Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 13 találat lapozás: 1-13
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: pápa

1992. május 25.

Szőcs Judit, az RMPSz és Buchwald Péter, az RMDSz helyi szervezetének elnöke nyílt levelet intézett a kormányfőhöz, a tanügymin.-hez és a polgármesterhez, amelyben a 3 egyházi alapítású (kat., ref., unit.) kolozsvári iskola visszaadását és a vallásoktatás engedélyezését követelték, hivatkozva az EBEÉ ez irányú határozatára. [RMSz, jún. 6.]

Horváth Antal esperes az újságíróknak elmondta, hogy eddig nem kapott választ a tavaly személyesen a pápának átadott levelére, amelyben m. ny. misét kért a csángóknak. [ÚM, máj. 25.] (→ 1991.08.03)

1992. szeptember 14.

Iliescu elnököt a Vatikánban fogadta II. János Pál. A pápa hangot annak az óhajának, hogy Ro.-ban teljes mértékben helyreálljon a demokrácia és érvényesüljön a vallásszabadság. Emlékeztetett arra, hogy még nem történt meg a múltban elszenvedett méltánytalanságok és igazságtalanságok jóvátétele. [MN, szept. 15.]

1994. április 8.

A pápa kinevezte a lemondott (→ 1993.12.01) Bálint Lajos utódát: Erdély új érseke Jakubinyi György egyházmegyei kormányzó lett. [Új Ember, ápr. 17.] (→ 1994.04.21)

A moldovai parlament ratifikálta a FÁK-hoz való csatlakozást. A PNTCD nyilatkozata keserűségének adott hangot és a moldovai vezetést Moszkva „undorító cinkosának” nevezte. [Népszava, ápr. 12.]

1994. április 21.

A gyulafehérvári székesegyházban – számos meghívott előtt – ünnepélyes székfoglalót tartott Jakubinyi György róm. kat. érsek (→ 1994.04.08). A kinevezést tartalmazó pápai bullát John Bukowsky bíboros, bukaresti nuncius olvasta föl. [RMSz, ápr. 22.; EN, ápr. 27.]

Catherine Lalumière asszony (az ET távozó főtitkára) és Iliescu elnök beszédével Bukarestben megnyílt a Crans Montana Fórum, amelyen 48 ország és 125 nemzetközi szervezet képviseltette magát. [MN, ápr. 22.]

Több ro. lap a „szocialisták találkozójának” nevezte Oliviu Gherman és Horn Gyula szegedi tanácskozását. Elégedetten nyugtázták, hogy az MSzP egyetért a határok sérthetetlenségére vonatkozó kitétellel, amelyet az alapszerződés-tervezetben is szerepeltetni kívánnak. [ÚM, ápr. 21.] – Gyarmath János főszerkesztő csodálkozással fogadta a hírt, hogy az MSzP a kisebbségi érdekképviselet mellőzésével kívánja rendezni a ro.–m. viszonyt, és Horn ígéretet tett arra, hogy megszünteti a HTMH-t. [RMSz, ápr. 26.]

1995. március 24.

Bukarestben sztrájkba léptek a metró alkalmazottai. Az elnök és a kormányfő lemondását, nagyobb béreket, szociális védelmet követeltek. [MN, márc. 25.] (→ 1995.03.30)

A pápa fogadta a romániai görög kat. egyház püspökeit. A megbeszélésen a szentatya szorgalmazta, hogy Ro. szolgáltassa vissza az egyház javait, amelyeket a kommunisták 1948-ban vettek el az egyháztól. [RMSz, márc. 27.]

Varga Attila tanulmánya (A nemzeti kisebbségek kérdése a nemzetközi jogban és politikában) visszatekintést nyújt az 1945 utáni helyzetre. Az utóbbi években a nemzeti kisebbségekre vonatkozóan a köv. nemzetközi dokumentumokat fogadták el: EBEÉ koppenhágai dokumentuma (1990); az ENSz Közgyűlés nyilatkozata (1992); az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201-es ajánlása (→ 1993.02.01) és az ET kisebbségi keretegyezménye (→ 1995.02.01). [A Hét, márc. 24.]

1995. március 28.

Albániából a Vatikánba érkezett Iliescu elnök, ahol a pápával áttekintették a görög kat. egyház javainak helyzetét. Iliescu megújította a pápa Ro.-i látogatására szóló meghívását. [RMSz, márc. 30.]

