Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 28 találat lapozás: 1-20 | 21-28
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: magyar igazolvány

2001. február 6.

Lassan körvonalazódik az ún. m. igazolvány terve: a fényképes igazolványt a belügyi tárca alá rendelt hivatal állítja ki az utódállamok kompetenciával felruházott szervezeteinek ajánlása alapján. [RMSz, febr. 6.]

Nemsokára döntenek a Sapientia két szakának akkreditációjáról. A csíkszeredai karon kívánják fölállítani az élelmiszerkémiai és környezetvédelmi szakokat. [Szabadság, febr. 6.]

2001. március 21.

A m. kormány jóváhagyta a kedvezménytörvény javaslatát, amelyet reményeik szerint az Országgyűlés még a tavaszi ülésszak idején elfogad. A kedvezményekre jogosító magyar igazolvány kiváltásának előfeltétele – a határon túli illetékes szerv ajánlása mellett – az, hogy az igénylő ne akarjon letelepedni Mo.-n és ne jelentsen idegenrendészeti vagy nemzetbiztonsági kockázatot. [Szabadság, márc. 21.]

Günter Verheugen bővítési biztos szerint Ro.-nak nagy figyelmet kell fordítania a nemzeti kisebbségek védelmére. [Szabadság, márc. 21.]

Megkezdődött a dokumentumok átszállítása a SRI archívumából a CNSAS székhelyére. [Szabadság, márc. 21.]

Tiltakozó nyilatkozatot adott ki az EMKE, a KJNT és a KLMT, a márc. 17-én megalakult Dumitru Mărtinaş Egyesület azon törekvése ellen, hogy korlátozza a csángómagyar közösség szabad szervezkedésének jogát, identitásának szabad megvallását és intézményes gyakorlását. [BL, márc. 23.]

2001. április 27.

A kételyekkel kapcsolatban Szabó Tibor (HTMH) kifejtette, hogy a m. kormány nem akar beavatkozni más államok belügyeibe, a törvény semmilyen EU-s paragrafussal nem áll szemben, a m. igazolvány kibocsátása nem sérti a schengeni elveket, az EU több tagállama is kedvezményeket alkalmaz a vízumpolitikában. [RMSz, ápr. 27.]

2001. május 17.

Tőkés László a Varadinum keretében rendezett fórumon bírálta az RMDSz-t, úgy vélte, elsősorban az egyházak hivatottak arra, hogy ajánlásokat bocsássanak ki a m. igazolványokat kérelmezők számára. [RMSz, máj. 17.]

Beszterce-Naszód megyében 7 község faluiban tehetik ki a kétnyelvű helynévtáblákat. Szántó Árpád, a megyei tanács alelnöke úgy ítéli meg, hogy nem lesz lakossági tiltakozás a törvény alkalmazása miatt. [RMSz, máj. 17.]

2001. július 26.

Az önkormányzatok működésének m. és ro. tapasztalatait elemezték Tusnádfürdőn. Szász Jenő szerint Ro.-ban még csak félúton vagyunk a szovjet típusú és a valós önkormányzati rendszer között. [Szabadság, júl. 26.]

Orbán Viktor elmondta: ha Ro.-ban meg akarják gátolni azt, hogy a jelöltek átvegyék a M. Igazolványt, akkor Mo. megtalálja a módját, hogy a h. t. m. mégis hozzájussanak a kedvezményre jogosító okmányhoz. [Szabadság, júl. 26.]

2001. október 1.

Borbély László szerint még van egy kiút: ha a ro. kormány nem huny szemet és nem hagyja, hogy Erdélyben működjenek az ajánló irodák, akkor majd Mo.-n bonyolítják le a M. Igazolvány iránti kérések regisztrációját. [Táj., okt. 1.] – Markó Béla elmondta: az RMDSz-nek megvan az apparátusa a kérvények begyűjtéséhez és kezeléséhez, az jelent majd nehézséget, ha a kormány ellenkezni fog a törvény miatt. [Szabadság, okt. 2.]

Kovászna megyei tanügyminisztériumi ellenőrzések során külföldi kiadású tankönyveket keresnek az iskolákban. [Krónika, okt. 1.] (→ 2001.10.17, 2001.10.18)

2001. december 22.

