Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 19 találat lapozás: 1-19
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: kormánykoalíciós válság / kormányválság

1998. január 8.

Az RMDSz ÜE kolozsvári ülésén Takács Csaba Borbély László államtitkárt kormányzati ügyv. alelnöknek nevezte ki (a kinevezést utóbb az SzKT is jóváhagyta). Az ÜE európai integrációs programot fogadott el: a tervezet célja előmozdítani a hazai törvényhozás és a kormányzati tevékenység összehangolását az EU által támasztott követelményekkel. [Táj., jan. 9.; RMSz, jan. 14.]

Victor Ciorbea elismerte, hogy válsághelyzet körvonalazódik a koalícióban, de véleménye szerint ezért nem a PNTCD a felelős, hanem a kormányzati partner, a PD. [BN, jan. 8.]

Petre Roman bejelentette, hogy összehívta a párt orsz. tanácskozását, ahol a lemondott T. Băsescu helyett (→ 1997.12.29) új minisztert jelölnek majd ki. [Háromszék, jan. 7.]

1998. január 11.

Emil Constantinescu találkozott a PNTCD és a PNL vezetőivel, majd négypárti koalíciós egyeztetés volt Snagovon. Az eszmecserék elvi kérdésről zajlottak, nem született megoldás a válság megszüntetésére. [RMSz, jan. 13.]

Andrei Pleşu Oslóba látogatott, hogy megszerezze Norvégia támogatását Ro. NATO- és EU-integrációs lépéseihez. [Háromszék, jan. 13.]

1998. január 12.

A PNTCD sajtóértekezletén Ion Diaconescu pártelnök bejelentette, hogy továbbra is a jelenlegi koalíció fenntartásán belül kell feloldani a Demokrata Párttal kialakult válságot. Pártja nem fogadja el a kisebbségi kormány gondolatát, mert az országnak stabil és erős kormányra van szüksége. Az előrehozott választások katasztrofálisak lennének a reformfolyamat folytatása szempontjából. [Háromszék, jan. 13.]

1998. január 13.

Ülést tartott a CDR, hogy megoldást találjon a kormányzati válságra. A konvenció tanácsa elutasította a kisebbségi kormányzás és az előrehozott választások ötletét. [BN, jan. 14.]

Januárban 8,1% a munkanélküliek aránya, a korábbi 7,6%-kal szemben. Az állástalanok negyede semmilyen támogatásban nem részesül. [Háromszék, jan. 13.]

A csereháti épületet rendőrök őrzik, s újabb teherautónyi szállítmány érkezett a kisegítő iskolába beköltözött apácák ellátására. [Háromszék, jan. 13.]

Nagykároly lakosságának 50%-át magyarok és svábok adják, ennek ellenére a város 157 utcájából 137 visel román nevet, 18 magyart és 2 németet. [RMSz, jan. 13.]

1998. január 14.

A koalíciós partnerekkel támadt nézeteltérések miatt összehívták a PD orsz. tanácsát, amely úgy határozott, hogy megvonja pol. támogatását a miniszterelnöktől. A PD nem lép ki a kormánykoalícióból, de feltételeket szabott: más kormányfő, más kormány, más program. [RMSz, jan. 16.] – A PNTCD elítélte a PD magatartását, mondván, eddig soha nem fogalmazták meg azokat a vádakat, amelyekkel a miniszterelnököt illették. Új kormány alakítása végtelen tárgyalásokat jelentene, a reform szünetelne, a külföldi befektetők elriadnának. Ilyen körülmények között a válság egyértelműen a PD-t terheli. [Háromszék, jan. 15.]

A vallásügyi államtitkárság által kibocsátott dokumentumokból kiderül, hogy az ortodox egyház kapta meg a támogatások 93%-át, a görög kat. egyház többet kapott a tervezetnél, ám a róm. kat. és a ref. egyházak a tervezett támogatás negyedét sem kapták meg. Remus Opriş kormányfőtitkár ígérete szerint a vallásügyi törvény tervezete a tavasz folyamán a kormány elé kerül. [BN, jan. 14.]

