Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 26 találat lapozás: 1-20 | 21-26
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: határon túli románok (h. t. ro.) helyzete / kongresszusa

1993. október 3.

Az RMDSz ÜE fogadta Kolozsvárott az MDF küldöttségét. Kerekasztal-beszélgetést folytattak helyi értelmiségiekkel, ahol a fő téma a m. egyetemi oktatás volt. Főiskolák alakultak a Székelyföldön, de komoly anyagi támogatásra várnak; nincsenek megfelelően képzett szakemberek. [RMSz, okt. 7.]

Mamaián befejeződött az 5 nappal korábban kezdődött konferenciasorozat: a keleti románság első konzultatív tanácskozása, melyet a Ro. Kulturális Alapítvány szervezett. 11 országból mintegy 40 küldött tárgyalt a h. t. ro. népesség helyzetéről. Megállapították, hogy a környező országokban élő románságot a teljes asszimiláció fenyegeti. [A Hét, 1994. okt. 14.] (→ 1993.10.09)

1993. október 9.

Marosfői ülésén a MÚRE vezetősége etikai kódexet fogadott el. [RMSz, okt. 12.]

Herkulesfürdőn megnyílt a Román Szellemiség I. kongresszusa, 16 ország 500 küldöttjével. A díszelnökségben ült: Adrian Năstase, Gh. Funar, Adrian Păunescu, Gh. Dumitraşcu, Vasile Văcaru, Doru Ioan Tărăcilă. A Cuvântul vezércikke (1993/43. sz.) szerint azért volt szükség erre a találkozóra, hogy ellensúlyozza a mamaiai, hivatalos kirakatpolitikát megtestesítő rendezvényt (→ 1993.10.03). [A Hét, 1994. okt. 14.] (→ 1994.10.16)

1994. október 16.

Borbély Imre, a gyergyószentmiklósi képviselői iroda megnyitóján elmondta: a privatizáció nyomán kialakuló újburzsoázia érdeke lesz a decentralizáció, ami a helyi autonómiák megerősödéséhez fog vezetni. [RMSz, okt. 20.]

Herkulesfürdőn befejeződött a Román Szellemiség 2. kongresszusa, ezúttal az elnöki hivatal és a kormány támogatásával (→ 1993.10.09). A kongresszusra 26 országból érkeztek a ro. diaszpóra képviselői. Az előadások nyomán kirajzolódott a h. t. románság etnikai térképe: Moldova (3,4 millió), Ukrajna (0,3), Oroszország (0,5), Bulgária (1,2), Szerbia (1,2), Macedónia és Albánia (0,3); a tengerentúlon: Amerika (1,1 millió), Ausztrália (18 ezer). [RMSz, okt. 18.] (→ 1994.10.18)

1994. december 6.

Göncz Árpád fogadta Iliescu elnököt. Iliescu azon kijelentésére, hogy mintegy 10 millió ro. él az anyaország határain kívül, Göncz Árpád azt javasolta, hogy a ro. és m. fél a jövőben együtt lépjen föl a kisebbségi jogok védelmében a nemzetközi fórumokon. [RMSz, dec. 8.]

Tőkés László Göncz Árpádnak küldött levelében kifejtette, hogy a m. vezetők találkozása Iliescuval „akaratlanul is” a m. kisebbség helyzetének rosszabbodásához vezet. Belpolitikai szinten egyetlen jel sem mutat arra, hogy a ro. félnek őszinte szándéka volna az alapszerződés aláírása; szembeállította a ro. kormányzat „Európát megtévesztő demonstratív látszatpolitikáját” a valós belügyi helyzettel. [RMSz, dec. 8.]

1995. július 2.

Iaşiban véget ért a ro. menekültek első világkongresszusa, amelyen a kormánypárt alelnöke is megjelent. A Nagy-Románia térképével díszített ülésteremben több száz résztvevő határozatot fogadott el, amely kimondta: Ro.-nak hangosan és félreérthetetlenül ki kell mondania, hogy igényt tart valamennyi, a múltban jogtalanul elvett területére. [ÚM, júl. 4.]

1995. november 18.

