Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 14 találat lapozás: 1-14
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: közbirtokosság

1997. november 29.

A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsának (TEKT) ülésén meghallgatták az RMDSz szövetségi elnökének pol. tájékoztatóját a kormánykoalíciós tárgyalásokról. A TEKT döntő többsége szerint nem szükséges rendkívüli SzKT-t összehívni, elégséges, ha az eredeti terv szerint dec. 13-án ülnek össze. – Birtalan József beszámolt a módosított földtörvény érvényesítése érdekében folyó tevékenységről; azokban a megyékben, ahol visszaállítható a közbirtokosság, az ÜE anyagilag is hozzájárul a folyamat sikeres lebonyolításához. [Táj., dec. 3.]

Nagyváradon a tanács úgy döntött, hogy nem fog fellebbezni a megyei törvényszék azon határozata ellen, hogy szolgáltassák vissza a ref. püspöki palotát a KREK-nek. Mivel az állami intézmények mindig megfellebbezték a püspökségnek kedvező ítéletet, a peranyag minden lehetséges jogi fórumot megjárt az utóbbi 4 évben, majd visszaküldték a helyi szintre. A tanácsi döntés előzménye, hogy a múlt héten a városban járt a vallásügyi államtitkár és ő kérte meg az alperest, hogy álljon el a fellebbezéstől. [BN, nov. 29.] (→ 1998.01.20)

Az EMKE évi közgyűlésén Kötő József és Dávid Gyula tartott beszámolót. Kelemen Hunor műv. államtitkár a költségvetési támogatás esélyeiről értekezett; megszüntetik könyvek és folyóiratok előre meghatározott támogatását, ehelyett pályázati rendszert vezetnek be. Kiosztották az EMKE éves díjait a m. kulturális élet kiemelkedő személyiségeinek. [Szabadság, dec. 1.] (→ 1997.12.02)

1998. május 22.

A csíkszeredai tanács ülésén elvi döntés született arról, hogy megalakuljon a város hivatásos színtársulata. [HN, máj. 23.]

Garda Dezsőnek oroszlánrésze volt a közbirtokossági erdőkről szóló törvényjavaslat összeállításánál. A törvényt nem lehetett korábban benyújtani, mert ha csak az RMDSz nevében nyújtják be, nem lett volna sikere; mostani formájában a törvénytervezet orvosolni kívánja a regáti parasztközösségek gondjait is. [RMSz, máj. 22.]

2000. január 10.

Hat ortodox ország államfői és egyházaik vezetői Betlehemben ünnepelték az óhitű karácsonyt. Teoctist pátriárka külön is tárgyalt II. Alekszij orosz pátriárkával arról, hogy a besszarábiai metropolita az orosz egyház fennhatósága alól kerüljön át a ro. egyház kebelébe. [Népújság, jan. 10.]

Az államfő jóváhagyta az ún. Lupu-törvényt (a mezőgazdasági területek és az erdők visszaszolgáltatásáról). A törvény a Székelyföldön elterjedt tulajdonformát, a közbirtokossági erdőket felső határ nélkül állítja vissza. [Táj., jan. 11.]

Mugur Isărescu kormányfő munkaügyi és társadalombiztosítási kérdésekkel megbízott államtanácsosnak nevezte ki Bara Gyulát. [Táj., jan. 10.]

Pénzügyi autonómiát kapnak az általános iskolák is. Ezentúl a diáklétszámmal arányosan részesülnek a központi költségvetésből, működési és beruházási költségeiket a helyi önkormányzatok állják, fejlesztésre pedig csak úgy számíthatnak, ha saját forrásra tesznek szert. [Háromszék, jan. 10.] – Helyiségek bérbe adásából, szponzorok támogatásával és tandíjas helyek meghirdetésével juthatnak pénzhez. [BN, jan. 11.]

2000. január 17.

Garda Dezső elmondta: egész mandátumuk alatt azért küzdöttek, hogy az erdélyi közbirtokosság visszakapja az erdőket: Csíkban 98 ezer, Udvarhelyszéken 55 ezer, Gyergyóban 37 ezer hektár fenyvesről van szó. Újra kell alakítani a közbirtokosságokat és kezelésbe kell venni a visszakapott vagyont. [RMSz, jan. 17.]

Elhunyt Ion Raţiu, a parasztpárt képviselője, aki 1940-től Londonban élt, s csak 1990-ben tért vissza a szülőhazába és a politikába. [Népújság, jan. 18.]

2001. január 30.

