Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 16 találat lapozás: 1-16
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: forradalom (1956)

1994. október 23.

Az RMDSz Maros megyei szervezete nyilatkozatban emlékezett meg 1956-ról és az erdélyi bebörtönzöttekről; a szövetség 1956 örökösének vallja magát. [RMSz, okt. 25.]

1996. október 21.

Borbély Ernő bírósági úton támadta meg Ráduly Róbert első helyét (→ 1996.10.01), de mindkét fokon elvesztette azt. Ezután Borbély Ernő lemondott a csíki RMDSz elnöki tisztjéről. [Népújság, okt. 23.] – Ennek alapján Markó Béla visszavonta Borbély Ernő megbizatását és ideiglenes jelleggel Bíró Albint bízta meg a területi elnöki teendőkkel. [Táj., okt. 22.]

Az 1956-os elítéltek egy csoportja a PoFOSz elnökének írt levélben amiatt tiltakoztak, hogy a forradalom 40. évfordulójának budapesti megemlékezéseire olyan személyeket hívtak meg, akiknek semmi közük nem volt 1956-hoz és nem szenvedtek a komm. börtönökben. [RMSz, okt. 21.]

1996. október 22.

Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában szervezett emlékműsorral emlékeztek az 1956-os forradalomra. Tófalvi Zoltán elmondta, hogy a megtorlás során Erdélyben 514 személyt állítottak bíróság elé, 13 halálos ítéletet mondtak ki, ebből 10-et végre is hajtottak. [Népújság, okt. 24.]

1996. október 23.

Baróton emlékművet avattak. A keresztből és két kopjafából álló alkotás egyaránt állít emléket a honalapítóknak, az 1956-os forradalmároknak és a komm. áldozatainak. [Táj., okt. 24.]

Bihardiószegen és Székelyhídon tartott tudományos ülésszakot a PBMEB, valamint a KJNT. [BN, okt. 23.; EN, nov. 6.]

1997. október 22.

Újabb egyeztető ülést tartott az RMDSz és a PNTCD vegyesbizottsága; arra kérték a koalícó vezetőségét, hogy amíg a bizottság nem fogalmazza meg végleges állásfoglalását, addig a szenátusban ne folytatódjék a vita a sürgősségi kormányrendeletről. [Táj., okt. 22.] (→ 1997.10.27)

Eckstein-Kovács Péter, az SzK elnöke állásfoglalást tett közzé, amelyben azt közölték: nem fogadhatnak el semmilyen, Kolozsvárott kívüli megoldást az egyetem székhelyét illetően. (→ 1997.10.21) [RMSz, okt. 24.]

A Legfelsőbb Törvényszék úgy döntött, hogy a csereháti üggyel kapcsolatos pert a marosvásárhelyi bíróságra utalja át. [Táj., okt. 24.]

Göncz Árpád Budapesten 1956-os emlékérmeket adott át annak a 24 erdélyinek, aki a m. forradalom megtorlását követően ro. börtönökben sínylődtek. Hasonló ünnepség volt 1995-ben (amikor 42 erdélyi kapott emlékérmet) és 1996-ban is. [EN, nov. 4.]

A BSEC külügyminiszterei Kijevben elfogadták a szervezet alapszabályát. (→ 1995.06.30, 1996.04.28, 1997.02.07). [RMSz, okt. 24.]

1997. október 26.

Több évi kérvényezés után végre engedélyezték Nagybányán a m. középisk. létrehozását, mely Németh László nevét vette föl. [RMSz, okt. 25.]

Medgyesen kettős kopjafából álló emlékművet emelt az MVSz az 1956-os forradalom áldozatainak. Avatóbeszédet Patrubány Miklós és Pordány László mondott. [Magyar Figyelő (MVSz), nov.]

1999. október 23.

Szabó Tibor (HTMH) szerint nov. folyamán lesz a MÁÉRT következő ülése; 6 szakbizottság készíti elő a tárgyaláson sorra kerülő témákat. [Szabadság, okt. 23.] (→ 1999.11.12)

Erdélyben több városban is megemlékeztek az 1956-os forradalom eseményeiről és az erdélyi megtorlás áldozatairól. A megemlékezés helyszínein az egykori történelmi szereplők, volt elítéltek számoltak be a hajdani eseményekről: Marosvásárhely [Népújság, okt. 23.; okt. 25.]; Csíkszereda [RMSz, okt. 22.]; Kézdivásárhely [Háromszék, okt. 25.]; Gyergyószentmiklós [RMSz, okt. 27.]; Nagybánya és Szatmárnémeti [RMSz, okt. 26.].

Zsibón, a Szilágy megyei m. szórvány városában Magyar Házat avattak; a ref. egyház tulajdonát képező épületet a város m. lakói felújították és jelképesen átadták az ifjúságnak. A városban egyetlen általános iskolában vannak kis létszámú m. osztályok, középiskola nincs. [Szabadság, okt. 28.]

