Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 16 találat lapozás: 1-16
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: hitel /-garancia / -kockázat / mikrohitel-programok

1991. április 11.

Az IMF – 1989 óta először – 517 millió dolláros hitelt szavazott meg Ro.-nak.

1991. augusztus 21.

Bush elnök jóváhagyta a szükséges intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy az AEÁ garanciát ad a Romániának nyújtott hitelekre. A legnagyobb kedvezmény elvét még nem kapta meg Ro. [MTI]

1994. május 14.

Az IMF 700 millió dolláros hitelt szavazott meg Ro.-nak. A kormány vállalta, hogy 1994-ben 2300 állami vállalatot privatizál. [PH, máj. 14.]

Az önkormányzati elvek kicsúfolása: a kormány államtitkársága körlevélben szabta meg a helyi adminisztráció kötelességeit a külföldi utazásokat és a vendégek fogadását illetően; előírják a találkozókról történő utólagos beszámolást is. [RMSz, máj. 14.]

Marosvásárhelyen ülésezett az RMKdP orsz. választmánya. A pártban két pólus jelenléte érezhető: a kolozsváriak Katona Ádám (EMK) radikálisabb vonalát kívánják követni, a Maros megyeiek a kis lépések hívei. [Népújság, máj. 20.]

1997. május 11.

A Világbank elnöke kétnapos bukaresti látogatásán a kormányfővel tárgyalt, s újabb hiteleket nyújtott az országnak: mezőgazdasági struktúraváltoztatásra 250 mill. $; szociális kölcsön 50 mill. $; ipari szerkezetváltási hitel 180 mill. $. [Szabadság, máj. 12.] – James Wolfensohn a sajtótájékoztatón elmondta: Ro. az elmúlt 5 hónapban óriási haladást ért el a reformok útján, a bizalom jeléül az országnak nyújtott hitelt 100 mill. $-ral megemelik. Ro. jelenlegi adóssága kb. 7 milliárd $, a GDP 25%-ának felel meg. [Szabadság, máj. 14.]

1999. június 15.

Bukarestbe érkezett Emanuel Zervoudakis, az IMF főmegbízottja, a Ro.-nak szánt készenléti hitel (485 millió $) végleges elbírálása előtti újabb tisztázó tárgyalás céljából. A költségvetési mérleg adatai nem túl biztatóak: a deficit május végén elérte az egész évre tervezett érték 60%-át. [Szabadság, jún. 16.]

Bukarestben Markó Béla fogadta Max van der Stoelt, az EBESz kisebbségi főbiztosát, aki megállapította: a tanügyi törvény jelenlegi (egyeztetett) változata nem tartalmaz korlátokat az anyanyelvű oktatás számára, tehát elég jó; reményei szerint ezt a változatot a parlament mind a két háza elfogadja majd. [Szabadság, jún. 16.] – Markó Béla szerint a törvényt a szenátusnak is el kell fogadnia, de sok függ attól is, milyen korrektül alkalmazzák azt. [Táj., jún. 17.]

Az ország pol. elitje szinte kórusban határolta el magát a Kolozsvári Nyilatkozattól (→ 1999.06.09, 1999.06.10). Az aláírókként megjelöltek közül lényegileg csupán Bakk Miklós ismerte el, hogy köze van a dokumentumhoz. Szerinte rendőrállami reflexekre utalna, ha eljárás indulna a tervezet aláírói ellen. A nyilatkozat szövege a legrosszabb hiszemű értelmezés szerint sem fogható fel úgy, hogy sértené az érdekek, értékek valamelyikét. [EN, jún. 15.] (→ 1999.07.01)

1999. augusztus 7.

Az RMDSz számára teljesen elfogadhatatlan, hogy az ingatlanok visszaadásáról szóló, a kormány által benyújtott és a képviselőház jogi biz. által most tárgyalt törvénytervezet nem vonatkozik az egyházi javakra is – írta Markó Béla, Constantinescu elnökhöz címzett levelében –, holott ez az igény megfogalmazódott az ET Ro.-ról szóló felvételi határozatában is. [Szabadság, aug. 7.]

Az IMF jóváhagyta a régen várt 547 millió $-os készenléti hitelt Ro.-nak, de elvárják azt, hogy a ro. kormány mutassa meg képességét a reformígéretek beváltására. Tavaly egy hasonló hitelt leállítottak, mert Ro. nem teljesítette a reformokra tett ígéreteit. [Szabadság, aug. 7.]

