Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 17 találat lapozás: 1-17
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: nagykövet / AEÁ bukaresti nagykövete / amerikai nagykövetség

1993. július 16.

Buchwald Péter elmondta: az AEÁ nagykövetségének meghívására többpárti delegáció tett látogatást a NATO főparancsnokságán, de a csatlakozás még a távoli jövő titka, tekintve, hogy Ro. az utolsó helyen áll a várakozási listán. [OrEx, júl. 16.]

1993. augusztus 13.

Frunda György visszautasította a KREK nyilatkozatát, amelyben „nemzetárulónak” nevezték a Neptun-ügyben szereplő 3 politikust. Frunda a tárgyalások fontosságát hangsúlyozta és kifejtette: mindig is ellenezte az érzelmi, hűbelebalázs-politikát. [BL, aug. 13.] – Az OE 9 volt tagja nyilatkozatban jelentette ki, hogy a 3 „neptunos” nem tájékoztatta az orsz. elnökséget a megbeszélésekről, sem előzőleg, sem utólag. [RMSz, aug. 14.]

Az AEÁ nagykövete látogatást tett az RMDSz székházában. A beszélgetés után Szabó Károly elmondta: az AEÁ fontosnak tartja, hogy ne legyenek etnikai feszültségek, fontosabbnak annál, hogy egy népcsoport elnyerjen bizonyos jogokat. [RMSz, aug. 18.]

1993. augusztus 25.

Az RMDSz vendége volt John R. Davis amerikai nagykövet. Markó Béla ismertette az RMDSz autonómia-elképzeléseit; kifejtette, hogy a szövetség nem dőlhet be a folytonos ígérgetéseknek, konkrét kormánylépéseket vár. Ezek függvényében döntheti el, hogy van-e politikai szándék a kisebbségi sorskérdések megoldására, vagy pedig – ahogyan sejthető – a CMN puszta kirakatintézmény. [RMSz, aug. 27.]

1995. június 2.

Az AEÁ bukaresti nagykövetsége az idegen országok himnuszának és zászlajának használatára vonatkozó, súlyos büntetést kiszabó törvény elejtését javasolta Adrian Năstasenak, a képviselőház elnökének. [Szabadság, jún. 2.]

Az RMDSz javaslatára, 91 ellenzéki képviselő aláírásával, alkotmányossági óvást terjesztettek be az ismét előrángatott „kapupénz” (→ 1995.05.18) ügyében. [Szabadság, jún. 2.] (→ 1995.06.23, 1995.07.31)

1996. február 22.

Ro. külföldi adóssága 5,305 milliárd dollárt tett ki 1995-ben, 760 millióval többet az 1994 évinél. Év végéig 6,2 milliárd várható. [Szabadság, febr. 22.]

Alfred Moses, az AEÁ nagykövete, kolozsvári látogatásán kifejtette: az országnak folytatnia kell a gazdasági reformokat, biztosítani kell a kisebbségek iránti megbecsülés légkörét. Az AEÁ nincs ugyan az etnikai alapú autonómia és a kollektív jogok mellett, de szigorúan tiszteletben tartja a másságot, hiszen egy multikulturális társadalomban a különböző népek kultúrája csak gazdagíthatja egymást. Véleménye szerint Ro. túl sok energiát pazarol a nemzeti kisebbségek problémáira. A két oldal szélsőségesei fenntartják az interetnikai ellentéteket. [RMSz, febr. 26.] (→ 1996.02.24)

1996. február 23.

Robert Whitehead, a bukaresti amerikai nagykövetség pol. tanácsosa fölkereste Tőkés Lászlót, aki beszámolt a m. kisebbség helyzetéről, a tanügyi törvényről, az elkobzott egyházi javakról. Rámutatott, hogy a megbékélés legfőbb akadálya a valós politikai akarat hiánya és a romániai magyarság helyzetének súlyosbodása. [RMSz, febr. 29.]

1996. március 1.

Iliescu elnök szerint jobb lett volna, ha Alfred Moses nem beszél a szélsőséges pártokról (→ 1996.02.24), ui. a ’szélsőségesség’ meghatározása vitatható. A szóban forgó nyilatkozat után az érintett pártok (PUNR, PRM, PSM) élesen támadták a nagykövetet. [Szabadság, márc. 1.]

