Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 14 találat lapozás: 1-14
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: határátkelőhelyek / határállomás ro.–m. (terv / építés / átadás)

1993. szeptember 15.

Megkezdődött Jeszenszky Géza ötnapos Ro.-i látogatása. Bukarestben politikusokkal találkozott, majd több erdélyi várost látogatott meg. N. Văcăroiu értékelése szerint a kétnyelvű feliratok kérdésében nincs megoldásra váró probléma, s a m. ny. oktatás helyzete is megoldott Ro.-ban. – Iliescu elnökkel is tárgyalt, de a jó légkörön kívül nem volt egyéb pozitívum: mindkét fél kitartott korábbi álláspontja mellett. – Jeszenszky szorgalmazta az oktatási és kulturális egyezmény felújítását, kisebbségügyi vegyesbizottság felállítását és a kolozsvári konzulátus megnyitását. Új határátkelőhelyek létesítéséről született döntés. Az alapszerződéssel kapcsolatban a m. fél hangsúlyozta, hogy a két ország közötti határkérdést az érvényes békeszerződések világosan leszögezik; a kisebbségi garanciákat kell megteremteni, mert azoknak semmilyen dokumentumban nincs nyomuk. – A ro. sajtó a látogatást úgy értékelte, hogy nem jutottak konkrét eredményre az alapszerződést illetően.

Petre Roman (PD) kifejtette: nem érti, miért hívta vissza a képviselőit az RMDSz a CMN-ből; szerinte a kétnyelvű helynévtáblák ügyének fölvetése fölösleges volt. Az önrendelkezés ügye a jelenlegi rendszerben nem alkalmazható. Mivel előzőleg nem egyeztették a Memorandum szövegét, így az ultimátumnak tetszik. [BN, szept. 15.]

1994. szeptember 7.

Jeszenszky Géza (volt külügymin.) Meleşcanu látogatásáról: ott vagyunk, ahol egy évvel ezelőtt; a ro. fél egy évvel ezelőtt újabb határátkelőhelyek megnyitását ígérte, ma azokat se tudjuk megnyitni, ahol a magyar oldalon már átadható a határállomás. [ÚM, szept. 7.]

Az RMDSz megfogalmazta állásfoglalását: az alapszerződésnek tartalmaznia kell egy kisebbségvédelmi megállapodást, ennek lényegét 12 pontban foglalták össze. Kormányintézkedéssel kell rendezni tk. a kisebbségi felekezetektől, egyesületektől elvett ingatlanok és javak visszajuttatását, a BTE visszaállítását, a nyelvhasználat szabályozását. A megállapodás végrehajtását egy vegyesbizottság ellenőrizné. [RMSz, szept. 7.]

A Meleşcanu-látogatás kapcsán a Dimineaţa annak a reményének adott hangot, hogy az RMDSz letesz az olyan abszurd követelésről, mint a belső önrendelkezés vagy a különleges jogi státus. A m. kisebbség problémáit a bukaresti parlamentnek kell megoldania. [MH, szept. 8.]

1994. október 6.

Szent-Iványi István (SzDSz), külügyi államtitkár az aradi vértanúk emlékhelyén koszorúzott, majd a megyei prefektussal tárgyalt. Szerencsés lenne az erőfeszítések összehangolása, ui. a m. fél már teljesítette a korábbi vállalásokat, felépítettek három határátkelőhelyet, a ro. fél viszont még nem, de újabb átkelőhelyekre tett javaslatot. [RMSz, okt. 8.]

1994. október 13.

Gál Zoltánnak, az Országgyűlés elnökének a meghívására Budapestre látogattak az RMDSz képviselői és szenátorai. Tk. találkoztak meghívójukkal és a HTMH vezetőivel. A megbeszéléseken az alapszerződés, a határátkelők megnyitása, a diplomák honosítása és az egyházi vagyon visszaadása szerepelt. A külügyi bizottsággal folytatott megbeszélésen szó esett arról, hogy az EBEÉ budapesti konferenciáján Mo.-nak lehetősége nyílik arra, hogy fellépjen az erdélyi magyarság érdekében. [RMSz, okt. 15.] – Verestóy Attila fontosnak tartotta, hogy a szakbizottságok kéthavonta, a parlamenti bizottságok félévente egyeztessenek. [ÚM, okt. 14.]

Törzsök Erika, a HTMH elnökhelyettese kifejtette: az alapszerződés az európai integráció kötelező feltétele. Mo. csak úgy írja alá a szerződést, ha az az erdélyi magyarokat nem hozza hátrányos helyzetbe. Ro. a meglévő gazdasági és szociális feszültségeket etnikai és országok közötti feszültségként tünteti fel; a ro. vezetésnek szüksége van erre, ez legitimálja a hatalmát. A játékban „sajnos olykor az RMDSz is eljátssza a neki kiosztott konfrontációs szerepet.” [Népszava, okt. 14.]

