Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 9 találat lapozás: 1-9
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: millenniumi zászló

2000. május 12.

A kormány módosította a lelkészek fizetését szabályozó törvényt. Ennek értelmében mindazok, akik 1999. dec. 31-én alkalmazásban voltak, fizetést kaphatnak. A korábbi szabályozás a hívek lélekszáma szerint állapította meg a lelkészek fizetését, a módosítással ez a méltánytalanság megszűnt. [Szabadság, máj. 12.]

A ro. és orosz külügymin. megállapodott arról, hogy szakértői szinten felújítják a két ország közötti alapszerződésről folytatott, korábban felfüggesztett vitát. Az alapszerződést a SzU felbomlása előtt, 1991-ben kötötték meg, s azt 1996-ban – Ro. visszalépése miatt – nem parafálták. A diplomáciai vita nyomán Ro. kiszorult az orosz piacról, s az energiaimport miatt kereskedelmi mérlege is negatív lett. A szerződés legkényesebb pontja a Molotov–Ribbentrop-paktum elítélése, amely lehetővé tenné a területi revízió kérdésének felvetését. [Szabadság, máj. 12.]

Magos Méta emlékeztetett: bármely tisztségviselőt csak az válthatja le, aki funkcióba helyezte. [Krónika, máj. 12.] – Az üggyel kapcsolatban (→ 2000.05.06) Markó Béla pontról pontra végigvezette a történteket. Az előválasztáson a szavazókkal nem közölték a szabályt: csak akkor érvényes az előválasztás, ha a szavazólapon (a nem kívántakat kihúzva) egy bizonyos számú név marad. Az érvénytelen előválasztás után dönteni kellett a jelöltlista felől, szabály szerint ezt már csak a TKT tehette meg. Hosszas viták után a TKT ezt meg is tette. A leadási határidő előtt néhány perccel Kincses egy olyan listát tett le a városi körzethez, amely különbözött a TKT-n elfogadott listától. Ezután vonták meg Kincsestől a delegáltság jogát. [RMSz, máj. 12.] – A Kincses Előddel való szolidaritás jegyében lemondott tisztségéről a Maros megyei üe. négy tagja: Magos György, Ölvedi Zsolt, Ráduly Levente, Vass Levente. [RMSz, máj. 15.] (→ 2000.05.15, 2000.05.25, 2000.07.03)

Nagyváradon ismertették a Varadinum ünnepségeinek idei rendezvényeit. A kezdőnap a ref. egyháznak jut, a zárónap a hagyományos Szent László-körmenettel zárul. A kat. egyházmegyék és a protestáns egyházkerületek egy-egy millenniumi zászlót vehetnek át a m. államiság ezredik évfordulója alkalmából. [BN, máj. 12.] (→ 2000.06.09)

2000. május 14.

36 programot ígér az egy hétig tartó Festum Varadinum ünnepségsorozat. Az első rendezvény helyszíne az olaszi ref. templom volt, ahol a himnusz hangjaira vonultak be a Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium diákjai a millenniumi zászlóval. [BN, máj. 15.]

2000. június 9.

Az Adevărul pozitívan értékelte azt, hogy Nagyajtán az 1921-ben meggyilkolt ro. csendőr emlékére visszaállított szobrot leplezett le az orsz. csendőrparancsnok. „Tíz éve ez az első alkalom, hogy egy, többségében magyarlakta székely községben egy 1940–44 közt lerombolt ro. emlékművet visszaállítottak.” [Sajtóf., jún. 9.]

A millenniumi zászlót a nagyváradi m. püspökségek a Varadinum keretében vehették át (→ 2000.05.12). Torgyán József Csíksomlyón szándékozta átadni a m. kormány ajándékát Erdély érsekének, de Jakubinyi György kijelentette: a pünkösdi ünnep nem alkalmas erre, mert az 1567 óta megtartott körmenet fogadalmi róm. kat. búcsú, nem lehet kapcsolatba hozni a m. államisággal, nem szabad azt átpolitizálni. A zászló átvételére a gyulafehérvári székesegyház lenne a legalkalmasabb. [Krónika, jún. 9.]

Mérő Béla igazgató számolt be a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház megvalósításairól és terveiről. 100-nál több előadásuk volt az elmúlt évadban, két fesztiválon is szerepeltek. [HN, jún. 9.]

2000. augusztus 12.

Szászrégenben millenniumi ünnepséget tartott a város magyarsága. Markó Béla is jelen volt az ünnepségen, de képviseltette magát a m. nagykövetség és az MVSz is. Jakubinyi György megáldotta a templomkertben felállított Szent István és Boldog Gizella szobrot (Jorga Ferenc alkotása) és az elmúlt években fölállított szociális létesítményeket. [Táj., aug. 14.; Vasárnap, aug. 13.]