Maratoni m.–ro. egyeztetés után révbe jutott a státustörvény. A két miniszterelnök megbízottja befejezte a tárgyalásokat, aláírták a megállapodást. [Krónika, dec. 22.] – A memorandum rögzíti a végrehajtás részleteit, tk. az igazolványok kiadásának feltételeit. A ro. sajtó győzelemként ítéli meg a megállapodás aláírását. [Szabadság, dec. 27.]

A forradalmi megemlékezés napjaiban a parlament az ellenzék Hideg és éhínség c. bizalmatlansági indítványa ügyében döntött. Markó Béla – Adrian Năstasenak válaszolva – kifejtette: amikor az RMDSz egy éve megegyezést írt alá a győztes párttal, akkor nemcsak a magyarok, hanem az egész ország érdekeire is gondolt. Az ellenzék a kormány bukását akarja; az RMDSz sem ért mindennel egyet és nincs mindennel megelégedve, de ez nem tévesztendő össze a PRM által hangoztatott elégedetlenséggel. Szolidaritás és nem összeütközés, részvétel és nem elszigetelődés – ezek jellemzik az RMDSz lépéseit. A kisebbségek érdekei nem különböznek a többségétől: hogy integrálódjunk az EU struktúráiba és a szülőföldünkön legyen meg az esélyünk egy méltó élethez; hogy megőrizhessük nyelvünket, hagyományainkat, kultúránkat – és hogy kölcsönösen elismerjük egymásnak ezt a jogát. Ezért a bizalmatlansági indítvány ellen fog szavazni. [Szabadság, dec. 22.; Táj., dec. 24.]

2002. január 7.

A státustörvény alkalmazása ügyében az RMDSz tevékenysége kizárólag tájékoztatásra, az egyes kritériumok teljesítésére vonatkozó információk továbbítására korlátozódik, semmiképpen sem a m. igazolvány megszerzésére tett ajánlásból áll. „Az RMDSz nem vizsgáztat, nem szervez kihallgatást a m. ny. ismeretének ellenőrzésére.” [Népújság, jan. 7.]

Asztalos Ferenc képviselő elmondta: az oktatási közintézmények finanszírozása átkerült a minisztériumoktól a helyi tanácsok költségvetésébe. Asztalos közbenjárására Máramarosszigeten különálló épületben működhet majd egy m. ny. középiskola. [UH, jan. 7.]

Az izraeli hatóságok nem hosszabbítják meg a 60 ezer ro. munkavállaló engedélyét, s kiutasítják a 10 ezernyi illegális munkavállalót is. [Szabadság, jan. 7.]

2002. január 9.

A PSD és az RMDSz vezetői az együttműködés feltételeiről tárgyaltak; rövidesen aláírják a 2002-re szóló egyezményt. – Gabriel Andreescu szerint a két párt egymásra van utalva, s emiatt olyan kompromisszumos megoldások is születtek, amelyek nem válnak az RMDSz dicsőségére. [Szabadság, jan. 9., jan. 10.]

A történelmi m. egyházak vezetői nyilatkozatban üdvözölték a státustörvény életbe lépését. [Népújság, jan. 9.] – Az MVSz elnöke is hasonló szellemben nyilatkozott. [Szabadság, jan. 10.] – Az RMDSz ÜE közleménybe foglalta a m. igazolvány kiadásának feltételeit. [Szabadság, jan. 9.]

2002. január 12.

Az OFT ülésén nevesítették azokat a civil szervezeteket, amelyeknek joguk van tagságot igazoló bizonylatot kiadni (amely a m. igazolvány megszerzéséhez szükséges); tk.: EMKE, RMKT, RMGE, RMPSz, MCsSz, EMT, MÚRE. [Szabadság, jan. 12.]

A városok vezetősége maga dönt a helyi adók mértékéről; Székelyudvarhelyen ezt kirívóan alacsony szinten állapították meg (5%), ezért nem jut pénz tk. a Tomcsa Sándor Színtársulat, az Udvarhelyi Táncműhely és a városi könyvtár fenntartására. [HN, jan. 12., jan. 15., jan. 17.; UH, jan. 14.] (→ 2002.02.20)

2002. január 15.

A Bákó megyei tanfelügyelőség illegális oktatási tevékenység folytatása miatt támadja az MCsSz-t; a szövetség alapszabályában nem szerepel ugyan az oktatás, de az anyanyelv ápolása igen. Az iskolán kívüli alternatív ’oktatás’ kizárólag a m. ny. tanítására korlátozódik. [Szabadság, jan. 15.; Krónika, jan. 16.]

