helyett az egyéni jogok alkalmazása, a ro. szuverenitás elve és a nemzeti szimbólumok tisztelete mellett, ugyanakkor elismerte, hogy a ro. állam egysége és integritása nem összeegyeztethetlen a m. kisebbség nemzeti identitásának kinyilatkoztatásával. [Krónika, febr. 1.] (→ 2003.02.02)

2003. február 1.

Kétoldalú megbeszélés volt Szatmárnémetiben a ro. és a m. kormányfő között. Adrian Năstase szerint Ro.-nak a lehetséges autópálya-nyomvonalak közül az Arad–Déva–Nagyszeben irány a legfontosabb. Medgyessy Péter elmondta, hogy javulás várható a m. kisvállalkozókat érintő korlátozó intézkedések (→ 2003.01.27) tekintetében. [Krónika, febr. 1.]

Szatmárnémetiben Adrian Năstase (PSD) és Kovács László (MSzP) aláírta a két párt közötti együttműködési szerződést. [Népújság, febr. 1.]

Szatmárnémetiben, a KREK közgyűlésén tk. az önrendelkezésről, a státustörvényről, az alkotmánymódosítási javaslatokról, az egyházi oktatásról és a megmaradásról esett szó, de nem hiányoztak az RMDSz-t kritizáló megjegyzések sem. Átiratban visszautasították az RMDSz tb. elnöki tisztségének megszüntetésére irányuló kezdeményezést. Toró T. Tibor szerint az alternatíva mégsem egy új erdélyi m. párt, hanem az egységes közképviselet. [SzFÚ, febr. 2.; Krónika, febr. 3.] (→ 2003.01.15, 2003.03.03)

Új szakok indulnak a BBTE m. tagozatán, mondta Cseke Péter dékán; tk. fizika–informatika; geológia–földrajz, m. néprajz–filozófia. [HN, febr. 1.]

2003. február 2.

A kongresszusi beszámoló vitájában Tempfli József határozottan kiállt az RMDSz egysége mellett. Sütő András azt fogalmazta meg, hogy az autonómia kérdése nem oldható meg karddal, csak gonddal, türelemmel. – Vekov Károly szerint az RMDSz-ben szét kell választani a politizálást a civil ügyektől. – A szövetségi dokumentumok vitáján egyetértettek abban, hogy május végéig meg kell ejteni a belső választásokat. Takács Csaba a Tőkés-perre utalva kijelentette: „rákényszerítettek, hogy leszámoljunk egy illúzióval”. – A vita után elfogadták a módosított programot és alapszabályzatot; ennek részeként a kongresszus 68 ellenszavazattal, 9 tartózkodás mellett megszüntette a tb. elnök tisztségét. – A kongresszus záróakkordja a szövetségi elnök megválasztása volt: a küldöttek 326:68 arányban ismét Markó Bélának szavaztak bizalmat. – Megszavazták a Platformok Konzultatív Tanácsának (PKT) a felállítást; 11 tagúra bővítették az OpT létszámát; döntöttek arról, hogy a képviselők és a szenátorok alanyi jogon egyúttal az SzKT tagjai is legyenek. Az ifj. szervezeteknek ezentúl 15%-os képviseletet biztosítanak az RMDSz minden döntéshozó testületében. – Határozat született: a térségek fejlesztéséről; az új szociálpolitikai elvekről; a kedvezménytörvény módosításával kapcsolatban; a népesedési helyzet javításáról; az ingatlanok restitúciójáról. [Krónika, febr. 3.; Szabadság, febr. 3.; Népújság, febr. 3.; SzFÚ, febr. 3.; Táj., febr. 3.]

Tőkés László a tb. elnöki tisztség megszüntetéséről: nem én tértem el az RMDSz irányvonalától, hanem az RMDSz hivatalos irányvonala tért el attól az értékrendtől, szellemiségtől, programtól és célkitűzésektől, amelyek kezdetben jellemezték. Tőkés szerint az SzKT nem volt legitim, ezért a kongresszus döntései is megkérdőjelezhetőek. [Szabadság, febr. 3., febr. 8.; RMSz, febr. 3.; EN, febr. 11.]

2003. február 3.

Kovács László szerint a kedvezménytörvény legutóbbi módosítása teljes összhangban van az uniós jogalkotással. [Szabadság, febr. 4.]

2003. február 4.

Halász Ferenc elmondta: amikor a kongresszus megszüntette a tb. elnök tisztéget, akkor a Temes megyei küldöttség testületileg kivonult a teremből, mert úgy érezték, hogy a gesztus Temesvár szellemének a vereségét jelenti. [NyJ, febr. 4.]

