Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 13 találat lapozás: 1-13
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: ifjúsági szervezetek / ifjúságpolitika

1990. január 20.

Nagyváradon 31 ifj. szervezet képviselői folytattak kétnapos eszmecserét. Radikális program összeállítására tettek javaslatot és megegyeztek abban, hogy együttműködnek az RMDSz-szel, de csak addig, míg érdekeik azonosak. Orsz. küldöttgyűlés összehívását kezdeményezték. (→ 1990.02.18)

A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének kongresszusi határozata véget vetett az egypártrendszernek.

1990. március 30.

Csíkszeredában kétnapos találkozóra gyűltek a MISzSz, a m. diákszövetségek és egyházak ifjúsági szervezeteinek képviselői. A MISzSz (→ 1990.03.17) megválasztotta választmányát (ennek elnöksége: Ábrám Zoltán, Csutak István, Szilágyi Zsolt, Toró T. Tibor, Zsigmond László), kijelölte az RMDSz kongresszusára küldendő delegáció tagjait és elhatározta, hogy az RMDSz-szel közös listán jelölteket indít a májusi választásokon.

Kincses Előd, akit a marosvásárhelyi zavargások egyik felelősének tartott a korántsem pártatlan igazságszolgáltatás, Mo.-ra távozott, ahonnan csak a vádak visszavonása és ártatlanságának elismerése után tért vissza, 1995 júniusában. (→ 1990.05.09, 1993.03.31, 1995.06.08)

Az amerikai útjáról hazatérő Tőkés László (→ 1990.03.09), Genfben az egyházak ökumenikus tanácsa előtt kijelentette, hogy a romániai egyháznak meg kell újulnia. A diktatúra idején az egyházi hierarchia egy része eltávolodott a hívektől és a rezsim kiszolgálója lett.

1990. július 21.

Bálványosfüreden tíznapos nemzetközi ifj. tábor és konferencia-sorozat kezdődött Átmenet a diktatúrából a demokráciába címmel. A szervezők: a kézdivásárhelyi ifjúsági szervezet és a Fidesz. (→ 1990.08.30, 1991.07.21) ● [Ezt a rendezvényt minden év nyarán megrendezték, később a helyszínt áttették Tusnádfürdőre, így lett a két helyszín összevonásából: „Tusványos”.]

1991. augusztus 31.

Anyanyelvünk a román c. nagyszabású ünnepséget rendeztek Chişinăuban, a két év előtti történelmi tettre emlékezve. (→ 1989.08.31) – Válaszként vezetőjük, Igor Szmirnov letartóztatására, a Dnyeszter mentiek gazdasági szankciókkal fenyegetőztek (ti. az ország villamosenergia és gázellátása a Dnyeszter mentiek kezében van). [RMSz, szept. 3.]

Zilahon ülésezett a MISzSz választmánya. Felhívták Európa ifj. szervezeteit, hogy támogassák Kelet-Európa és a SzU népeinek önrendelkezéséért vívott harcát. [RMSz, szept. 11.]

1993. november 6.

Kolozsvárott tanácskoztak az oktatással, ifjúságneveléssel foglalkozók. A megbeszélés célja: az oktatásügyi szervezetek és alapítványok tevékenységének összehangolása és egy oktatási kuratórium létrehozása. [RMSz, nov. 10.]

Pomogáts Béla Kolozsvárott tartott előadást. A kisebbségi magyarságnak nincsenek megalapozottan működő gazdasági intézményei, kulturális intézményrendszerét a maga erejéből képtelen fenntartani. A kisebbség sorsa azon múlik, hogy sikerül-e polgárosodni és kiépíteni az önkormányzatokat. A m. állam és társadalom segítsége nélkül kilátástalan a küzdelem. [Szabadság, nov. 9.]

1995. január 14.

Sepsiszentgyörgyön megalakult az RMDSz Önkormányzati Tanácsa (ÖT), elnökévé Sántha Pál Vilmost, a Hargita megyei tanácselnököt választották. Az ÖT az RMDSz listáin megválasztott önkormányzati tanácsosok, polgármesterek, alpolgármesterek konzultatív szerve; az önkormányzati döntésekben döntéselőkészítő feladatkört hivatott ellátni, célja az RMDSz-tanácsosok tevékenységének összehangolása, a tapasztalat- és információcsere, szakmai továbbképző tanfolyamok szervezése. [RMSz, jan. 16.] (→ 1995.01.16, 1995.01.20)

Emil Constantinescu hivatalosan is bejelentette, hogy 1996-ban ismét jelölteti magát az elnöki tisztségre, annak ellenére, hogy személyét a liberálisok nem támogatják. (→ 1995.01.11) Az RMDSz még nem döntött, kit kíván támogatni. [ÚM, jan. 14.]