2000. október 23.

Kincses Előd független képviselőjelöltként indul a novemberi választásokon. [Szabadság, okt. 23.] – Rövid időn belül összegyűjtötte a szükséges számú aláírást. Markó Béla elmondta: „Bejutásra a parlamentbe semmi esélye, de a megszerzett voksokkal elérheti azt, hogy a szövetség egy emberrel kevesebbet küldhessen a képviselőházba.” [RMSz, okt. 26.]

Az RMDSz-en kívül csak egy párt nyújtotta be átvilágításra jelöltjeinek listáját. [RMSz, okt. 23.]

A Pro Vita Hominis Társaság Sepsiszentgyörgyön tartotta 5. szakmai tanácskozását. Ro.-ban kétszer akkora az abortuszok száma, mint az újszülötteké. Az abortuszok száma Kovászna megyében magasabb az orsz. átlagnál. [Háromszék, okt. 23.]

Kézdivásárhelyen, a ref. temetőben Lőrincz Károly, a Szoboszlay-per egyik vádlottja emlékezett az erdélyi 1956-ra. [Háromszék, okt. 23.]

2000. október 24.

A közp. választási irodában letették a Frunda György államelnök-jelölt jelöléséhez szükséges aláírásokat. Az összegyűlt 321 ezernyi aláírást törvényesnek nyilvánította és elfogadta az iroda. [Táj., okt. 24.]

Kolozsvárott a Heltai Gáspár Alapítvány székhelyén emlékeztek az 1956-os forradalom erdélyi áldozataira. Bemutatták Gagyi Balla István történész 40 órányi hanganyagot (adatokat, interjúkat) tartalmazó CD-jét. [Szabadság, okt. 25.]

Snagovon megkoszorúzták a Nagy Imre és társai emlékére emelt emlékoszlopot. A volt miniszterelnököt az 1956-os forradalom leverése után itt tartották fogva, majd kiadták Mo.-nak. [Szabadság, okt. 24.]

Reizer Pál átvette a m. kormány ajándékát, a szatmári magyaroknak küldött millenniumi zászlót. [RMSz, okt. 24.]

Az 1995-ben alapított Kriterion-koszorút eddig Jakó Zsigmond, Tompa Gábor, László Ferenc muzikológus és Faragó József kapta meg. Az idén a szárhegyi művésztelep vezetőit – Gaál Andrást, Márton Árpádot és Zöld Lajost – tartották érdemesnek a díjra. [Szabadság, okt. 24.]

2001. október 23.

A kolozsvári Heltai Klubban tartott emlékező ünnepséget az Erdélyi ’56-os Bajtársi Társaság és a VET helyi csoportja. Péter Miklós dr. mondott emlékbeszédet az idén elhunyt Gagyi Balla István történészről, 1956 kutatójáról. [Szabadság, okt. 25.]

Érezhetően nőtt a feszültség a kormánypárt és az RMDSz között. Helyi szinten még nehezebbé vált az együttműködés: pl. Kovászna megyében a kormánypárti politikusok minden megegyezést felrúgnak. [Szabadság, okt. 23.]

Az RMPSz sajtótájékoztatón ismertette a miniszteri tankönyv-brigádokkal kapcsolatos álláspontját. Kérik a minisztert, hogy vessen véget a komm. időket idéző ellenőrzéseknek. [Népújság, okt. 23.] – Ecaterina Andronescu a BBC-nek elmondta: Kovászna és Hargita megye területén mintegy 40 ezer olyan, m. kiadású tankönyvet találtak, amelyeket nem hagyott jóvá az oktatási tárca. Ezek a könyvek könyvtárakban találhatók, de mindenkinek tudnia kell, hogy nem jelentenek hivatalosan engedélyezett taneszközt. [Háromszék, okt. 23.] (→ 2001.10.25)

Ecaterina Andronescuval tárgyalt az RMDSz küldöttsége; közös biz. megalakítását határozták el: feladata a m. iskolák tankönyvellátását felmérni és javaslatot tenni a minisztériumnak a problémák megoldása érdekében. [Táj., okt. 23.; Szabadság, okt. 24.]

Évfordulós Gyöngykoszorú Találkozó volt Nyárádszeredában. Kezdeményezői – Szabó György Pál és Szabó Éva – tíz éve indították útjára a néptánc-mozgalom felvirágoztatását célzó találkozókat. Kezdetben 2-3 csoport volt Maros megyében, most kb. 120 csoport van Erdélyben. [Krónika, okt. 23.]

2001. október 24.