A szenátus megszavazta a Btk. módosításáról szóló törvényjavaslat keretében azt, hogy idegen állam zászlajának kitűzése, jelvényeinek használata vagy himnuszának nyilvános helyen való eléneklése 3–24 hónapig tartó elzárással büntethető. [RMSz, márc. 30.]

A képviselőház – noha két héttel korábban elvetették (→ 1995.03.14) – mégis beiktatta a szociális segélyről szóló törvénytervezetbe a határátlépési illetéket. [RMSz, márc. 30.] – Az RMDSz képviselőházi csoportja sajtóértekezleten tiltakozott a „kapupénz” újbóli bevezetése ellen. [Táj., márc. 30.] (→ 1995.05.18, 1995.07.31)

Gh. Funar az elnökhöz írt levelében azt követelte, hogy váltsák le a ro. külügyi tárgyalóbizottságot, az alapszerződést tárgyalják újra, s abban szerepeljen, hogy Mo. fizessen kártérítést a bécsi döntés után okozott károkért. [RMSz, márc. 30.]

1996. április 25.

Markó Béla – a La Sapienza Egyetem meghívására – négynapos látogatást tett Rómában és a Vatikánban, ahol találkozott azokkal a bíborosokkal, akik a kultúráért és oktatásért felelnek. Az erdélyi magyarság helyzetéről tájékoztatta partnereit és részletes dokumentációt adott át (tk. az elvett egyházi vagyonról és a csángókról). Találkozott II. János Pál pápával, akitől közösségünk támogatását kérte. [Táj., ápr. 29.; BL. máj. 3.]

Béres András Budapesten tárgyalt a HTMH illetékeseivel az erdélyi okt. kérdéseiről: a kihelyezett karok esetleges letelepítéséről és a székelyföldi egyetem létesítéséről. [Táj., ápr. 26.]

Kolozsvárott bejegyezték az Iskola Alapítványt; célja tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszer, valamint továbbképzési lehetőségek biztosítása, okt. magánintézmények alapítása és a m. kormány által nyújtott okt. támogatás kezelése, szétosztása. [Táj., máj. 6.] (→ 1996.06.11)

A választások közeledtével ismét megjelent a porondon Kiss Kálmán (→ 1996.04.23) és az RMDSz-t minősíti, mert pártja semmilyen kézzelfogható eredményt nem tud felmutatni – írta Gyarmath János. [RMSz, ápr. 25.]

1998. július 14.

Bár Iliescu korábban kétszer is volt a Fehér Házban, hivatalosan csak most hívták meg Ro. elnökét Washingtonba. Emil Constantinescu népes küldöttség élén utazott az AEÁ-ba; a programban a kongresszusban elmondott beszéd mellett Clinton elnökkel való találkozó is szerepel. [RMSz, júl. 15.]

Tempfli József elmondta: a pápa látogatásának eddig is feltétele volt a gör. kat. egyháznak nyújtandó restitúció. A kormányrendelettel visszaígért 17 ingatlan megszerzése még hosszadalmas folyamat; amennyiben a rendeletet nem hajtják végre, a nagyváradi püspök a Szentszékhez fog fordulni. [EN, júl. 14.]

Kónya-Hamar Sándor szerint minden új határidő, a különféle ígérgetések és bizottságosdik csak újabb csapdákat jelentenek. „A koalíció csak áltat bennünket egyetem-ügyben, s talán másban is.” A képviselő nem látja semmilyen jelét annak, hogy a magyarság kérései záros határidőn belül megoldódjanak. [EN, júl. 14.]

A Fidesz vezette kormány kötelezettséget vállal a h. t. magyarságért – nyilatkozta Németh Zsolt. A HTMH átkerül a külügymin. tárca felügyelete alá. [EN, júl. 14.]

A városi tanács elvetette Gh. Funarnak azt a tervét, hogy elköltöztesse Szent György szobrát. [Szabadság, júl. 16.]

Emil Constantinescu törvényerőre emelte az orsz. lakásügynökség (ANL) létrehozására vonatkozó szabályozást. Az ügynökség kedvezményes hiteleket nyújt majd a lakásépítőknek, elsősorban a fiataloknak, akik teljesítik a hitelezés feltételeit. [Sajtóf., júl. 14.]

1999. június 25.

