Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 17 találat lapozás: 1-17
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: népszavazás Magyarországon a kettős állampolgárság (kedvezményes honosítás) ügyében (MVSz kezdeményezése)

2003. augusztus 19.

Az MVSz aláírásgyűjtést kezdeményezett egy olyan népszavazás kiírásához, amely arról döntene, hogy a külhoni állampolgárok m. állampolgárságot nyerjenek. – Frunda György irreálisnak nevezte az MVSz elképzelését a kettős állampolgárságról. „Tudtommal az ötletet Orbán Viktor volt miniszterelnök indította el, még a Fidesz hatalomra kerülése előtt. Most, hogy a párt ellenzékbe szorult, újból előkerült a téma, mely sokakban szimpátiát vált ki, de nehezen valósítható meg.” Patrubány Miklós aláírásgyűjtési akciója „olyan kártya, amellyel politikailag csak nyerni lehet”. [Krónika, aug. 19.] (→ 2003.09.20, 2004.06.29)

Alexandru Athanasiu, okt. min. felkérte a BBTE szenátusát, hogy vitassa meg a két m. kar létesítésére vonatkozó kérést. A PD Kolozs megyei szervezete ellenzi azt, hogy a BBTE-n létrehozzák a két önálló m. kart, mert az „megengedhetetlen etnikai elkülönüléshez vezet”. – A min. az új karok működéséhez szükséges költségtöbbletet is hajlandó biztosítani, ennek ellenére a BBTE hivatalos álláspontja az, hogy a m. oktatók kérése csak kormányrendelet vagy a parlament által megszavazott törvény által jöhet létre. [Szabadság, aug. 19., aug. 21.]

2003. szeptember 20.

A parlament mindkét háza – elfogadva a szövegegyeztető biz. jelentését – szentesítette az alkotmány új változatát; nemmel voksolt a PRM és George Pruteanu (PSD) szenátor. Az új változat közelebb viszi az országot az európai jogrendhez. Az új alkotmány bevezetéséről népszavazás dönt (→ 2003.09.23, 2003.10.19). [Népújság, szept. 20.]

Hitelesítette az MVSz kettős állampolgárságot illető népszavazási kezdeményezését (→ 2003.08.19) a m. orsz. választási biz.; arra a kérdésre kell majd válaszolni: alkosson-e törvényt az Országgyűlés a h. t. m. kedvezményes honosításáról. Ha nincs óvás, akkor 15 nap után elkezdődhet az aláírás-gyűjtés a népszavazás ügyében. [Krónika, szept. 20.] (→ 2004.06.29)

2003. október 3.

Medgyessy Péter szerint a m. kormányt 3 elv vezérli a h. t. m. ügyével kapcsolatban: segíteni kívánják őket a nemzeti önazonosság megőrzésében; nyelvük és kultúrájuk ápolásában és abban, hogy szülőföldjükön teljes méltósággal élhessenek. [Szabadság, okt. 3.]

Az MDF értelmetlennek és a magyarság ügyére nézve károsnak tartja az MVSz népszavazási kezdeményezését és aláírásgyűjtési akcióját (→ 2003.09.20); a kérdés megoldása az Országgyűlésre tartozik. [Szabadság, okt. 3.]

2004. június 29.

Mo.-n ki lehet írni a referendumot a kettős állampolgárság ügyében (→ 2003.08.19) – közölte Patrubány Miklós (MVSz) a sajtó képviselőivel. [SzFÚ, jún. 29.] (→ 2004.07.03)

A csőd szélén áll a kolozsvári polgármesteri hivatal. A költségvetésből az egész évre jóváhagyott összeg 90%-át költötték el, december végéig nem elegendő az összeg 10%-a. A hivatalnak a Gh. Funar által indított 6400 perben [!] is helyt kell állnia. [Szabadság, jún. 29.]

2004. július 3.