Szatmárnémetiben ősszel indul a BBTE kihelyezett tagozataként a m. ny. pedagógiai főiskola; az induló évfolyamra 35 helyet hagytak jóvá. [RMSz, aug. 7.]

2000. május 6.

Henri Pons, a párizsi Igazságügyi Palota gazdasági kérdésekben jártas elöljárója Bukarestbe érkezett, hogy egy nagyszabású pénzmosási ügyben adatokat gyűjtsön. Több nagy név forog közszájon ez ügyben, pl. Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc. [SzFÚ, máj. 6.]

Székelyudvarhelyen tartották az RMDSz orsz. kampánynyitóját. [Szabadság, máj. 6.]

Az ÚKKA által finanszírozott mikrohitel program célja, hogy a kisvállalkozóknak mintegy 1–4 ezer $-nyi hitelt nyújtson kedvezményes visszafizetési feltételek mellett. Az első lépcsőben Szatmár, Szilágy, Máramaros, Hargita és Kovászna megye vállalkozói pályázhatnak. [RMSz, máj. 6.]

Kolozsvárott befejeződött a 2. Civil Fórum, ahol az egyesületek és alapítványok mintegy 200 képviselője vett részt. Az ErMaCiSzA rendezte konferencián előadásokat hallgattak meg és szekcióüléseken beszélték meg a civil szervezetek sajátos gondjait. Új információs folyóirat – a Civil Fórum – kiadásáról döntöttek. [BN, máj. 8.; Szabadság, máj. 8.] – A fórumon Eckstein-Kovács Péter, a Kisebbségvédelmi Hivatal vezetője ismertette a hivatal működését. Különös jelentőséggel bír a cigányság helyzetének javítását célzó programcsomag. A népszámlálási adatok szerint csak 400 ezer cigány él az országban, de a reális szám az 1–1,5 milliót is eléri. [BN, máj. 9.]

Az RMDSz OT meghallgatta az Orsz. Kampánystáb jelentését és elemezte a Marosvásárhelyen kialakult helyzetet. Megállapították, hogy Kincses Előd, a Maros megyei RMDSz elnöke sorozatosan megszegte az SzKT, az Orsz. Kampánystáb és a TKT döntéseit és nem tartotta be a választási előkészületek szabályszerűségére, tisztaságára és hatékonyságára vonatkozó rendelkezéseket. Mivel az így kialakult helyzet veszélyezteti a megyei választások sikerét, Kincsest felfüggesztik tisztségéből, helyette Kelemen Atillát nevezik ki ideiglenes megyei elnöknek. A TKT szerepe lesz új tisztújítást tartani. [Táj., máj. 8.; RMSz, máj. 9.] – Az RT állásfoglalása szerint a Kincses elleni eljárás nem egyéb, mint a „szövetséget egyre inkább centralizált pártként működtető csúcsvezetés végleges leszámolási kísérlete a fősodortól eltérő véleményt és politikai gyakorlatot képviselő tisztségviselőjétől”. [Szabadság, máj. 11.] (→ 2000.05.12, 2000.05.15, 2000.05.25, 2000.07.03)

2000. augusztus 7.

Negatívról stabilra változtatta a Standard & Poor’s amerikai hitelminősítő intézet Ro. hitelkockázati kilátásait, azzal indokolva, hogy nőttek az ország valutatartalékai és a gazdasági reformok terén is haladás mutatkozik. [Népújság, aug. 7.]

2000. október 9.

A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma elfogadta az egyetemépítés stratégiai koncepcióját. Jó esély van arra, hogy a 2. félévtől meginduljon az oktatás Marosvásárhelyen és Csíkszeredában. Kezdetben 5 hiányszakot indítanak Csíkszeredában, Marosvásárhelyen pedig egyet. A benyújtott akkreditációs kérelemre még nem érkezett válasz Bukarestből. [Szabadság, okt. 9.]

Kolozsvárott vállalkozásfejlesztési konferenciát tartott az ÚKKA és az Erdélyi Vállalkozásfejlesztési Egyesület; céljuk: kedvcsinálás, tanácsadás. Ismertették az eddigi eredményeket, a mikrohitel-programok lehetőségeit. [Szabadság, okt. 9.]

Moldovának mindmáig nem sikerült kiterjesztenie szuverenitását a Dnyeszter bal partján fekvő területre, amelyet túlnyomóan oroszok és ukránok laknak. A senki által el nem ismert Dnyeszter Menti Köztársaságot ma is az „ottfelejtett” 14. szovjet hadsereg védelmezi. Az elmúlt években zajló, mintegy 600 halálos áldozattal járó háború sem oldotta meg a kérdést. Dumitru Braghiş miniszterelnök szerint nincs szó az állam föderalizálásáról, csupán széles körű autonómiát kívánnak adni a Dnyeszteren túli területnek. [Szabadság, okt. 9.]

