Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 19 találat lapozás: 1-19
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: korrupció (megnyilvánulása, ~ elleni harc)

1997. január 7.

A „népszerűtlen intézkedések” első jelei: duplájára nőttek a benzinárak, 70%-kal emelkedtek a vasúti szállítási díjak; a tejtermékek 30–35%-kal, a húsfélék 60%-kal, a kenyér 20%-kal drágult. [Szabadság, jan. 7.]

Emil Constantinescu kíméletlen harcot hirdetett a feketegazdaság, a korrupció, a lopás és a csalás ellen. Egyedül a csempészek 500 milliárd lej (85 millió $) kárt okoznak az országnak. [Szabadság, jan. 10.]

2000. január 31.

Még nem sikerült rendezni a temesvári M. Ház ügyét. [RMSz, jan. 31.]

Rákóczi Lajos képviselő szerint az államapparátus képtelen ellenőrzés alatt tartani a társadalom különböző struktúráit behálózó káros összefonódásokat; a korrupció hétköznapi jelenséggé vált. [RMSz, jan. 31.]

2000. október 6.

Az EP megvitatta a Ro. csatlakozására vonatkozó jelentést: az ország gyenge pontjait a korrupció, az árvaházak helyzete és a cigányság társadalmi beilleszkedésének megoldatlansága képezik. [Népújság, okt. 6.]

Dávid Ibolya, aki részt vett az aradi vértanúkra emlékező ünnepségen, megbeszélést folytatott Dorel Popa helyi polgármesterrel a megbékélési park létrehozásáról és a Szabadság-szobor újbóli fölállításáról. [RMSz, okt. 9.]

Nagykárolyban kihelyezett szakot indított ősztől a Nagyváradi Egyetem: egy 20 fős csoport agronómia–kertészet szakon szerez képesítést; a képzés időtartama 5 év. [RMSz, okt. 6.]

2000. október 12.

Tőkés László nem tartja elképzelhetőnek, hogy az RMDSz a PDSR-vel lépjen hatalomra. [Szabadság, okt. 12.]

Egy felmérés szerint az erdélyi m. szavazók 90%-a az RMDSz-re szavazna, egyetlen más párt sem éri el az 1%-ot. A megoldandó problémák listáján első helyen szerepel a munkanélküliség megoldása, ezt követi a magas infláció, a korrupció, az életszínvonal csökkenése, s csak azután jönnek az RMDSz programjában hangsúlyosan szereplő témák: anyanyelv használata a közigazgatásban, a Székelyföld területi autonómiája, önálló m. egyetem. [Népújság, okt. 12.; Szabadság, okt. 13.] (→ 2004.10.14)

Hivatalosan megkezdődött a 45 napos parlamenti és elnökválasztási kampány. Frunda György, az RMDSz elnökjelöltje Szatmárnémetiben kezdte a kampányt. Frunda célja gazdasági téren: a tulajdonjog szentesítése, az állami vállalatok és bankok magánosítása, a veszteséges vállalatok felszámolása, a nyugdíjasok helyzetének megkönnyítése. A PDSR-vel csak akkor lehetne együttműködni, ha a párt egyetértene az RMDSz programjával és követeléseivel. [Szabadság, okt. 13.]

2000. október 28.

Az EP Ro.-ról szóló jelentése az állam gazdasági tehetetlenségére, a lakosság rossz alkalmazkodó képességére és az állami intézmények korrupciójára is utal. A jelentés tk. kitér arra is, hogy a vízumkényszer feloldásának egyik feltétele a határok megerősítése; a kataszteri nyilvántartás nem megfelelő; a helyi közigazgatás reformja lassúnak mondható; gyorsítani kell a gazdasági reformot és módosítani kell az ország alkotmányát. [Szabadság, okt. 28.]

A központi választási irodában 13 elnökjelöltet jegyeztek be, köztük van: Theodor Stolojan (PNL), Ion Iliescu (PDSR), Petre Roman (PD), Frunda György (RMDSz), C. V. Tudor (PRM), Teodor Meleşcanu (ApR), Mugur Isărescu (független). Egy felmérés szerint a legnagyobb eséllyel Iliescu kezdi a kampányt. [Szabadság, okt. 28.]

Hargita megyében teljes listát indít az RMSzdP, a képviselőházi jelölteknél Kiss Kálmán pártelnök vezeti a listát. [HN, okt. 28.]