Marosvásárhelyen, a m. polgármesterek országos találkozóján a szövetségi elnök köszöntötte a helyhatósági választásokon sikeresen szerepelt köztisztviselőket. A 184 polgármesteri hely mellé az RMDSz 246 alpolgármesteri helyet is megszerzett. A találkozón a következő ciklus önkormányzati teendőiről tanácskoztak. [Szabadság, júl. 3.]

Adorjáni Dezső Zoltánt javasolják az evengélikus-lutheránus egyház megüresedett püspöki székébe. (→ 2004.04.16) [NyJ, júl. 3.] (→ 2004.10.08)

Az MVSz küldöttsége Budapesten átadta a Választási Iroda képviselőinek a kedvezményes honosítás ügyében kért népszavazás kiírásához szükséges aláírt íveket. [Népújság, júl. 3.] (→ 2004.06.29, 2004.08.13)

2004. augusztus 13.

Budapesten, az aláírási ívek átvizsgálása nyomán megállapították, hogy megvan a szükséges számú hiteles aláírás (→ 2004.07.03) ahhoz, hogy kiírhassák a népszavazást a kettős állampolgárság ügyében. [Krónika, aug. 13.]

A ro. oktatási tárca elfogadta a holokauszt történetének tantervét. Ősztől választható tantárgyként szerepel a középiskolák tananyagában. [Szabadság, aug. 13.]

2004. szeptember 14.

A DA-szövetség szóvivője kijelentette: a nemzeti kérdésről nincs tárgyalnivalójuk az RMDSz-szel, ha a m. érdekszövetség koalícióra akar lépni a DA-val, akkor vállalnia kell a két párt (PNL, PD) kormányprogramját. A kijelentés válasz volt Markó Béla kijelentésére, aki szerint elképzelhető az együttműködés, ha megoldást találnak a kisebbségi gondokra. [Háromszék, szept. 14.]

Az Országgyűlés ügydöntő népszavazást rendelt el a kettős állampolgárság ügyében. (→ 2004.12.05) [Szabadság, szept. 14.]

Átnyújtotta megbízólevelét a ro. államelnöknek Terényi János, az új m. nagykövet. [Krónika, szept. 14.; Népújság, szept. 15.]

2004. október 27.

Nem jött létre a párbeszéd Markó Béla és Szász Jenő között, noha mindkét politikus megbeszéléseket folytatott a közvetíteni szándékozó Tőkés Lászlóval. Szász Jenő továbbra is közös listán akar indulni az RMDSz-szel, de Markó Béla szerint ezekhez a listákhoz nem lehet hozzányúlni, mert az előválasztások eredményeit rögzíti. Tőkés nem helyesli az MPSz döntését, hogy ro. pártok listáin indítsa a jelöltjeit. [Szabadság, okt. 27.]

A m. alkotmánybíróság elutasította a fellebbezéseket, tehát nincs akadálya annak, hogy kiírják a népszavazást a kettős állampolgárság ügyében. Patrubány Miklós egymilliárd Ft-ot kért kampányra. [Szabadság, okt. 27.]

2004. november 3.

Az MSzP és az SzDSZ arra biztatja a m. választókat, hogy a dec. 5-ére kiírt referendumon nemmel szavazzanak a kettős állampolgárság ügyében. A koalíció szóvivői szerint a kettős állampolgárság nem megoldás a h. t. m. számára, a kivándorlási kedv élénkülése pedig összeroppanthatja a m. gazdaságot. – Az RMDSz méltányosnak találja, hogy a h. t. magyarok kedvezményesen kaphassák meg a m. állampolgárságot, ehhez viszont az szükséges, hogy a referendumon (→ 2004.12.05) a polgárok igennel szavazzanak; Markó Béla nem ért egyet az MSzP–SzDSz-véleménnyel. A kettős állampolgárság konkrét tartalmát egyeztetések során lehet véglegesíteni. A m. politikai pártok – ha meglett volna a szándék – már eddig is megoldhatták volna ezt a kérdést. [Szabadság, nov. 3., nov. 4.; Krónika, nov. 3., nov. 4.]