A BBTE vezetősége sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elfogadták a min. reformprogramját. A reform az egyetemisták létszámának növelését is tartalmazza, ugyanakkor az érettségit megszigorítják. Szilágyi Pál proprektor elmondta, hogy 1997-ben 1800 hallgató részesült m. ny. oktatásban, az új tanévben további 779, az állam által finaszírozott helyet kértek. [RMSz, jan. 14.]

Csortán Márton elmondta: Erdélyben csaknem 5000 olyan kultúrház van, amelyhez a magyarságnak valami köze van, ezek egyötöde romos állapotban található. Be kell látni – hangsúlyozta –, ha szükség van magyar kultúrára, akkor tenni is kell érte. Nagyrészt a mai m. közösségtől függ, hogy mikor ér véget Erdély története. [SzFÚ, jan. 14.]

1998. január 16.

Markó Béla sajtótájékoztatón elmondta: semmi sem indokolja az újabb kormányátalakítást, ui. a nemrég lezajlott minisztercserékkel (→ 1997.12.02) a PD is egyetértett. A válság megoldásának egyik fontos követelménye, hogy a vitából egyetlen koalíciós pártnak sem szabad vesztesként kikerülnie. [Táj., jan. 17.]

1998. január 22.

Victor Babiuc (a PD alelnöke és védelmi min.) kijelentette, hogy a jelenlegi parlamenti vita lezárása után a PD miniszterei távoznak a kormányból, ha addig nem teljesítik a párt követeléseit. A PD eddig azt sürgette a koalíció vezető erejétől, a parasztpárttól, hogy váltsa le Ciorbea miniszterelnököt. [BN, jan. 23.]

Az 1997 májusában elfogadott, a helyi közigazgatási törvényt módosító sürgősségi kormányrendelet Tokay György kisebbségvédelmi min. aláírásával szept. 4-én érkezett Kolozsvárra, hogy a 85 falunevet tartalmazó átiratot minden megyei községnek továbbítsa a prefektus. E cikkíró szerint a lista azóta is a fiókban porosodik. A 85 helységből csak ott szerelték föl a kétnyelvű helynévtáblákat, ahol RMDSz-es a polgármester. [Szabadság, jan. 22.]

1998. január 26.

Emil Constantinescu a m. miniszterelnöknek megerősítette: az általános iskolától az egyetemig érvényesülni fog Ro.-ban a m. ny. tanulás lehetősége. Az elnök szerint a kormánykoalíciós válság nem lesz hatással az európai integrációra és a ro.–m. kapcsolatokra. [Szabadság, jan. 27.]

Radu Berceanu, a PD alelnöke bejelentette, hogy a PD miniszterei 28-án benyújtják lemondásukat. [BN, jan. 27.]

Bákóban tartotta közgyűlését az MCsSz; fölavatták a szövetség irodáját. Csicsó Antal elnök elmondta: 1997-ben a szervezet a csángóság legsürgetőbb gondjain igyekezett enyhíteni – a munkanélküliség leküzdésére, az anyanyelvű oktatásra és m. misék tartására keresték a megoldást. [Táj., jan. 26.]

A kormány a földvisszaigénylés határidejét ápr. 3-ig meghosszabbította, ui. lassan halad a szükséges iratok beszerzése. [Szabadság, jan. 27.]

1998. január 28.

A bukaresti repülőtéren mondott beszédében Emil Constantinescu kijelentette: Ro. és Mo. együtt európai szinten is példát adhat a történelem által rájuk hagyott nehéz problémák megoldása tekintetében. [RMSz, jan. 29.]

Constantinescu elnök a kormánykoalíciót alkotó pártok vezetőivel (Ion Diaconescu /PNTCD/; Călin Popescu Tăriceanu /PNL/; Traian Băsescu /PD/; Sergiu Cunescu /PSDR/; Markó Béla /RMDSz/) tárgyalt a koalíciós válság megoldásáról. A kiadott közlemény leszögezte: tudomásul veszik a PD minisztereinek a kormányból való visszahívására vonatkozó döntését és azt, hogy a PD megerősítette a koalíción belüli együttműködés folytatását; elfogadják a reform felgyorsítására vonatkozó programot, a kormányzati és parlamenti tevékenység javítását célzó intézkedéseket; a közleményt aláíró alakulatok tartózkodni fognak minden olyan nyilatkozattól és nyilvános szerepléstől, amelyek kölcsönös kárt okoznának és feszültségeket gerjesztenének a koalíció tagjai között. [Táj., jan. 29.]

