Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 32 találat lapozás: 1-20 | 21-32
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: külhoni munkavállalás / feketemunka / vendégmunka / illegális munkavállalók

1994. szeptember 24.

Varga László és Kelemen Kálmán jelenlétében, az EUCD brüsszeli közgyűlése megerősítette a budapesti döntést (→ 1994.03.11), amelynek értelmében az RMKdP-t fölvették az EUCD tagjai közé. [RMSz, okt. 18.]

Az osztrák hatóságok számos esetben füleltek le szolgálati útlevéllel rendelkezőket, akik munkát vállaltak az országban, ezért a szolgálati útlevéllel rendelkező ro. állampolgároknak is beutazási engedélyt kell kérniük. [ÚM, szept. 24.]

1995. május 16.

Roman Herzog a ro. parlamentben elmondta: ha építő módon sikerül megoldani a kisebbségek problémáit, ezek a kisebbségek nyereséget képeznek majd az ország számára. A romániai németeknek biztosítani kell a lehetőséget, hogy maguk döntsék el: Németországba távoznak-e vagy Ro.-ban maradnak. [Népszabadság, máj. 17.]

A székelyföldi vendégmunka hatásait vizsgálta a KAM felmérése. A székelységre jellemző korábbi életvitelt a vendégmunka nem befolyásolta, de várható, hogy az erős közösségi szellem az évek folyamán lazulni fog. [RMSz, máj. 16.]

1996. április 9.

Borbély László felhívta a figyelmet a ro. politikusok ellentmondásos logikájára: Meleşcanu arra hivatkozik, hogy a kisebbségi keretegyezmény nem érvényes (→ 1996.04.01), Iliescu elnök ugyanakkor azzal veti el a kisebbségi törvény szükségességét, hogy Ro. aláírta a keretegyezményt. Hogyan lehet hitele egy olyan kormánynak, amelyik évek óta ígéri a kisebbségi törvény jóváhagyását és hat éve halogatja a kultusztörvény véglegesítését, amelyet az egyházak vezetői 1990-ben terjesztettek a kormány elé? – tette föl a kérdést a képviselő. [Táj., ápr. 9.; bővebben lásd: Ellentét a ratifikált okmányok és a tényleges rendelkezések között c. írást, Szabadság, ápr. 13.] (→ 1996.05.31)

Gh. Tinca védelmi min. ismételten elutasította az RMDSz kifogásait a Hargita és Kovászna megyében állomásozó „néhány katonai egység” miatt; szerinte azok nem változtatják meg a tartomány etnikai összetételét. [MH, ápr. 9.]

Becslések szerint Ro.-ból egymillió állampolgár tartózkodik külföldön, illegális munkavállalás céljából. [UH, ápr. 9.]

1998. augusztus 2.

Radu Vasile, népes delegáció élén hivatalos látogatásra Izraelbe utazott. Izraelben mintegy 40 ezer vendégmunkás dolgozik, de egyes források a számukat 100 ezerre becsülik. A kormányfő a ro. hadiipar fejlesztését érintő együttműködésről is tárgyalt. [Szabadság, aug. 3.; BN, aug. 5.]

1999. január 11.

Bitay Károly főkonzul szerint a kolozsvári főkonzulátuson kibocsátott vízumok mintegy 70%-a munkavállalói vízum, közel 30%-os a tanulmányi vízumok aránya, de szép számmal akadnak unokát nevelő nagymamák is, akik 30 napnál többet maradnak az országban. Kb. 35-40%-ra tehető a vízumot kérő ro. nemzetiségűek száma. [RMSz, jan. 11.]

1999. május 3.

Tony Blair brit miniszterelnök néhány órás látogatásra Bukarestbe érkezett. A parlamentben elmondott beszédében kijelentette: az EU-ban támogatni fogja azt a javaslatot, hogy Ro.-t hívják meg a csatlakozási tárgyalásokra. [Szabadság, máj. 5.]

