Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 21 találat lapozás: 1-20 | 21-21
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: kapcsolat, Ro.–Moldova / támogatás Ro.–Moldova

1991. szeptember 1.

Ro. és Moldova Köztársaság nagykövetségi szinten fölvette egymással a diplomáciai kapcsolatot. Könnyítéseket vezettek be az utasforgalomban (az állampolgárok útlevél nélkül, csupán a személyi igazolvány felmutatásával utazhatnak a szomszédos országba).

Moldova mintegy 100 ezer gagauz nemzetiségű lakója önrendelkezési jogot követelt a közösségnek. [MTI] – Az ukrajnai román kisebbség is szeretne érvényt szerezni jogainak – közölte az RTV.

1992. január 25.

Ungheni mellett találkozott Ro. és Moldova elnöke (Iliescu és Mircea Snegur). A megbeszélésen együttműködési keretszerződés kidolgozásában egyeztek meg. [RMSz, jan. 28.]

A szervezet marosvásárhelyi ülése elfogadta működési szabályzatát: az SzfK konzultatív tanácsadó testületként havonta ülésezik. [RMSz, jan. 30.] (→ 1991.09.23, 1991.11.30)

1992. november 27.

A moldovai és a ro. parlament elnöke egyezményt írt alá Chişinăuban, amelynek értelmében a két ország törvényhozása a jövőben összehangolja tevékenységét. Ez az első lépés a két ro. állam integrációja felé, hangsúlyozta a kiadott közös közlemény. [MTI]

1993. július 24.

A neptunfürdői tanácskozáson (→ 1993.07.17) V. Hrebenciuc az első napon zsarolásnak nevezte a magyarok követeléseit (kisebbségi törvény, anyanyelvű oktatás, kétnyelvű feliratok), másnapra azonban elfogadott mindent. Bizonyára jelzést kapott, hiszen a tárgyalás az egykori Ceauşescu-villában volt, annak pedig közvetlen kapcsolata volt Bukaresttel. [Szabadság, júl. 24.] (→ 1993.07.29)

Mircea Snegur moldovai elnök a parlament hozzájárulását kérte a FÁK-hoz való társulás ratifikálására. A Ro. és Moldova egyesülését támogató politikusok ezt gyalázatos árulásnak nevezték. [Népújság, júl. 24.] (→ 1993.09.28)

1993. szeptember 4.

Meleşcanu külügyminiszter elmondta, hogy Jeszenszky Gézának felveti: Mo. (Ro. ET-be való felvételénél leadott) szavazata próbaköve lesz a Ro.-val való együttműködési készség őszinteségének. [Népszabadság, szept. 6.]

A ro. parlament jóváhagyta a Moldovának szánt segélyprogramot. 1993-ban 20 milliárd lejt [1 $ = 870 lej] hiteleznek, kamatmentesen [200%-os inflációs ráta mellett!], 8 évre. Műszaki segélyként havonta 10.000 tonna benzint, 20.000 tonna gázolajat és 100.000 tonna szenet szállítanak. [Szabadság, szept. 4.]

1994. február 27.

Csíkszeredában tartotta soros ülését az SzKT. A lemondott elnök (Csiha Tamás) helyett Dézsi Zoltánt választották meg. Tőkés László levélben figyelmeztette az SzKT-t, hogy Ro. nem teljesítette az ET-be való belépésekor vállalt kötelezettségeit (→ 1994.03.02), ezért az SzKT felkérte a parlamentet, hogy ratifikálja az Emberi Jogok Egyezményét, fogadja el az Önkormányzatok Európai Chartáját, az RMDSz-nek a tanügyi törvénytervezetben benyújtott, a Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával összhangban levő módosító javaslatait, tűzzék napirendre a nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvénytervezetet; a kormány juttassa vissza az elvett egyházi vagyont. [RMSz, márc. 1., márc. 2.]