Az Ítélőtábla elutasította az Erdély–Bánság Liga bejegyzési kérelmét. Sabin Gherman a strasbourgi nemzetközi bírósághoz kívánja vinni az ügyet. [Krónika, febr. 4.]

A parlamentben megkezdődött az az ülésszak, amely az alkotmány módosításáról hivatott tárgyalni. [Háromszék, febr. 4.]

Székelyudvarhelyről 30 frissen végzett egészségügyi középkáder telepedett át a kecskeméti kórházhoz, mert az ottaniak Nyugaton keresnek jobban fizetett munkát. [RMSz, febr. 4.]

A Bánsági Svábok Szervezetének vándorkiállítása emléket állít az 1950-es évek elején a baragáni kényszerlakhelyekre deportált embereknek; a deportálásnak 40 ezer áldozata volt, főleg svábok. [NyJ, febr. 4.]

2003. február 6.

A 2003-ra érvényes PSD–RMDSz-protokoll néhány tétele: ismét szeretnék belefoglalni a Batthyaneum ügyét, a Bethlen Gábor Koll. javíttatását, a m. tannyelvű gimnáziumot Szilágysomlyón; a Csíki Magánjavak és a temesvári M. Ház ügyének megoldását. – A PSD átvette az RMDSz kéréseinek listáját és két napot kért azok elemzésére. [Krónika, febr. 6., febr. 7.]

2003. február 7.

Ro. külkereskedelmi mérlegének hiánya az egy évvel korábbi 2,97 milliárd $-ról 2,61-re csökkent, annak köszönhetően, hogy az export színvonala 2002-ben volt a legmagasabb 1989 után. [Szabadság, febr. 7.]

2003. február 10.

Gh. Prisăcaru, a szenátus külügyi biz. elnöke kijelentette: Irak megtámadása esetén az amerikai hadsereg vadászgépei és bombázói a parlament újabb hozzájárulása nélkül is használhatják az ország légterét és támaszpontjait. [Szabadság, febr. 10.] – A legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) jóváhagyta az elképzelést. [Népújság, febr. 11.]

Az EMK – tiltakozásul a tb. elnöki poszt megszüntetése miatt (→ 2003.02.02) – felkérte Tőkés Lászlót, hogy legyen a platform tb. elnöke; a püspök elfogadta az ajánlatot. [Szabadság, febr. 10.]

A m. kormány 320 millió forintot ajánlott föl a Mecénás Alapítványnak és a róm. kat. püspökségnek, hogy megvalósítsa a nagyváradi ifjúsági központot. A pénzt eredetileg az Orbán-kormánytól pályázta a KREK, hogy Ady-zarándokhelyet létesítsen (→ 2002.11.23) a nagy költő szülőfalujában. A kormányváltás után Szabó Vilmos államtitkár levélben értesítette a KREK vezetőit: a pályázat megvalósítására a Mecénást fogják felkérni. [Krónika, febr. 10., febr. 21.] – A KREK peres úton kívánja megszerezni a támogatást, hogy megvalósíthassa az érmindszenti zarándokhely felépítését. [MN, febr. 14.; RMSz, febr. 14.; Népújság, febr. 24.] (→ 2003.05.17)

2003. február 12.

Az EREK arra hívja föl az erdőbirtokaikat visszaszerzett egyházközségeket, hogy alakítsanak gazdálkodói közösségeket a szakszerűbb működés érdekében; elejét kell venni annak, hogy eladják a visszaszerzett erdőket. [Háromszék, febr. 12.]

A Csíkszeredai Bíróság ítélete jogfolytonosságot biztosít a régi, 1948-ban megszüntetett és az 1989 után ismét megalakított Csíki Magánjavak Közbirtokossági Egyesületnek – mondta Hajdú Gábor. [RMSz, febr. 12.]

2003. február 13.

Új helyzet előtt állnak az egyházak: kezdik visszakapni korábbi birtokaikat, amelyeket nem tudnak megművelni, így bérbe adják azokat, az ebből származó jövedelem viszont adóköteles lesz – így szól az új álláspont. Korábban az (adományokból származó) egyházi jövedelmek adómentesek voltak. Egyházi körök szerint az ortodox egyháznak döntő szava lesz a kérdésben: ha ők is tiltakoznak, akkor esély van arra, hogy eltöröljék ezt az adót. [UH, febr. 13.]

Szabadon engedték Reiner Antalt, az Agache-per utolsó, még fogva tartott elítéltjét. Kárpótlási perének újabb állomásán vagyonmegosztás dolgában kell ismét bíróságra mennie. [Háromszék, febr. 13.; RMSz, febr. 20.; Krónika, febr. 22.]