Nagy érdeklődést és némi szorongást váltott ki Erdélyben az a hír, hogy az illetékes magyar miniszter a feketemunka elleni harc részeként megállapodást kíván aláírni ro. partnerével a szezonális munkavállalásról. A több ezer munkavállaló státusa – a költségvetésnek okozott káron kívül – azért is elfogadhatatlan, mert a munkások teljesen kiszolgáltatott helyzetben vannak. [RMSz, máj. 3.]

1999. május 22.

Emil Constantinescu Ro. Csillaga érdemrenddel tüntette ki Teoctist pátriárkát és Alexandru Todea gör. kat. érseket. [RMSz, máj. 22.]

Németh Zsolt törvénymódosítást javasol, aminek elfogadása esetén Mo. EU-s csatlakozása után javítani lehetne a h. t. m.-okkal való kapcsolattartást. A tervek szerint Mo.-ra vízum nélkül lehetne belépni és a munkavállalási engedélyt is könnyebben adnák meg. [RMSz, máj. 22.]

A KREK nyilatkozata leszögezte: tekintve, hogy a KREK korábban felfüggesztette a részvételét a Zsinatban (→ 1999.05.10, 1999.05.12), teljesen szabályellenes Csernák Béla és Balogh Barnabás önkéntes részvétele a május 11-i tanácskozáson. [Népújság, máj. 22.]

1999. augusztus 27.

A gyulafehérvári róm. kat. egyházmegye Caritas szervezetének mezőgazdasági részlege Gyergyószentmiklóson működik; a gépkörök egyben mezőgazdasági információs és közvetítő irodák. Tanfolyamokat szerveznek, használt mezőgazdasági gépeket hoznak Nyugatról. A gépköröket nem lehetett a jól működő bajor minta alapján megszervezni, mert az emberek – a kollektivizálás tapasztalatai nyomán – nem hajlandók közösen dolgozni. A fiatal gazdák, az elméleti képzés után hathónapos németországi vagy svájci gyakorlati munkán vesznek részt. 1993-tól 400 fiatal gazda dolgozik Nyugaton. [Szabadság, aug. 27.]

2000. január 20.

Mircea Ciumara államminiszter elmondta: Ro. kormányhatározat alapján szállít villamos energiát Moldovának, de keleti szomszédaink 25 millió $-nyi tartozást halmoztak föl. [Népújság, jan. 20.]

Csíkszeredában a Polgármesteri Hivatalban bemutatták azt a könyvet, amely az erdők és földek visszaszolgáltatásáról szóló törvény alkalmazását magyarázza. [HN, jan. 21.]

Mo.-n módosították a külföldiek munkavállalására vonatkozó jogszabályt; egyszerűbbé és gyorsabbá változik az ügyintézés. [RMSz, jan. 20.]

2000. március 3.

Max van der Stoel a BBTE vezetőségével tárgyalt, majd három javaslatot tett: 1. a BBTE hivatalosan jelentse ki, hogy három tannyelvű egyetemként működik; 2. a m. és német diákok legalább egy tantárgyat románul tanuljanak; 3. külön tanszék létesítése a multikulturalitás tanulmányozására. Kása Zoltán prorektor szerint a 2. pont megoldottnak tekinthető. Andrei Marga ígérete szerint az új charta szavatolni fogja az egyetem multikulturális és többnyelvű jellegét. [Táj., márc. 3.]

A Legfelsőbb Bíróság 15-15 évi börtönbüntetésre ítélte V. A. Stănculescu és M. Chiţac tartalékos tábornokot, a temesvári megtorlásban (1989. dec.) játszott szerepükért. [BL, márc. 3.] (→ 2000.03.28, 2000.06.20, 2000.07.04, 2001.08.08)

Az RMDSz aggasztónak tartja a ro. politikai életben megfigyelhető soviniszta, idegengyűlölő, ultranacionalista retorika felerősödését – jelentette ki Markó Béla, heti sajtóértekezletén. [Szabadság, márc. 3.]