Az 1956-os forradalom évfordulóján Íjgyártó István, Mo. bukaresti nagykövete megkoszorúzta Nagy Imre és mártírtársai snagovi emlékművét. [Szabadság, okt. 24.]

2003. október 22.

Garda Dezső mondott az 1956-os forradalomra emlékező beszédet a képviselőházban. [Szabadság, okt. 22.]

2003. október 23.

Moldova az ET-hoz fordul a Ro.-val való nézeteltérések tisztázása ügyében. Chişinău azt szeretné, hogy továbbra is részesüljön a gazdasági kedvezményekből, zavartalanul exportálhasson Ro.-ba cukrot vagy szárnyashúst, ezzel szemben Bukarest ne szóljon bele az ottani románok ügyeibe, se az oktatásba, se az anyanyelv-használatba. [Krónika, okt. 23.]

Két képviselőt hívott vissza az RMDSz: Szilágyi Zsoltot a parlament EU-integrációs bizottságából, Pécsi Ferencet pedig FUEV-ből. A parlamenti frakció 20:8 ellenében döntött a kérdésben. Az indok: pol. megbízhatatlanság. Szilágyi Zsolt az SzKT legutóbbi ülésén elfogadott – az alkotmánymódosításra vonatkozó – állásponttal ellentétes véleményt fogalmazott meg és propagált, Pécsi Ferenc az RMDSz ellenzékének számító M. Polgári Egyesületet hozott létre. [Szabadság, okt. 23.; Krónika, okt. 23.; SzFÚ, okt. 24.] (→ 2003.09.12, 2003.09.17)

Marosvásárhelyen megalakították a Marosszéki Székely Nemzeti Tanácsot. Fodor Imre, a választott elnök beszédében hangsúlyozta: az autonóm Székelyföld az egyik, gazdaságilag leghatékonyabb régióvá válhat. A 11 vezetőségi tagot a Szék tájegységei (Felső-Nyárád mente stb.) jelölték. [Népújság, okt. 23.]

Erdélyben nem volt forradalom 1956-ban, a komm. hatalom megtorlása mégis aránytalanul nagy volt. A halálra ítélt és kivégzett szimpatizánsok száma közel húsz volt, ezreket juttattak börtönbe. [Krónika, okt. 23.] ● [Az áldozatok számáról nincs pontos kimutatás; különböző források más-más adatokat sorolnak föl. Vesd össze ]031024.]

Az egyházi ingatlanok restitúcióját felügyelő biz. újabb 35 ingatlan visszaszolgáltatásáról hozott elvi döntést, közülük 25 a m. tört. egyházaké. Az eddigi számok összesítése: Gyulafehérvári érsekség 23 ingatlan, Nagyváradi róm. kat. püspökség 11; Temesvári róm. kat. püspökség 13, EREK 24, KREK 10, Unitárius püspökség 10, Evangélikus püspökség 5. [Szabadság, okt. 23.]

Lemondott tisztségéről Bartha András az MCsSz elnöke, aki 2000. júl.-tól állt a szövetség élén. A tisztújító közgyűlésig Bilibók Jenő helyettesíti. [Krónika, okt. 23.]

2003. október 24.

Az Alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánította az alkotmány-módosító népszavazást (→ 2003.10.19). Az új alkotmány a hivatalos közlönyben való közlés után lép életbe. [Szabadság, okt. 24.]

Fodor Imre és társai elleni hatósági kivizsgálás (→ 2003.10.09) ellen tiltakozott Szilágyi Zsolt az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál. A rendőrség által meghurcolt személyek védelmében Gabriel Andreescu és Smaranda Enache is föllépett. [Szabadság, okt. 24.]

Székelyudvarhelyen a polgármesteri hivatal, az AFDPR és a Rákóczi Szövetség szervezésében emlékeztek az 1956-os forradalomra. Erdélyben az elítélt pol. foglyok száma ezer főre tehető, a kivégzetteké pedig jó tucatnyira. [UH, okt. 24.] (→ 2003.10.23)

2004. október 23.

Kolozsvárott a M. Opera és a M. Főkonzulátus rendezésében került sor az 1956-os forradalom emlékünnepére. Verdi Requiemjét a M. Rádió Énekkara és az Opera zenekara adta elő, ro. és m. szólistákkal. [Szabadság, okt. 23.]

Újabb 6 évig lesz a KREK püspöke Tőkés László, aki 62:32 arányban győzte le Csernák Bélát. [RMSz, okt. 23.; Szabadság, okt. 23.; Krónika, okt. 25.] (→ 2004.12.03)

2004. október 24.

Gyergyószentmiklóson is megemlékeztek az 1956-os forradalomról. Az ünnepség koszorúzással kezdődött, a róm. kat. temetőben, az 1956-os emlékműnél. [RMSz, okt. 26.]


lapozás: 1-16
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998