2000. november 20.

Tőkés László – a KREK közgyűlésén – kijelentette: „Egyházunk mind országos, mind helyi szinten komoly ellentétbe került az RMDSz-szel. Ennek következtében aggályos, hogy egyházaink jó lelkiismerettel, teljes mellszélességgel melléálljanak az RMDSz választási kampányának.” [Szabadság, nov. 20.] – A tb. elnök két dolgot sérelmez: a zilahi iskola esete, ahol az RMDSz a hatalom oldalára állt, és Makay Botond esete, akit a KREK tilatkozása ellenére vettek föl a Krassó-Szörény megyei jelöltlistára. (→ 2000.10.19) [BN, nov. 20.; RMSz, nov. 24.]

Emil Constantinescu 4 éves elnökségének eredményei közül különösen a korrupció elleni harcot emelte ki; az RMDSz azonban láthatta: amikor a koalíciós partnerek lépten-nyomon megszegték a közös kormányprogramban foglaltakat, nem számíthatott az elnök segítségére. [Szabadság, nov. 20.]

Markó Béla kijelentette: ha az RMDSz bármely jelöltjéről kiderül, hogy együttműködött a Securitatéval, azt a szövetség valamilyen módon visszalépteti a közszerepléstől. [Krónika, nov. 20.]

2001. február 16.

Az amerikai nagykövetség Ötcsillagos városok címmel programot indított a bürokrácia csökkentésére, a különböző városházi és kamarai engedélyek kibocsátására. James Rosapepe – akinek tudomására jutott, hogy Gh. Funar népgyűlést szervezett (→ 2001.02.09) –, lemondta kolozsvári jelenlétét, a városnak szánt kitüntetést később adja át. – A délutáni népgyűlésen mindössze 5000 ember gyűlt össze a beígért 100 ezer helyett. C. V. Tudor másfél órás beszédet tartott, a szónokok nacionalista beszédekkel tüzelték a résztvevőket. A magyarellenes tüntetésnek is beillő népgyűlés táncműsorral és tűzijátékkal zárult. [Szabadság, febr. 17.] (→ 2001.02.18, 2001.02.21)

Az MSzP nem ért egyet a h. t. m.-ról szóló kedvezmény(vagy státus-)törvénnyel, attól tartanak, hogy ez melegágya lesz az etnobiznisznek és a korrupciónak. Az SzDSz koncepcionálisan ellenzi a tervezetet. [RMSz, febr. 16.]

2002. január 17.

Korrupcióellenes ügyészség létrehozásáról döntött a PSD vezetősége. Ez megfelel az EU-s elvárásoknak. [Szabadság, jan. 17.]

Folytatódik a PSD–RMDSz közti egyeztetés; Toró T. Tibor szerint a protokollumnak tartalmaznia kellene a közösségi autonómiát, a párbeszéd megkezdését a kulturális önrendelkezésről. [Szabadság, jan. 17.; Krónika, jan. 17.]

A ro. kormányfő rosszallotta azt, hogy Moldovában kötelezővé tették az orosz ny. oktatását az elemi iskolákban. Adrian Năstase nem veszi figyelembe: Moldovában 30%-nyi orosz él, az ország nem ’egységes nemzetállam’. [Krónika, jan. 17.]

2003. április 2.

A ro. kormány általában tiszteletben tartja az emberi jogokat, azonban még mindig léteznek bizonyos problémák, többek között a rendőri erőszak túlzott alkalmazásával, a korrupcióval és a tulajdon visszaszolgáltatásával kapcsolatban – áll az AEÁ külügyminisztériumi jelentésében. [Szabadság, ápr. 2.]

Februárban 4,451.835 lej (135 $) volt az országos nettó átlagbér. A legmagasabb fizetéseket a pénzügyi és bankszektorban kapják. [Szabadság, ápr. 2.]

Az alkotmánymódosító javaslatokat tevő 5 képviselő (→ 2003.03.22) nyilatkozata sajnálattal állapította meg, hogy javaslataiknak csak töredékét fogadták el a pol. pártok; ugyanakkor az RMDSz vezetőségét is támadták (→ 2003.04.12). [Szabadság, ápr. 2.] (→ 2003.04.19)

Orbán Viktor azt kérte Günter Verheugen bővítési biztostól, hogy Mo. EU-csatlakozása után is maradjon meg a vízummentesség Ro.-val, Szerbia felé találjanak egy rugalmas megoldást. [Szabadság, ápr. 2.]

