Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 16 találat lapozás: 1-16
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: pápai nuncius

1990. április 29.

Csíkszeredában befejeződött az RMKgP első kongresszusa. A kétnapos rendezvényen véglegesítették a párt programját és vezetőséget választottak: Búzás László (eln.); Orbán Dezső, Pál Béla, Tompos Zsolt (aleln.); Éltes Zoltán (titkár). – Kisgazdák Lapja címmel (rövid életű) lapot indítottak.

Bukarestben, az Egyetem téri tüntetők közleményben jelentették be követeléseiket, hozzátéve, hogy azok teljesítéséig folytatják a tüntetést. A követelések között van a kormány és a törvényszék komm. káderektől való megtisztítása, független tévé és rádió, a belügymin. azonnali lemondása.

Csíksomlyón Francesco Colassuono pápai nuncius püspökké szentelte Bálint Lajost és segédpüspökké Jakubinyi Györgyöt.

Az RMSz-ben Weszely Tibor közölt tényfeltáró cikket a marosvásárhelyi eseményekről.

1990. május 1.

Bukarestben tovább folytatódott a tüntetés. Marian Munteanu diákvezér hívei „kommunizmustól mentes övezetnek” nyilvánították az Egyetem teret. Többen éhségsztrájkba kezdtek, követelésük: tiltsanak el minden kommunista funkcionáriust a választásoktól, váltsák le Mihai Chiţac belügymin.-t. (→ 1990.05.16)

Francesco Colassuono pápai nuncius, ünnepi szentmise keretében iktatta be a szatmári egyházmegye új róm. kat. püspökét: Reizer Pált.

1990. augusztus 18.

II. János Pál pápa John Bukowsky személyében kinevezte a Vatikán romániai apostoli nunciusát.

Szabadlábra helyezték Zoe Ceauşescut, a diktátor-házaspár lányát.

1991. március 6.

Szatmárnémetibe látogatott John Bukowsky pápai nuncius, aki Sipos Ferenc ny. egyházmegyei kormányzónak átnyújtotta a pápa kitüntetését, amelyet azért kapott, mert a komm. évei alatt sikerrel vezette egyházát. A nunciusnak felvetették a csángók kérését, akik nem hallgathatnak m. ny. misét. A nunciust ez meglepte és kifejtette, hogy minden hívő természetes joga, hogy anyanyelvén hallgasson misét. [RMSz, márc. 6.]

Petre Ţurlea FSN-képviselő azt kérte, hogy ne engedélyezzék az erdélyi magyaroknak, hogy megünnepelhessék Márc. 15-ét. Ioan Gavra PUNR-képviselő a magyarországi turisták távoltartását követelte. – Szőcs Géza a szenátus másnapi ülésén megvilágította, hogy mit is jelent az erdélyiek számára Márc. 15., melyet a sajtó (és a politikusok) rosszhiszeműen magyaráznak. Felszólította a két nemzet képviselőit, hogy együtt emlékezzenek Márc. 15-ére, fejet hajtva valamennyi áldozat előtt.

1992. május 17.

Ünnepi szentmisével ért véget a Varadinum, melyen beszédet mondott Paskai László bíboros, esztergomi érsek és John Bukowsky, pápai nuncius. Az ünnepséget ellenrendezvény próbálta megzavarni. A sajtó a nemzet szolgálatában címmel a VR rendezett szimpóziumot, ahol a szélsőséges lapok szerkesztői, volt szekusok, aktív SRI-tisztek szólaltak föl, magyarellenes kirohanásokkal tarkítva beszédüket. [Népújság, jún. 2.] (→ 1992.05.10)

1994. április 21.

A gyulafehérvári székesegyházban – számos meghívott előtt – ünnepélyes székfoglalót tartott Jakubinyi György róm. kat. érsek (→ 1994.04.08). A kinevezést tartalmazó pápai bullát John Bukowsky bíboros, bukaresti nuncius olvasta föl. [RMSz, ápr. 22.; EN, ápr. 27.]