A párttörvény értelmében egy pártot az ország legalább 15 megyéjéből származó 10.000 alapító taggal lehet létrehozni (egy megyéből min. 300 tag szükséges). [Szabadság, márc. 1.] (→ 1996.02.28, 1996.03.04, 1996.03.19)

A helyi közigazgatási törvény vitája során Márton Árpád javasolta, hogy ahol jelentékeny számú kisebbség él, a helyi közigazgatásban az illető kisebbség anyanyelvét is értő személyeket is alkalmazzanak. Javaslatát elvetették. A tervezet kimondja: a helyi közigazgatásban az érintkezési nyelv a ro.; a nemzeti kisebbségek anyanyelvükön is folyamodhatnak a hatósághoz, de az írásba foglalt kérést ro. fordításban is mellékelni kell; tolmácsot igénybe lehet venni. [Táj., márc. 1.] (→ 1996.03.08)

Markó Béla elmondta: nem hiszi, hogy bizonyos eltúlzott, érzelmi indokokon kívül bárki ésszerű érvet hozhatna fel arra, hogy egy olyan helyi tanácsban, ahol minden tanácsos magyar és a helyi közösség problémáinak megbeszélésére gyűlnek össze, nem szabad használniuk anyanyelvüket. A parlament állásfoglalása azt jelzi: nincs pol. akarat a kisebbségi kérdés pozitív kezelésére. [Szabadság, márc. 1.]

1996. július 8.

Tom Lantos és Philip Crane törvényjavaslata, hogy Ro. kapja meg a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt, elbukott (→ 1996.04.08) az amerikai szenátusban. Cristopher Smith, a Helsinki Biz. társelnöke és 24 társa azt kérte, hogy a döntést halasszák el a választások utánra. Az ellenzők között volt a korábbi bukaresti nagykövet is. [Népszabadság, júl. 8.] (→ 1996.07.20)

A CNA felszólította a Sonic Rádió tulajdonosait (→ 1996.07.01), hogy térjenek vissza az eredetileg jóváhagyott műsorrendre; ennek megfelelően folytatódik a napi 4 órás m. ny. műsor. [RMSz, júl. 8.]

1997. január 29.

Markó Béla Tom Lantossal találkozott az AEÁ bukaresti nagykövetségén. Az amerikai politikus az RMDSz kormányzati szerepéről, a koalíciós kormány programjáról, Ro. euroatlanti integrációjáról tájékozódott. [Táj., jan. 29.]

Béres András, oktatási államtitkár arra törekszik, hogy a ro. oktatás egészének a reformján belül a „decentralizáció folyamatán belül tudjuk rendezni mindazokat a kérdéseket, amelyeket a kisebbségi oktatás terén meg tudunk fogalmazni, amelyek gondot okoznak”. [RMSz, jan. 29.]

Stere Gulea, az RTV vezérigazgatója Ágoston Hugót meghívta a tévé tanácsadó testületébe. A konzultatív testületnek eddig nem volt m. tagja. [Táj., jan. 31.]

Strasbourgban, az ET közgyűlésének ülésszakán a m. küldöttség kezdeményezésére találkozót tartottak a ro. küldöttséggel (tk. Frunda Gy., T. Meleşcanu, A. Năstase). A találkozón részt vett Daniel Tarschys, az ET főtitkára is. A megbeszélésen a magas szintű m.–ro. parlamenti kapcsolatok kialakításáról volt szó. [Szabadság, jan. 30.]

2000. július 8.

Az amerikai nagykövetség által megrendelt közvélemény-kutatás olvasata szerint: Ro. elkerülte az olyan etnikai konfliktusokat, mint amilyenre a volt Jugoszláviában került sor. Ez a felmérés igazolja Clinton elnök sokat kommentált kijelentését, miszerint Ro. példásan oldotta meg a kisebbségi kérdést. [Szabadság, júl. 8.]

A BBTE szenátusi ülése elfogadta az egyetem új chartáját, amely nem oldotta meg ugyan a kért öt m. kar létrehozását, de nem is tiltja azt. Elfogadták azt, hogy a doktorátusi téziseket a nemzetközi elterjedtségű nyelveken is meg lehessen írni, így m. nyelven is. [Szabadság, júl. 10.] – A szavazáson a m. tanárok tartózkodtak, s ezzel jelezték, hogy a chartát nem tartják elég jónak, de mindenképpen előrelépésnek értékelik. [Szabadság, júl. 12.]

2001. január 12.

Kinevezték 36 megye új prefektusát, de ezek között egyetlen m. személy sincs. [RMSz, jan. 12.]

