Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 10 találat lapozás: 1-10
 



| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: kormányátalakítás

1993. augusztus 28.

N. Văcăroiu átalakította kabinetjét: négy minisztert cserélt le. [PH, aug. 30.]

Markó Béla levelet küldött Gunnar Janssonhoz (az ET parlamenti közgyűlése jogi és emberi jogi biz. eln.), amelyben kiemelte, hogy az RMDSz-nek érdeke Ro. európai integrációja, azonban amíg „Ro. jogrendjében a törvényhozás és jogalkalmazás szintjén a megfelelő változások nem következnek be, nincsenek meg az integráció reális feltételei. Véleményünk szerint ezeknek a változásoknak mindenképpen az ET-be való felvétel előtt kell megtörténniük.” [RMSz, aug. 28.]

Marosvásárhelyen ülésezett az RMDSz megyei választmánya. A Neptun-ügyet (→ 1993.07.17, 1993.07.31) tárgyalták. Zonda Attila emlékeztetett: a radikálisok (türelmetlenek, ’szélsőségesek’) és mérsékeltek (megfontoltak, ’megalkuvók’) között 3 éve folyik a harc; szerinte a Neptun-ügy egy leszámolási folyamat része, a fő célpont Tokay György és a mérsékeltek. [Bővebben lásd: Népújság, aug. 31.; RMSz, szept. 4.]

1997. december 2.

Victor Ciorbea átalakította kormányát. Az új miniszterek: Mircea Ciumara (ipari és keresk.); Daniel Dăianu (pénzügy); Ilie Şerbănescu (reformügy); Sorin Frunzăverde (környezetvédelem); Andrei Marga (tanügy; megtartotta rektori posztját is a BBTE-n); Valentin Ionescu (privatizációs min.); Victor Bruckner (egészségügy); Crin Antonescu (sport, ifjúság). Állammin. (kormányfő-helyettesi) rang illeti meg: Gavril Dejeu (belügy-); Adrian Severin (külügy-); M. Ciumara (ipari); Ioan Stoica (igazságügy-); Alexandru Athanasiu (munkaügyi) minisztereket.

Az EMKE közgyűlésén (→ 1997.11.29) a küldöttek nyilatkozatban foglaltak állást a kolozsvári székhelyű m. egyetem ügyében: „úgy ítéljük, hogy az új Ro. demokratikus átalakulásának és Európához való felzárkózásának is döntő lépése kell hogy legyen az 1959-es erőszakos egyetemegyesítés érvénytelenítése és az I. Mihály által 1945-ben aláírt királyi dekrétum szellemében az önálló BTE jogszabályban biztosított visszaállítása. Ezen túlmenően szükségesnek tartjuk a m. ny. művészeti, műszaki, jogi, közgazdasági és mezőgazdasági oktatás megoldását, valamint a m. ny orvosképzés megerősítését.” [Táj., dec. 3.]

Az RMDSz ÜE ülésén előkészítették az SzKT és a SzET közös ülésének napirendjét és dokumentumait. [Táj., dec. 3.]

1997. december 4.

A parlament plénuma 277:124 arányban elfogadta az új kormány összetételét. [Szabadság, dec. 5.]

Az RMDSz képviselőházi frakciója határozattervezetet nyújtott be a két ház állandó bizottságához, amely előírja, hogy a parlament szólítsa föl a kormányt: számoljon be a Mo.-val, Ukrajnával, Németországgal és Jugoszláviával kötött alapszerződések, valamint a nemzeti kisebbségekre vonatkozó EP-dokumentumok gyakorlati alkalmazására vonatkozó intézkedésekről; a Vallásügyi Államtitkárság terjessze elő a különféle egyházaknak nyújtott támogatás tételes listáját; a legrövidebb időn belül terjesszék elő a kisebbségekről szóló törvényt. A parlament foglaljon állást amellett, hogy az ország minden állampolgára számára biztosítsák a jogszabályok és az ország alkotmánya előírásainak megfelelően a diszkriminációmentes, egyforma elbánást az oktatás, a felekezeti és politikai élet minden területén. [Táj., dec. 5.]

Aktuális kérdésekről nyilatkozott Takács Csaba: a kormányátalakítás amolyan „káderrotáció” volt; a csereháti gyermekotthon kérdésében az RMDSz az ügy jogi rendezését szorgalmazza, ezért megengedhetetlen az a politikai nyomás, ami Opriş kormányfőtitkár részéről éri a székelyudvarhelyieket. Takács szerint a nyomás felerősödése azzal magyarázható, hogy egyre nyilvánvalóbb: „a Cserehát-ügyben a bizonyítékok egyértelműen a javunkra szólnak”. [Szabadság, dec. 4.] (→ 1997.12.08)

1998. január 16.

Markó Béla sajtótájékoztatón elmondta: semmi sem indokolja az újabb kormányátalakítást, ui. a nemrég lezajlott minisztercserékkel (→ 1997.12.02) a PD is egyetértett. A válság megoldásának egyik fontos követelménye, hogy a vitából egyetlen koalíciós pártnak sem szabad vesztesként kikerülnie. [Táj., jan. 17.]