Patrubány Miklós a VET rendkívüli üléséről beszélt. Az ülést a jövőre esedékes 5. világkongresszus előkészítése okán tartják Kolozsvárott. Patrubány elmondta, hogy a m. média nem szentelt kellő figyelmet az ószandeci szentté avatásnak (→ 1999.06.19), amely tkp. az 1000 éves m. kereszténység pápai köszöntése volt. Furcsa módon a m. tévécsatornák nem közvetítették az eseményt, holott a lengyel tévé fölajánlotta az ingyenes közvetítést. [Szabadság, jún. 25.]

2001. december 18.

A pápa fogadta Ion Iliescut, aki Ro. ajándékát – egy hatalmas karácsonyfát – kísérte el a Vatikánba. [Szabadság, dec. 18.]

Temesváron ökumenikus istentisztelettel ért véget az 1989-re emlékező rendezvénysorozat, amelyen Günther Verheugen is részt vett. [Krónika, dec. 18.]

A MIT tagszervezetei (MISzSz, OMDSz, IKE, ODFIE, RoDoSz, MaKOSz stb.) küldöttgyűlésen nyilatkoztak arról, hogy továbbra is az RMDSz-en kívül határozzák meg a helyüket és az ifjúsági képviseletet öntörvényűen alakítják. [EN, dec. 18.]

A kolozsvári színházbarátok egy vitafórumot követően állásfoglalást adtak ki: a M. Színház nem magánintézmény, műsorpolitikáját nem egyetlen személy ízlése szerint kell megszabni. Tiltakoznak Tompa Gábor diktatórikus vezetői stílusa ellen. [Szabadság, dec. 18.] ● [A vita okt. 20-tól dúl a Szabadság hasábjain.]

2002. június 3.

Nagyváradon elvetették az RMDSz-frakció javaslatát: továbbra is megmarad az Antonescu utca neve. [RMSz, jún. 3.]

II. János Pál fogadta Mihai Dobrét, Vatikán új nagykövetét. A pápa szeretné, ha a hatóságok megtalálnák a megoldást az egyházi javak restitúciójára. [Szabadság, jún. 3.]

Indulatokat kavar a helyi ro. sajtó az Áprily Lajos Gimn. ügyében; a helyi protokoll szerint a ro. tanulóknak ki kell költözniük, de ez a helyiek ellenállásába ütközik. [RMSz, jún. 3.]

2002. június 4.

A pápa üzenetével kapcsolatban a ro. kormányfő kijelentette: magunkkal és az ET-vel szemben is vállaltuk a restitúciót, „már a parlament elé került egy szöveg, amely előirányozza az illető javak visszaszolgáltatását. Hogy milyen körülmények között, hányat, milyen módon, azt a parlament dönti el.” [Krónika, jún. 4.] ● [A bukaresti politikusok sosem szűkölködtek az ígéretekkel; a gond mindig a megvalósítással volt.]

Bukarest közterein plakátokon toborozza tagságát a Vasgárda; ez ellentétben áll a fasiszta eszméket betiltó törvény előírásaival. [Háromszék, jún. 4.] (→ 2002.03.19)

Az SzKT legutóbbi ülésén az oktatási helyzetet is áttekintette a testület, ezt tk. az aggasztó demográfiai helyzet is indokolta. Markó Béla elmondta: a m. ny. oktatást illető szövetségi stratégia nem változott; most építkezni kell, alkalmazni a létező törvényt és amikor ezt a keretet kitöltötték, akkor kell a törvény módosítását kezdeményezni. [Népújság, jún. 4.]

Megalakult az Országgyűlés, elnöke: Szili Katalin. A kormány 15 tagú, közülük 4-en az SzDSz emberei. [EN, jún. 4.]

2003. december 8.

A romániai magyarság 20%-a él szórványban, de távlatilag a m. közösség köze fele áll a fokozatos beolvadás előtt. A legsúlyosabb gondokkal Fehér, Hunyad és Szeben megye küszködnek, ezeket követi Beszterce-Naszód, meg a Mezőség, de hasonló veszély leselkedik Krassó-Szörény, a Bánság és Máramaros m. lakóira is. [RMSz, dec. 8.]

Szatmári Tibor, külügyi tanácsos adta át a pápának Markó Béla levelét (→ 2003.11.13). A csángó-kérdésben áttörést jelent az ET 1521. sz. ajánlása, amely kifejezetten szorgalmazta a m. anyanyelv oktatását az iskolákban és használatát a templomokban. [RMSz, dec. 8.]lapozás: 1-13
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998