Mo.-n 1999 első felében 23.486 külföldi állampolgár kapott munkavállalási engedélyt, ezek 49%-a Ro.-ból érkezett, többségük m. nemzetiségű. A 11. 462-ből 8280-an vállaltak fizikai munkát (ebből 5626-on szakmunkát), 3182-en pedig szellemi munkát (a felsőfokú végzettek száma: 1880). [BL, márc. 3.]

2000. május 3.

Sepsiszentgyörgyön a karrierbörze vitafórumán Tonk Sándor és Kozma László (Apáczai Közalapítvány) oktatási stratégiákról beszélt. A Sapientia Alapítvány hosszú távú elgondolása szerint létre kell hozni egy teljes struktúrájú m. egyetemet, ugyanakkor munkahelyeket is kell teremteni, mert pillanatnyilag az a legnagyobb gond, hogy a végzős m. értelmiség nem jut álláshoz, ezért a fiatalok külföldre mennek dolgozni. [Háromszék, máj. 3.]

Gyergyószentmiklóson a PNL színeiben indulnak az RMDSz politikáját kritizáló fiatalok. [Krónika, máj. 3.]

Az FKgP – a Fidesz egyetértésével – Mádl Ferenc jogászprofesszort jelöli a köztársasági elnöki tisztségre. [RMSz, máj. 4.]

2000. május 18.

Csiha Kálmán, az EREK püspöke körlevélben kérte híveit, hogy vegyenek részt a választásokon és szavazzanak arra a jelöltre, akiről tudják, hogy „támogatni fogja egyházunkat, kisebbségi jogainkat és minden igaz ember javát”. [RMSz, máj. 18.]

Júniusban kerül a m. kormány elé a státustörvény tervezete. A testületek nem javasolják az egészségbiztosítási rendszer kiterjesztését; az európai uniós normákkal összeegyeztethetetlennek ítélik a munkavállalási engedélyek nemzeti alapon való megadását. A státustörvény jogalanya nem a nyugati, hanem a Kárpát-medencei magyarság lesz. [Szabadság, máj. 18.]

A KREK közgyűlésén a püspöki jelentés tk. arról számolt be, hogy zsinati vonalon megoldódott a kritikus helyzet, helyreállt a kapcsolat az EREK-kel; a nőszövetségi és ifjúsági szövetségek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. [BN, máj. 19.] – A püspök az igazságtétel fontosságát hangsúlyozta: a 89-es események felelősei büntetlenül élnek, ami azt bizonyítja, hogy gyenge lábakon áll a jogállamiság. [BN, máj. 27.]

2000. augusztus 15.

Kb. 20 ezer külföldi dolgozik érvényes munkavállalási engedéllyel Mo.-n, a feketemunka nagyságát nem lehet fölmérni, az egyetlen adat, amely ennek komolyságát jelzi: évente kb. ezer feketemunkás bukik le. [RMSz, aug. 15.]

2000. november 4.

Ioan Cioaca, a földvári polgármester megígérte, hogy visszaállítja a ledöntött emlékművet, ha megszüntetik ellene a bírósági eljárást, de nem állt a szavának. [BL, nov. 3.] (→ 2000.06.28, 2000.07.20) – Mo. bukaresti követségének képviselője elmondta: közbenjárnak, hogy az emlékművet mihamar visszaállítsák. [RMSz, nov. 11.]

Munkavállalási egyezményt kötött a m. és a ro. kormány. Szezonális munkát 6 hónapra lehet vállalni; az egyezmény 8000 főről szól és legfőbb előnye, hogy nem kell munkavállalási vízumért sorban állni és illetéket sem kell fizetni. [Szabadság, nov. 4.]

Visszakapta a túrterebesi róm. kat. egyház a zárda egykori épületét; mivel az ingatlan rossz állapotban van, lebontják, s a helyén ifjúsági központot építenek. [SzFU, nov. 4.]

2000. november 11.