Béres András visszavonta lemondási szándékát (→ 1997.10.10). [RMSz, jan. 28.]

Vastagh Pál igazságügy-min. meghívására Budapestre látogatott Valeriu Stoica, akivel a jogharmonizációs program tapasztalatairól tárgyaltak. [RMSz, jan. 30.]

1998. január 31.

Az RMDSz OT marosvásárhelyi tanácskozásán a kormánykoalícióban kialakult helyzetet elemezték. Az RMDSz minél hangsúlyosabban akar hozzájárulni olyan általános érdekű területek jó működéséhez, mint a gazdaság és a privatizáció. [Táj., febr. 2.]

Wim van Velzen, az EUCD elnöke Bukarestben kiállt Ciorbea és a PNTCD mellett. Románia a parasztpárt nélkül nem tudta volna elérni azt az eredményt az euroatlanti integrációban, amit sikerült a tavaly. Ion Diaconescu újabb felhívást intézett a PD-hez, hogy tisztázzák álláspontjukat, vessenek véget az ellentmondásoknak. [Szabadság, febr. 2.]

Bővített ülést tartott az IKA erdélyi alkuratóriuma. A szaktestületi elnökökkel egyetértésben elosztották a támogatási keretet. [Táj., febr. 2.]

Szovátán tanácskozott az RMPSz küldöttgyűlése. Lászlófy Pál elnök elmondta: összeállították az 1998/99-es anyanyelvű szakoktatási hálózat bővítési és beiskolázási tervét. Súlyos gond a pedagógushiány – állapították meg a gyűlésen. [BN, febr. 14.] – Az RMPSz-nek 4500 tagja van (a hazai m. pedagógusok közel 30%-a). Országos központ: Csíkszereda, regionális alközpontok: Kolozsvár, Nagyvárad. [Oktatási Hírek, jan.]

1998. február 5.

Bukarestben aláírták a kormányból kivált PD és a kormánypártok koalíciós megállapodását, amelynek értelmében a PD a parlamentben támogatni fogja a korábbi koalíciós megállapodások értelmében kidolgozott és benyújtott törvényjavaslatokat. [RMSz, febr. 7.]

Markó Béla a szövetség székházában fogadta Max van der Stoelt, akivel az oktatásügyi problémákat tekintették át. Markó méltatta az 1995-ös tanügyi törvényt módosító sürgősségi kormányrendeletnek a kisebbségi oktatásra vonatkozó diszkriminatív, korlátozó intézkedéseket megszüntető rendelkezéseit, majd kifejtette, hogy az RMDSz miért nem fogadhatja el a kormányrendelet szövegének szenátusi változatát. [Táj., febr. 5.] A szenátus olyan módosításokat szavazott meg, amelyek újra korlátozásokat vezetnek be, mind a történelem és a földrajz oktatása, mind az önálló egyetemi intézmények tekintetében. [Szabadság, febr. 7.]

Az oktatási törvény tekintetében a PD a kormány változatát támogatja, ám nem ért egyet a földrajz és a történelem anyanyelven való oktatásával és hiányolja, hogy a kisebbségi egyetem tekintetében a szöveg nem tartalmazza a „multikulturális” jelzőt. [Szabadság, febr. 6.]

A 6 kormánykoalíciós párt (PNTCD, PD, PNL, RMDSz, PSDR és PAR) elnökei aláírták a kormánykoalíciós együttműködést szabályozó megállapodást, az ún. protokollumot. [Táj., febr. 6.]

1998. február 10.