Moldovában a parlamenti választásokat a függetlenséget hangsúlyozó Demokrata Agrárpárt nyerte (43,18%; 56 hely a 104 tagú parlamentben), a szocialisták (tkp. a kommunista utódpárt) a 2. helyen végeztek. A szakadár Dnyeszter Menti Köztársaság (→ 1991.08.27) bojkottálta a választásokat. – A moldovai vezetés lemondott a Ro.-val való egyesülésről. [MN, márc. 1.; EN, márc. 23.] (→ 1994.03.05)

1994. november 23.

A m. egyházak ökumenikus istentiszteletet tartottak a kolozsvári Szent Mihály-templomban, ahol az elmúlt 75 év tömeggyilkosságainak áldozataira és az elhurcolt, kitelepített ártatlanokra emlékeztek. Csetri Elek történész hangsúlyozta: a politikamentes történetírás feladata a tudományos számbavétel. [RMSz, nov. 26.]

Virgil Măgureanu a parlament két házának együttes ülésén a ro. államot fenyegető veszélyként beszélt a szeparatizmusról: „Ro. területén egyes szélsőséges csoportosulások” autonómiát sürgetnek. A magyarellenes hangulatkeltés ellen az RMDSz 3 szenátora és egy képviselője is tiltakozott. [Szabadság, nov. 25.]

Nicolae Andronic, Moldova Köztársaság parlamenti elnöke összegezte a moldovai helyzetet: a függetlenség kikiáltása óta (→ 1991.08.27) a ro. kormány tetemes összegekkel támogatja az unionista sajtót. „A Ro. vezetőség tehát Nagy-Románia álmának rabja.” [MN, nov. 23.]

1996. január 8.

Bár Horn Gyula kormányának hatalomra jutása (→ 1994.05.29) óta javultak a ro.–m. kapcsolatok, és Iliescu elnök történelmi megbékélésre tett javaslatot, a m. kisebbség jogairól folyó vita mindmáig megterheli a két ország viszonyát, a „történelmi megbékélés csak üres szóbeszéd” – állapította meg a Süddeutsche Zeitung. Bukarest eddig csak Bulgáriával kötött alapszerződést, mert vitája van Ukrajnával és Moldovával is. [Szabadság, jan. 8.]

1996. július 6.

Iliescu elnök moldovai látogatásának utolsó napján „irreálisnak és megvalósíthatatlannak nevezte Ro. egyesülését Moldovával, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy sikerül kiszélesíteni a gazdasági kapcsolatokat”. A moldovai parlamentben támogatásáról biztosította az ország függetlenségének megőrzését, sürgette az orosz csapatok kivonását a Dnyeszteren túli területről. [RMSz, júl. 8.]

A csíksomlyói kegytemplom szomdszédságában fölavatták Domokos Pál Péter mellszobrát, Bodó Levente (Szentegyháza) alkotását. [RMSz, júl. 8.]

Temesvárott, az újjáalakult Magyar Ház Rt. első fokon elvesztette a pert, hogy visszaszerezze tulajdonába a közösségi házat (→ 1996.01.17, 1996.04.04); az Rt. fellebbezni fog. [RMSz, júl. 6.]

1999. szeptember 1.

A sajtó hírül adta, hogy a m. kormány mintegy 2 milliárd Ft támogatást nyújt az erdélyi m. egyetemi oktatás megteremtése céljából. A támogatásról már korábban is szó volt, Markó Béla többször tárgyalt erről Orbán Viktorral, Németh Zsolttal és Martonyi János külügyminiszterrel. Markó tud arról az igényről, hogy ezt a pénzt a PKE alapítására fordítsák. [RMSz, szept. 1.] – Németh Zsolt az MTI-nek elmondta: az erdélyi m. szakértőknek és a m. kormányzati szerveknek az elkövetkező hetekben kell konzultálniuk az erdélyi m. egyetem létrehozására felhasználható kétmilliárd forint hasznosításáról. [BN, szept. 2.]

A Csíki Játékszín alapítása mögött széles társadalmi kezdeményezés állt. A város szolgálati lakásokkal is segíti a színészeket, a régi művelődési ház felújításával jelentős beruházás indult el. [RMSz, szept. 1.]