James Rosapepe, az AEÁ bukaresti nagykövete bejelentette: újabb 14 települést jelöltek ki arra, hogy új munkahelyek teremtése érdekében amerikai segélyt kapjanak. A 14-ből 6 Erdélyben van: Petrilla, Karánsebes, Óradna, Borsabánya, Kézdivásárhely, Kudzsir. [Szabadság, jan. 12.]

Markó Béla, Nagy Zsolt (üv. alelnök) és Kelemen Kálmán (RMKdM) Berlinben részt vett az EDU és az EPP munkálatain. A pártelnökök nyilatkozata külön kitér az EU bővítésére. Berlinben arról is döntöttek, hogy a Fidesz és az MKP az EDU tagjaivá váltak. Markó Béla tájékoztatta az ülést arról, hogy az RMDSz maradt az egyetlen jobboldali, konzervatív, keresztény-demokrata orientáltságú politikai alakulat a ro. parlamentben. [Táj., jan. 12.]

2001. február 16.

Az amerikai nagykövetség Ötcsillagos városok címmel programot indított a bürokrácia csökkentésére, a különböző városházi és kamarai engedélyek kibocsátására. James Rosapepe – akinek tudomására jutott, hogy Gh. Funar népgyűlést szervezett (→ 2001.02.09) –, lemondta kolozsvári jelenlétét, a városnak szánt kitüntetést később adja át. – A délutáni népgyűlésen mindössze 5000 ember gyűlt össze a beígért 100 ezer helyett. C. V. Tudor másfél órás beszédet tartott, a szónokok nacionalista beszédekkel tüzelték a résztvevőket. A magyarellenes tüntetésnek is beillő népgyűlés táncműsorral és tűzijátékkal zárult. [Szabadság, febr. 17.] (→ 2001.02.18, 2001.02.21)

Az MSzP nem ért egyet a h. t. m.-ról szóló kedvezmény(vagy státus-)törvénnyel, attól tartanak, hogy ez melegágya lesz az etnobiznisznek és a korrupciónak. Az SzDSz koncepcionálisan ellenzi a tervezetet. [RMSz, febr. 16.]

2001. február 21.

Eckstein-Kovács Péter elmondta: a kolozsvári ’népgyűlésen’ (→ 2001.02.16, 2001.02.18) C. V. Tudor beszéde kimerítette a bűncselekmény tényállását, de nem tartja valószínűnek, hogy eljárás indulna ellene, noha az ügyészségnek hivatalból kellene vizsgálatot indítania. Az RMDSz tiltakozott ugyan a gyűlés megtartása ellen, de azt nem tudta elérni; sikerült viszont idejében jobb belátásra bírniuk az amerikai nagykövetet. [Szabadság, febr. 21.]

Gabriel Andreescu, a GDS elnöke bepereli a CNSAS-t, mert nem válaszoltak az ő dossziéjának ügyében beadott kérelemre. Azt sem fogadta el, hogy Ion Iliescu ’tisztának’ találtatott, jóllehet közismert, hogy az államfő megyei elsőtitkár volt. [Szabadság, febr. 21.]

Vélhetően az alkotmánybírósághoz küldi a helyi közigazgatás törvényét a PRM. Tekintve azonban, hogy Adrian Năstase már működő törvényként említette az ET egyik ülésén, mindent meg fognak tenni, hogy mielőbb életbe léptessék a jogszabályt. [RMSz, febr. 21.]

2002. március 28.

Éles vita zajlott Ion Antonescuról a szenátusban. Păunescu élesen bírálta Michael Guest amerikai nagykövetet azért, mert a diplomata egy nyilatkozatban azt hangoztatta, hogy Ro. az Antonescu-rendszer idején részt vett a holokausztban és a románok hallgatólagosan támogatták a zsidóüldözést. C. V. Tudor szerint Ro.-ban nem volt holokauszt, csak Észak-Erdélyben, ahol a bűn a magyarokat terheli. [Szabadság, márc. 28.]

Befejeződött a népszámlálási adatok fölvétele, az első hivatalos adatok júniusra várhatóak. [Szabadság, márc. 28.]

Tonk Sándor a M. Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetést vehette át Mádl Ferenctől. [Szabadság, márc. 28.]

