Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 12 találat lapozás: 1-12
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: millennium / millecentenárium (-i rendezvények)

1996. április 24.

Az 1996-os Varadinum-napokat (máj. 6.–12.) az MVSz kiemelt jelentőségűnek minősítette és besorolta a millecentenáriumi rendezvények közé – mondta el előzetesként Varga Gábor, az RMDSz Bihar megyei elnöke. [EN, ápr. 24.]

A Kovászna megyei AFDPR közgyűlése megállapította, hogy azok az eszmék, amelyekért a tagok börtönt viseltek, nem valósultak meg. Orsz. összefogásra van szükség, mert a szövetséget egyre vehemensebben támadják a volt legionáriusok. [RMSz, ápr. 24.]

1996. július 7.

Csíksomlyón – utalásképpen a millecentenáriumra – ezúttal az Ezerszáz Székely Leány Napját tartották meg, melynek során fölszentelték a nyeregben épült Hármashalom-oltárt. [HN, júl. 9.]

1996. augusztus 5.

A ref. világtalálkozó keretében Temesvárott megkoszorúzták a ref. parókia falán elhelyezett emléktáblát és az Opera téri fakeresztet, majd felavatták a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából a templom két harangját. [EN, aug. 14.] – Nagykárolyban leleplezték Károli Gáspár szobrát, Deák Árpád alkotását. [RMSz, aug. 8.]

Miként lehetne megvalósítani a h. t. magyarság anyaországi képviseletét? – kérdezte a riporter. Duray Miklós (EPM) kétkamarás parlamentet javasolt, ahol a felsőházban helyet kapnának a magyaországi kisebbségek és a h. t. magyarok képviselői; Bihari Mihály politológus inkább egy konzultatív tanácsot lát célszerűnek, amelynek mellérendelt közjogi státusa lenne a parlament mellett. [MN, aug. 5.]

2000. január 1.

Budapesten a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket (országalmát, jogart és kardot) – a millenniumi év nyitányaként – a Nemzeti Múzeumból az Országház kupolatermébe szállították át. A Kossuth téren több tízezres tömeg nézte végig a ceremóniát. [Szabadság, jan. 4.] ● [A millennium Magyarország ezer éves államiságára vonatkozik.]

2000. június 3.

Tordán az unitárius egyház szervezésében kezdődött az a millenniumi rendezvénysorozat, amely az 1568-as országgyűlésre emlékezik (ott és akkor hirdették ki a lelkiismereti szabadságot és a vallási türelmet). [Szabadság, jún. 3.]

Borbély Zsolt Attila szerint a Duray Miklós, Dobos László, Csoóri Sándor által fémjelzett vonal próbálja megbénítani az MVSz tevékenységét, azzal, hogy megakadályozzák az új elnök, Patrubány Miklós érvényesülését. [Szabadság, jún. 3.]

2000. július 1.

A Gábor Dénes Főiskolát kormányhatározattal hozták létre 1992-ben, elsősorban távoktatás céljából. 1994 őszén indult a Főiskola kolozsvári konzultációs központja, amelyet a nagyváradi, székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi, majd 1995-ben a marosvásárhelyi, 1997-ben a szatmárnémeti, 1999-ben pedig a csíkszeredai központ követett. (→ 1999.08.30, 1999.09.08, 1999.12.22) [Szabadság, júl. 1.]

Máramarosszigeten – a Hollósy Simon Művelődési Egylet szervezésében – millenniumi ünnepséget tartottak. Zahoránszky Mihály alpolgármester az önálló magyar középiskola mielőbbi beindítását szorgalmazta. [Táj., júl. 3.; RMSz, júl. 7.]

2000. augusztus 12.

Szászrégenben millenniumi ünnepséget tartott a város magyarsága. Markó Béla is jelen volt az ünnepségen, de képviseltette magát a m. nagykövetség és az MVSz is. Jakubinyi György megáldotta a templomkertben felállított Szent István és Boldog Gizella szobrot (Jorga Ferenc alkotása) és az elmúlt években fölállított szociális létesítményeket. [Táj., aug. 14.; Vasárnap, aug. 13.]

Tízezer ember részvételével Szejkefürdőn tartották az unitáriusok millenniumi találkozóját. A megnyitó istentiszteleten Szabó Árpád püspök szolgált. Szabó Tibor (HTMH) millenniumi zászlót nyújtott át az unitárius egyháznak. A találkozón székelykaput állítottak az Orbán Balázs sírjához vezető dombon. [Szabadság, aug. 14.]

2000. augusztus 23.