Catherine Lalumière asszony (az ET távozó főtitkára) és Iliescu elnök beszédével Bukarestben megnyílt a Crans Montana Fórum, amelyen 48 ország és 125 nemzetközi szervezet képviseltette magát. [MN, ápr. 22.]

Több ro. lap a „szocialisták találkozójának” nevezte Oliviu Gherman és Horn Gyula szegedi tanácskozását. Elégedetten nyugtázták, hogy az MSzP egyetért a határok sérthetetlenségére vonatkozó kitétellel, amelyet az alapszerződés-tervezetben is szerepeltetni kívánnak. [ÚM, ápr. 21.] – Gyarmath János főszerkesztő csodálkozással fogadta a hírt, hogy az MSzP a kisebbségi érdekképviselet mellőzésével kívánja rendezni a ro.–m. viszonyt, és Horn ígéretet tett arra, hogy megszünteti a HTMH-t. [RMSz, ápr. 26.]

1995. január 25.

Hrebenciuc budapesti látogatását követően a PUNR közleményben lépett föl az RMDSz betiltása mellett. („Budapesten bebizonyították, hogy egy barbár nép utódai, amely ezer éve jött Európába, s ez az ezer év nem volt elég ahhoz, hogy alkalmazkodjék egy civilizált, európai szellemű magatartás normáihoz.”) – A PDSR még aznap elhatárolta magát a PUNR állásfoglalásától, mert szélsőséges hangjukkal rossz szolgálatot tesznek a ro. külpolitikának. [RMSz, jan. 27.]

John Bukowsky pápai nunciust Moszkvába irányította át a Szentszék, az utóda Janusz Bolonek érsek lett. [RMSz, jan. 25.]

1998. november 14.

Sepsiszentgyörgy központi parkjában fölavatták gróf Mikó Imre bronzszobrát (Bocskai Vince alkotása). [RMSz, nov. 16.]

Ioan Gavra (PUNR) kijelentette: parlamenti sztrájkot hirdetnek meg az ellenzéki pártok, amennyiben az alsóház jóváhagyja a tanügyi törvényt módosító sürgősségi kormányrendeletet. [BN, nov. 17.]

II. János Pál Jean-Claude Perisset-t nevezte ki pápai nunciusnak Ro.-ba, aki Janusz Bolonek (→ 1995.01.25) helyét veszi át. [RMSz, nov. 14.]

Az RMDSz Brassó megyei tisztújításán Kovács Csaba Tibor vette át a leköszönő Nedeczky László helyét. [BL, nov. 20.]

1999. augusztus 28.

Temesvárott, a róm. kat. dómban Jean-Claude Pérriset pápai nuncius püspökké szentelte Szent Gellért – az első csanádi püspök – 94. utódát, Martin Roost, aki Sebastian Kräuter örökébe lépett. [RMSz, szept. 1.]

1999. október 14.

„Mo. megszakítja kapcsolatait Ro.-val, válságot robbant ki Erdélyben, majd nemzetközi beavatkozást kér” – azt az állítólagos ’titkos tervet’ hozta a sajtó tudomására Ion Mircea Pascu, a PDSR alelnöke, a Képviselőház védelmi biz. vezetője. A történet nagyon hasonlít az Adrian Năstase által korábban vázolt figyelmeztetéshez (→ 1999.07.14), de egyiknek sincs valós alapja. [Népújság, okt. 14.] (→ 1999.11.03)

Nistor Bădiceanu (PNTCD) ismét kezdeményezte, hogy vonják meg C. V. Tudor mentelmi jogát, mert a korábbi megvonás (→ 1999.03.23, 1999.05.28) még mindig nem vált hatályossá. [BN, okt. 14.]

A képviselőházban elkezdődött az állampolgárok törvénykezdeményezési jogának a szabályozásáról szóló törvénytervezet vitája. Székely Ervin azt javasolta, hogy törvénykezdeményezés lehessen bármilyen javaslat, amelyet 250 ezer állampolgár támogat az aláírásával. [Táj., okt. 14.]