2001. október 30.

Népes küldöttség élén hosszabb tengerentúli útra indult Adrian Năstase. Sajtóvélemények szerint a látogatás során sikerül újabb hitelt kicsikarni az IMF-től. [Szabadság, okt. 30.] (→ 2001.11.05)

A ro. kormány közleményben rögzítette: Bukarest tartja magát a Velencei Biz. ajánlásaihoz, s fenntartja az álláspontját, hogy a státustörvényt módosítani kell. [Népújság, okt. 30.]

Gh. Funar ro. igazolványt akar adni Kolozsvár magyarjainak, hogy ne felejtsék el, hol élnek. [HN, okt. 30.]

2002. február 9.

Kolozsvárott megalakult az Erdélyi M. Írók Ligája (EMIL); az alakuló gyűlésen 27 író és költő vett részt. A választmány: Fodor Sándor, György Attila, Orbán János Dénes, Király László, Kinde Annamária. [Szabadság, febr. 11.] (→ 2001.06.13)

Az IMF képviselői a tárgyalásokat megszakítva távoztak Bukarestből. Neményi József Nándor a versenytanács alelnöke megerősítette: a ro. kormány több vállalással adós maradt, emiatt a készenléti hitel következő részletét nem hívhatja le. Az állam adós a nagyvállalatok privatizációjával, az energetikai szektor korszerűsítésével, s a megengedettnél nagyobb a külkereskedelmi mérleghiány. [Szabadság, febr. 9.]

A Kriterion-perben (→ 2001.09.04) megérkezett a szabadalmi hivatal szakvéleménye: a Pallas-Akadémia és a Polis Kiadó 2000-ben adta ki Domokos Géza könyvét, a Kriterion új vezetősége pedig csak 2001-ben védette le az emblémát és a nevet. [Háromszék, febr. 9.] (→ 2002.03.13)

2002. május 21.

Az IMF ismét elhalasztja a döntést a Ro.-nak tavaly jóváhagyott készenléti hitel újabb részletének folyósításáról; a halasztás oka: Ro. nem teljesítette a megszabott feltételeket: elmaradtak az állami szektorban tervezett leépítések. [Szabadság, máj. 21.]

Az EBRD (a legjelentősebb külföldi tőkeberuházó) 50 millió $-os hitelt nyújt a ro. olajszektor részleges privatizációjához. [Szabadság, máj. 21.]

A Szabadság cikkírója megdöbbentőnek tartja Bársony András azon kijelentését, miszerint az egyházak tulajdon-visszaigénylése Ro.-ban jóval meghaladja azt a szintet, mint amilyet Mo. a saját egyházaival szemben vállalt. – Bársony András helyzetértékelését az RT is elítélte. [Szabadság, máj. 21., máj. 23.] (→ 2002.05.16)

Ideiglenes működési engedélyt kapott a PKE 7 szakja. [RMSz, máj. 21.]

Birtalan Ákos képviselőt agyvérzéssel kórházba szállították. [Szabadság, máj. 21.]

Visszakapja a ref. egyház a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot, mely jelenleg a városi önkormányzat birtokában van. [Krónika, máj. 21.]

2002. október 17.

Használatba vették az ártándi határátkelőnél a személyforgalmi terminált. Mo. EU-s csatlakozása után itt lesz az EU keleti határa, fokozottabb ellenőrzésre lehet majd számítani. [Szabadság, okt. 17.]

Tőkés László visszavonná a bírósági keresetet (→ 2002.10.09, 2002.10.12), ha az RMDSz kitűzné a belső választások időpontját. Tettét nem feljelentésként, hanem törvényességi keresetként értékelte. [Krónika, okt. 17.; BN, okt. 17.; Szabadság, okt. 19., okt. 22., okt. 24.] (→ 2002.10.25)

Az Európai Fejlesztési Bank (EBRD) rábólintott a Nagylak–Déva közötti útszakaszon építendő autópálya hiteltámogatására. A tervek között szerepel a Segesvár–Brassó, Kürtös–Piski és a Kolozsvár–Biharpüspöki vasútvonalak korszerűsítése is. [Krónika, okt. 17.]