Herkulesfürdőn megkezdődött a h. t. románok fóruma, a Ro. Szellemiség 3. Kongresszusa. Iliescu elnök üzenetet küldött a tanácskozás résztvevőihez, amelyben hangsúlyozta: Ro. fokozott érdeklődése a határain túl élő románok iránt abban a példás kisebbségpolitikában gyökerezik, ami európai szintű jogokat biztosít a területén élő etnikumoknak. [MN, nov. 20.]

Bukarestben a ro. és az ukrán külügyi szakértők a kétoldali szerződés aktuális kérdéseiről tárgyaltak, de nem történt előrelépés: a Kígyó-szigetet mindkét ország magának követeli. [RMSz, nov. 21.]

A PUNR elnökéül ismét Gh. Funart választották meg. A vezérkarba került Funar felesége, Sabina is. [RMSz, nov. 21.]

1996. július 18.

A PDSR hamis vádakkal illette az RMDSz-t, ezért a Szövetségi Elnöki Hivatal közleményt adott ki, amelyben emlékeztetett: az RMDSz az autonómiát a ro. jogrend, az állam szuverenitásának tiszteletben tartásával kívánja megvalósítani. A budapesti tanácskozás (→ 1996.07.05, 1996.07.17) nem egyedül az RMDSz, hanem a Mo. határain túl élő m. ny. közösségek támogatásáról szólt. A ro. állam is jelentős támogatásban részesíti a h. t. románságot (pontos adatok a költségvetésről szóló 29/1996. sz. törvényben), s emlékeztetett arra, hogy Iliescu elnök, a Herkulesfürdőn tartott konferencián azt hangsúlyozta: „kötelességünk támogatni őket [értsd: a h. t. románságot] e törekvésekért [az anyaországgal való kapcsolattartásért] folytatott igazságos küzdelmükben”. Az RMDSz elutasítja a beleszólást a saját politikájába és kinyilvánítja szándékát a párbeszéd folytatására. [Táj., júl. 19.]

1997. április 9.

Fey László tkp. Tőkés Lászlót támadta, amikor azt ajánlotta, hogy az RMDSz kongresszusán fel kell vetni a tb. eln. pontosabb meghatározását, mert „nem lehet valakinek tényleges hatáskört adni élete végéig, ellenőrzés, felelősségre vonás és a visszahívás lehetősége nélkül”. Amennyiben megmarad ez a státus, a tb. elnök csak szimbolikus hatáskörrel rendelkezhessen. [RMSz, ápr. 9.]

Ion Raţiu (PNTCD), a képviselőház külügyi biz. alelnöke kijelentette: „Készek vagyunk lemondani Besszarábia és Bukovina követeléséről, és ezért, úgy gondolom, a ro.–ukrán alapszerződést hamarosan megkötik.” [RMSz, ápr. 9.]

Tőkés László azt javasolta, hogy az SzKT elvi nyilatkozatban vállaljon közösséget a Dunától délre élő ro. kisebbségi közösségekkel, kezdeményezze helyzetük felmérését, jogsérelmeik orvoslását, kezdeményezze az ET közbelépését a balkáni ro. népcsoportok elismertetéséért. [Szabadság, ápr. 10.] (→ 1997.04.25)

Ro. népessége 1996-ban 74 ezerrel csökkent, a „korfán” is vészes eltolódások tapasztalhatók: a 15 éven aluli gyermekek részaránya 24,1%-ról (1989) 19,6%-ra csökkent (1996); a 60 év felettiek részaránya 15,2-ről 17,9-re emelkedett. [Szabadság, ápr. 9.]

1997. április 25.

A BBTE jogi karán 30 helyet biztosítanak a m. nyelven érettségizett felvételizők számára. A kémia szakon 20, a geológia–földrajz szakon 10 helyet különítettek el, hasonló céllal. [Szabadság, ápr. 25.]

Béres András nyilatkozott a BBTE-vel kapcsolatos minisztériumi álláspontról. A felmerült problémákat az egyetemi autonómia keretében kell megoldani, a határozatokat pedig – utólag – kormányhatározatokkal kell megerősíteni. A BBTE tanárai javasolták a m. ny. matem., természettud., irod., társadalomtud., teológiai, jogi és közgazd. tanszékek létrehozását. Egyes szakokon az oktatás vegyes nyelvű lenne, hogy a végzettek helyt állhassanak a ro. ny. alkalmazási versenyvizsgákon. A min. szerint adottak a feltételek a problémák megoldására. [Szabadság, ápr. 25.]