Jean-Claude Perriset, pápai nuncius befejezte látogatását a szatmári egyházmegyében. Az ’államvallás’ kérdéséről azt mondta: „Egy jogállamban egyik egyház sem lehet kivételezett helyzetben! Minden vallás egyforma kell hogy legyen az állam előtt, különben nem tudja megfelelően ellátni feladatait!” A csángók m. ny. miséjéről nem nyilatkozott, mondván, hogy még nem tudott tapasztalatokat szerezni a csángó falvakról, de előbb-utóbb ellátogat hozzájuk. [RMSz, okt. 14.]

2001. május 25.

Budapesten ro.–m. szakértői konzultációt tartottak a státustörvényről. A ro. fél gyakorlati kérdésekre kért választ. Ro. felkérte az EU-t és az ET-t, hogy véleményezzék a tervezetet, hogy a törvénynek ne legyen etnikai megkülönböztetés az eredménye. [Szabadság, máj. 25.]

A SRI-ben sokan ellenzik Ro. EU-s és NATO-csatlakozását, de a szervezet ezektől az emberektől meg fog szabadulni, mondta a SRI igazgatója, aki azt is közölte, a SRI mai alkalmazottai közül csak 15% volt a régi Securitaténak is tagja. [Szabadság, máj. 25.]

Az Európa Tanács Állandó Biz. asztalára Tytti Isohookona-Asunmaa finn képviselő asszony a 9078. sz. jelentést tette le a csángó identitás megőrzésével kapcsolatban, amelynek nyomán kötelező ajánlásokat (1521/2001. sz.) fogalmaztak meg Ro. számára – közölte Szilágyi Zsolt. [RMSz, máj. 25., jún. 9.; Háromszék, máj. 25.] – Az irodalmi m. ny. oktatása nem lesz ártalmas a csángó nyelvjárásra, ahogy a németek dialektusait sem befolyásolja az általánosan használt hochdeutsch. [Krónika, máj. 26.] – Jean-Claude Perriset pápai nuncius nem kívánta kommentálni az ET ajánlását. [Krónika, máj. 28.]

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg Kolozsvárott az Apáczai-napokat, az Apáczai Csere János Gimnáziumban. [Szabadság, máj. 25.]

2001. október 28.

II. János Pál megválasztásának 23. évfordulóján fogadást adott Jean-Claude Perriset érsek, a Vatikán apostoli nunciusa. A bukaresti nunciatúra épületét 1901-ben építették; Trianon után a ro. kormány kezdeményezte a diplomáciai kapcsolatfelvételt, 1920. okt. 17-én Ro.-ba érkezett Francesco Marmaggi akkori nuncius. Az 1927. máj. 17-én megkötött konkordátumot Ro. egyoldalúan felmondta 1948-ban, 1950. júl. 4-én 3 napot adtak a nunciusnak, hogy elhagyja az országot. 1990 után az épület visszakerült jogos tulajdonosához. Azóta a köv. nunciusok váltották egymást: John Bukowsky (1990. nov. 27.–1995. jan. 23.); Janusz Bolonek (1995. máj. 5.–1998. szept. 30.); Jean-Claude Perriset (1998. dec. 5.–) [Vasárnap, okt. 28.] (→ 1995.01.25; 1998.11.14)

2001. november 15.

Adrian Năstase az EB országjelentéséről: első ízben kezelik Ro.-t olyan hiteles vitapartnerként, amely teljesíti vállalt kötelezettségeit. A jelentés határozott fejlődésről számol be. [RMSz, nov. 15.]

Az ET miniszteri biz. a csángómagyar kisebbség kulturális hagyományainak védelméről adott ki állásfoglalást, mely szorgalmazza az anyanyelvű oktatás támogatását. Az ET-ben megfigyelői státussal rendelkező Vatikán konstruktívan együttműködött a döntés előkészítésében. (Ennek ellentmond a Mo. vatikáni nunciusával készült interjú, amelyben Karl Josef Rauber kijelentette: a Vatikán nem helyezhet m. papokat csángó területre. [RMSz, nov. 14.]) – A biz. felszólította Ro.-t, hogy ratifikálják és léptessék érvénybe az ET által elfogadott Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját. [Krónika, nov. 15.]