1996. január 10.

Székelyudvarhelyen tartotta közgyűlését a MIT, ahol megvitatták a m. ifj. szervezetek programját, a MIT kapcsolatát az SzKT-val, továbbá a MIT szerepvállalását a tavasszal esedékes helyhatósági választások kampányában. [Szabadság, jan. 8.]

Kádár Gyula elkészítette a m. történelmi olvasókönyvet, azonban eddig csak két iskolából érkezett megrendelés. Érthetetlen a közömbösség, bár az is közrejátszhat, hogy az akció nem kapott elég nagy nyilvánosságot. [RMSz, jan. 10.]

1997. április 21.

Lakiteleken, az MDF kezdeményezésére – 16 ország 34 pártja részvételével – megalakították a Közép-európai Demokrata Fórumot (KDF). A térség keresztény–konzervatív pártjainak találkozóján az RMDSz, a PNTCD és a PL’93 képviseltette magát. A KDF szoros együttműködést akar kialakítani az EDU-val és az EUCD-vel. [Táj., ápr. 21.]

Marosfőre, ápr. 24-re hívták össze a romániai m. ifj. szervezetek első találkozóját. Az ötnapos program keretében tk. előadások hangzanak el, bemutatják a kormányzati szervek ifj.-politikai tényezőit és a MIT tisztújítására is sor kerül. [Táj., ápr. 21.]

1999. június 12.

Frunda György levélben válaszolt a SRI-nek a jelentésével (→ 1999.06.03) kapcsolatos ellenérvekre. Leszögezte, hogy előterjesztését a ro. delegáció tagjai is egyhangúan megszavazták. Tk. azt is megírta, hogy még nem látott olyan jelentést, amelyben valamelyik titkosszolgálat elszámolt volna a költségvetésből kiutalt pénzzel. [Népújság, jún. 12.]

M. ifj. konferenciát rendeznek ősszel Budapesten, melyre az erdélyi ifj. szervezetek (MISzSz, OMDSz, MaKOSz, DUMA, IKE, ODFIE) képviselőit is meghívják. A budapesti Márton Áron Kollégiumot szeretnék kiépíteni a h. t. m. fiatalok intézményévé. [Népújság, jún. 12.]

1999. augusztus 13.

Az Agacahe-család perelni akarja Iochom Istvánt, amiért könyvet írt a zsarnok milicista bűnhődését követő koncepciós perről. (→ 1999.06.04) [SzH, aug. 13]

Csíkszeredában megalakult a Csík Területi Ifjúsági Tanács (CsTIT), amely az ifjúsági kezdeményezéseket akarja összefogni. Elnökéül Borboly Csabát választották. [HN, aug. 13]

Kisbaconban a Benedek Elek-emlékház magánmúzeummá vált, azután, hogy Réka, a nagy meseíró dédunokája és férje felmondta a szerződést a Székely Nemzeti Múzeummal. [BL, aug. 13.]

1999. november 14.

Székelyudvarhelyen, a MISzSz 7. kongresszusán ismét Nagy Pált választották elnökké. A beszámolókból kiderült, hogy a szórványvidéket kivéve mindenhol feszült a hangulat a megyei RMDSz-ek és az ifjúsági szervezetek között. [Háromszék, nov. 16.]

2000. március 16.

Farkas Árpád után, aki március elején kivált a Krónika napilap vezérkarából, most Gálfalvi Zsolt, Kántor Lajos, Kányádi Sándor és Sütő András is lemondott a szerkesztőtanácsból, arra hivatkozva, hogy a szűkebb vezetőség számos döntésről csak utólag tájékoztatta a testületet. [RMSz, márc. 17., márc. 22.]

Megalakulása utáni első ülését Székelyudvarhelyen tartotta a M. Ifjúsági Konferencia (MIK). A Kárpát-medencei ifjúsági szervezeteket tömörítő szervezetben az erdélyi ifjak képviseletét a MIT látja el. [HN, márc. 16.]

2000. május 2.

Kolozsvárott bemutatták az etnikumok közötti civil kultúra megteremtését szorgalmazó Provincia c. új havi folyóiratot; a ro.–m. párbeszéd új fórumát. [RMSz, máj. 2.; BL, máj. 3.]

Az IKE pályázatot hirdetett egyházi ifjúsági munkára való vezetőképzésre. Mindössze 18-an jelentkeztek, a Torockón tartott első szemináriumra pedig csak 14-en mentek el. [Üzenet, máj. 2.]lapozás: 1-13
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998