Mircea Cărtărescu a ro. nemzeti mítoszok lebontását tartja egyik feladatának. A lipcsei könyvvásáron arról tartott előadást, hogy miként lettek foglyai a románok annak az illúziónak, hogy ők különbek, mint a Balkánon élő többi nép. [RMSz, márc. 28.]

2003. június 27.

Eric Jürgens jelentést írt a kedvezménytörvényről az ET parlamenti közgyűlésének; a jelentés elfogadott formája jobb az eredeti változatnál. [RMSz, jún. 27.]

Kolozsvár m. lakossága nem éri el a 20%-os küszöbértéket, ezért nem teszik ki a kétnyelvű helységnév-táblákat. [Szabadság, jún. 27.]

A bukaresti AEÁ-követség pol. tanácsosa Gyulafehérváron tk. a Batthyaneumról is érdeklődött; a prefektus szerint a kérdés megoldottnak tekinthető, tiszteletben tartják az alapító végrendeletét és a könyvtárnak közösen viselik gondját. [NyJ, jún. 27.]

2003. szeptember 8.

Sajtópolémia alakult ki a kormányfő és az AEÁ nagykövete között a ro. pol. körökben dúló korrupcióról. Michael Guest kijelentette: nagyon sok ro. állampolgár aggódik amiatt, hogy nem hatékonyak a korrupció visszaszorítását célzó intézkedések. [Krónika, szept. 8.]

Elkészült a kedvezménytörvény alkalmazásáról született ro.–m. egyezmény tervezete. [Népújság, szept. 7.]

A prefektus kézjegyét is tartalmazza az a jegyzőkönyv, amellyel az Állami Építkezési Felügyelőség leállítja a Szabadság-szobor felállításának munkálatait. Az indoklás formai hibákra utal. Tokay György szerint a felügyelőség túllépte a hatáskörét, mert törvény szerint a munkát csak bírósági végzéssel lehetne leállítani. [NyJ, szept. 8.; Szabadság, szept. 8.]

Koltón lezárultak a 14. alkalommal megrendezett Petőfi-napok rendezvényei. [Krónika, szept. 8.]

Közel 200 fiatal vett részt Bethlenben az ifj. szórványtalálkozón. [Szabadság, szept. 8.]

Az Unitárius Nők Orsz. Szövetsége 11. találkozóján bemutatták Zsakó Erzsébet Hinni és tenni c. kötetét, amely a szövetség tevékenységéről szól. [Szabadság, szept. 8.]

2003. szeptember 16.

A hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Iliescu elnököt királyi pompával fogadták. A Mádl Ferenccel folytatott megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón a m. elnök visszafogottan nyilatkozott a megoldásra váró romániai m. gondokról: a javak visszaszolgáltatásának felgyorsítását szorgalmazta; kitért a Szabadság-szobor kérdésére is. Jelezte: a m. kormány kész támogatni a Gozsdu Alapítvány megteremtését, amely Gozsdu Manó hagyatékának ápolására lenne hivatott. Iliescu úgy fogalmazott, hogy a Szabadság-szobor felállítására a ’románok érzékenysége’ miatt egyelőre nem kerülhet sor; 1925-ben a ro. kormány joggal bontatta le az emlékművet, hiszen az sok szempontból zavarta az erdélyi románság történelmi igazságérzetét [?!]. Kompromisszumos megoldásként a megbékélési park fölállítását (→ 2003.09.11) támogatja. [Szabadság, szept. 16.; RMSz, szept. 17.]

Markó Béla fogadta az AEÁ nagykövetét; Michael Guest az RMDSz prioritásairól érdeklődött. A megbeszélés során részletesen tárgyaltak az Észak-Erdélyt átszelő autópálya előkészítéséről is. [Népújság, szept. 16.]

Schneider Márta (NKÖM) szerint a Ro.-i m. kulturális szervezetek számára kevéssé alkalmasak a túlságosan programközpontú Mo.-i pályázatok: a támogatásra szoruló kulturális szervezetek kénytelenek légből kapott program-pályázatokat gyártani, a kapott forintokat azután fennmaradásukra, túlélésükre fordítják. [EN, szept. 16.]

Félixfürdőn véget ért a MISzSz 9. kongresszusa, melyen 17 ifj. tagszervezet képviseltette magát. Somogyi Attila lett a szövetség új elnöke. [RMSz, szept. 16.]

A PBMEB 9. Partiumi Honismereti Konferenciáját rendezte meg Hegyközkovácsiban. [EN, szept. 16.]lapozás: 1-17
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998