Az Orsz. Akkreditációs Biz. jóváhagyta a ro.–m. szak indulását a Brassói Egyetem keretén belül. [BL, ápr. 25.]

Tőkés László azért vetette föl a balkáni ro. népcsoportok helyzetét (→ 1997.04.09), hogy „aki Cernăuţi-ban ro. felsőoktatást akar elérni, az a Bolyai Egyetem ellen se berzenkedjék.” [BL, ápr. 25.]

Mihály exkirály – az ortodox húsvét alkalmából – ismét Ro.-ba látogat, a temesvári görögkeleti püspök meghívására. [Szabadság, ápr. 26.]

1997. május 5.

Az ukrán–ro. alapszerződés kérdésében Iliescu elnök merev álláspontja miatt nem sikerült korábban megegyezni. Egyrészt a korábban Ro.-hoz tartozó területek kérdését nem sikerült lezárni, másrészt az Ukrajnában élő ro. kisebbség helyzete jelentett gondot. Végül az isztambuli csúcsértekezleten (→ 1997.04.28), a két elnök találkozóján született meg a döntés a szerződés aláírásáról. [MH, máj. 5.]

1997. május 6.

Befejeződött az RMDSz küldöttségének háromnapos felvidéki látogatása. Az EPM meghívására Komáromba érkezett erdélyiek az MKP képviselőivel és szlovák ellenzéki pártok politikusaival találkoztak és – 3 városban – lakossági fórumon vettek részt. [RMSz, máj. 6.]

Kónya-Hamar Sándor, az SRI-jelentés (→ 1997.04.30) vitájának RMDSz-ellenes aspektusaira hívta föl a figyelmet. Pl. Neculai Popa (PDSR) képviselő a vitán elmondta: soha nem hitte volna, hogy meg kell érnie azt a pillanatot, amikor az RMDSz lesz olyan arcátlan, hogy a ro. parlamentben etnikai alapú autonómiát követeljen. Az ellenzék meg akarja ingatni koalíciós elhatározásában a parasztpártot, s az úgymond megújult PUNR-vel akarja lecserélni az RMDSz-t. Kónya képviselő szerint az RMDSz politikájának helyességét az ukrajnai románok által összeállított követeléscsomag is igazolja. A beadványt a ro. és az ukrán kormánynak is eljuttatták, mely a köv. főbb követeléseket tartalmazza: tartsák tiszteletben a nemzeti kisebbségek egyenlőségének elvét a többségi nemzettel szemben, adják meg a nemzeti-kulturális autonómiát, a románlakta területeken a ro.-t is ismerjék el hivatalos nyelvnek, használhassák szabadon nemzeti jelképeiket, térjenek vissza a települések hagyományos ro. nevére, adják vissza az 1946 után elkobzott ingatlanokat, költségvetésből támogassák a nemzeti kisebbségek szervezeteinek tevékenységét, védelmezzék a románok történeti és etnográfiai életterét, a ro. fiatalok szolgálati idejüket a szülőföldön tölthessék le. [Szabadság, máj. 6.]

Három képviselő közös sajtótájékoztatót tartott. A téma: a személygépkocsival külföldre utazók által kivitt benzin 250%-os adója. Szilágyi Zsolt rámutatott: az 1994-ben hozott (és 1997 márc.-ban módosított) kormányhatározat több okból diszkriminatív: csak a déli és nyugati határátkelőkön alkalmazzák; minden magánszemélyt benzincsempésznek tekintenek és akként kezelik őket. Ráadásul az intézkedés rontja az ország megítélését, ezért a határozatot hatályon kívül kell helyezni. [Táj., máj. 6.] (→ 1997.05.09)

Garda Dezső, napirend előtti felszólalásaiban az erdőkben uralkodó áldatlan állapotokról szólt: a lopások és az engedély nélküli vágások a reprivatizációs törvényt ellenző volt kormánypárti tisztviselők védelme alatt történt. [Táj., máj. 6.; máj. 27.]

1997. november 25.