Petre Roman (PD) kijelentette: a demokraták egyetértenek a földtörvény (az ún. Lupu-törvény) módosításával, ui. a földvisszaszolgáltatás nem társult megfelelő erdővédelmi intézkedésekkel. Másrészt a PDSR magáévá tette a székely megyékben élő románság érvrendszerét, akik a székely közbirtokosság helyreállítását és kártalanítását ellenzik. [Szabadság, jan. 30., jan. 31.]

Nagyon kevés olyan megértő ro. politikus, közíró volt jelent a közéletben, aki annyira nyitott lett volna a „m. kérdés” tekintetében, mint Horia Rusu, a PNL autóbalesetben elhunyt alelnöke. [BN, jan. 30.]

Tőkés László elmondta: „tíz év után nemhogy megerősödött volna a romániai m. nemzeti közösség”, még az egység is odalett; „elsikkadtak eredeti szép terveink, köztük az RMDSz programjának legfontosabb kérdései, mint amilyen az autonómia, vagy a nemzeti önkormányzati elven alapuló önszerveződés és önrendelkezés”. Az RMDSz vezetésének figyelembe kell vennie a bírálatokat és „akár egy újabb RMDSz-kongresszuson, akár egy vásárhelyi típusú [utalás az 1937-es Vásárhelyi Találkozóra] felsereglés keretében” szembe kell néznie a múlttal és meg kell határoznia egy új politikai irányvonalat. [EN, jan. 30.]

Tízéves évfordulóját ünnepli a KZsT. [Krónika, jan. 30.]

2001. június 15.

Napirend előtti felszólalásában Garda Dezső pol. nyilatkozatban, valós érvekkel cáfolta Ion Iliescu elnök nyilatkozatát, miszerint a közbirtokosságok nem jelentettek tulajdonformát. [Táj., jún. 15.]

Az RT 4. kongresszusán megfogalmazták, hogy a magyarság megmaradása és fejlődése az autonómia (különböző formáinak) megvalósításától függ. [RMSz, jún. 15.]

2001. június 28.

Az erdők visszaszolgáltatásánál a közösségi szervezetek (közbirtokosságok) csak 25 hektárt kaphatnak vissza tagonként. Az elfogadás előtt álló kormányhatározat azt is kimondja, hogy az erdők tekintetében nem veszik figyelembe a tanúvallomásokat, csak a dokumentumoknak lehet bizonyító értékük. A nemzeti parkok területén lévő erdőrészeket más helyen mérik ki vagy pénzben fizetnek kárpótlást. [Szabadság, jún. 28.]

Puskás Bálint szenátor törvénytervezetet nyújtott be, amelyben az orsz. levéltárat arra köteleznék, hogy visszaadják a parókiáknak az 1945. márc. 6.–1989. dec. 21. között vezetett anyakönyveket, amelyet a komm. rendszer törvénytelenül elkobzott. [Szabadság, jún. 28.] (→ 2001.11.22)

2001. július 19.

A közbirtokossági erdők visszaadásáról is rendelkező módosított földtörvény már életbe lépett, de még várni kell a végrehajtási utasításra, amelyet 45 napon belül kell közzétenni. [BN, júl. 19.]

Érdekes párhuzamot vont a cikkíró két eset között. Sever Mureşant, az államfő hajdani teniszpartnerét, aki a Dacia Felix Bank egykori vezetőjeként a bank bukásáért is felelős, több évi nyomozás után fogták el és Svájcban 8 évi börtönre ítélték; Ro. kérte a kiadatását, majd 2 heti fogvatartás után feltételesen szabadlábra helyezték. Rá öt órára Mureşan repülővel Párizsba távozott. Ezzel szemben a magát ártatlannak valló, mozgásképtelen Héjja Dezsőt koncepciós perben elítélték és bebörtönözték. [BN, júl. 19.]

Gh. Funart 3 órán keresztül hallgatták ki, 6 büntetőjogi ügyben. [Krónika, júl. 19.]

2002. január 18.

Frunda György kifejtette: pozitív volt a PSD-vel való egyéves együttműködés (pl. közigazgatási törvény; több m. szak és csoport beindítása a BBTE-n; a közbirtokossági erdők restitúciója), ennek az eredményeit figyelembe véve állítják össze az új protokollumot. Az erről szóló döntést az OT hozza meg, s utólag tárgyalják meg az SzKT-n. [Népújság, jan. 18.]

2002. július 1.

Csíkszeredában közbirtokossági tanácskozást tartottak, ahol elhangzott: Garda Dezsőnek és munkatársainak köszönhetően Hargita megye 107 ezer hektáros erdőkészletéből 80 ezret visszaadtak a közbirtokosságoknak. [Krónika, júl. 1.]