2003. június 6.

Markó Béla szerint a fórummozgalom nem tud ’életképes alternatívát’ nyújtani az RMDSz-szel szemben és nincs nagy támogatottsága a magyarság körében. [Népújság, jún. 6.]

Temesvárott, 95 éves korában elhunyt Boros Béla címzetes érsek, akit O’Hara bukaresti nuncius 1948-ban titokban szentelt püspökké, de ezt a ro. hatóság nem ismerte el. 1951 szeptemberében, a papok perében életfogytiglani kényszermunkára ítélték, 1964-ben szabadult, 1992-es nyugdíjazásáig segédlelkészként szolgált a helyi erzsébetvárosi plébánián. (→ 1990.03.25)

2003. november 26.

A szenátus elfogadta a Pénzügyi Törvénykönyvet, amely nemcsak a meglévő törvényeket gyűjti össze, hanem néhány módosítást is tartalmaz, pl. a gyógyszerek csupán 9% ÁFÁ-t tartalmaznak – mondta Puskás Bálint szenátor. Két RMDSz-javaslatot nem fogadtak el: az egyik az egységes adókulcsra vonatkozott, a másik pedig azt célozta meg, hogy az adófizetők meghatározott célra utaltathassák át jövedelmi adójuk 1%-át. [Szabadság, nov. 26.]

Áttörésként érzékelték a bukaresti nunciatúrán tett látogatásukat az anyanyelvi misézés bevezetését régóta kérő moldavi csángók. A Szentszék képviselőjétől Nyisztor Tinka, a pusztinai Szent István Egyesület elnöke kért kihallgatást; kérelméhez a korábbi folyamodványok másolatát is csatolta. Jean-Claude Perriset első alkalommal ígért segítséget ahhoz, hogy bevezessék a m. misézést a csángó falvak templomaiban. [Krónika, nov. 26.]

2004. január 6.

Az oktatási-nevelési támogatások – az 2003/2004-es iskolai évre szóló – folyósításáról írt alá együttműködési szerződést Bálint-Pataki József (HTMH) és Kelemen Hunor (RMDSz). [Szabadság, jan. 6.]

Az egység fontosságát példázza a vajdasági magyarok esete: a több pártra szakadt érdekképviselet eredménye az lett, hogy a legutóbbi választások után a magyarságnak nem lett képviselete a belgrádi parlamentben. [Népújság, jan. 6.]

Ferencz Csaba (SzNT) nem tartja megfelelőnek a Bakk Miklós csoportja által összeállított autonómia-tervezetet (→ 2003.11.20); Csapó I. József szerint a Székelyföld autonómiájának statútum-tervezetéről csakis a székelyek közképviselete illetékes dönteni. [Szabadság, jan. 6.]

Erdély m. lakóinak részaránya az utóbbi 95 évben a következőképpen alakult: 1910 = 31,7%; 1980 = 22,5%; 1991 = 20,8%; 2001 = 19,8%. Elgondolkodtató számsor – véli a cikkíró. [Szabadság, jan. 6.]

Nyisztor Tinka magyarázatot keresett a moldvai csángók helyzetében beállt kis mértékű javulásra. Az állam már hajlott a változásra, de az egyház hajthatatlan; a nuncius segítene (→ 2003.11.26), de nem nagyon tud, ui. a legnagyobb ellenállás a moldvai papok részéről érkezik. [RMSz, jan. 6.]

A Székelyudvarhelyért Alapítvány 163 ezer eurót kell hogy visszafizessen az IKÁ-nak, mert a Szász Jenő vezette szervezet – a pályázott összegből – a reális ár többszöröséért vásárolt meg egy ingatlant, az ún. Vánky-házat. [Krónika, jan. 6.] (→ 2004.09.20)lapozás: 1-16
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998