Az Apáczai Közalapítvány támogatásával mintegy 250 millió Ft-ot költöttek diákkollégiumok, tanári lakások építésére, tk. Szamosújváron, Marosvásárhelyen, Déván, Aradon. Hasonló létesítményeket a többi utódállamban is sikerült tető alá hozni. [Szabadság, okt. 17.]

2003. március 18.

A ro. hadsereg közel 300 önkéntes katonát készített föl az Öböl-térségben esedékes konfliktusban való részvételre. [NyJ, márc. 18.]

Az IMF-vel kötött hitel-megállapodás egyik feltételeként Ro. vállalta, hogy szeptemberig 18 ezer embert bocsát el a ráfizetéses vállalatoktól (pl. a Tractorul cég napi vesztesége 70 ezer $), ez azonban szociális feszültségekhez fog vezetni. [Szabadság, márc. 18.] (→ 2003.03.25)

A ro. sajtó élénken reagált a Márciusi Fórumra: „Tőkés ezer híve hivatalosan területi autonómiát követelt” (Adevărul); „Tőkés hadat üzent az egységes nemzetállamnak” (Curentul); „a Tőkés-fórum az RMDSz politikai-vallási alternatívája” (Cotidianul). – Mircea Geoană marginális és javíthatatlen revizionisták csoportjának nevezte a fórum résztvevőit. – A Fórumon alkotmánymódosítási javaslatokat is megfogalmaztak, amelyek tk. azt tartalmazzák, hogy a közös történelmi, kult. és gazd. jelleget viselő, a többségi nemzettől eltérő önazonosságú közösség által lakott régiók saját önkormányzathoz juthatnak és autonóm közösségeket hozhatnak létre. [Szabadság, márc. 18.]

Borbély László szerint az alapítandó új szervezet nem tud olyan alternatívát a magyarság elé tárni, amellyel érdemben lehetne tárgyalni. Az EMNT alapítói közül sokan egyéni ambíciókat vagy csoportérdekeket képviselnek. [Népújság, márc. 18.]

Egy kezdeményező csoport az Aradi Szabadság-szobor Egyesület bejegyeztetését tűzte ki célul: anyagi támogatást kívánnak nyújtani a szobor újbóli fölállításához. [NyJ, márc. 18.]

2003. november 20.

Egy új kormányhatározat értelmében a szállításügyi tárca 2,5 milliárd eurós hitelre köthet szerződést az Ártánd–Kolozsvár–Brassó autópálya kivitelezésére. A Nagylak–Déva–Bukarest útvonalat az EBRD finanszírozná. [Szabadság, nov. 20.]

Újabb székelyföldi autonómia-tervezetet mutatott be Bakk Miklós politológus a sajtónak. A tervezetet egy jogászokból és politológusokból álló szakértői csoport dolgozta ki. Csapó I. József szerint ez csak egy magánkezdeményezés, amelyet nem ismer el sem az SzNT, sem az EMNT. [Szabadság, nov. 20.]

Kovászna megyében megkezdték a kétnyelvű helynévtáblák fölszerelését a vasúti indóházakra.

2003. december 20.

A kormány aláírta a Bechtel International céggel az észak-erdélyi autópálya építésére vonatkozó szerződést; a beruházás értéke 2,5 milliárd $, amelyet külföldi hitelekből biztosítanának. A törlesztésre a kormány vállalt garanciát. [Krónika, dec. 20.]

Kövér László – az EMNT alakuló gyűlésén, a Rompres tudósítása szerint – a következőket mondta: „Megpróbáltunk alkotmányos eszközöket használva küzdeni. Azok azonban, akik valódi fegyverekkel harcoltak, hamarabb érték el céljukat.” – Kovács László erre reagálva azt mondta: „Ha ez az állítás igaz, akkor az egy nagyon súlyos, szinte jóvátehetetlen hiba volt.” [Krónika, dec. 20.; Szabadság, dec. 24.; RMSz, dec. 24.]

Kelemen Atilla lesz az RMDSz marosvásárhelyi polgármester-jelöltje. [Népújság, dec. 20.]

Az RMDSz megalakulásának 14. évfordulós ünnepségén 25-en kapták meg a szövetség által 2002 végén létrehozott Ezüstfenyő-díjakat. A díjat azoknak a személyeknek adományozzák, akik munkájuk révén jeletősen hozzájárultak az államosított föld-, erdő- és ingatlantulajdon visszaszolgáltatásához, valamint az RMDSz-program megvalósításához. [Szabadság, dec. 22.]lapozás: 1-16
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998