Nagyenyeden 150 éves múltra tekinthet vissza a tanítóképzés, de ezt beárnyékolja az a tény, hogy az új tanévben nem indítanak újabb évfolyamot a BBTE kihelyezett főiskoláján. Okai: alacsony jelentkezési arány és a tanári kar elégtelen színvonala. [Szabadság, júl. 1.]

2003. július 11.

Takács Csaba úgy látta, a restitúció volt az egyik legnagyobb eredmény, amit üv. elnökként megélt. A közbirtokosságok vagyonának visszaadását törvény szavatolja és mintegy 80%-ban megtörtént a restitúció; így kb. 380 ezer hektárnyi terület jutott vissza magyar tulajdonba. Az erdélyi magyarság egy része nem vette figyelembe a valóságot és irreális célokat tűzött ki maga elé. Nem mindig tudunk élni a lehetőségekkel, nemrég 500 helyet hirdettek meg fiataloknak, EU-s állásokra, de 4 hónap alatt csak 20 magyar jelentkező felelt meg a követelményeknek. Az RMDSz-nek a Székelyföldön elsősorban a demagógia a legnagyobb ellenfele, amivel megpróbálják elhitetni az emberekkel, hogy az RMDSz nem tett semmit értük. Nem lehet településfejlesztési stratégiákat kiépíteni ott, ahol patikamérlegen állapítják meg, hogy ki mennyire jó magyar. Az udvarhelyszéki polgároknak fűt-fát megígértek Budapesten, de elfelejtették megmondani, hogy a Székelyföld Ro.-ban van és nem lesz légifolyosó Budapest és Székelyudvarhely között. [Szabadság, júl. 11.]

2004. március 23.

Az év elejétől mintegy 300 ezer (ált. feketemunkára utazó) ro. állampolgárt térítettek vissza a határtól: a kiutazásra jelentkezőknek vagy nem volt menettérti jegyük, biztosításuk vagy nem tudták felmutatni az utazás feltételeként megszabott 500 eurót. [Szabadság, márc. 23.] (→ 2004.02.25)

Perújrafelvételt kezdeményeztek V. A. Stănculescu és Mihai Chiţac perében, akiket a temesvári forradalom vérbefojtása miatt ítéltek el korábban. Temesvárott (1989. dec. 17–20. között) 72 embert lőttek le és 253-an sebesültek meg. [Szabadság, márc. 23.]

Közbirtokossági tanulmányi ösztöndíj létesítését javasolta Mátéffy Győző a csíkszeredai közbirtokosság elnöke, aki ajánlotta, hogy a módszert tegyék általánossá a Székelyföldön. [RMSz, márc. 23.]

Szatmárnémetiben tartották a Szatmári Róm. Kat. Egyházmegye alapításának 200. évfordulójának ünnepségeit. Az ünnepi szentmisét Jakubinyi György érsek m., ro. és német nyelven celebrálta. [SzFÚ, márc. 24.]

2004. május 5.

Takács Csaba a szoborállítással kapcsolatban elmondta: tipikus ro. pol. magatartás volt a „húzd meg – ereszd meg”-típusú taktikázás. A ro. pol. azt tekinti eredménynek, ha a magyarok minél kevesebbet valósítanak meg. [Szabadság, máj. 5.]

Felfoghatatlan, hogy Zágonban áruba bocsátják az újraindított közbirtokosság vagyonát, az erdőt. A helyi közösség ezzel a saját jövőjét is veszélyezteti. [Krónika, máj. 5.]

2004. július 16.

A PUNR egyedül nem tudná elérni az 5%-os választási küszöböt, ezért egy esetleges közreműködés jegyében az RMDSz-nél kezdeményezett párbeszédet. Borbély László közölte: az RMDSz nem kíván erről tárgyalni. [Krónika, júl. 16.]

Marosvásárhely lesz a tervezett Erdélyi Magyar Tévé székhelye – erről döntöttek a Janovics Jenő Alapítvány kuratóriumi ülésén. [Szabadság, júl. 16.]

A zágoni közbirtokosságban megvan a ⅔-os támogatottság arra nézve, hogy eladják az erdőt (→ 2004.05.05). Az RMDSz képviselői és szenátorai hangsúlyozzák, nincs törvényes módja az eladásnak. [Krónika, júl. 16.]

Mo. EU-csatlakozása nyomán megemelkedtek az élelmiszerárak, s az ország lakói előszeretettel jönnek Ro.-ba vásárolni. Az olcsóbb cukor beáramlása olyan mértékű lett, hogy a kormány tiltó rendelkezések meghozatalát fontolgatja. [SzFÚ, júl. 16.] (→ 2004.07.28)lapozás: 1-14
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998