A Kolozs megyei MKT támogatja az MVSz által kidolgozott és előterjesztett törvénytervezetet. (→ 2000.08.19) [Szabadság, aug. 23.] – Tabajdi Csaba attól tart, hogy kétmillió m. útlevéllel rendelkező állampolgár „felbukkanása” megnehezíti Mo. csatlakozását. [SzFÚ, aug. 23.]

Kerekes Károly felújítja azt a törvénytervezetet, amelyet korábban beadott, de válasz nem érkezett rá. Azt javasolja, hogy minden volt munkaszolgálatosnak növeljék meg a nyugdíját a köv. kulcs szerint: minden letöltött 1 évet írjanak jóvá 6 hónap értékben; továbbá: az érdekeltek kapjanak 12 utazásra (vasút vagy távolsági busz) jogosító ingyenjegyet. [RMSz, aug. 23.]

Hidvégen millenniumi emlékművet avattak, a szomszédos Földváron a börvelyiek küldöttsége kopjafát emelt a fogolytábor áldozatainak emlékére. [RMSz, aug. 23.]

A madéfalvi veszedelem után a Bukovinába telepedett székelyek 5 falut alapítottak, ezek a köv.: Józseffalva, Hadikfalva, Andrásfalva, Fogadjisten és Istensegíts. Évtizedekkel később egy részük hazaköltözött Erdélybe (Csernakeresztúr és Déva), más részüket a Vajdaságba telepítették. Akik Erdélyben maradtak, szerencsésebbek voltak, a Délvidékre települteknek üldöztetés, menekülés és menekítés jutott osztályrészül, végül Tolna megyébe kerültek. A hetvenes évek iparosítása idején egy nagyobb, bukovinai székelyekből álló csoport került Háromszékre, akik kettős identitással bírnak: magyarul beszélnek, de gyermekeiket ro. iskolába adják és ro. templomba járnak. Százados félelmek mutatkoznak meg ebben a magatartásban. A helyzetet csak nagy szeretettel lehet kezelni, nehogy bekövetkezzék az az abszurditás, hogy a székely eredetű csángók teljes elrománosodása a Székelyföldön fejeződjék be. [Háromszék, aug. 23.] – A Délvidékre hazatérő csoport 1883-ban, az Al-Duna mentén 3 falut hozott létre: Hertelendyfalva, Sándoregyháza, Székelykeve. [Szabadság, aug. 25., aug. 26.]

2000. augusztus 24.

Szék községben millenniumi Szent Bertalan-napot ünnepeltek. A falu templomaiban a majdnem 300 évvel ezelőtti tatár pusztításra emlékeztek. [Szabadság, aug. 25.]

2000. október 7.

Szentegyházán millenniumi emlékművet avattak (Bodó Levente alkotása). [HN, okt. 9.]

Max van der Stoel is részt vett a BBTE tanügyi konferenciáján, ahol elfogadták a BBTE chartáját. A találkozóról Gabriel Andreescu azt mondta: az EBESz legitimálja a kisebbségek jogait elnyomó hatalmat és közbelépése hatástalan lesz. – Kása Zoltán elmondta: attól, hogy az egyetemen többnyelvű oktatás zajlik, az egyetem még nem feltétlenül multikulturális. A teol. karokat kivéve, a döntés minden karon a ro. kezében van, a m. tisztségviselőknek csupán reprezentatív szerepük van. [Szabadság, okt. 10.]

2001. augusztus 18.

Németh Zsolt elmondta: a törvény ellen tiltakozó államok nem tehetnek semmit a státustörvény Mo.-i alkalmazása ellen. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy Ro. rendelkezik saját kisebbségeinek védelmét biztosító törvénnyel, amely elsősorban a moldovai románokra vonatkozik – ez kétféle mércét jelent. A többi érintett utódállam (Horvátország, Ukrajna, Szlovénia, Jugoszlávia) elfogadta az új törvényt, mert felismerték: hasonló problémákkal küzdenek. [Krónika, aug. 18.]

Székelyszentistvánon tartották a m. államalapítás millenniumának ünnepét. Markó Béla beszéde Szent István királyunk politikájának dicséretére épült: a jó döntések nem mindig népszerűek, de ma végül is azért vagyunk még itt, mert annak idején jól döntött szent királyunk; a történelmet nem elviselni kell, hanem alakítani. [RMSz, aug. 20.]

2001. december 9.

Székelykeresztúron millenniumi emlékművet avattak (Bocskai Vince alkotása). [HN, dec. 10.]

A Marianum alapításának 90 éves évfordulóján emlékünnepséget tartottak Kolozsvárott. [Szabadság, dec. 10.]lapozás: 1-12
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998