Salat Levente, a BBTE rektorhelyettese a Bologna-folyamatról beszélt, a felsőoktatás új, 3+2+3 struktúrájáról (→ 2004.05.24). Megszületett ugyan a törvény, de a parlament minden tartalmi döntést elodázott. Még azt sem döntötték el, hogy az új rendszer milyen szakirányokra vonatkozik majd; léteznek olyan szakirányok (pl. mérnöki, orvosi képzés), amelyben ez a módszer nem alkalmazható. [Szabadság, nov. 3.]

2004. november 11.

A Median felmérése szerint a Mo.-i referendumon legtöbb 45%-os részvétel várható, s az igen:nem arány kb. 1,5:1-ra becsülhető. [Szabadság, nov. 11.] [Az elért adatok: 37% és 1,06:1 arány; ]041205]

Révész Máriusz, a Fidesz szóvivője emlékeztetett arra, hogy Kovács László – a státustörvénnyel kapcsolatban – 23 millió ro. beözönlővel riogatta a közvéleményt, most pedig százezres munkavállaló tömegek rémképét festi le a kormányfő. [Szabadság, nov. 11.]

A kormány újabb elképzelései szerint a m. állam ’külhoni’ útlevéllel, egymilliárd Ft-os Szülőföld Alap létrehozásával [ez a korábbi M. Alap (→ 2004.11.05)] és 20 milliárd Ft-os gazdaságfejlesztési hitelprogrammal kívánja segíteni a h. t. magyarokat. Hiller István (MSzP) szerint így „mást és többet adunk, mint amit a népszavazás ajánl”. [Krónika, nov. 11.] (→ 2004.12.02)

Az MPSz sepsiszentgyörgyi rendezvényen Szász Jenő kijelentette: az erdélyi magyarságnak csak akkor lehet parlamenti képviselete a következő 4 évben, ha az MPSz jelöltjei az AP színeiben bejutnak a törvényhozásba. [?!] [Krónika, nov. 11.]

Az RMDSz vezetői Beszterce környékén folytatták a kampány-körutat. [RMSz, nov. 11.]

2004. december 3.

Adrian Năstase nagyváradi útja során már árnyalta a nemzeti ünnepen elhangzott nyilatkozatát; nem ért egyet azzal, hogy a Ro.-i magyarok tömegesen kaphassák meg a m. állampolgárságot, csak akkor támogatná az ötletet, ha azt egyéni kérelem alapján biztosítanák. Ro. is hasonló módon adja meg az állampolgárságot a moldovaiaknak. [Szabadság, dec. 3.]

Bakk Miklós politológus, újságíró összeállította a kettős állampolgárság kronológiáját, 1996 júniusától, amikor az MVSz először vetette föl a kérdést, egészen az ügydöntő népszavazás elrendeléséig (2004. szept. 13.). [Krónika, dec. 3.]

Nagyváradon beiktatták a KREK új vezető testületét. [RMSz, dec. 6.] (→ 2004.10.23)

2004. december 4.

A TEKT és az OpT marosvásárhelyi ülésén a választás utáni helyzetet elemezték. A megyei elnökök a kormányzati szerepvállalás mellett voksoltak. A parlamenti többség csak a PSD–PUR koalícióval valósulhat meg, ez a követendő út. A közeljövőben tartandó hivatalos egyeztetéseken az autonómia, a decentralizáció, a népjólét, a korrupció elleni harc, az igazságszolgáltatás megreformálása és az RMDSz kormányzati szerepvállalásának személyi vonatkozásai kerülnek terítékre. [Szabadság, dec. 4.]