Ion Sturza, moldovai kormányfő befejezte hivatalos látogatását Bukarestben. Elsősorban a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről és az áramszállításokról tárgyalt. Az áramszállítás azért olyan fontos, mert Moldova erőművei az autonómmá nyilvánított Dnyeszteren túli területen vannak. A fő gond: Moldovának már 12 millió $-os tartozása van Ro. felé. [BN, szept. 1.]

2000. január 20.

Mircea Ciumara államminiszter elmondta: Ro. kormányhatározat alapján szállít villamos energiát Moldovának, de keleti szomszédaink 25 millió $-nyi tartozást halmoztak föl. [Népújság, jan. 20.]

Csíkszeredában a Polgármesteri Hivatalban bemutatták azt a könyvet, amely az erdők és földek visszaszolgáltatásáról szóló törvény alkalmazását magyarázza. [HN, jan. 21.]

Mo.-n módosították a külföldiek munkavállalására vonatkozó jogszabályt; egyszerűbbé és gyorsabbá változik az ügyintézés. [RMSz, jan. 20.]

2000. június 12.

Németh Zsolt kifejtette: a m. kormány elvi alapokon nem zárkózik el a kettős állampolgárság elől, de a jelenlegi pol., gazdasági és nemzetpol. okok miatt nem látja azt reálisnak; az Orbán-kabinet ugyanakkor feszülten figyeli, hogy mi történik az MVSz-en belül. [Szabadság, jún. 13.]

Ez évtől kezdve fokozatosan szigorítják a határátkelést a Moldovai Köztársaság felől, 2001-től csak útlevéllel lehet majd Ro.-ba jönni. Az intézkedést az EU biztonsági elvárásai alapján hozták. [Szabadság, jún. 13.]

2000. november 6.

Markó Béla elmondta: a hazai pártok tudják, hogy az EU-integráció egyik feltétele a m. kisebbséggel való együttműködés, ezért természetszerű, hogy néhány párt fokozottabban keresi az RMDSz kegyeit, de még nem tárgyaltak senkivel. Amikor Markó az AEÁ-ban járt, akkor tudatták vele: Iliescut figyelmeztették, hogy ha nacionalista pártokkal lép szövetségre, vagy magyarellenes politikát folytat, akkor nem számíthat az amerikai kormány segítségére. [RMSz, nov. 6.]

Moldova állampolgárai 2001. jan. 1-jétől csak útlevéllel léphetnek be Ro.-ba – jelentette ki a belügyminiszter. Eddig kb. 70 ezer moldovai kapott ro. állampolgárságot. [Szabadság, nov. 6.]

2001. május 2.

Ro. kész anyagilag is hozzájárulni ahhoz a mintegy 2,5 millió $-os kiadáshoz, amennyibe Moldova Köztársaságnak az új útlevelek kibocsátása kerül – jelentette ki Adrian Năstase kormányfő, V. Voroninnal folytatott megbeszélése után. [Szabadság, máj. 2.]

Markó Béla leszögezte: a státustörvénnyel szembeni tiltakozások nem annak tartalma, hanem a törvény jelképes üzenete ellen irányulnak. Markó reméli, hogy a kormányok közti megbeszélés sikerrel zárul. [RMSz, máj. 2.] (→ 2001.06.19)

A képviselőnek választott Toró T. Tibor helyére Halász Ferenc történelemtanárt választották a Temes megyei RMDSz élére. [RMSz, máj. 2.] – További régi/új megyei vagy területi elnökök: Király András (Arad), Rokaly József (Gyergyó), Gerstmájer József (Máramarossziget). [Táj., máj. 2.]

Besztercén a hatóság megakadályozta, hogy Sabin Gherman bemutassa új könyvét; a bemutató végül egy vendéglő teraszára szorult. [Szabadság, máj. 2.] – Sepsiszentgyörgyön is bemutatták a Patria de lux [Luxushaza] c. könyvet, amely a két háború közötti politikusok magyarellenes megnyilatkozásait, a királynak küldött memorandumát tartalmazza és kommentálja. [Háromszék, máj. 4.]

