Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 5 találat lapozás: 1-5
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: kataszter (magyarság számbavétele, magyar világkataszter, magyarok katasztere [MVSz])

1999. december 22.

A Mugur Isărescu-kormány tagjai letették a hivatali esküt. [Népújság, dec. 22.]

Kolozsvárott 2. alkalommal vehették át diplomáikat a Gábor Dénes Főiskola végzősei. Az újonnan beindult csíkszeredai tagozattal immár 7-re emelkedett az erdélyi tagozatok száma; 550 hallgatót 120 oktató tanít. A megszerzett oklevelet az oktatásügyi min. is elfogadja. Különbözeti vizsgák nélkül üzemmérnöki oklevelet kapnak, további 8, ro. nyelven letett vizsga után pedig okleveles mérnökként dolgozhatnak a végzős diákok. [RMSz, dec. 22.]

Budapesten az MVSz beszámolt a 2000-ben esedékes világkongresszus előkészületeiről. A MÁÉRT megalakulása miatt az MVSz-nek újra kell fogalmaznia céljait és stratégiáját. – Egyik közvetlen céljuk: a „magyarok kataszterének” megteremtése. [Szabadság, dec. 22.]

2000. június 2.

Kampányzáró beszédében Markó Béla kiemelte: reményeink szerint a két forduló között minden helyen eredményesen lehet majd tárgyalni a szavazatok átadásáról vagy át nem adásáról. Az előrejelzések szerint az RMDSz döntheti el azt is, hogy ki jut az elnökválasztás második fordulójába, s netán azt is: ki lesz az új államfő. [Szabadság, jún. 2.]

Sütő András miután látta, hogy az MVSz-ben az RMDSz belső ellenzéke válik hangadóvá, akkor (1996. okt.) lemondott tb. elnöki tisztjéről. A VET alakuló ülésén hivatalból is részt vett, de ez volt az első és utolsó kapcsolata a VET-tel. „A VET-ről ugyanaz a véleményem, ami Markó Bélának, vagyis hogy nem képviseli, nem képviselheti egészében az erdélyi, romániai magyarságot.” – Borbély Imre (MVSz) a m. világkataszter fontosságáról beszélt; a státustörvény hozhat ugyan valamelyes jobbulást a h. t. m. számára, az ideális megoldás a teljes állampolgárság lenne. [RMSz, jún. 2.]

A közelgő évforduló kapcsán Újvári Ferenc a trianoni békeszerződés (1920. jún. 4.) igazságtalanságát méltatta, s utalt arra, hogy a Helsinki Alapokmány lehetővé teszi az országhatárok békés (tárgyalásos) úton való rendezését. [Szabadság, jún. 2.]

Csíkszeredában csángó oktatási konferenciát tartottak. [HN, jún. 3.; RMSz, jún. 5]

2002. augusztus 28.

A Népszabadságból átvett anyag szerint Tőkés László egyetlen rendezvényre [az RVSz találkozójának megszervezésére] nagyobb összegű támogatást kapott a leköszönt Orbán-kormánytól, mint amennyit az IKA az erdélyi magyarságnak egész évben juttatott. [Népújság, aug. 28.] – A püspök elismerte, hogy 242 millió forintot kapott a Fidesz-kabinettől, de abból olyan fontos kiadásaik voltak, mint pl. a Nagyváradi Biblia fakszimile kiadása. [RMSz, aug. 30.; Népújság, aug. 31.] (→ 2002.10.22)

Markó Béla – a Tőkés László ellen szankciókat követelőket lefegyverzendő – elmondta: a demokrácia alapja éppen az, hogy Tőkés „bármikor bírálatokat fogalmazhat meg a szövetség vezetése ellen és kijelentheti, hogy nincs demokrácia”. A pénzek elosztásáról csupán annyit kívánt megjegyezni: a szövetség adatai szerint az RMDSz csupán a Mo.-ról érkező támogatások 7%-át befolyásolhatták volna, 93% az RMDSz-től függetlenül jut el a rendeltetéséhez. [UH, aug. 28.]

Tőkés László elmondta: az RVSz nagygyűlésén nem született döntés arról, hogy elítéljék a kommunizmust; a jelek szerint az RVSz-ben is várat magára a teljes rendszerváltás – pl. 2000-ig olyan főtitkára volt az RVSz-nek, aki szerint a kommunizmus bűneit megbocsáthatónak tartotta. [RMSz, aug. 28.]

Patrubány Miklós kezdeményezni kívánja a h. t. magyarok megszámlálását, ui. szerinte az eddig nyilvánosságra hozott adatok nem felelnek meg a valóságnak. [UH, aug. 28.]

Czumbil István, a földvári haláltábor túlélője a lágerben megélt borzalmakról elmondta: az ott megtörténteket nem lehet a szovjetek nyakába varrni, ami ott megesett, azért a ro. hatóságok a felelősek. [NyJ, aug. 28.]

2002. szeptember 6.

Kovács László elmondta: Budapest továbbra is támogatja az erdélyi magyarságot, a támogatás azonban átláthatóbb módon történik majd; minél jobb a két kormány közötti viszony, annál több eredményt lehet elérni. Kijelentette: „Mi nagyra értékeljük az RMDSz politikáját, azt a körültekintő, bölcs, megalkuvást nem ismerő, de ésszerű kompromisszumokra mindig hajlandó politikát, amely nem konfrontációra, hanem éppenséggel megállapodásra törekszik. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy ez sokkal eredményesebb, mint a harcias kakaskodás, aminek semmilyen gyakorlati eredménye sincs.” [Szabadság, szept. 6.]

Az RMDSz nem mond le az alkotmány első paragrafusának módosításáról; az eddigi „Románia – nemzetállam” helyett javasolt szöveg: „Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan állam”; az „egységes állam” csak a föderatív berendezkedést zárja ki – mondta Eckstein-Kovács Péter. [Krónika, szept. 6.]

Egy találkozó megszervezésével akarnak megemlékezni a Kolozsvári Nyilatkozat (→ 1992.10.25) 10. évfordulójáról – mondotta Tőkés László. A fórum az erdélyi magyarság kérdéseivel kíván foglalkozni, pl. az RMDSz eredeti programjához való visszatérés, a belső választások és a belkörű népszámlálás megszervezése. [Szabadság, szept. 6.] (→ 2002.10.26)

14 országból mintegy 180 professzor érkezett Nagyváradra, a M. Professzorok Világtalálkozójára. [Szabadság, szept. 7.] – A záróülésen arra kérték a m. kormányt, hogy teremtse meg a jogi és anyagi feltételeket a h. t. m. felsőoktatás támogatása érdekében: biztosítsanak tananyagokat, oktatási segédleteket minden szakhoz és azok jussanak el mielőbb az oktatási intézményekhez. [NyJ, szept. 9.]

2003. január 29.

Az RMDSz küldöttsége Brassóban tárgyalt Ecaterina Andronescuval az Áprily Lajos Gimnázium ügyében. A brassói m. iskola ügye a 2002-es protokollum egyik lényeges pontja volt; a mostani megbeszélés az ügy közeli megoldását sejteti. [Táj., jan. 29.]

Patrubány Miklós szerint elérkezett az ideje annak, hogy megkezdődjék a külhoni magyarság saját erőből történő önszámlálása, hogy ne csak megkérdőjelezhető hitelességű források álljanak rendelkezésre. [Szabadság, jan. 29.]lapozás: 1-5
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998