A klézsei közösségi házban tanácskoztak a csángó szervezetek vezetői. Bartha András (MCsSz), Farkas András (Via Spei Csángó Ifj. Szervezet) és Hegyeli Attila (Szeret–Klézse Alapítvány) alapelvként kimondta: a csángó kérdést Moldvában kell megoldani, az intézmények tevékenységét ott kell lebonyolítani. Nem vezetett eredményre a csángó fiatalok erdélyi taníttatása, ezért a helyi m. ny. oktatást szorgalmazzák. Elismerik, hogy a m. kormány anyagi támogatása nélkül nem tudnak eredményt elérni.

A kolozsvári főkonzulátushoz elsősorban munkavállalási engedélyért folyamodnak, ez azt jelenti, hogy az erdélyieknek elsősorban anyagi gondjaik vannak és nem etnikaiak. Az évi 8000 munkavállalási engedély mellé mintegy 2000 tanulói vízumot és 1500-2000 egyéb vízumot adnak ki. Nincs elvándorlás, évente mindössze 250 kitelepedést regisztrálnak. Mo.-n is benyújtható a kérelem, de ott sem több évi 1500-nál a letelepedni óhajtók száma. [Szabadság, nov. 11.]

A helyhatósági választások óta nem sikerült egyezségre jutni az RMDSz és az UPE között, ezért még mindig nincs városi tanácsa Székelyudvarhelynek. [RMSz, nov. 11.; HN, nov. 16.] (→ 2000.11.22)

2001. április 19.

A m. történelmi egyházak püspökei a m. miniszterelnökkel találkoztak, hogy segítségét kérjék az erdélyi magánegyetem ügyében. Tonk Sándor elmondta: a találkozó lezárta az egyetemalapítás első, bizonytalanság jellemezte szakaszát. Véglegesítették, hogy az egyetemnek négy városban (Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Csíkszereda) lesznek fakultásai; megindultak az ingatlan-beruházások. [Krónika, ápr. 19.; Szabadság, ápr. 20.]

Jóváhagyta a kormány a ro.–m. munkáscsere-egyezményt. Ennek értelmében évente 8000 idénymunkás és 700 szakmai gyakornok vállalhat munkát a másik országban. A megállapodás 3 évre szól, de meghosszabbítható. [Szabadság, ápr. 19.]

Ro. kétoldalú egyezmény-tervezetet terjesztett Moldova kormánya elé, amelyben útlevél bevezetését kezdeményezi a szomszédos ország polgárai számára; ugyanakkor javasolja a kettős állampolgárság bevezetését is. Székely Ervin szerint meglepő fejleménnyel állunk szemben, ui. a kormány eddig elvetette az ilyen irányú kezdeményezéseket. [Szabadság, ápr. 19.]

Emlékülést terveznek az EMT megalakulásának 10. évfordulójára. [Szabadság, ápr. 19.]

Magyarországi segítséggel vezetik be a földgázt a Székelyföldre. A Hargita Gaz Rt. az ABN AMRO Bank 25 millió $-os kedvezményes hitelű kölcsönével fog neki a munkálatoknak. [Szabadság, ápr. 19.]

2001. szeptember 4.

A kormánypártnak komoly esélye van arra, hogy a parlament őszi ülésszakán megszerezze a többséget az alsó- és a felsőházban is, ui. a PD-ben kirobbant konfliktusok miatt 4 képviselő és 2 szenátor vált ki a pártból és ült át a PSD padsorába. A PRM is vesztett 5+1 személyt, de azokról még nem tudni, kihez pártolnak. A PNL és az RMDSz berkeiben nincsenek „árulók”. [Szabadság, szept. 4.]

A köv. 2 évben 15 ezer ro. vendégmunkást fogadnak hivatalosan Európa államai. Hivatalos adatok szerint tavaly közel 100 ezren dolgoztak a hazától távol, de a fekete munkavállalók számáról még becslések sincsenek. A külföldön dolgozók évenként 1 milliárd eurót utalnak haza; ez a szám az ország exportbevételének 10%-ával egyenlő. [Szabadság, szept. 4.]