Az OFT arról döntött, hogy a m. ny. ismerete m. tanrendű iskolai bizonyítvány felmutatásával is igazolható. [Szabadság, jan. 15.]

2001-ben 30,3%-os volt az infláció (2000-ben pedig 40,7%); 2002-re 22%-os pénzromlással számolnak. [HN, jan. 15.]

2002. január 24.

Ion Iliescu a Kultúra regionális fóruma című rendezvényen az egységes ro. állam megbontásával vádolta a Memorandum (→ 2001.12.10) aláíróit. [Krónika, jan. 24.]

Reiner Antal Csíkszeredában raboskodik. A családjával Mo.-ra menekült, de amikor meghallotta, hogy Héjja Dezsőt börtönbe zárták, úgy döntött, beadja a kérelmet a politikai menedékjog visszavonására és hazajön. Egyetlen éjszakát töltött a házában, másnap elfogták. [RMSz, jan. 24.]

A Ro. Helsinki Bizottság és a Pro Europa Liga képviselői helyszíni felmérések alapján (1997 után második alkalommal) készítettek jelentést a csángó kérdésről. Meg kell állítani a moldvai csángók asszimilációját és el kell ismerni a közösség nemzeti kisebbségi státusát – hangsúlyozza a jelentés, melyet Bukarestben mutattak be a sajtó képviselőinek. Ecaterina Andronescu okt. min. megpróbálta ellensúlyozni a jelentés megállapításait. [Krónika, jan. 24.; Szabadság, jan. 24.; Népújság, jan. 24.; RMSz, jan. 25.] – Markó Béla vitathatónak nevezte a csángók külön kisebbséggé nyilvánítását; a csángók külön csoportot alkotnak, de a magyarokhoz tartoznak. [Szabadság, jan. 25.]

Puskás Bálint elmondta: az RMDSz egyedül folytatja a harcot, az egyházi vagyon visszaaadásáért (→ 2001.11.22), egyetlen parlamenti párt sem állt az ügy mellé. [HN, jan. 24.]

M. igazolványt igényel Aurel Agache fia, aki anyja magyarsága okán kérheti azt. Szándéka, hogy bebizonyítsa a törvény abszurd voltát. [RMSz, jan. 24.] (→ 2002.10.03)

2002. április 6.

Országos szinten 130 ezer magyar igazolványra adtak be kérést. [Szabadság, ápr. 6.]

Új RMDSz-székházat avattak Besztercén. [Krónika, ápr. 6.]

Szenczi Kertész Ábrahám nevét viseli az a nagyváradi sajtóház és nyomda, amelyet a KREK nyitott, anyaországi támogatással. [RMSz, ápr. 6.]

Az RT Maros megyei csoportja határozottabb fellépést sürget az RMDSz részéről a székelykáli földadományozás ügyében. [Népújság, ápr. 6.; EN, jún. 18.] (→ 2002.03.19)

2002. április 9.

Az országgyűlési választások első fordulójának eredményei szerint az MSzP alakíthat kormányt. Medgyessy Péter a kormányfő-jelölt. Kovács László leendő külügyminiszter megígérte: továbbra is támogatják a Sapientiát és folytatják a m. igazolványok kiadását. [Krónika, ápr. 9.; Szabadság, ápr. 9.] (→ 2002.04.21)

Eckstein-Kovács Péter pol. nyilatkozatban szólt Gh. Funar néhány kirívó megnyilatkozásáról: fasiszta jelképnek nevezte a m. zászlót és le akarta vétetni a főkonzulátus épületéről, miközben a városháza épületében Ion Antonescu szobrának makettje előtt avatta díszpolgárrá Răzvan Theodorescut. [Táj., ápr. 9.]

2002. április 19.

Silvio Berlusconi olasz kormányfő a bukaresti parlamentben Ro. csatlakozási esélyeiről beszélt és kiemelte, hogy Ro. első számú külföldi partnere Olaszország. [Szabadság, ápr. 19.]

Elfogadták a földtörvényt módosító kormányrendeletet, amely kimondja, hogy az egyházi struktúrák által használt vagy felügyelt erdőterület 30 hektárnyi lehet. [Szabadság, ápr. 19.]