1994. november 17.

Bukarestben kétnapos szakértői tárgyalás folyt a ro.–m. alapszerződéssel kapcsolatban. A felek egyetértettek a határátkelők számának növelésében, a konzuli hálózat kiterjesztésében, az aradi emlékmű helyreállításának lehetőségében, a diplomák kölcsönös elismerésének kérdésében. Mindkét fél új szövegjavaslatot nyújtott át. A ro. fél nem zárkózik el olyan kisebbségvédelmi előirányzatok alapszerződésbe foglalásától, amelyeket nem írt alá Ro. [RMSz, nov. 18.]

Bitay Ödön nyilatkozatából kiderült: azért lépett fel keményebben (→ 1994.10.25), mert 10 hónap várakozás után (→ 1993.12.31) sem ismerte el az RMDSz a szocdem platformot. [RMSz, nov. 17.] (→ 1994.11.01)

A budapesti Gábor Dénes Informatikai Főiskola négy tagozatot hozott létre Erdélyben (Nagyvárad, Kolozsvár, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy). Levelező tagozatokról van szó, hetente tartanak konzultációt. [RMSz, nov. 17.]

1995. július 15.

Fölavatták a borsi határáállomást, ahol 12 ki- és belépő sáv biztosítja a gyors átkelést. [RMSz, júl. 17.]

1996. április 5.

Megnyílt a forgalom a Nagyszalonta–Méhkerék közötti új határátkelőn. [Szabadság, ápr. 5.]

2000. november 1.

Orbán Viktor és Mugur Isărescu új határátkelőt avatott Nyírábrány és Érmihályfalva között. [Szabadság, nov. 1.]

Adrian Năstase kijelentette: m. nyelven is terjeszteni fogják a PDSR programját; ezt azért tartja fontosnak, hogy a PDSR hatalomra kerülése után ne legyen alkalom félreértésekre, etnikai feszültségekre. Az új kormány minden energiáját és figyelmét a gazdasági gondok orvoslására kívánja fordítani, nem pedig etnikai konfliktusok kezelésére. – Iliescu nem zárja ki az RMDSz-szel kötendő esetleges koalíciót; nem akar szövetséget kötni a PRM-vel. [Szabadság, nov. 1.]

A PDSR bizalmatlansági indítvány beterjesztésével akarja elérni a privatizációs folyamat leállítását a választásokig. Erős Viktor, az Áll. Vagyonalap alelnöke kijelentette: nem állítják le a privatizációt. [Szabadság, nov. 1.] (→ 2000.11.15)

2002. március 27.

Gödöllőn tartották a m. polgármesterek 4. világtalálkozóját. [Szabadság, márc. 27.]

Kovászna megyében nem sikerült megkötni az RMDSz–PSD-protokollumot; Szatmár megyében a tervek között szerepel a Csanálos és Vállaj közti határátkelő megnyitása. [RMSz, márc. 27.; Krónika, márc. 30.]

Az RMDSz megítélése szerint orsz. szinten rendben zajlik a népszámlálás – nyilatkozta Nagy Zsolt. A súlyosabbnak nevezhető kihágások csak szórványosan fordulnak elő. Kolozsvárott Gh. Funar ún. párhuzamos népszámlálást tart, azzal a céllal, hogy megtudja a város m. lakosságának a számát, ügyködése azonban törvénytelen, népszámlálási joga csak a statisztikai hivatalnak van. [Szabadság, márc. 27.]

Aradon a városi tanács megszavazta a Szabadság-szobor fölállítása tervének költségvetését; Király András helyi tanácsos elmondta: a szobor elhelyezésére keresnek megoldásokat. [NyJ, márc. 27.]

2002. június 25.

A képviselőház cikkelyenkénti vita során elfogadta az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvényt. A rendeletet 2000-ben hozta az Isărescu-kabinet, a jogszabály eredetileg 10-10 ingatlan restitúcióját ígérte minden egyháznak; ez a korlátozás kikerült, de bevittek egy másikat, amely szerint nem adhatják vissza a közhasznú intézményeknek otthont adó volt egyházi épületeket. [Krónika, jún. 25.] – A legutóbbi, nem hivatalos adatok szerint 2100 ingatlant kell visszakapniuk a m. egyházaknak, köztük 864 elemi iskolát, 80 gimnáziumot, 102 közösségi otthont, de a listán szerepel 743 lakás és 19 malom is. A m. egyházfők óvatos optimizmussal fogadták a törvényt; Jakubinyi György szerint a nemzetközi elvárások miatt néhány épületet valóban visszakapnak, de a teljes listán lévő épületekre még a távolabbi jövőben sem lehet számítani. [Krónika, jún. 26.] – Tempfli József szerint fennáll a veszélye annak, hogy ez is csak kirakattörvény legyen, mint annyi más. [SzFÚ, júl. 3.]