2003. február 14.

A hónapokkal előbb nyomtalanul eltűnt Iosif Costinaş újságíró a temesvári forradalom rejtélyét próbálta megfejteni; tényfeltáró tevékenységének adataiból könyvet készülnek kiadni. [RMSz, febr. 14.] (→ 2003.03.28)

2003. február 15.

A négypárti alkotmánymódosító bizottságban (PSD, PNL, PD, RMDSz) elfogadták az RMDSz javaslatát, hogy Ro.-ban a felekezeti oktatás egyenrangú legyen az állami és magánoktatással. [Szabadság, febr. 15.]

Ismét Dávid Ibolyát választották meg az MDF elnökének. [Szabadság, febr. 17.]

2003. február 17.

Az iraki háború ellen tiltakozott a világ békeszerető népe. Athénben a tömeg ellen rendőri erőket is bevetettek, nálunk az érdektelenség jellemezte a tüntetést, pl. Kolozsvárott csupán 100-an, Bukarestben 30-an tiltakoztak a háború ellen. [Szabadság, febr. 17.]

Talán sikerül megoldani Transznisztria kérdését. A Dnyeszter Menti Köztársaság üdvözölte Vladimir Voronin moldovai elnök indítványát, amelyben széles körű autonómiát kínál a térség lakóinak. Az elképzelés szerint Transznisztria ismét Moldovához tartozna, de ha a jövőben Moldova egyesülne Ro.-val, akkor a zömmel oroszok és ukránok lakta terület Oroszországhoz csatlakozna. Egységes állampolgárság és vámrendszer lenne érvényben, a közös alkotmányról népszavazás döntene. Az oroszt elismerik a konföderáció hivatalos nyelveként. – Az 1991 óta tartó összecsapásokban 1500 ember vesztette életét. [Szabadság, febr. 17.] (→ 2003.07.07)

Toró T. Tibor sérelmezi, hogy csak az RMDSz tagjai szavazhatnak a belső választások során, ez azt jelenti, hogy az RMDSz nem a magyarságot, csak a tagokat képviseli. – Az RT márciusban rendkívüli kongresszust tart. (→ 2003.03.08) [Krónika, febr. 17.]

Sepsiszentgyörgyön indulatos légkörben zajlott az RT, az EMK és az RMDSz közös fóruma. Az RMDSz jelenlévő tisztségviselői arra biztatták a közönséget, hogy hasonló lelkesedéssel vegyenek részt a belső választásokon, hogy a tagok által érdemesnek tartott jelöltek jussanak be az SzKT-ba. [Krónika, febr. 17.]

2003. február 18.

Kolozsvárott tanácskoztak az RMDSz baloldali platformjainak vezetői. Neményi József Nándor szerint a baloldali érzelműek az RMDSz-tagság 15–20%-át teszik ki, ami azt jelenti: „senkit sem tudunk hatalomra juttatni, de bárkit meg tudunk buktatni”. [Szabadság, febr. 18.]

A segesvári m. szórvány gondjairól nyilatkozott Gál Barna tanár. 2002-ben a családot alapító m. fiatalok 65%-a vegyes házasságot kötött. A bálon kívül nem hozza össze semmi a tagokat, az EMKE is megszűnt, mert azt mondták, nincs rá igény. [Népújság, febr. 18.]

Az EREK nevére telekkönyvezték a Bocskai téri ingatlant, de az épületben székelő mezőgazdasági hivatal még nem kapott új székhelyet, ezért az egyház még nem tudja birtokba venni az épületet. [Krónika, febr. 18.]

2003. február 19.

Az RMDSz eddigi megyei elnökei (Kántor Lajos, Balázs Sándor, Buchwald Péter, Kötő József, Boros János) után a jelenlegi elnöknek (Kónya-Hamar Sándor) Máté Andrással kell megmérkőznie a közelgő megyei választáson. [Szabadság, febr. 19.]

2003. február 20.

A PSD és az RMDSz közötti, egy évre szóló parlamenti együttműködési megállapodás aláírásakor Năstase kijelentette: a megállapodásnak jelentős szerepe van abban, hogy ma Ro. és Mo. viszonyának egészen más a légköre, mint korábban. Mindkét fél elismerte, hogy csak nyerhet az együttműködéssel. 60 napon belül megyei szinten is meg kell kötni a megállapodásokat. [Szabadság, febr. 20.]