Kincses Előd egy lejes kártérítést követel abban a perben, amelyet a strasbourgi Európai Emberjogi Bíróságon azért indított, mert a marosvásárhelyi bíróság megakadályozta abban, hogy jelöltként indulhasson a parlamenti választáson. A felhozott érv (Kincses kettős állampolgársága) szelektíven működött, ui. Ilie Ilaşcunak és Leonida Larinak is kettős állampolgárságuk volt, mégis megengedték a jelölésüket. [Szabadság, máj. 2.]

2001. május 4.

Mo. szívesen kezd konzultációkat a státustörvényről Ro.-val és kész kimerítő választ adni minden kérdésre, ha megismeri azok tartalmát – mondta Martonyi János. Mircea Geoană szerint nem tekinthető precedensnek az, hogy Ro. kedvezményeket nyújt a moldovai románoknak. [Szabadság, máj. 4.; RMSz, máj. 4.] (→ 2001.06.19)

2001. június 8.

Megalakult az EMTE ideiglenes szenátusa: Tonk Sándor (rektor), Tánczos Vilmos (prorektor), Marton József (tud. titkár). Az ideiglenes szenátus tagjai: az alapítvány tagjai és Kovács Béla (PKE), Lányi Szabolcs, Hollanda Dénes. [Szabadság, jún. 8.]

A parlament kulturális bizottsága nem fogadta el az RTV éves jelentését, noha az elmúlt időben az RTV megszabadult az adósságaitól és nyereségessé vált. [Szabadság, jún. 8.]

Ro. 5-ször nagyobb összeggel támogatja Moldovát, mint 2000-ben. [RMSz, jún. 8.]

Egy brit befektető társaság 5,8 millió $-t fizetett az Infopress Rt. 80%-os részvénycsomagjáért. A székelyudvarhelyi nyomda a körzet legjobban működő vállalkozása, a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően húzóágazattá vált. [RMSz, jún. 8.]

2002. november 2.

Ro. és az EU közös parlamenti bizottság félévenként ülésezik, tagjait az EP jelöltjei és a ro. parlament integrációs bizottság képviselői alkotják, köztük Szilágyi Zsolt is, aki elmondta: a ro. kollégák többször is elodázták az egyházi ingatlanok restitúciójának kérdését, végül az ő erélyes fellépése nyomán a következő ülésen ez mégis napirendre kerül. [Szabadság, nov. 2.] – A bukaresti ülés zárónyilatkozata a restitúció meggyorsítását szorgalmazta. [Krónika, nov. 6.]

Ro. és Moldova tárgyalásokat kezdett a kettős állampolgárságról, de a tárgyalások megszakadtak, mivel Moldova teljes listát kért azokról, akik megkapták a ro. állampolgárságot. A két ország viszonyában komoly feszültséget okozott az, hogy néhány éve a ro. kormány megkönnyítette a Pruton túli ro. anyanyelvűek kettős állampolgárságát. [Népújság, nov. 2.]

Az RMKdM értekezletén tk. Bárányi Ferenc, Riedl Rudolf és Zsombori Vilmos olvasott föl az eredményeket elemző írásokat. [Népújság, nov. 2.]

Fogaras m. lakossága a teljes beolvadás küszöbén: nem indult m. ny. első osztály. [Szabadság, nov. 2.]

Földváron megemlékeztek az ottani lágerben 1944/45-ben elhunytakról. [Háromszék, nov. 4.]

2003. október 23.

Moldova az ET-hoz fordul a Ro.-val való nézeteltérések tisztázása ügyében. Chişinău azt szeretné, hogy továbbra is részesüljön a gazdasági kedvezményekből, zavartalanul exportálhasson Ro.-ba cukrot vagy szárnyashúst, ezzel szemben Bukarest ne szóljon bele az ottani románok ügyeibe, se az oktatásba, se az anyanyelv-használatba. [Krónika, okt. 23.]