A szenátusban a tanügyi törvény vitájában Laurenţiu Ulici, az írószöv. elnöke (aki pártolta azt, hogy Ro. történelmét és a földrajzát anyanyelven lehessen tanulni) Pruteanu szenátor vádjaira válaszolva elmondta: az ukrajnai románok az iskolában románul tanulhatják az összes tárgyat és ro. egyetemük is van, de Pruteanuval együtt Ukrajnában is feltűnt egy nacionalista politikus, aki minden tárgy ukrán nyelvű oktatását sürgeti az ottani ro. iskolákban. [MTI]

Tőkés László az SzKT rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte nov. 12-én, amelyhez megnyerte 44 SzKT-tag támogatását is. Dézsi Zoltán az ülést dec. 6-ra rögzítette, de Tőkés szerint akkor már értelmetlen lesz megtartani, mert addigra véget ér a tanügyi rendelet parlamenti vitája. [RMSz, nov. 27.]

1999. február 10.

Radu Vasile Gyulára látogatott, hogy a magyarországi románok sorsával ismerkedjen, majd Arad felé jött vissza az országba. Sajtóértekezletén elmondta: biztosítékokat kapott arra nézve, hogy Mo. támogatni fogja Ro. euroatlanti integrációját; majd hozzátette: „a tárgyalások légköre nem azt bizonyította, hogy a ro.–m. kapcsolatok fejlesztése a m. egyetem létrehozásától függene”. [Szabadság, febr. 12.]

Orbán Viktor fogadta Tőkés Lászlót és tájékoztatta a Radu Vasiléval folytatott tárgyalásról. „A bizalomépítés szempontjából fontosak a ro.–m. kormányfői találkozón elhangzottak, de hiányolom a konkrét eredményeket”– mondta Tőkés László. Németh Zsolt elmondta: a találkozó előtt a püspök eljuttatta javaslatait Orbán Viktornak, s ezeket a m. fél számos esetben képviselni tudta a megbeszéléseken. [RMSz, febr. 12.]

2001. május 3.

Elkezdődtek a státustörvénnyel kapcsolatos megbeszélések a két kormány között. Mircea Geoană elmondta: a h. t. románok támogatása prioritást jelent a ro. kormány számára. [Krónika, máj. 3.]

Az akadémiai akkreditációs biz. szakcsoportja Marosvásárhelyre érkezett, hogy a helyszínen vizsgálja meg az egyetemalapítás feltételeit. Tonk Sándor, a Sapientia Alapítvány elnöke szerint a körülmények megfelelőek. [Szabadság, máj. 3.]

2001. június 21.

Mircea Geoană hiányolja a státustörvényből (→ 2001.06.19) az általa javasolt módosításokat. Ro. készen áll a hatályba lépés időpontjáig (2002. jan. 1.) a tárgyalások folytatására. A szlovák külügyi tárca vezetője is ellenségesen nyilatkozott a törvény jóváhagyásának hírére. Az RMDSz nem érti a törvénnyel kapcsolatos ellenkezést, tekintve, hogy Szlovákiának is van ehhez hasonlatos kerettörvénye, s Ro. is ugyanúgy akar gondoskodni a h. t. élő románokról, mint a m. kormány. A mesterségesen keltett hangulat akadályozhatja a jogszabály alkalmazását. [Szabadság, jún. 21.; RMSz, jún. 21., jún. 22.]

Földváron helyére került a polgármester által elmozdított emlékoszlop (→ 2000.06.28). A fogolytábor áldozatainak tömegsírja fölötti sírkertben négy emlékmű áll, ezekből kettő őrzi a m. áldozatok emlékét. [Krónika, jún. 22.]

2001. szeptember 13.

Budapesten tárgyalt a két kormány közötti vegyesbiz., amely a kisebbségek kölcsönös helyzetét elemezte. Szóba került a Békés megyei ro. kisebbség anyanyelvű oktatásra és parlamenti képviseletre vonatkozó igénye. A státustörvényről világossá tették, hogy annak alkalmazása Mo.-n történik. [RMSz, szept. 13.]

Markó Béla fogadta Rolf Ekeust, az EBESz kisebbségi főbiztosát, aki kifejtette: elsőrendű feladata, hogy megvizsgálja: nem vezet-e etnikai konfliktushoz a státustörvény alkalmazása. [RMSz, szept. 13.]

