Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 5 találat lapozás: 1-5
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: Koppenhágai Egyezmény / dokumentum / szerződés

1990. június 27.

A koppenhágai értekezlet elfogadta a záródokumentum tervezetét, mely szerény haladást mutat a kisebbségi jogok megadása terén. Pl. a kisebbségi csoportoknak joguk van anyanyelvük használatára a mindennapi életben és a hatóságokkal való érintkezésben. Koppenhágában számos kisebbségi csoport tagjai egy „párhuzamos értekezleten” fejtették ki panaszaikat a jogsértések miatt, közöttük erdélyiek is voltak. (→ 1990.06.06) [RMSz, jún. 28.]

Adrian Moţiu államtitkár semmisnek nyilvánította a Demény Lajos tanügymin.-helyettes által kiadott rendeleteket. Deményt július elején fölmentették tisztségéből, de szenátorként alelnöke lett a szenátus oktatásügyi bizottságának.

1994. szeptember 3.

Kovács László m. külügymin. elmondta: a m. kormány nem akar a kisebbségek feje felett dönteni, ezért rendszeresen konzultál a h. t. magyarság képviselőivel, de nem kívánnak vétójogot biztosítani senkinek sem. Meleşcanu szerint az alapszerződésnek általános előírásokat kell tartalmaznia. Konzultálnak a kisebbségekkel, de azok nem vehetnek részt az alapszerződés tárgyalásán, mert ezek kormányszintű tárgyalások. Horn Gyula elképzelhetetlennek tartja az erdélyi magyarok jogos követeléseinek érvényesítését, ha rossz a m.–ro. államközi viszony. [RMSz, szept. 3.] – Meleşcanu nem érti, milyen kisebbségi garanciákat kellene rögzíteni az alapszerződésben, hiszen az alkotmány biztosíték, a kisebbségi szervezetek az állami költségvetésből kapnak támogatást. Ro. elkötelezte ugyan magát a koppenhágai egyezmény mellett (→ 1990.06.27), de a dokumentum nem szól a kollektív jogokról. [MH, szept. 3.]

A Szenátus őszi ülésszakának első napján megválasztották a vezetőséget. Elnök továbbra is Oliviu Gherman, az egyik titkár Kozsokár Gábor maradt. [RMSz, szept. 3.]

1995. október 4.

Az amerikai útjáról hazatért Iliescu elnököt politikai botrány fogadta Bukarestben. A ro. sajtó ui. megírta, hogy az elnök Washingtonban „két ro. Zsirinovszkijnak” nevezte a koalícióban résztvevő két párt, a PRM és a PUNR elnökét. Iliescu még arról is beszélt, hogy a Molotov–Ribbentrop-paktum nyomán elvett ro. területeknek vissza kell térniük Ro.-hoz. [MH, okt. 5.]

A România Mare hetilap példátlan támadást intézett Iliescu ellen, közvetve halállal is megfenyegetve az ország elnökét. [MN, okt. 7.] (→ 1995.10.05, 1995.10.07, 1995.10.13)

Varsóban okt. 2–19. között zajlik az EBESz Emberi dimenziók c. konferenciája. Max van der Stoel is felszólalt, hangsúlyozva, hogy szükség van a kormányok és a kisebbségek közötti párbeszédet szolgáló struktúrákra, hogy a törvényhozás előtt itt egyeztessék a törvények tartalmát. A területi autonómia lehetőségét az EBESz koppenhágai dokumentuma megemlíti, de nem teszi kötelezővé. Fontos, hogy az államok a kisebbségek jogait kétoldali szerződésekben rögzítsék, az alkalmazás helyességét és folyamatosságát pedig mindkét oldalnak követnie kell. [Táj., okt. 4.]

2000. november 3.

A ro. hadsereg új vezérkari főnöke, Mihail Popescu tábornok (aki Mircea Chelaru helyébe lépett) azonos azzal az ezredessel, aki 1989. dec. 22-én a 4. Erdélyi Hadsereg tisztjeként a Ceauşescut támogató, és a „temesvári huligánokat” elítélő nyilatkozatot aláírta; bukaresti sajtóforrások szerint a tábornok az elsők között szerzett forradalmi igazolványt. [Szabadság, nov. 3.]

Emma Nicholson, EP-raportőr szerint a 11 tagjelölt ország közül Ro. az egyetlen, amely nem felel meg a koppenhágai szerződés gazdasági, politikai és emberi jogi követelményeinek. [Krónika, nov. 3.]

Kincses Előd független jelölt ellen óvást nyújtottak be a marosvásárhelyi törvényszéken, azzal az ürüggyel, hogy kettős állampolgár, s az alkotmány szerint köztisztségbe csak ro. állampolgárokat lehet választani. [Népújság, nov. 3.] (→ 2000.09.07) – A fellebbezés után a táblabíróság jóváhagyta az elsőfokú döntést. [RMSz, nov. 7.]

2001. október 18.

Markó Béla magyarázatot kér a tanügymin.-tól a tankönyv-ellenőrzésekért; ezek a módszerek a Securitatet idézik – mondta a szövetségi elnök. (→ 2001.10.01, 2001.10.17) [Szabadság, okt. 18.] – Márton Árpád rámutatott: a tankönyvháború és a könyvtárak ellenőrzése sérti az információ szabad áramlására vonatkozó emberi jogot, ellentétes a bécsi és a koppenhágai záródokumentumok szellemével. [Háromszék, okt. 18.]


lapozás: 1-5
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998