Fölavatták az EMTE csíkszeredai könyvtárát; számos hagyaték gyarapította a 25.000 tételes állományt. [Népújság, ápr. 2.]

2003. szeptember 8.

Sajtópolémia alakult ki a kormányfő és az AEÁ nagykövete között a ro. pol. körökben dúló korrupcióról. Michael Guest kijelentette: nagyon sok ro. állampolgár aggódik amiatt, hogy nem hatékonyak a korrupció visszaszorítását célzó intézkedések. [Krónika, szept. 8.]

Elkészült a kedvezménytörvény alkalmazásáról született ro.–m. egyezmény tervezete. [Népújság, szept. 7.]

A prefektus kézjegyét is tartalmazza az a jegyzőkönyv, amellyel az Állami Építkezési Felügyelőség leállítja a Szabadság-szobor felállításának munkálatait. Az indoklás formai hibákra utal. Tokay György szerint a felügyelőség túllépte a hatáskörét, mert törvény szerint a munkát csak bírósági végzéssel lehetne leállítani. [NyJ, szept. 8.; Szabadság, szept. 8.]

Koltón lezárultak a 14. alkalommal megrendezett Petőfi-napok rendezvényei. [Krónika, szept. 8.]

Közel 200 fiatal vett részt Bethlenben az ifj. szórványtalálkozón. [Szabadság, szept. 8.]

Az Unitárius Nők Orsz. Szövetsége 11. találkozóján bemutatták Zsakó Erzsébet Hinni és tenni c. kötetét, amely a szövetség tevékenységéről szól. [Szabadság, szept. 8.]

2003. szeptember 17.

Romano Prodi – Adrian Năstaseval folytatott megbeszélése során – kifejtette, hogy a csatlakozás jelenlegi szakaszában Ro.-nak a korrupció elleni harcra kell összpontosítania az erőfeszítéseit. [Szabadság, szept. 17.]

Az Arad megyei szervezet operatív tanácsának ülésén Király András kifejtette: ha nem születik kedvező döntés a szobor felállítása ügyében, felfüggesztik az együttműködést a kormánypárttal. „Beleegyezünk a megbékélési park létesítésébe, de azt nem lehet összekötni a szobor ez évben történő felállításával” – mondta. [Krónika, szept. 17.; NyJ, szept. 19.]

Az RMDSz helyi elnöksége nyilatkozatban rögzítette: meghallgatta Pécsi Ferenc képviselőt, aki fenntartja szándékát, hogy a M. Polgári Egyesület színeiben az RMDSz ellenében jelölteket állítson a helyhatósági választásokon (→ 2003.09.12). Ezért az elnökség javasolja Pécsi Ferenc kizárását az RMDSz-ből; a javaslatot az etikai bizottsághoz továbbították. [SzFÚ, szept. 17.] – Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt politikai leszámolásnak tartja a Pécsi Ferenc kizárását kilátásba helyező döntést. [Krónika, szept. 17.] (→ 2003.10.23)

Ro. lakossága 2002-ben 21,680.974 volt, szemben a 10 évvel korábbi 22,810.035-tel, ami 1,129 milliós csökkenést jelent; ezen belül a m. lakosság száma 187.296-tal kevesebb, hivatalosan 1,43 millió. A magyarok többsége Erdélyben él, a Kárpátokon túl mindössze 15.680 m.-t regisztráltak. A németek száma 59.764-re zsugorodott, a zsidóké 5785-re. Az ortodox hívők után a róm. kat. egyház következik, lélekszám tekintetében: 1,026 millió, ebből 734,7 ezer Erdélyben él. A ref. egyház 701 ezer hívet számlál; az unitáriusok száma közel 67 ezer. (→ 2003.07.01) [Népújság, szept. 17.]

2003. szeptember 27.