A ro. kormány jóváhagyta a Csanálos (Ro.) és Vállaj (Mo.) közötti új nemzetközi határátkelőhely megnyitását az országúti személyforgalom számára. [RMSz, jún. 25.]

Kovászna megyében 70 tanító marad állás nélkül; az elemi oktatásban 55 m. tanítónak nem lesz osztálya ősztől. [Háromszék, jún. 25.]

Zilahi sajtóértekezletén – a nacionalista felhangú támadásokkal szemben – Vida Gyula leszögezte: az alkotmány, a tanügyi törvény és az európai normák szerint kérik, hogy megoldódjon Szilágysomlyón az önálló m. iskola kérdése. [RMSz, jún. 25.]

2002. július 16.

A MÁÉRT közelgő üléséről Szabó Vilmos (HTMH) elmondta: Kárpátalján találkozott a KMKSz és az ellenlábas KMSzF képviselőivel; Bp. nem fog beavatkozni a h. t. m. vitáiba, ám az új m. kormány szakít elődjének azzal a gyakorlatával, hogy a kapcsolattartásban csak egyetlen kárpátaljai m. szervezetet prefereált. [Krónika, júl. 16.]

Molnár Gusztáv politológus szerint a 2004-es választásokon sikeres együttműködés képzelhető el az Erdély–Bánság Liga, az RT és a PNTCD között. [Krónika, júl. 16.] – Toró T. Tibor szerint ez inkább csak hipotézisnek számít; igazából akkor lenne esélye a regionalizmusnak Ro.-ban, ha a helyi és a központi pol. akarat találkozna. [RMSz, júl. 20.]

Az EU 10 millió € vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt újabb átkelőhelyek létesítésére a m.–ro. határszakaszon. A nagyberuházások esetén a költségek 25%-át a kedvezményezett országoknak kell biztosítaniuk. [RMSz, júl. 16.]

2002. október 17.

Használatba vették az ártándi határátkelőnél a személyforgalmi terminált. Mo. EU-s csatlakozása után itt lesz az EU keleti határa, fokozottabb ellenőrzésre lehet majd számítani. [Szabadság, okt. 17.]

Tőkés László visszavonná a bírósági keresetet (→ 2002.10.09, 2002.10.12), ha az RMDSz kitűzné a belső választások időpontját. Tettét nem feljelentésként, hanem törvényességi keresetként értékelte. [Krónika, okt. 17.; BN, okt. 17.; Szabadság, okt. 19., okt. 22., okt. 24.] (→ 2002.10.25)

Az Európai Fejlesztési Bank (EBRD) rábólintott a Nagylak–Déva közötti útszakaszon építendő autópálya hiteltámogatására. A tervek között szerepel a Segesvár–Brassó, Kürtös–Piski és a Kolozsvár–Biharpüspöki vasútvonalak korszerűsítése is. [Krónika, okt. 17.]

Az Apáczai Közalapítvány támogatásával mintegy 250 millió Ft-ot költöttek diákkollégiumok, tanári lakások építésére, tk. Szamosújváron, Marosvásárhelyen, Déván, Aradon. Hasonló létesítményeket a többi utódállamban is sikerült tető alá hozni. [Szabadság, okt. 17.]

2003. június 7.

Kolozsvárott – Bocskai István fejedelem egykori szülőházában – ünnepélyesen fölavatták a Sapientia székházát. [Szabadság, jún. 7.]

Új határátkelőt (Vállaj–Csanálos) avatott a ro.–m. határon a két kormányfő. Medgyessy Péter a jó együttműködés szükségességét és erősítését hangsúlyozta. [Szabadság, jún. 7.]

Több százezer búcsús vett részt a hagyományos pünkösdi zarádoklaton Csíksomlyón. [Szabadság, jún. 9.]

2004. július 6.

A két államfő közösen adta át a forgalomnak a Székelyhíd–Létavértes határátkelőt. [Szabadság, júl. 6.]

Medgyessy Péter Tusnádfürdőn előadást tartott a Kárpát-medencei ifjúság és az Európai Unió c. diákszeminárium hallgatóinak. (Az egy hétig tartó táborban m. és ro. politikusok tartanak előadásokat.) A m. kormányfő kifejtette: nem tud érdemi választ adni azoknak, akik a kettős állampolgárságot szorgalmazzák, amíg nem tisztázzák: mi ennek a célja? – Medgyessy elítélte az erdélyi magyarság megosztását célzó törekvéseket. [HN, júl. 6.; Szabadság, júl. 7.; RMSz, júl. 6., júl. 7.] (→ 2004.07.12)lapozás: 1-14
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998