1998. október 30.

Radu Vasile ismertette a kormány karcsúsításának tervét: 20 miniszter helyett csak 17 marad, s csökkentik az államtitkárok számát is, így a kormány struktúrája jobban összhangba kerül az EU-tagállamok kormányzati gyakorlatának elveivel. [Szabadság, okt. 30.]

1998. november 20.

A kormány átalakítása során csökkentették az államtitkárok számát. Az RMDSz-nek az eddig 10 helyett (→ 1998.05.06, 1998.05.07, 1998.05.14) csak 4 államtitkára marad: Kötő József, Pete István, Kelemen Hunor, Borbély László. (Megszűntek: Birtalan József, Demeter János, Niculescu Tóni, Bara Gyula, Erős Viktor és Lányi Szabolcs posztjai.) [BN, nov. 20.]

2003. június 17.

Adrian Năstase átalakítja a kormányát, 22 minisztérium helyett csak 14 marad; emellett 6 tárcanélküli miniszter is részt vesz a kormányban.– Megszűnt a Tájékoztatási Min., melynek keretében mostanáig a kisebbségi hivatal működött; a hivatal a kormányfőtitkárság kebelébe kerül vissza. [Szabadság, jún. 17., jún. 18.]

A gyulafehérvári érsek körlevele megtiltja a főegyházmegye papjainak, hogy politikai szervezetekbe lépjenek; politikai rendezvényeken és összejöveteleken csak előzetes jóváhagyással vehetnek részt. [Krónika, jún. 17.]

Az eddigi (igaz, nem túl látványos) sikereken felbuzdulva további hat csángó faluban kérvényezték a m. nyelv tanításának beindítását. Az MCsSz egységes módon, postán továbbította a kérvényeket, így az iskolaigazgatók nem tudják lebeszélni a szülőket a m. oktatásról. [Krónika, jún. 17.]

Fejes Rudolf Anzelm, a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrend vezetője jogi úton keresi az igazát, ui. a rend valamikori tulajdonát képező épületegyüttest el akarják adni. [RMSz, jún. 17.]

2004. március 1.

Átalakítják a Năstase-kabinetet, a kormányfő miniszterelnök-helyettesi hatáskört betöltő 3 államminisztert nevez ki a csapatába. [Szabadság, márc. 1.] (→ 2004.03.09)

Az Erdélybe látogató Lamperth Mónika belügyminiszter elmondta: megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy rövidítsék a vízumbeszerzés idejét; Mo. nem szeretné, ha az ország EU-s csatlakozása nyomán új ’függöny’ jönne létre a m.–ro. határon. [Krónika, márc. 1.]

Az erdélyi m. zenei felsőoktatás helyzete c. rendezett Kolozsvárott konferenciát az RMZT. A megbeszélés egyik célja az volt, hogy megvizsgálják a zeneművészeti kar alapításának lehetőségét az EMTE keretében. [Szabadság, márc. 1.]

A határőrség nem engedte az ország területére lépni Bayer Zsolt újságírót, azzal az ürüggyel, hogy a neve a tilalmi listán szerepel. Az RMDSz tájékoztatást kért a kormánypárttól az eset kapcsán. [Krónika, márc. 1.; SzFÚ, márc. 1.] (→ 2004.03.04)

Nagyváradon Bíró Rozália lett az RMDSz polgármester-jelöltje. Mivel Szilágyi Zsolt nem jelent meg a megmérettetésen, utólagos egyeztetésnek nincs helye – mondta Lakatos Péter, területi elnök. [Krónika, márc. 1.]

2004. március 9.

Megtörtént a kormányátalakítás (→ 2004.03.01); a frissen létrehozott kancelláriának nem lesz politikai szerepe, célja a végrehajtó testület munkájának hatékonyabbá tétele. Az ellenzék szerint az egész akció nem több költséges szemfényvesztésénél. [Szabadság, márc. 9.]

2004. július 12.

Négy hónappal a parlamenti választások előtt 5 minisztert szabadít fel a kormányfő. A miniszterek feladata: megerősíteni a pártot. Adrian Năstase szerint ui. a helyhatósági kampányt irányító stáb elégtelen munkát végzett, ezért tört előre a PD–PNL-koalíció. [Népújság, júl. 12.]

Az Adevărul – Medgyessy Péter beszédére (→ 2004.07.06) hivatkozva – megállapítja: Budapest nincs elragadtatva a kettős állampolgárság gondolatától. [Szabadság, júl. 12.]

A Legfelsőbb Bíróság ítélete szerint a róm. kat. püskökségé a nagyváradi barokk palota használati joga. Az ítélet egy 8 éve folyó per végére tett pontot. Az egyezség szerint a múzeumnak 5 esztendeje van, hogy kiköltözzön a püspöki palotából. [Krónika, júl. 12.]



lapozás: 1-10




(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998