Két képviselőt hívott vissza az RMDSz: Szilágyi Zsoltot a parlament EU-integrációs bizottságából, Pécsi Ferencet pedig FUEV-ből. A parlamenti frakció 20:8 ellenében döntött a kérdésben. Az indok: pol. megbízhatatlanság. Szilágyi Zsolt az SzKT legutóbbi ülésén elfogadott – az alkotmánymódosításra vonatkozó – állásponttal ellentétes véleményt fogalmazott meg és propagált, Pécsi Ferenc az RMDSz ellenzékének számító M. Polgári Egyesületet hozott létre. [Szabadság, okt. 23.; Krónika, okt. 23.; SzFÚ, okt. 24.] (→ 2003.09.12, 2003.09.17)

Marosvásárhelyen megalakították a Marosszéki Székely Nemzeti Tanácsot. Fodor Imre, a választott elnök beszédében hangsúlyozta: az autonóm Székelyföld az egyik, gazdaságilag leghatékonyabb régióvá válhat. A 11 vezetőségi tagot a Szék tájegységei (Felső-Nyárád mente stb.) jelölték. [Népújság, okt. 23.]

Erdélyben nem volt forradalom 1956-ban, a komm. hatalom megtorlása mégis aránytalanul nagy volt. A halálra ítélt és kivégzett szimpatizánsok száma közel húsz volt, ezreket juttattak börtönbe. [Krónika, okt. 23.] ● [Az áldozatok számáról nincs pontos kimutatás; különböző források más-más adatokat sorolnak föl. Vesd össze ]031024.]

Az egyházi ingatlanok restitúcióját felügyelő biz. újabb 35 ingatlan visszaszolgáltatásáról hozott elvi döntést, közülük 25 a m. tört. egyházaké. Az eddigi számok összesítése: Gyulafehérvári érsekség 23 ingatlan, Nagyváradi róm. kat. püspökség 11; Temesvári róm. kat. püspökség 13, EREK 24, KREK 10, Unitárius püspökség 10, Evangélikus püspökség 5. [Szabadság, okt. 23.]

Lemondott tisztségéről Bartha András az MCsSz elnöke, aki 2000. júl.-tól állt a szövetség élén. A tisztújító közgyűlésig Bilibók Jenő helyettesíti. [Krónika, okt. 23.]

2003. november 11.

A HVIM elnöke közleményben üdvözölte az SzNT létrejöttét és kilátásba helyezte, hogy ha folytatódik az SzNT aktivistái elleni vizsgálódás (→ 2003.10.09), akkor nemzetközi szervezetek támogatását fogják kérni. [Szabadság, nov. 11.]

Növekszik Chişinău és Bukarest ellentéte. A moldovaiak beszüntették az RTV adásának sugárzását és felmondták az a kétoldalú egyezményt, amely lehetővé tette, hogy évente kétezer moldovai fiatal tanulhasson ösztöndíjjal Ro.-i egyetemeken. A Tarlev-kormány megtagadta a kétoldalú határegyezmény aláírását. [Krónika, nov. 11.]

2004. augusztus 3.

Bukarest azt fontolgatja, hogy Ro.-ban nyújtanának képzést a transznisztriai ro. ajkú diákoknak, ui. a Dnyeszteren túl bezáratták a ro. ny. iskolákat. A ro. állam konzultál az EU és az AEÁ képviselőivel, hogy közös álláspontot alakítsanak ki arról, miként lehetne rávenni a transznisztriai szakadár rendszert az iskolák újbóli megnyitására. A tervek szerint szankciókat vezetnének be a tiraszpoli rendszer ellenében. [HN, aug. 3.] (→ 2004.08.04)

A PNL–PD-koalíció sikerként könyvelte el a választásokat, a PSD pedig kudarcként. Az RMDSz hozta szokásos formáját, ez meglepte a szövetség ellenfeleit. Markó Béla szerint módosultak az erőviszonyok, de nincs nagy eltolódás a jobboldal javára. Az RMDSz partnerként tudott dolgozni a PSD-vel, de elképzelhető a PNL–PD-koalícióval való együttműködés is. [Népújság, aug. 3.; Táj., aug. 3.]

Magyarfrátán rendezték meg a 4. mezőségi szórványtalálkozót. [EN, aug. 3.]lapozás: 1-20 | 21-21
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998