Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 7 találat lapozás: 1-7
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: kisebbségvédelem

1992. július 19.

Bálványosfüreden megkezdődött a 26-ig tartó ifjúsági tábor és szabadegyetem. Szervezői: MISzSz, PAC, Friedrich Neumann Alapítvány, Fidesz. A fő témák: demokrácia, jogállamiság, kisebbségvédelem.

1992. augusztus 15.

„A világ közel 16 milliós magyarságának fontos ünnepi eseménye a Magyarok III. Világkongresszusa – állapította meg a m. Külügymin. nyilatkozata. – Az anyaország az emberi jogok és a kisebbségvédelem alapelveire építve felelősséget érez a világon élő magyarok és közösségeik iránt.” A Külügymin. azt kívánja, hogy a találkozó a magyar–magyar kapcsolatok új korszakát nyissa meg. [RMSz, aug. 15.]

1996. április 3.

Frunda György felszólalt Strasbourgban és kifejtette, hogy az ET túl keveset tett a kisebbségekért, fel kell tehát gyorsítani a kisebbségvédelmet. Kérte, hogy a Helyi és Regionális Önkormányzatok Európai Chartáját tekintsék védő dokumentumnak, és azt, hogy az ET bizottsága ne csak az illető ország kormányával tárgyaljon, hanem a kisebbség képviselőivel is. Ezt a két javaslatát elfogadták, de hazatérése után a szélsőséges pártok hazaárulással vádolták meg az RMDSz szenátorát. [EN, ápr. 3.]

Béres András oktatási főosztályvezető bemutatta cselekvési programját, melyben szerepel a székelyföldi egyetemi hálózat létrehozása is. [Táj., ápr. 4.] (→ 1996.03.22)

Katona Ádám egy helyi jelenségre hívta föl a figyelmet: a városban építeni kezdték a második kaszárnyát, a város polgármestere kiutalt 40, épülőfélben lévő lakást a leendő tiszteknek, holott a városban 700 fiatal m. házaspár vár lakásra. [EN, ápr. 3.] (→ 1996.10.01)

1996. augusztus 9.

Nagybányán fölavatták az új ref. templomot. [Táj., aug. 12.] – A ref. világtalálkozó rendezvényeivel egyidőben (aug. 4–9. között), az EREK védnöksége alatt, az IKE szervezésében Homoródfürdőn tartották a M. Ref. Ifj. Világtalálkozót. [RMSz, aug. 12.]

Sugásfürdőn az RMCsSz másodszor rendezte meg a Moldvai M. Ifjúsági Tábort. [RMSz, aug. 9.]

Az AEÁ képviselőháza megszavazta azt a törvényt, amely a kormányzat és a szövetségi közigazgatás hivatalos nyelvévé nyilvánítja az angolt (az 53 államból 23-ban az angol a hivatalos). Ha az új törvény jogerőre emelkedik, hatálytalanítja a korábbi jogszabályt, amely szerint a kisebbségek által lakott területeken a kisebbségek nyelvén is közzéteszik a hivatalos iratokat. Az utóbbi időben több más kisebbségvédelmi jogszabály is megszűnt. [Népszabadság, aug. 9.]

1999. október 26.

Hollanda Dénes a Marosvásárhelyen felépítendő műszaki egyetemről beszélt; a földterület megvásárlásához és a munkálatok beindításához mintegy 500 millió Ft-ra lenne szükség. [Háromszék, okt. 26.]

Évekig tartó csatározás után a bukaresti magyarság visszakapta az ősei pénzén épített, Petőfi Sándorról nevezett kultúrházat, de az eddig benne működő intézmények még nem költöztek ki. [EN, okt. 26.]

A Gyimesbükkön élő Deáky András a nemzet napszámosaként végzi tanári munkáját: iskolát alapított az 1968-ban Bákó megyéhez csatolt m. településen és a falu lakosait a faluturizmus előnyeiről próbálja meggyőzni; falumúzeumot tervez a helységben. [RMSz, okt. 26.]

Félixfürdőn 13 ország egyházi vezetői, teol. és egyet. tanárai vitatták meg a nemzeti és vallási önazonosság összefüggéseit, a nemzeti és vallási kisebbségek védelmét. [RMSz, okt. 28.]

2000. május 5.

Paavo Lipponen finn miniszterelnök hivatalos látogatásra érkezett Ro.-ba. Segítséget ígért a környezetvédelmi kérdések megoldásához; kijelentette: a nemzeti kisebbségek védelme nem tekinthető megoldottnak. [Krónika, máj. 5.]

Kassay Péter elmondta, hogy a NKÖM-nél pályázatot nyert a szárhegyi kastély restaurálására. Az év folyamán 31 rendezvénynek ad otthont a kastélyban székelő alkotóközpont. [RMSz, máj. 5.]

2001. szeptember 26.

Bukarestben véget ért a m.–ro. kisebbségvédelmi szakbiz. ülése; rögzítették azt, hogy az anyaországok támogatást adhatnak a h. t. kisebbségeknek, de a támogatás módjáról és eszközeiről kölcsönösen tájékoztatják egymást. [Népújság, szept. 26.] – A romániai magyarság helyzetét javítandó ajánlásokból: a ro. kormány biztosítsa a helyi közigazgatásról szóló törvény kisebbségeket érintő paragrafusok érvényre juttatását; hozzanak létre közös szakértői bizottságot az aradi Szabadság-szobor újbóli fölállítása ügyében. [RMSz, szept. 27.]

Kelemen Hunor képviselő, napirend előtti felszólalásában elmondta: egyetlen demokratikus ország vezetői sem kényszeríthetik a szabad sajtót arra, hogy csak jót írjon a kormány tevékenységéről. (→ 2001.09.24) [HN, szept. 26.]

Az RT közzétette alkotmány-módosítási javaslatait; előterjesztés előtt ezeket még az SzKT-nak kell jóváhagynia. [Szabadság, szept. 26.]lapozás: 1-7
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998