Az RMDSz parlamenti képviselete, megyék szerint. w Szenátus: Pete István (Bihar); Verestóy Attila, Sógor Csaba (Hargita); Eckstein-Kovács Péter (Kolozs); Puskás Bálint, Németh Csaba (Kovászna); Markó Béla, Frunda György (Maros); Szabó Károly (Szatmár); Fekete-Szabó András (Szilágy). w Képviselőház: Király András (Arad); Lakatos Péter, Sóki Béla (Bihar); Kovács Attila (Brassó); Székely Levente (Galac); Kelemen Hunor, Antal István, Garda Dezső, Asztalos Ferenc (Hargita); Kónya-Hamar Sándor, Máté András (Kolozs); Antal Árpád, Tamás Sándor, Márton Árpád (Kovászna); Bónis István (Máramaros); Kerekes Károly, Borbély László, Kelemen Atilla (Maros); Varga Attila, Erdei-Doloczki István (Szatmár); Seres Dénes (Szilágy); Toró T. Tibor (Temes). [RMSz, dec. 4.]

Az évzáró gyűlésen osztották ki az EMKE díjait. [Szabadság, dec. 6.]

Háromnapos történészkonferenciát tartottak Kolozsvárott: A hatalom szövegei. Dokumentumok a romániai magyarságról (1945–1989) címmel. [RMSz, dec. 4.]

A m. népszavazáson (→ 2004.12.05) 2,008.000 hasonló szavazat dönthet a föltett kérdésről, ha ennél kevesebb szavazat jut egy válaszra, akkor a kérdés eldöntetlen marad. [Háromszék, dec. 4.]

2004. december 5.

Eredménytelen lett a Mo.-i ügydöntő népszavazás; a szavazati joggal rendelkezőknek csupán 37,47%-a jelent meg az urnáknál (3,009.416 személy), s egyik kérdésre sem adtak le 2 milliónál több igen vagy nem szavazatot. Az egyik kérdés a kórházprivatizációra (65% igen, 35% nem), a másik a h. t. m. kettős állampolgárságára vonatkozott; utóbbi kérdésre a megjelentek 51,55%-a mondott igent (számszerűleg: 1,521.143 személy), de ez nem volt elegendő a kérdés végleges eldöntéséhez (a nem szavazatok száma: 1,428.736; érvénytelen: 61.093). – Markó Béla elmondta: a népszavazás a nemzetpolitikai konszenzusra való törekvés kudarca. Az eredmény rossz lélektani hatással lesz az erdélyi magyarokra; a továbbiakban tovább kell folytatni a vitát a MÁÉRT és a m. kormány között; a tárgyalóasztalnál kell közös megoldást találni. [Szabadság, dec. 7.; Népújság, dec. 13.] (→ 2004.12.15)

Patrubány Miklós szerint ahhoz képest, hogy a kormányzat a távolmaradásra buzdított, az eredmény ’fantasztikus’, „ha nem lett volna az ellenkampány, akkor a részvétel elérte volna a 60%-ot”. (→ 2004.11.11) Orbán Viktor szerint erkölcsi és politikai tény, hogy az igenek kerültek túlsúlyba. [UH, dec. 6.] – Kovács Miklós (KMKSz) szerint a nemzet szenvedett vereséget most, így az ügy lezárult. [Krónika, dec. 6.]

2004. december 6.

Takács Csaba elmondta: az RMDSz a legmagasabb szinten kíván jelen lenni a kormányban. A szövetség a kormányzati részvételért miniszterelnök-helyettesi tisztséget kér, amelynek betöltésére Markó Béla lenne az alkalmas személy. [Szabadság, dec. 6.]

Patrubány Miklós szerint még mindig megvan az esélye, hogy az Országgyűlés mégis meghozza a kettős állampolgárságról szóló törvényt. [Szabadság, dec. 7.] ● [A Mo.-i referendummal kapcsolatban a sajtóban – tisztelet a kivételnek – a kettős állampolgárság szerepelt, de a népszavazás tétje csak a kedvezményes honosítás eshetősége volt.]

Kormánykoalíciós tárgyalásokat kezdett az RMDSz a PSD–PUR választási szövetséggel. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy az RMDSz a 2. fordulóban Adrian Năstaset támogatja. [Krónika, dec. 7.]