Ismét van m. közösségi háza Temesvárnak. A Progress Alapítvány által vásárolt ingatlanban (→ 2002.06.15) már működik a státusiroda. [RMSz, febr. 20.] (→ 2003.03.15)

Székelyudvarhelyen beindult a főiskolai tanítóképzés is. Kezdetben a tárca meg akarta szüntetni a szaklíceumi képzést, de 2001-től mégis párhuzamosan működnek a főiskolákkal, így a városban most 2 tanítóképző működik. [HN, febr. 20.]

2003. február 21.

Günter Verheugen szerint nem romlottak Ro. csatlakozási esélyei, de a 2007-es dátumot csak akkor lehet betartani, ha a kormány képesnek mutatkozik a belső reformok keresztülvitelére. [Krónika, febr. 21.]

Konkrét ígéret hangzott le a tárca részéről, hogy a brassói Áprily Lajos Gimnázium felújítása után csak a m. tanulók térnek majd vissza az épületbe, a ro. diákok új épületbe költöznek, ám most a ro. szülők küldöttsége ezt megtorpedózta a prefektusnál: amíg a ro. iskola nem épül föl, addig a m. diákok sem térhetnek vissza a felújított épületbe. [Krónika, febr. 21.] (→ 2003.08.27)

Márton Áron-emlékkiállítás nyílt a budapesti Terror Háza Múzeumban. [HN, febr. 21.]

2003. február 22.

Az AEÁ júniusig ratifikálja Ro. NATO-csatlakozását, ennek „előlegeként” a konstancai katonai repülőtérre amerikai repülők ideiglenes bázist alakítottak ki, az Irak elleni háború előkészületeként. [Népújság, febr. 22.] – Nem a legésszerűbb belerohanni egy olyan háborúba, amelynek Nyugaton sincs meg a teljes támogatottsága. [Krónika, febr. 22.]

A KREK Igazgatótanácsa széles képviseleti alapon nyugvó erdélyi fórum összehívásáról döntött, mely létrehozná a Romániai M. Nemzeti Közösség Önkormányzata kezdeményező bizottságát. A tervezett szövetség az SzKT szerepét töltené be. [Szabadság, febr. 22.] ● [Az utóbb létrejövő EMNT és SzNT kezdeményéről van szó. Utóbb a szatmárnémeti KREK-közgyűlést tekintették a mozgalom kiindulási pontjának. A fórum-mozgalom további állomásai: Kolozsvár, ]030314; Székelyudvarhely, ]030426; Sepsiszentgyörgy, ]030531; Szilágysomlyó, ]030922.]

A Communitas Alapítvány alapjaiból mintegy 3 milliárd lejt hívhat le a m. sajtó; nemcsak a folyóiratok, hanem a hírlapok is pályázhatnak. [Krónika, febr. 22.]

Április közepéig minden helyi szervezet megtartja tisztújító közgyűlését és képviselőket küld a megyei választmányba – ez az első lépés a „belső választások” felé. A megyék maguk döntenek a választás mikéntjéről (elektoros vagy közvetlen). [SzFÚ, febr. 22.]

2003. február 24.

Viharos TKT volt Marosvásárhelyen, a hozzászólók zöme a radikális irányzatot képviselte. A felvetésekre Markó Béla válaszolt, pl. azt, hogy az alkotmány 1. szakaszának módosítása nem lehetett tárgya a kétpárti protokollnak, mert ez négypárti kérdés. Megszületett a döntés: Maros megyében elektoros választás lesz. [Népújság, febr. 24.] – Minden jelöltnek 300 támogató aláírást kell összegyűjtenie. A jelöltekről a küldöttgyűlés szavaz, az első 12 helyezett bejut az SzKT-ba. [Népújság, febr. 26.]

Nyárádszeredában Bocskai-napokat tartottak, a fejedelem megválasztásának évfordulóján; különös hangsúlya van a hajdani országnagy végrendeletének: „meghagyom s írom, szeretettel intvén mind az Erdélyi és Magyarországi híveinket az egymás között való szép egyezségre. Atyafiúi szeretetre az Erdélyiekért, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lésznek is, el ne szakadjanak. A Magyarországiakat, hogy az erdélyieket tőllök el ne taszítsák, tartsák ő atyjokfiainak, és ő véreknek, tagoknak.” [Népújság, febr. 24.]

Az MVSz elnöksége arra szólította föl Mo. polgárait, hogy szavazzanak nemmel az EU-csatlakozásra. [Szabadság, febr. 24.] (→ 2003.04.07)

2003. február 25.

Népszavazás döntött arról, hogy Csíkszentimre és Csíkszentkirály önálló lesz, Csíkszentlélek pedig Fitóddal és Csíkmindszenttel együtt alkot új községet. [HN, febr. 25.]


lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-60 ... 301-304




(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998