„Mindenki mindenkit támad” – erre a következésre jutott a cikkíró, annak kapcsán, hogy a koalíciós együttműködési szabályzat ellenére nem szűntek meg a politikai csatározások. Petre Roman kitart amellett, hogy Ciorbeát le kell váltani. [Népszabadság, febr. 11.]

Részlet Max van der Stoel nyilatkozatából: „Az elmúlt napokban gyakran idéztek engem olyan értelemben, hogy azt mondtam volna, miszerint a nemzetközi normák és standardok, amelyeket Ro. is aláírt, nem kötelezik Ro.-t önálló állami kisebbségi tannyelvű egyetem létrehozására. Jóllehet ez így van, legalább annyira igaz az is, hogy semmilyen nemzetközi norma vagy standard nem akadályozza meg Ro.-t abban, hogy ezt megtegye. Mivel nincs olyan nemzetközi norma, amely Ro.-nak előírná, hogy mihez tartsa magát ebben a kérdésben, véleményem szerint nyilvánvaló, hogy a ro. kormánynak és parlamentnek a lényeges oktatási, művelődési és társadalmi tényezők, valamint a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek szükségleteinek fényében kell e kérdésben döntenie.” [Szabadság, febr. 10.]

A BBTE keretében kihelyezett közigazgatási szak indul Sepsiszentgyörgyön. A főiskola rangú intézményben ősztől 25 fős m. és 15 fős ro. csoport indul. [RMSz, febr. 10.]

1998. február 11.

Együttműködési jegyzőkönyvet írt alá C. V. Tudor (PRM) és a PUNR-ből kizárt Gh. Funar, aki kolozsvári híveinek élén új PUNR-t alakított. Az egyezség szerint a két partner a Ciorbea-kormány eltávolításáért és egy nemzeti egységkormány létrehozásáért küzd. A parlamentben elismert, Funar nélküli PUNR azonnal érvénytelennek kiáltotta ki az egyezséget. [Szabadság, febr. 13.]

Még nem született döntés a csereháti perben. A telek tulajdonjogát és az adományozás szabályozását tisztázó pert ismét elhalasztották. [Szabadság, febr. 11.]

1998. február 24.

Ion Diaconescu nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy amennyiben a parlament leszavazza a kormányt, akkor lecserélik a kormányfőt. [Szabadság, márc. 25.]

Ősztől Csíkszeredában hároméves m. ny. főiskola indul, gyakorlati gazdasági szakemberek képzésére. [RMSz, febr. 24.]

Mintegy 90, Mo.-n tanárképző főiskolákon diplomát szerzett végzős jelentkezett különbözeti vizsgára, de alig 40-nek sikerült a tesztje. Béres András államtitkár közbenjárására a tanítóknak ezután Marosvásárhelyen kell vizsgát tenniük, magyarul. A diplomák honosítására aláírták az egyezményt, azonban annak parlamenti ratifikációja még várat magára. [RMSz, febr. 24.]

1998. március 7.

Snagovon folytattak megbeszélést a PNTCD és a PD vezetői. Petre Roman előzőleg kijelentette: csak akkor támogatják a költségvetést, ha nem Ciorbea lesz a miniszterelnök. [Szabadság, márc. 9.]

1998. március 17.

A szenátus titkos szavazással (55:73 arányban) egészében elvetette a 22/1997. sz., a közigazgatással kapcsolatos sürgősségi kormányrendeletet (→ 1998.02.18, 1998.02.25). A szakaszonkénti megszavazás simán ment, a szenátorok nagy többsége támogatta a törvénymódosító kormányrendelet cikkelyeit, de a PUNR-szenátorok javaslatára a ház úgy határozott, hogy a tervezet egészéről titkos szavazással döntsenek. Ez a rendelet lehetővé tette a kisebbségi anyanyelvhasználatot a közigazgatásban. Remus Opriş szerint a rendelet mindaddig érvényben van, amíg a szenátus nem alkot törvényt az elutasításról. Markó Béla igen lesújtónak, reform- és Európa-ellenesnek nevezte a rendelet leszavazását. [RMSz, márc. 19.]