Az EMTE csíkszeredai karán két új szak (élelmiszerkémia és környezetmérnöki) akkreditációját készítik elő. [HN, ápr. 19.]

Nem csökkent az érdeklődés a m. igazolványok iránt; várhatóan a h. t. m. mintegy 80-90%-a fogja igényelni azt – mondta Szabó Tibor (HTMH).

2002. június 18.

Tabajdi Csaba (MSzP) szerint minél előbb meg kell ejteni a Velencei Biz. által ajánlott módosítást a kedvezménytörvényen. [RMSz, jún. 18.] (→ 2002.06.14)

A kedvezménytörvény iránti, a vártnál kisebb érdeklődés miatt Maros megyében bezártak 6 státusirodát; a munkát a többi 10 iroda is el tudja látni. A megye mintegy 260 ezer lakosából eddig csak 35 ezer nyújtott be kérést m. igazolványra. [Szabadság, jún. 18.]

2002. augusztus 9.

A kormány 3 millió $-t költött arra, hogy javítson Ro. külföldi megítélésén. [RMSz, aug. 9.]

A m. igazolványok iránti igény csökkenése miatt nem hosszabbítják meg a szerződését azoknak, akiket hat hónapra alkalmaztak a státusirodákban. Ez elsősorban a lelkészeket érinti. Székely István elmondta: egy irodát sem zárnak be, csak csökkentik a nyitvatartási idejüket. [Krónika, aug. 9.]

2002. szeptember 24.

Szlovákiában a választások nyomán olyan kormány került hatalomra, amelyben az MKP is helyet kapott; az RMDSz elnöke gratulált Bugár Bélának. [Népújság, szept. 24.]

Eddig 290 ezer kérvény érkezett az RMDSz-hez a m. igazolvány ügyében; ez mintegy 20%-a a hazai m. lakosságnak. [Krónika, szept. 24.]

2002. szeptember 27.

Adrian Năstase Brüsszelben tárgyalt arról, hogy Ro. megérdemelne egy kedvezőbb országjelentést. Romano Prodi, az EB elnöke elégedetten nyilatkozott a Ro. által elért eredményekről, de nem foglalt állást a csatlakozás időpontjáról. [Krónika, szept. 27.]

Patrubány Miklós arról beszélt, hogy bár négyszer keresték meg Orbán Viktort, egyszer sem kaptak választ a külhoni állampolgárság ügyében. [Krónika, szept. 27.] [vesd össze: 020926]

Veress László (IKA) kifejtette: nem a pénz hiánya, hanem a m. igazolványok kibocsátásának lassúsága fékezi az oktatási támogatások kifizetését. [Szabadság, szept. 27.]

2002. október 3.

Mádl Ferenc hivatalos látogatásra Bukarestbe érkezett. A két államfő tárgyalásainak középpontjában a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése, az euroatlanti integráció és a nemzeti kisebbségekkel összefüggő kérdések állnak. A m. elnök kijelentette: a kedvezménytörvény nem diszkriminációt, hanem ’jogtöbbletet’ jelent. [Népújság, okt. 3.]

Újfajta együttműködésről tárgyaltak a m. külügyminisztériumban a ro. és m. megbízottak, annak érdekében, hogy Mo. átadhassa a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatos tapasztalatait. [Népújság, okt. 3.]

A múlt tanévben 186 ezer diák tanult m. nyelven az alap- és középfokú oktatásban. Idén 30%-kal kevesebben iratkoztak be az első osztályba, mint tavaly. Az iskoláskorú m. gyermekek 35%-a vagy ro. nyelven tanul, vagy egyáltalán nem jár iskolába. Becslések szerint az általános iskolások 25%-a, a középiskolások 55-60%-a jár ro. tannyelvű iskolákba. [SzH, okt. 3.]

Dionisie Agache – a meglincselt milicista tiszt fia – megkapta az értesítést: megkapja a m. igazolványt, annak jogán, hogy az édesanyja m. nemzetiségű. [Krónika, okt. 3.] (→ 2002.01.24)

A gör. kat. egyház eddig csupán 4 templomot kapott vissza a 200-ból; következetesen ragaszkodnak a nagyváradi és a nagybányai katedrális visszaszerzéséhez. [NyJ, okt. 3.]lapozás: 1-20 | 21-28
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998