Tízezer ember részvételével Szejkefürdőn tartották az unitáriusok millenniumi találkozóját. A megnyitó istentiszteleten Szabó Árpád püspök szolgált. Szabó Tibor (HTMH) millenniumi zászlót nyújtott át az unitárius egyháznak. A találkozón székelykaput állítottak az Orbán Balázs sírjához vezető dombon. [Szabadság, aug. 14.]

2000. október 22.

Kolozsvárott fölszentelték a Monostori Ref. Egyházközség új templomát. „Egyházkerületünk 218 új épülete, köztük 34 új temploma Krisztus lábnyoma Erdély földjén.” – mondta Csiha Kálmán püspök. [RMSz, okt. 27.]

Budapest 5. kerületének küldöttsége millenniumi zászlót adott át Gyergyószentmiklós városának. A templomi ünnepség után, az 1956-os forradalom emlékére, megkoszorúzták a temetőben a komm. áldozatainak emlékművét. [HN, okt. 23.]

2000. október 24.

A közp. választási irodában letették a Frunda György államelnök-jelölt jelöléséhez szükséges aláírásokat. Az összegyűlt 321 ezernyi aláírást törvényesnek nyilvánította és elfogadta az iroda. [Táj., okt. 24.]

Kolozsvárott a Heltai Gáspár Alapítvány székhelyén emlékeztek az 1956-os forradalom erdélyi áldozataira. Bemutatták Gagyi Balla István történész 40 órányi hanganyagot (adatokat, interjúkat) tartalmazó CD-jét. [Szabadság, okt. 25.]

Snagovon megkoszorúzták a Nagy Imre és társai emlékére emelt emlékoszlopot. A volt miniszterelnököt az 1956-os forradalom leverése után itt tartották fogva, majd kiadták Mo.-nak. [Szabadság, okt. 24.]

Reizer Pál átvette a m. kormány ajándékát, a szatmári magyaroknak küldött millenniumi zászlót. [RMSz, okt. 24.]

Az 1995-ben alapított Kriterion-koszorút eddig Jakó Zsigmond, Tompa Gábor, László Ferenc muzikológus és Faragó József kapta meg. Az idén a szárhegyi művésztelep vezetőit – Gaál Andrást, Márton Árpádot és Zöld Lajost – tartották érdemesnek a díjra. [Szabadság, okt. 24.]

2000. november 14.

Úgy ért véget a törvényhozási ciklus, hogy a képviselőházban nem sikerült megszavazni a restitúciós törvényt. [BN, nov. 14.]

Dávid Ibolya adta át Martin Roos temesvári püspöknek a m. millenniumi zászlót. [Szabadság, nov. 14.; NyJ, nov. 14.; RMSz, nov. 16.]

Törvénytelennek ítélte a kolozsvári bíróság Sabin Gherman egyesületét. A Pro Transilvania Egyesület elnöke ellen mintegy másfél éve folyik a per. Sabin Gherman kijelentette: nem szünteti be az egyesületet, hanem külföldre utazik, hogy fölkeltse az érdeklődést a ro. helyzet iránt; nagykövetségek előtt fog tüntetéseket szervezni, nem fél a letartóztatástól. [Szabadság, nov. 14.]

A Ion Antonescuról elnevezett háborús veteránok szervezete bírósági úton támadta meg a marosvásárhelyi városi tanács döntését, így akarják megakadályozni azt, hogy szobrot állítsanak Petőfinek. [Népújság, nov. 14.]

2001. augusztus 13.

Dávid Ibolya millenniumi emlékzászlót adott át ősei szülőfalujában, a barcasági Hétfaluban. [RMSz, aug. 13., aug. 14.]

2001. augusztus 25.

Adrian Năstase neheztelését fejezte ki amiatt, hogy Dávid Ibolya millenniumi zászlókat ’osztogatott’ Erdélyben; arra kérte a m. kormányt: figyeljen a szomszéd államok érzékenységére is. [HN, aug. 25.]

Széken, ahol Bertalan-napon mindig gyásznapot tartanak a tatárjárásra emlékezve, Patrubány Miklós elmondta: az MVSz sokgyerekes családokat támogató programja keretében két nagycsaládos házat avatnak a közeljövőben. [Szabadság, aug. 25.]

Varga Gábor, a találmányi hivatal vezérigazgatója az OSIM éves jelentését ismertette, beszámolt a megvalósításokról. [RMSz, aug. 25.]lapozás: 1-9
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998