A ro. fél nem fogadta nagy lelkesedéssel Orbán Viktor javaslatcsomagját (→ 2001.07.28, 2001.08.17). Az illetékes tárcák sajtóosztályai alig tudtak valamilyen konkrétumról beszámolni az érdeklődő újságírónak. [Krónika, szept. 4.]

A PSD-vel kötött együttműködési megállapodásból kevés valósult meg; a legfontosabb ezek közül a közigazgatási törvény anyanyelv-használati rendelkezései. [Szabadság, szept. 4.]

Egeressy László temesvári jogász más oldalról próbálja folytatni a Magyar Házért vívott csatát. Meglátása szerint a ro. állam soha nem birtokolta jogosan az ingatlant, ui. az államosítás nem jogszerűen történt és a telekkönyvben okirat nélküli, utólagos módosítások vannak. [RMSz, szept. 4.]

A Kriterion Könyvkiadó beperelte Domokos Géza volt igazgatót a kiadó emblémájának jogtalan használatáért. [Krónika, szept. 4.] ● [Ízetlen tréfának tűnik az ügy, ui. Domokos volt, aki az egész ’Kriterion-birodalmat’ felépítette, s logikusnak tűnik, hogy a Kiadóról szóló emlékirat borítóján szerepeltesse az emblémát.] (→ 2002.02.09, 2002.03.13)

2002. január 4.

Ro.-t csakis az EU-csatlakozás mentheti meg attól, hogy az utódkommunista vagy a szélsőséges nacionalista erők karmaiba kerüljön; az EU-nak sincs más választása, mint befogadni egy olyan államot, amely nem felel meg a tagság követelményeinek – írja Tony Judt, amerikai történész. [UH, jan. 4.]

Mo.-n az MSzP és az SzDSz – főleg a munkavállalási kedvezmény miatt – támadta a státustörvény ügyében aláírt ro.–m. egyezséget (→ 2001.12.22). Alföldi László főkonzul nem számít arra, hogy a státustörvény alapvetően befolyásolja majd a munkavállalást, hiszen enélkül is évente 15-18 ezer ember kér munkavállalási vízumot. [Szabadság, jan. 4.] – Székely István a Központi Információs Iroda vezetője elmondta: a központi és a megyei státusirodák az RMDSz struktúrájára épülnek. [BN, jan. 4.]

2002. január 7.

A státustörvény alkalmazása ügyében az RMDSz tevékenysége kizárólag tájékoztatásra, az egyes kritériumok teljesítésére vonatkozó információk továbbítására korlátozódik, semmiképpen sem a m. igazolvány megszerzésére tett ajánlásból áll. „Az RMDSz nem vizsgáztat, nem szervez kihallgatást a m. ny. ismeretének ellenőrzésére.” [Népújság, jan. 7.]

Asztalos Ferenc képviselő elmondta: az oktatási közintézmények finanszírozása átkerült a minisztériumoktól a helyi tanácsok költségvetésébe. Asztalos közbenjárására Máramarosszigeten különálló épületben működhet majd egy m. ny. középiskola. [UH, jan. 7.]

Az izraeli hatóságok nem hosszabbítják meg a 60 ezer ro. munkavállaló engedélyét, s kiutasítják a 10 ezernyi illegális munkavállalót is. [Szabadság, jan. 7.]

2002. január 16.

Nem kell félni a külföldi munkavállalók beözönlésétől – nyugtatta meg az ellenzéket a Fidesz szóvivője – csak annyi munkavállalási engedélyt adnak ki, ahány betöltetlen munkahely volt a tavaly az országban. – Ro. kormánya ösztönzi a külföldi munkavállalást, mert a munkaerő exportja révén a tavaly 1 milliárd $ áramlott be az országba. Ro.-nak jelenleg Németországgal, Svájccal, Mo.-val és Luxemburggal van kétoldalú munkavállalási egyezménye. [Szabadság, jan. 16.]

Az EREK perrel próbál érvényt szerezni jogainak a kolozsvári Ref. Koll. visszaszerzése ügyében. [Szabadság, jan. 16.]lapozás: 1-20 | 21-32
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998