Ion Diaconescu elutasította a PD követelését, hogy váltsák le Victor Ciorbea kormányfőt. Nem tartja szerencsés ötletnek azt, hogy Ion Iliescu előrehozott választásokat sürget, de ha elkerülhetetlenné válik, pártja azt sem utasítja el. [Szabadság, márc. 17.]

Daniel Dăianu előterjesztette az 1998-as költségvetést, amely 45%-os inflációval és a GDP 3,6%-ának megfelelő hiánnyal számol. [Szabadság, márc. 17.]

1999. december 14.

Emil Constantinescu dec. 12-én Radu Vasile leváltásáról tanácskozott a koalíciós pártok vezetőivel; dec. 13-án lemondott a parasztpárt 7 minisztere; a PNTCD megvonta pol. támogatását a kormányfőtől és kérte a lemondását. [Népújság, dec. 14.]

Kincses Előd összehívta a Maros megyei RMDSz vezetőségi ülését, ahol a TKT döntéséről (→ 1999.11.29) vitáztak. A TEKT – újratárgyalásra – visszautalta a TKT-nak az ominózus döntést. [Népújság, dec. 14.]

Renate Weber (Ro. Helsinki Biz.) kifejtette, hogy a Securitate-dossziék törvénye (→ 1999.12.08) épp azok leleplezésére nem vonatkozik, akikről tudni szeretnénk: mit követtek el a komm. idején és hol tevékenykednek azóta. Az alkotmánybíróság véleménye („az állambiztonsági szervek munkatársai után kutatni annyit jelent, mint aláásni a nemzetbiztonságot”) is a tisztánlátást akadályozza. [RMSz, dec. 14.]

Buşteniban megkezdődött a Fekete-tengeri gazd. tanács (BSEC) tud. és technológiaügyi munkacsoportjainak 5. értekezlete. [RMSz, dec. 15.]

1999. december 15.

Emil Constantinescu úgy döntött: visszahívja tisztségéből Radu Vasile kormányfőt. Ideiglenes kormányfővé Alexandru Athanasiut nevezte ki, aki a feloszlatott kormány munkaügyi minisztere volt. Radu Vasile fellebbezett, szerinte őt csak a parlament válthatja le. [Szabadság, dec. 15.]

Megtartotta első ülését az átmeneti kormány. Alexandru Athanasiu kijelentette, hogy megbízatása csak a folyó ügyek intézésére szól, sem törvényjavaslatot, sem kormányrendeletet nem ad ki. [RMSz, dec. 15.]

Az RMDSz OpT megvárja a PNTCD döntését a kormányfő-cserét illetően, csak azután tesz újabb lépést. [Szabadság, dec. 15.]

A képviselőház munkaügyi és társadalomvédelmi bizottsága elfogadta az RMDSz-nek a 105/1999. sz. kormányrendelet módosítására vonatkozó javaslatát, miszerint részesüljenek kárpótlásban mindazok a személyek, akiket etnikai okokból üldöztek az 1940. szept. 4.–1945. márc. 6. közötti időszakban. [RMSz, dec. 15.] (→ 1999.12.08)

Temesvárott ökumenikus istentisztelet zárta a forradalomra való emlékezés hetét. [RMSz, dec. 17.]

1999. december 16.

Radu Vasile kijelentette: elege van a miniszterelnöki posztért vívott harcból. Nem mond le, de nem is támadja meg az Alkotmánybíróságnál az őt elmozdító államfői rendeletet; szenátorként kívánja folytatni pol. pályáját. [Szabadság, dec. 16.]

Emil Constantinescu hivatalosan bejelentette, hogy a kormányfői posztra Mugur Isărescut jelöli, a Ro. Nemzeti Bank kormányzóját, aki két feltétellel fogadta el a jelölést: 1. utána visszatérhessen a bank élére; 2. ő állíthassa össze azt a csapatot, amelyet magával visz a kormányfői hivatalba. [Népújság, dec. 17.] – A PDSR előre hozott választásokat követel. A PRM bejelentette, hogy aláírás-gyűjtést kezdeményez Emil Constantinescu elmozdítására. [Szabadság, dec. 16.]lapozás: 1-19
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998