Mélyre süllyedt a versenyben maradt két államfő-jelölt választási kampányának színvonala, kölcsönös személyeskedésekkel, vádaskodásokkal telve a fővárosi sajtó. [Szabadság, dec. 7.]

2004. december 10.

Az RMDSz azt ajánlja a Ro.-i m.-oknak, hogy a 2. fordulóban Adrian Năstasera szavazzanak. A jelenlegi helyzet azt mutatja: csak úgy lehet PRM-nélküli kormánytöbbséget létrehozni, ha a PSD–PUR koalícióba lép az RMDSz-szel és a képviselőházban megszerzik a 18 nemzeti kisebbség támogatását is. [Népújság, dec. 10.]

Eckstein-Kovács Péter amellett kardoskodik, hogy a szavazók saját belátásuk szerint válasszanak. Szerinte az RMDSz-nek az PNL–PD-szövetséggel is tárgyalnia kellett volna, bár a PRM nélkül a PNL–PD–RMDSz összeállítás még nem képez számszerű többséget. [Szabadság, dec. 10.]

A népszavazási eredményektől függetlenül Budapest továbbra is azt a célt tartja szem előtt, hogy a h. t. magyarság szülőföldjén való boldogulását kell elősegíteni, s ebben megkülönböztetett figyelmet szeretne fordítani a Vajdaságra és Kárpátaljára – nyilatkozta Bálint-Pataki József. [Népújság, dec. 10.]

2004. december 15.

Takács Csaba szerint az RMDSz nem tart szükségesnek újabb lépést (értsd: még érvényes a PSD–RMDSz-koalíciós tervezet). Időközben Traian Băsescu megkereste az RMDSz-t és tárgyalást kezdeményezett. [Szabadság, dec. 15.]

Budapesten a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette a m. népszavazás eredményét és 1100 választási körzetben elrendelte a szavazatok újraszámlálását. [Szabadság, dec. 15.] ● [Az akció pénzkidobásnak minősült, a megismételt szavazatszámlálás nem változtatta meg az arányokat.] (→ 2004.12.05)

2004. december 16.

Az RMDSz elnapolta a PSD-vel való szerződés aláírását. Markó Béla bejelentette: az RMDSz folytatni fogja a tárgyalásokat mind a két választási szövetséggel. [RMSz, dec. 16.]

Eckstein-Kovács Péter szerint csak az biztosít politikai stabilitást az országnak, ha a kormány és az államelnök ugyanabból a politikai családból származik. Az RMDSz-nek ehhez kell segítséget nyújtania, de csak alapos mérlegelés után szabad döntenie. Traian Băsescu olyan parlamenti többségre akar támaszkodni, amely partnernek tekinthető a korrupció elleni harcban. [Szabadság, dec. 16.]

15. alkalommal emlékezik a város magyarsága a temesvári forradalomra. [NyJ, dec. 16.]

Nemcsak az apró részletekben, hanem a fő motívumokban is sok még az ismeretlen az 1989-es rendszerváltással kapcsolatban. Még mindig nem sikerült tisztázni, hogy „ki dirigált Temesvárott, 1989-ben”? A megye hajdani szekus parancsnokát 20 évre ítélték, de büntetését az évek során negyedére apasztották. [Krónika, dec. 16.; NyJ, dec. 17.]

Január 1-jétől 3,1 millió lejre (106 $) emelik a minimálbért, a jelenlegi 2,8 millió helyett (96 $). [Szabadság, dec. 16.]

Erdélyi városokba látogatott Kövér László és Bayer Zsolt, hogy polgári fórumokon adjanak választ a népszavazás eredménytelenségéről. [Krónika, dec. 16.]

A MOGyE m. végzettjeinek alig 20%-a marad itthon, a többi Mo.-ra telepedik, az onnan Nyugatra vándorló orvosok helyére. [Népújság, dec. 16.]lapozás: 1-17
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998