Hatályba lépése után 6 hónappal alig van látszatja a korrupcióellenes törvénynek – állapította meg a több civil szervezet által készített jelentés. A korrupció általánossá vált Ro.-ban, ezt miniszteri szintű példák is igazolják: Hildegard Puwak integrációs min. a férje és fia nevén lévő cégeknek juttatott EU-pénzeket; Mircea Beuran egészségügyi miniszter hamis bizonylatokkal rendelkezik, az általa írt könyvek pedig francia forrásmunkák másolatának bizonyultak. [Népújság, szept. 27.] (→ 2003.10.04)

George Pruteanu átigazolt a PRM-be – ami várható volt (→ 2003.09.20). [Népújság, szept. 27.]

2003. október 21.

Az RMDSz közleményben nyugtázta az alkotmány-referendum sikerét: „a sikeres népszavazás egyértelműen bizonyítja a romániai választópolgárok akaratát a jogállamiság kiteljesítésére, a jogegyenlőség megteremtésére, a demokratikus intézmények reformjára, az ország integrációjának felgyorsítására”. [RMSz, okt. 21.]

A kormányfő menesztette három, korrupciós botrányba keveredett kormánytisztviselőjét. Ezek: Hildegard Puwak (utóda: Vasile Puşcaş), Mircea Beuran (ideigl. helyettese: Ionel Blănculescu), Şerban Mihăilescu (kormányfőtitkár, utóda: Eugen Bejenariu). [Szabadság, okt. 21.; RMSz, okt. 21.] (→ 2003.09.27, 2003.10.04)

Aug. végén mintegy 4,4 millió alkalmazottat tartottak számon, a jegyzett munkanélküliek száma 619 ezer volt. A nyugdíjasok száma 4,56 millió. [Háromszék, okt. 21.]

2004. február 4.

Arie Oostlander EP-képviselő (→ 2004.01.23) hivatalosan is benyújtotta Ro. EU-csatlakozásának felfüggesztésére vonatkozó indítványát Brüsszelben. Michael Guest nagykövet részben osztja a holland képviselő nézetét: nem elég hatékony az a harc, amit a kormány a korrupció ellen vív. [Szabadság, febr. 4.]

2004. február 10.

Emma Nicholson, az EP Ro.-i raportőre nem mond le a csatlakozási tárgyalások felfüggesztésének tervéről. A legfőbb kifogások: a korrupció és az igazságügyi reform késlekedése. [Szabadság, febr. 10.]

Ro. küladóssága 3,1 milliárd $-ral nőtt az elmúlt évben; ezzel az ország külföldi adóssága 18 milliárdra emelkedtek, amely a költségvetési hiány 80%-val egyenlő. [SzFÚ, febr. 10.]

2004. február 27.

A parlament két háza egyhangúan elfogadta a NATO-hoz való csatlakozás törvényét. A kormányfő szerint ez a tartós gazdasági fejlődésre épülő demokratikus stabilitást jelenti. [Szabadság, febr. 27.]

Az RMDSz parlamenti csoportja nyilatkozatot ki adott az ’ötök’ által beadott autonómia-statútum (→ 2004.02.26) ügyében: az eljárással kapcsolatban „súlyos erkölcsi, elvi és tartalmi kifogásaik” vannak. Mivel az autonómia kérdése az RMDSz programjában is fellelhető, a tervezettel kapcsolatban érdemi vitát kellett volna tartani. [Népújság, febr. 27.] – Toró T. Tibor – az ötök egyike – elutasította kollégái nyilatkozatát, mondván: nem igaz az, hogy rosszul időzítették a törvénytervezet benyújtását. Meglátása szerint a mostani kampányban a ro. pártok nem a nacionalista kártya kijátszására törekednek, inkább a korrupcióra, a reformok megrekedésére és az EU-követelményekre figyelnek. [Szabadság, febr. 28.]

2004. december 4.

A TEKT és az OpT marosvásárhelyi ülésén a választás utáni helyzetet elemezték. A megyei elnökök a kormányzati szerepvállalás mellett voksoltak. A parlamenti többség csak a PSD–PUR koalícióval valósulhat meg, ez a követendő út. A közeljövőben tartandó hivatalos egyeztetéseken az autonómia, a decentralizáció, a népjólét, a korrupció elleni harc, az igazságszolgáltatás megreformálása és az RMDSz kormányzati szerepvállalásának személyi vonatkozásai kerülnek terítékre. [Szabadság, dec. 4.]