2002. április 3.

Ortodox egyházi küldöttség látogatott a szenátusba, és ott kifejtették, hogy ha a m. egyházak visszakapják elkobzott vagyonukat, az feszültséget fog szülni az országban. Vekov Károly képviselő kifejtette: érdemes megfigyelni, milyen kérdéseket fogalmaz meg kifele Ro. (egyházi vagyon restitúciója) és milyen visszhangja van ennek a hazai környezetben; mikor problémák adódnak, mindig megjelenik a ’magyar veszély’. [RMSz, ápr. 3.]

Bukarestbe látogatott a Mo.-i ro. közösség küldöttsége, ahol az államelnökkel és a kormányfővel is találkoztak. A kiadott közleményben Adrian Năstase hangsúlyozta, hogy létre kell hozni a párbeszéd intézményes kereteit; a kölcsönösségnek kell érvényesülnie a magyaorsági ro. és a romániai m. kisebbségekkel szembeni bánásmódban, a kétoldalú kapcsolatok szellemének és az európai kisebbségi normáknak megfelelően. [HN, ápr. 3.]

2002. május 30.

Bálint-Pataki József lett a HTMH új elnöke. [Szabadság, máj. 30.] (→ 2002.06.13)

A ro. rendőrök továbbra is visszaéléseket követnek el, a bírák pol. indíttatású döntéseket hoznak, miközben a kormánypárt nem tiszteli a törvényeket – olvasható az Amnesty International honlapján. [Szabadság, máj. 30.]

Ecaterina Andronescu Gyulán tett látogatása nyomán arra a következtetésre jutott, hogy a Mo.-i ro. kisebbségnek kevesebb jogot biztosít a m. törvénykezés, mint az itthoni m. kisebbségnek a ro. parlament; a gyulai románok fokozatosan elvesztik önazonosságukat. [Szabadság, máj. 30.]

Stelian Tănase politológus elmondta: ugyanolyan rendszerességgel hallgatják le a telefonját, mint 1989 előtt. A lehallgatásról Emil Constantinescu volt elnök is panaszkodott. Nyugatról figyelmeztető jelzések érkeztek arról, hogy a SRI parlamenti ellenőrzése nem reális. [A Hét, máj. 30.]

2002. november 4.

A bolgár sajtó Adrian Năstaset támadta amiatt, mert a ro. kormányfő – szófiai látogatása során – szóba hozta a bulgáriai ro. kisebbség sorsát. A hivatalos bolgár vélemény szerint az országban nincsenek románok, holott a bukaresti lapok 120–150 ezernyi románról írnak; Ro.-ban a 8000 fős bolgár kisebbségnek parlamenti képviselője van. [Népújság, nov. 4.]

Kolozsvárott fölavatták a Teodidaktos Alapítvány által épített fiúbentlakást, ahova Erdély minden vidékéről fogadnak tanulókat. A költségek felét a bécsi Szent István Egylet állta. [Szabadság, nov. 4.]

2002. november 5.

Belgrádban aláírták a ro.–jugoszláv kisebbségvédelmi megállapodást; ro. kormánykörök ezt történelmi lépésnek tartják, mert ezután a Timok-völgyi vláhokat etnikumként és nem nemzetiségi csoportként kezelik majd. [Szabadság, nov. 5.]

Több ezer ro. vendégmunkást érint az izraeli kormánynak az a rendelete, amellyel felfüggesztették a munkavállalási vízumok kiadását. Becslések szerint 45 ezer ro. dolgozik hivatalosan és 150 ezer illegálisan az országban. [Szabadság, nov. 5.]

Első ízben ülésezett az RMDSz alapszabályzatának módosítását előkészítő bizottság; a tevékenységbe a tagságot és a platformokat is be kívánják vonni. [Szabadság, nov. 5.]

Új erdélyi pol. alakulat létrehozását sürgető szórólapok jelentek meg Marosvásárhelyen, Romániai Magyar Polgári Szövetség aláírással. A diverzió mögött Kiss Kálmánt sejtették, aki cáfolta, hogy köze lenne az ügyhöz. [EN, nov. 5.] (→ 2002.10.25)lapozás: 1-20 | 21-26
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998