Az RMDSz parlamenti képviselete, megyék szerint. w Szenátus: Pete István (Bihar); Verestóy Attila, Sógor Csaba (Hargita); Eckstein-Kovács Péter (Kolozs); Puskás Bálint, Németh Csaba (Kovászna); Markó Béla, Frunda György (Maros); Szabó Károly (Szatmár); Fekete-Szabó András (Szilágy). w Képviselőház: Király András (Arad); Lakatos Péter, Sóki Béla (Bihar); Kovács Attila (Brassó); Székely Levente (Galac); Kelemen Hunor, Antal István, Garda Dezső, Asztalos Ferenc (Hargita); Kónya-Hamar Sándor, Máté András (Kolozs); Antal Árpád, Tamás Sándor, Márton Árpád (Kovászna); Bónis István (Máramaros); Kerekes Károly, Borbély László, Kelemen Atilla (Maros); Varga Attila, Erdei-Doloczki István (Szatmár); Seres Dénes (Szilágy); Toró T. Tibor (Temes). [RMSz, dec. 4.]

Az évzáró gyűlésen osztották ki az EMKE díjait. [Szabadság, dec. 6.]

Háromnapos történészkonferenciát tartottak Kolozsvárott: A hatalom szövegei. Dokumentumok a romániai magyarságról (1945–1989) címmel. [RMSz, dec. 4.]

A m. népszavazáson (→ 2004.12.05) 2,008.000 hasonló szavazat dönthet a föltett kérdésről, ha ennél kevesebb szavazat jut egy válaszra, akkor a kérdés eldöntetlen marad. [Háromszék, dec. 4.]

2004. december 12.

Traian Băsescu, a DA-szövetség jelöltje nyerte az államelnök-választás 2. fordulóját; a szavazatok 98,76%-ának megszámolása után Băsescu 51,23:48,77 arányban vezet (a támogató szavazatok száma: 5,074.907, ill. 4,831.413), amelyet már nem befolyásolhat a meg nem számolt szavazatok száma. A 18 millió szavazásra jogosult állampolgár 55,13%-a járult az urnákhoz. Băsescu az európai integrációt és a korrupció elleni harcot, a szegénység felszámolását, valamint a „sajtószabadság visszaállítását” jelölte meg tevékenysége elsőrendű céljainak. – Băsescu Erdélyben és Bukarestben, Năstase az Ókirályság megyéiben szerzett döntő többségű szavazatokat. A m. lakosságú megyék (az RMDSz vezetőinek opciója szerint) Năstasera szavaztak. [Népújság, dec. 14.; RMSz, dec. 14.]

2004. december 16.

Az RMDSz elnapolta a PSD-vel való szerződés aláírását. Markó Béla bejelentette: az RMDSz folytatni fogja a tárgyalásokat mind a két választási szövetséggel. [RMSz, dec. 16.]

Eckstein-Kovács Péter szerint csak az biztosít politikai stabilitást az országnak, ha a kormány és az államelnök ugyanabból a politikai családból származik. Az RMDSz-nek ehhez kell segítséget nyújtania, de csak alapos mérlegelés után szabad döntenie. Traian Băsescu olyan parlamenti többségre akar támaszkodni, amely partnernek tekinthető a korrupció elleni harcban. [Szabadság, dec. 16.]

15. alkalommal emlékezik a város magyarsága a temesvári forradalomra. [NyJ, dec. 16.]

Nemcsak az apró részletekben, hanem a fő motívumokban is sok még az ismeretlen az 1989-es rendszerváltással kapcsolatban. Még mindig nem sikerült tisztázni, hogy „ki dirigált Temesvárott, 1989-ben”? A megye hajdani szekus parancsnokát 20 évre ítélték, de büntetését az évek során negyedére apasztották. [Krónika, dec. 16.; NyJ, dec. 17.]

Január 1-jétől 3,1 millió lejre (106 $) emelik a minimálbért, a jelenlegi 2,8 millió helyett (96 $). [Szabadság, dec. 16.]

Erdélyi városokba látogatott Kövér László és Bayer Zsolt, hogy polgári fórumokon adjanak választ a népszavazás eredménytelenségéről. [Krónika, dec. 16.]

A MOGyE m. végzettjeinek alig 20%-a marad itthon, a többi Mo.-ra telepedik, az onnan Nyugatra vándorló orvosok helyére. [Népújság, dec. 16.]lapozás: 1-19
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998